WeChat ေပၚက ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းေဈးကြက္

ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းေဈးကြက္သည္ တ႐ုတ္ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေပၚတြင္ မွီတည္ေနရသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္နည္း။

“သူတို႔ အရင္းအႏွီးက ဘာလဲဆိုေတာ့ ဖုန္းတစ္လုံးနဲ႔ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေလးတစ္ခု ရင္းရတာ” ဟု ေျပာဆိုလာသူက ဦးမ်ိဳးေတဇာျဖစ္သည္။

သူက KLG ေက်ာက္မ်က္အေခ်ာထည္ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးေက်ာက္ဝိုင္းအတြင္း တ႐ုတ္ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ WeChat (ဝီခ်က္)ျဖင့္ ဝယ္ယူေနမႈမ်ားကို တားဆီးႏိုင္ရန္ ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနသူ ျဖစ္သည္။

“ေန႔စဥ္ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေနတာ ၁၀၀ ဦးေလာက္ရွိတယ္” ဟု ၎က ေျပာသည္။

မႏၲေလးေက်ာက္စိမ္းေဈးကြက္အတြင္း ဝီခ်က္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္လာသည္မွာ ၂ ႏွစ္ခန္႔ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ဝီခ်က္ကို ျမန္မာမ်ား သုံးသည္မဟုတ္။ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားက အသုံးျပဳျခင္းျဖစ္ၿပီး ဝီခ်က္ကတစ္ဆင့္ တိုက္႐ိုက္ (Live) လႊင့္ကာ ျပသၿပီး ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

ဥပမာ – မႏၲေလးေက်ာက္ဝိုင္းတြင္ရွိေနသည့္ တ႐ုတ္ကုန္သည္တစ္ဦးက သူ႕ဝီခ်က္အေကာင့္မွေန၍ ေက်ာက္စိမ္းလက္ေကာက္မ်ားကို တိုက္႐ိုက္လႊင့္ကာ ျပသလိုက္ေသာအခါ တ႐ုတ္ဘက္ရွိ ကုန္သည္မ်ားသာမက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚႏွင့္ ေက်ာက္ဝိုင္းအတြင္းရွိ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ားကပါ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။

ဤနည္းျဖင့္ လူဦးေရ ဆယ္ဂဏန္းမွ ရာေထာင္ခ်ီအထိ တိုက္႐ိုက္ၾကည့္႐ႈကာ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္ေပးႏိုင္သည့္ အားသာခ်က္ရွိေသာ္လည္း ျမန္မာကုန္သည္မ်ားအတြက္မူ အထိနာေစသည့္ ဝီခ်က္ျဖစ္သည္။

ဝီခ်က္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေဈးႏႈန္းသတ္မွတ္သျဖင့္ ေဈးျဖတ္ျခင္း ေႏွးေကြးသည့္အတြက္ အခ်ိန္ထိခိုက္ေၾကာင္း၊ ေက်ာက္အေရာင္းအဝယ္ဆိုသည္မွာ အခ်ိန္ျဖင့္ျပဳလုပ္ၾကရၿပီး တစ္ဦးမႀကိဳက္လၽွင္ ေနာက္တစ္ဦးသို႔ ေျပာင္းလဲျပသရေၾကာင္း ထြန္းေတာက္လၽွံ ေက်ာက္မ်က္ ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦးေအာင္ဝင္းဦးက ဆိုသည္။

“ေက်ာက္ကို ဝီခ်က္သမားကို ျပလိုက္တယ္။ သူနဲ႔ ေဈးက မတည့္ဘူး။ ဒီေတာ့ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို သြားျပရင္ သူကလည္း (ဝီခ်က္) ဂ႐ုထဲမွာ ရွိေနေတာ့ ေက်ာက္က ၾကည့္ၿပီးသားလို ျဖစ္သြားၿပီ။ ေက်ာက္က ႐ြာလည္သြားၿပီ။ ငါတို႔ ေက်ာက္စိမ္းေလာကမွာ ေက်ာက္က ႐ြာလည္သြားရင္ တန္ဖိုးမရွိေတာ့ဘူး” ဟု ၎ကေျပာသည္။

မႏၲေလး မဟာေအာင္ေျမေက်ာက္ဝိုင္းတြင္ ေဈးမကိုက္သျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေ႐ႊလီ-က်ယ္ေခါင္အထိ သြားေရာက္ေရာင္းခ်မည္ဆိုလၽွင္လည္း ယင္းေဒသရွိ ကုန္သည္မ်ားမွာ ဝီခ်က္မွတစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈ ၿပီးသားျဖစ္ေနသျဖင့္ ေဈးမရေတာ့။ ေက်ာက္စိမ္း၏ သေဘာသဘာ၀မွာ လူၾကည့္မ်ားလၽွင္ ေဈးကြက္ပ်က္သြား ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်ာက္ဝိုင္းထဲသို႔ လက္ေကာက္သြားေရာင္းလၽွင္ ဝယ္သူ၏ အာ႐ုံ (စိတ္ဝင္ စားမႈ) အရ ဥပမာ – ၁၀၀ က်ပ္ေပးမည္။ ထိုလက္ေကာက္ကို တစ္ခါတည္း တစ္ေန႔ တည္းတည့္ေအာင္ ေရာင္းႏိုင္လၽွင္ေရာင္း၊ ေနာက္ေန႔မွ ေရာင္းမည္ဆိုလၽွင္ေတာ့ ၆၀၊ ၇၀ က်ပ္သာ ရႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားကို ကိုးသိန္းက်ပ္သတ္မွတ္ထားလၽွင္ လူဘယ္ႏွဦးၾကည့္ ၾကည့္၊ ကိုးသိန္းက်ပ္မွ ေလ်ာ့က်မသြား၊ တိုး၍ပင္ ရႏိုင္ေသးသည္။ ေမာ္ေတာ္ကား၊ ဆိုင္ကယ္၊ ဂ်ဳံ၊ ပဲ၊ ဆန္ စသည္တို႔ကိုလည္း လူဘယ္ႏွဦး ၾကည့္ၾကည့္၊ တစ္စီး ဘယ္ေလာက္၊ တစ္တင္း ဘယ္ေလာက္ ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဈးရွိသည္။

ထိုေဈးအတိုင္း ေရာင္းခ်ႏိုင္ေသာ္လည္း ေက်ာက္စိမ္းမွာမူ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေဈးမရွိ။ စိတ္ဝင္စားမႈ (အာ႐ုံခံစား မႈ) ေပၚမူတည္၍ ေက်ာက္တန္ဖိုး အတက္အက်ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္သည့္ ဝီခ်က္ေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းအတြက္ နစ္နာမႈမ်ား ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာ့ေက်ာက္မ်က္ေဈးကြက္ ပ်က္လုနီးျဖစ္ေနခ်ိန္ ဝီခ်က္သမားမ်ားေၾကာင့္သာ ေက်ာက္ဝိုင္းက စည္ကားေနျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထင္ျမင္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ေခတ္ေရစီးေၾကာင့္အရ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ေဈးကြက္ကို မလိုက္ႏိုင္လၽွင္ ေဘးထြက္ထိုင္ေနၾကရမည္ဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ ဝီခ်က္ျဖင့္ ေသာင္းဂဏန္းမွ သိန္းဂဏန္းအထိ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ဝင္ေငြရသည္။ ေငြေပၚသည္ဟု ယူဆၾကသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

ယခင္ကလို ကုန္သည္အႀကီးစားမ်ား မလာေရာက္သည့္အခ်ိန္တြင္ ဝီခ်က္ျဖင့္သာ အသက္ဆက္ေနရသည္ဟု တင္စားသူမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဝီခ်က္ေၾကာင့္ ေဈးကြက္ပ်က္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ေဈးကြက္ပ်က္၍သာ ဝီခ်က္ေခတ္စားလာျခင္းဟု ေက်ာက္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ကိုင္သူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔က မႏၲေလးေက်ာက္ဝိုင္းအေျခအေနသည္ ယခုလိုမဟုတ္။ ေက်ာက္ဝိုင္းတြင္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားသာ ေျခခ်င္းလိမ္ခဲ့ၿပီး ေ႐ႊလီေဈးကြက္သို႔ သြားေရာက္ေရာင္းခ်ရန္ သူ႕ထက္ငါ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။

ေ႐ႊလီသို႔ သြားေရာက္ေရာင္းခ်သည္က မႏၲေလးထက္ ေဈးပိုရသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ရသျဖင့္ ေငြေဈးအတက္အက်ေပၚမူတည္၍ ေက်ာက္သမားက အျမတ္ျဖစ္ထြန္းသည္။ ေငြေဈးကလည္း အတက္သာရွိသည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား မႏၲေလးသို႔ဆင္း၍ လာဝယ္ခ်ိန္မွစ၍ ေဈးကြက္က ပ်က္စီးခဲ့သည္။ ျပည္ပ ေဈးကြက္သာမဟုတ္၊ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ပါ ပ်က္စီးသည့္အေျခအေန ျဖစ္သည္။

“တ႐ုတ္ေတြ လာဝင္ရင္ ေဈးပိုရတယ္ထင္လို႔ ဝင္ခြင့္ေပးခဲ့တာ။ တိုက္႐ိုက္ဝယ္လက္ေရာက္လာသလို ဟိုဘက္ကိုလည္း သြားစရာမလိုတဲ့အတြက္ ပိုကိုက္မယ္ထင္ခဲ့ၾကတာေပါ့။ တကယ္တမ္း ေရရွည္က်ေတာ့ ေဈးကြက္က အႀကီးအက်ယ္ပ်က္စီးသြားတယ္။ ျမန္မာကုန္သည္ေတြပါ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ကုန္တယ္” ဟု ေက်ာက္စိမ္းကုန္သည္လုပ္သက္ ႏွစ္သုံးဆယ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ဝင္းဦး က ေျပာသည္။

သူက ေက်ာက္မ်က္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး) ၏ အတြင္းေရးမႉး-၃ လည္းျဖစ္သည္။

“(ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းက) ထြက္ေပါက္ ႏွစ္ေပါက္ရွိတယ္။ မႏၲေလးေက်ာက္ဝိုင္းထဲ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္း ေဈးကြက္။ ဒီထက္ပိုရခ်င္ရင္ ေ႐ႊလီက်ယ္ေခါင္သြားေရာင္း။ ထြက္ေပါက္ ႏွစ္ခုေပါ့။ အခုေတာ့ (မႏၲေလး) တစ္ေပါက္ပဲ ရွိေတာ့တယ္။ သူတို႔ေပးတဲ့ေဈးကြက္ ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ဝီခ်က္မ်ားအသုံးတြင္က်ယ္လာမႈေၾကာင့္ ျမန္မာ့ေက်ာက္စိမ္းမွာ တ႐ုတ္တို႔ ကစားသမၽွ ခံေနရသည့္အေနအထားကို သူက ရွင္းျပသည္။

တ႐ုတ္တို႔ တိုက္႐ိုက္ဆင္းဝယ္သည္ဆိုေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားမဟုတ္၊ ပြဲစားမ်ားသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေက်ာက္တစ္ပြင့္၏ အရည္အေသြးႏွင့္ တန္ဖိုးကို ၎တို႔က မသတ္မွတ္ႏိုင္။ ဝီခ်က္တြင္ Live လႊင့္ ရင္း Comment တြင္ ေပးလာသည့္ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္သာ ေဈးျဖတ္သည္။

ယင္းသို႔ ေဈးျဖတ္ရာတြင္လည္း မူရင္းေဈးအတိုင္းမဟုတ္၊ ထက္ဝက္ခန္႔ေလၽွာ႔ခ်၍ ဝယ္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ဝီခ်က္ထဲတြင္ ၂၀၀ က်ပ္ေပးသည့္ ေက်ာက္ကို သူက ၅၀ အရင္ေပးသည္။ မရလၽွင္ ၆၀ မွ ၁၀၀ အထိ တျဖည္းျဖည္း တိုး၍ေပးသည္။ ၫွိမရလၽွင္ မဝယ္ေတာ့။

ေငြလိုသူမ်ားက သူတို႔ေပးသည့္ ေဈးျဖင့္ ေရာင္းႏိုင္လၽွင္ေရာင္း၊ မေရာင္းႏိုင္လၽွင္ေတာ့ အျခားသူတစ္ဦးဦးထံ သြားျပရသည္။ ထိုသူကလည္း ဝီခ်က္ထဲတြင္ ျမင္ေတြ႕ၿပီးျဖစ္ေနပါက ထိုေက်ာက္ ႐ြာလည္ၿပီ ျဖစ္ေတာ့သည္။

ဝီခ်က္ျဖင့္ မေရာင္းဝယ္ေရးကမ္ပိန္းကို ဦးေဆာင္သည့္ ကိုမ်ိဳးေတဇာက တ႐ုတ္စကား အနည္းငယ္နားလည္သည္။ ေက်ာက္ဝိုင္းထဲသို႔ တပည့္မ်ားကို ဦးဆုံး ေရာင္းခ်ေစၿပီးမွ သူက ေနျမင့္မွ ေရာက္ေလ့ရွိသည္။

တစ္ရက္တြင္ သူ႕ဆိုင္တြင္ ဝီခ်က္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္စကား ေျပာဆိုေနသည္။ သူက အေရာင္းဆိုင္ဘက္မွ မဟုတ္ဘဲ ဝယ္သူဘက္မွေန၍ ေလ့လာေနသျဖင့္ Live ထဲတြင္ ေျပာဆိုေနမႈမ်ားကို ျမင္ေနရသည္။

ေက်ာက္တစ္လုံးကို Live ထဲတြင္ သိန္း ၂၀ ျဖင့္ ေဈးျဖတ္ေပးေနသည္ကို က်ပ္ရွစ္သိန္းျဖင့္ ရမလားဟု ဝီခ်က္သမား က ေမးသည္။ တပည့္ျဖစ္သူက သူ႕ကို ၾကည့္လာသည့္အခါ မသိမသာ ေခါင္းခါျပလိုက္သည္။ ထိုအခါ ၁၀ သိန္းဟု ေဈး ထပ္မံတိုးျမႇင့္ေပးသည္။ သူက ေခါင္းခါျပလိုက္ေသာအခါ မေရာင္းႏိုင္ဟု တပည့္ျဖစ္သူက ေျပာလိုက္သျဖင့္ ၫွိမရေတာ့ဘဲ ဝီခ်က္သမား ထသြားေတာ့သည္။

ထိုမၽွျဖင့္ မၿပီးေသး။ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ တြင္ ျပန္ေရာက္လာကာ ေဈးနည္းနည္း ထပ္တိုးေပးမည္ဟု ေျပာလာသည္။ သို႔ေသာ္ အေရာင္းအဝယ္က မျဖစ္ေတာ့။

“ဟိုဘက္က တရားဝင္ ၂၀ ေပးတာ။ ဒါကို သူက အျမင့္ဆုံး ဆယ္သိန္းထိပဲ ေပးတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးက တစ္ခါမဟုတ္ဘူး။ ခဏခဏ ႀကဳံရတယ္” ဟု ကိုမ်ိဳးေတဇာက ဆိုသည္။

ေနာက္တစ္ေန႔တြင္ ထိုေက်ာက္ကို အျခားျမန္မာဝယ္လက္တစ္ဦးမွ က်ပ္ ၁၅ သိန္းျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ တည့္သြားသည္။

ယင္းမွာ လက္ရွိ မႏၲေလးေက်ာက္ဝိုင္း၏ အေျခအေနပင္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ဝယ္လက္မ်ား ဆင္းဝယ္သျဖင့္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ားက ေ႐ႊလီထိ သြားေရာက္ေရာင္းခ်သည့္အလုပ္မွာလည္း မျဖစ္ေတာ့။ ေရာင္းခ်သူ နည္းပါးသြားေတာ့သည္။

ေက်ာက္ေဈးကြက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေက်ာက္ဝိုင္းထဲသို႔ တ႐ုတ္အပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ယူဆသူက ဦးေအာင္ဝင္းဦးျဖစ္သည္။ ျပင္ပတြင္ ဝီခ်က္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားတစ္ခုခုျဖင့္ျဖစ္ေစ ႀကိဳက္သလို ေရာင္းဝယ္ ျခင္းသည္ ျပႆနာမရွိေသာ္လည္း ေက်ာက္ဝိုင္းအတြင္း အလုပ္ျဖစ္ေနျခင္းက ေက်ာက္သမားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ လက္ေကာက္သမားမ်ားကို ထိခိုက္ေစသည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ေက်ာက္ဝိုင္းအတြင္း ႏိုင္ငံျခားသား ဝင္ေရာက္မႈ ပိတ္ပင္ရန္အတြက္မွာ လတ္တေလာ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေခ်။ ေက်ာက္ဝိုင္းသို႔ လာေရာက္သည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ တစ္ဦးလၽွင္ ဝင္ေၾကး ၂၅၀၀ က်ပ္ ေပးရသည္။ အေယာက္ ၁၀၀ ဝင္လၽွင္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းခြဲ ရမည္။ ေန႔စဥ္ ဝင္ထြက္မႈက အနည္းဆုံး ၁၀၀ မွ ၂၀၀ ဦးခန္႔ ရွိသည္။

“အေကာင္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ေတာ့ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္” ဟု မဟာေအာင္ေျမေက်ာက္ဝိုင္း အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ေကာ္မတီ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ဝီခ်က္ျဖင့္ ေရာင္းဝယ္မႈမ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္ေပးရန္ ေက်ာက္သမားႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္၏ လက္မွတ္ျဖင့္ ေအာက္တိုဘာလ ၁ ရက္ေန႔က မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ႏွင့္ ေက်ာက္ဝိုင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္႐ုံးမ်ားထံ တင္ျပခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔အထိ သိသာသည့္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မခ်မွတ္ေပးႏိုင္ၾကေသး။

“မႏၲေလးတိုင္း သယံဇာတဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္နဲ႔လည္း ၅ ရက္ေန႔က ေတြ႕တယ္။ သူက ဒီလို ပိတ္ပင္တာက ေကာင္းမြန္ပါတယ္လို႔ပဲ ေျပာတယ္။ အခုခ်ိန္ထိေရာင္းဝယ္ေနၾကတုန္းပဲ” ဟု ဦးေအာင္ဝင္းဦးက ဆိုသည္။

မႏၲေလးေက်ာက္ဝိုင္း၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ဝီခ်က္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳမႈခံေနရသည္။ ေက်ာက္စိမ္း ေဈးကြက္ ပ်က္စီးေနသည္မွာ ငါးႏွစ္ခန္႔ ရွိေနၿပီး ယင္းအေျခအေနတြင္ ဝီခ်က္ေဈးကြက္ေၾကာင့္ ပို၍ ဆိုးဝါးသြားခဲ့ရသည္ဟု ဦးေအာင္ဝင္းဦးက ေျပာသည္။

“ေက်ာက္ေဈးကြက္ပ်က္ေနခ်ိန္မွာပဲ ဝီခ်က္က ဘူးေလးရာ ဖ႐ုံဆင့္ဆိုသလို ျဖစ္ခဲ့တယ္” 

 

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *