ေ႐ႊစံအိမ္ မွတ္တမ္း

ပုပၸါး၊ ရန္ကုန္၊ ေနျပည္ေတာ္

ပုဂၢလိကမီဒီယာေတာ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ‘ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ’ဟု သုံးသည္။ EAO မ်ားကမူ ‘10 + 10’ ဟု ဆိုသည္။ (NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ဆယ္ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္ဆယ္ဦးႏွင့္ အစိုးရ၊ တပ္မွ ေခါင္းေဆာင္ဆယ္ဦးပါဝင္၍ ‘10 + 10’) အစိုးရသတင္းစာႀကီး ႏွစ္ေစာင္ကမူ ‘ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္  တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသီးသန္႔အစည္းအေဝး’ ဟု အရွည္ႀကီးေျပာသည္။ အသုံးအႏႈန္း အေျပာအဆိုေတြ မည္သို႔ပင္ ကြဲျပားေနေစကာမူ စာေရးသူ မၾကာခဏဆိုသလို ၫႊန္းေလ့ရွိေသာ ‘အနည္းဆုံးၫွိဝါဒ’ (Minilateralism) သေဘာဟု နားလည္ရပါသည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံတြင္ တစ္ဆို႔ေနေသာ ျပႆနာမ်ား ကို ဤနည္းျဖင့္ ဖယ္ရွားလိမ့္မည္ မွန္းဆမိ၍ စိတ္ထဲက ေက်နပ္မိသည္။

အစည္းအေဝးမစမီ ဧရာ၀တီမွ တင္ဆက္ေသာ EAO ေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးကို နားေထာင္ရသည္။ ‘NCA ကို ယုံၾကည္ပါေသးရဲ႕လား’ ဆိုေသာ မီဒီယာအေမးကို ‘ပအို႔ဝ္အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕’ နာယကႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ‘အျပည့္အဝယုံၾကည္ သည္’ဟု ျပန္ေျဖလိုက္သည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး နာယက ဆလိုင္းလ်န္မႈန္းဆားေခါင္ကလည္း ‘NCA မွလြဲ၍ တျခားလမ္းေၾကာင္း မရွိ’ ဟု ေျဖလိုက္သည္။ ေနာက္ထပ္ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး (ပအို႔အဖြဲ႕မွ ဒုဥကၠ႒ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦးမွ ရဲေဘာ္မ်ိဳးဝင္း)ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးကိုလည္း နားေထာင္ရသည္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ေျပာစကားအရ ယခုလို ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ေအာင္ အေတာ္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရဟန္ တူသည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲကို မူလက ပုပၸါးဟု ၾကားထားသည္။ ေနာက္ ရန္ကုန္ဟု ၾကားရျပန္သည္။ ေနာက္ဆုံးေတာ့ ထုံးစံအတိုင္း ေနျပည္ေတာ္ ျဖစ္သြားသည္။ ေနရာကအစ အေတာ္ၫွိရဟန္တူသည္။ အေျပာင္အပ်က္ ေျပာၾကဟန္တူပါသည္။ ‘ပုပၸါးမယ္ေတာ္နဲ႔ ကိုးၿမိဳ႕ရွင္ မတည့္လို႔ ပုပၸါးမွာ မလုပ္ျဖစ္တာ’ ဟု ခပ္သဲ့သဲ့ၾကားလိုက္ရသည္။

ပထမေန႔

ပထမေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၁၅) မနက္ပိုင္းကို ေခါင္းေဆာင္သုံးဦး၏ မိန္႔ခြန္းႏွင့္ စဖြင့္ပါသည္။ အစိုးရသတင္းစာတြင္ အျပည့္အစုံပါၿပီး ျဖစ္၍ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းထဲမွ အခ်ိဳ႕ကိုမူ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုသည္။ တပ္မေတာ္၏ ‘ရပ္တည္ခ်က္’ ဟု  ယူဆရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၁။ ခြဲမထြက္ရကိစၥ

– ‘ခြဲမထြက္ရ’ ဆိုတဲ့စကားရပ္ဟာ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္တဲ့ စကားရပ္တစ္ခု၊ အာမခံခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

– ‘ခြဲမထြက္ရ’ ဆိုတဲ့ တားျမစ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းရျခင္းဟာ အခ်ိဳ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေျပာေနသလို တိုင္းရင္းသားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားအေပၚ မယုံၾကည္လို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ေရရွည္အတြက္ အာမခံခ်က္ အျပည့္ရွိေစဖို႔၊ ယုံၾကည္ခ်င္လို႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး သံသယကင္းကင္းနဲ႔ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းေပၚမွာ အတူတကြ လက္တြဲခ်င္လို႔သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါတယ္ …။

၂။ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးလား၊ အတူေပါင္းစည္းေနထိုင္ေရးလား

– ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံဟာ အဂၤလိပ္ကိုလိုနီမျဖစ္ခင္ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းဘ၀ကတည္းက တိုင္းရင္းသားအားလုံး အတူေပါင္းစည္းေနထိုင္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ (Holding together Federalism) ကို က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ မိသားစုႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ပင္လုံစာခ်ဳပ္

– ပင္လုံးစာခ်ဳပ္ဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတူတကြ ေပါင္းစည္းေနထိုင္ျခင္း (Holding – together) ရွိခဲ့တဲ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ တိုင္းရင္း သားညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြအတြက္ စည္းလုံးမႈ ပိုမိုက်စ္လ်စ္ခိုင္မာ ေစေရး အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ ထပ္မံေပါင္းစည္းေနထိုင္ျခင္း (Agreement Holding – together) စာခ်ဳပ္တစ္ခုလို႔ ျမင္ပါတယ္။

– ဒီေန႔ အေျပာအမ်ားဆုံး ရည္ၫႊန္းအခံရဆုံး စာပိုဒ္ကေတာ့ စာပိုဒ္ ၅ ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးစာေၾကာင္းပါပဲ။ အဲဒီစာေၾကာင္းမွာ ‘Full autonomy in internal administration for the frontier areas is accepted in principle’  ‘နယ္စပ္ေဒသမ်ားအတြက္ နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ရာႏႈန္းျပည့္ရွိေစရမည္ဟူေသာ မူကို သေဘာတူညီၾကသည္’ လို႔ ပညာရွင္အခ်ိဳ႕က ဘာသာ ျပန္ထားပါတယ္။

– Internal Administration ‘နယ္တြင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး’ ဆိုတဲ့ စကားကို သတိျပဳမိၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ‘ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး’ ျဖစ္ပါတယ္။ NCA မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ သေဘာတူထားတာ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ျဖစ္ပါတယ္။

၄။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ

– အေျခခံဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျဖည့္စြက္ျခင္း ျပဳလုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ အသစ္ျပန္လည္ေရးဆြဲျခင္းကိုေတာ့ ခြင့္ျပဳမထားေၾကာင္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၅။ ပုဒ္မ ၂၆၁

– အခ်ိဳ႕တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ ဆႏၵသေဘာထားအရ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ မဲအမ်ားဆုံးရရွိတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေတြရဲ႕ မဲနဲ႔ပဲ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေတြကို ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ႏိုင္ခြင့္ဟာလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမယ့္ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ (ပုဒ္မ ၂၆၁ – ကို ဆိုလိုဟန္ရွိ)

၆။ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္

မည္သည့္ႏိုင္ငံေရးစနစ္ကို က်င့္သုံးတဲ့ႏိုင္ငံပဲျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးအတြက္ အဓိကလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္၊ တပ္မေတာ္တစ္ခု(Single Army) သာ ထားရွိပါတယ္။

ဒုတိယေန႔

ပထမေန႔ ညေနပိုင္းႏွင့္ ဒုတိယေန႔ (ေအာက္တိုဘာ ၁၆) တို႔တြင္  ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကသည္ဟု သိရပါသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းထဲမွ ဆိုခဲ့ပါ ေခါင္းစဥ္ေျခာက္ရပ္ကိုမူ ေဆြးေႏြးၾကသလား အတိအက် မသိရပါ။ စာေရးသူ၏ အျမင္အရဆိုရ လၽွင္ ဤေခါင္းစဥ္ ေျခာက္ခုသည္ပင္ တပ္မေတာ္၏ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ အရပ္စကားႏွင့္ ေျပာရလၽွင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ‘ေခၚေဈး’ ပင္ ျဖစ္သည္။ က်န္အင္အားစုမ်ား (အစိုးရ၊ နဗဥ) အေနႏွင့္ မိမိတို႔ သီးျခားရပ္တည္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၫွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကဖို႔ လိုလိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံက်င္းပရာတြင္ အစိုးရအစုအဖြဲ႕ဆိုရာ၌ ‘အစိုးရလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္’ ကို ဆိုလိုရင္း ျဖစ္သည္။ သို႔အတြက္ ညီလာခံတြင္ တစ္သံတည္းထြက္ေစရန္ ညီလာခံမတိုင္မီကပင္ ႀကိဳတင္ၫွိထားဖို႔လိုလိမ့္မည္ ထင္သည္။ အနိမ့္ဆုံး တပ္မေတာ္၏ ဆိုခဲ့ပါေခါင္းစဥ္ေျခာက္ခုကို ၫွိႏႈိင္းထားဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။ သို႔တေစ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား (EAO) ႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္မူ စာေရးသူက တစ္မ်ိဳးစဥ္းစားသည္။ အခ်ိဳ႕က EAO မ်ားလည္း တစ္သံတည္း ထြက္ေစရန္ ႀကိဳၫွိထားေစခ်င္ၾကသည္။ စာေရးသူကေတာ့ အရာရာ တစ္သံတည္းထြက္ဖို႔ဆိုသည္ကို သိပ္မလြယ္ဟု ထင္သည္။ EAO အားလုံးမွာ ဖက္ဒရယ္လိုအပ္ခ်က္အသီးသီးေၾကာင့္ ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ၾကသည္ဆိုေသာ္ျငား အေၾကာင္းရင္းခံခ်င္း တစ္ထပ္တည္းက်ၾကသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ကရင္ႏွင့္ မြန္မွာ ႏိုင္ငံေရးျပႆနာႏွင့္ ဆိုင္သလို ရွမ္းမွာ ေစာ္ဘြားမ်ား အာဏာစြန္႔ရသည္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။ ကခ်င္မွာ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာ ျပ႒ာန္းလိုက္သည္ႏွင့္ ဆိုင္သည္။ ထို႔ထက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး စတင္ခဲ့ၾကသည့္ အခ်ိန္ကာလခ်င္းလည္း မတူၾကပါ။ ကရင္ႏွင့္ မြန္က လြတ္လပ္ေရးရကာစ ရွမ္းက အိမ္ေစာင့္အစိုးရလက္ထက္၊ ကခ်င္က ပထစေခတ္ ျဖစ္သည္။

‘တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္’ ႏွင့္ပတ္သက္လၽွင္လည္း စာေရးသူတြင္ ေျပာစရာအခ်ိဳ႕ ရွိသေလာက္ရွိသည္။ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကေရစီကို က်င့္သုံးသည့္ႏိုင္ငံတိုင္းတြင္ ‘တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္’ ဆိုသည္ကို မူအရ လက္ခံထားၾကသည္။ ဤသို႔ျဖစ္သည္မွာလည္း ‘၁၉ ရာစုပညာရွင္ ‘မက္ဝီဘာ’ ၏ ‘ႏိုင္ငံေတာ္’ (State) ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။  ‘ဝီဘာ’ က ‘ႏိုင္ငံေတာ္’ ကို ယခုလို အဓိပၸာယ္ဖြင့္ခဲ့သည္။ ‘ႏိုင္ငံေတာ္ဆိုသည္မွာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အင္အားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ တရားနည္းလမ္းက်စြာျဖင့္ တစ္ဦးတည္းေသာ အသုံးျပဳခြင့္ရေသာ လူမႈအုပ္စုတစ္ခု ျဖစ္သည္။’ (The State is a human community that successfully claims the monopoly of the legitimate use of physical force)  ဤအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို အေျခခံ၍ ‘တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္’ အယူအဆကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ဆိုသည္ကို EAO မ်ား အပါအဝင္ အင္အားစုအားလုံးက မူအရ လက္ခံၿပီးၿပီဟု ဆိုၾကသည္။ စာေရးသူကေတာ့ ဤမၽွ မလြယ္ဟု ထင္သည္။ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လုံက အကြဲအၿပဲကို ယခုထက္တိုင္ မၫွိႏႈိင္းႏိုင္ေသးဟု နားလည္ထားသည္။ တပ္မေတာ္က ‘တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္’ကို လက္ခံထားသည္။ (မည္သည့္ နာမဝိေသသနမွ မပါ)။ အစိုးရက ‘ေ႐ြးေကာက္ပြဲျဖင့္ တက္လာေသာ အစိုးရ၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္တြင္ရွိေသာ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္’ ဟု ဆိုသည္။ (နာမဝိေသသနတစ္ခု ပါသည္။) EAO အစုကမူ ‘တန္းတူ ညီမၽွမႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကို အာမခံေသာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံ ပါဝင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္’ ဟု ရပ္ခံသည္။ (နာမဝိေသသန ႏွစ္ခုပါသည္။)

ယခု ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွ သိလာရသည့္ ေနာက္ထပ္ထူးျခားမႈ မွာ Package Deal ကိစၥပင္ ျဖစ္သည္။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံ ဒုတိယအစည္းအေဝးက ‘ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခားဟူသမၽွသည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ’ ဆိုေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ငါးခ်က္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္။ (Package Deal) ယခု  အဆိုပါ Package ျပဳတ္သြားၿပီဟု ဆိုသည္။ တစ္ဖက္မွ ‘ခြဲမထြက္ရ ျပ႒ာန္းခ်က္’ ကို လက္ခံလၽွင္ပင္ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ငါးခ်က္ကို ဒီအတိုင္းမေပး။ ၫွိႏႈိင္းရဦးမည္ဟု ၾကားရသည္။ ‘ဝမ္းနည္းရမွာလား၊ ဝမ္းသာရမွာလား …’ ညည္းရေတာ့မလိုရွိသည္။

ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ဒုတိယေန႔အဆုံးတြင္ ‘လူေျပာမ်ားလွေသာ’သေဘာတူထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္ ထြက္ေပၚလာသည္။ လူေျပာမ်ားသည္မွာ အျခားေၾကာင့္ မဟုတ္။ ဘာဆိုလိုခ်င္မွန္း၊ ဘာေျပာခ်င္မွန္း နားမလည္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ စာေရးသူ ဖတ္ၾကည့္ေတာ့လည္း နားလည္သလိုလို၊ မလည္ သလိုလို …။ မိတ္ေဆြတစ္ဦးကေတာ့ ေျပာပါသည္။ “အေျခအေနအရ  ဒီအတိုင္းပဲ ထုတ္ရမွာ” …။

ဤတြင္ စာေရးသူအေနႏွင့္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၏ တတိယအႀကိမ္ ကြန္ဂရက္မွထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ထဲမွ စာတစ္ပိုဒ္ကို ‘ဖ်တ္’ ကနဲ အမွတ္ရလိုက္သည္။ ‘ေတာ္လွန္ေရး တက္/မတက္ဆိုေသာ ကိစၥကို ပါတီဗဟိုက ယခုလိုအေျဖေပးထားသည္ …။ “၁၉၄၈ ဒီေရ ျမင့္သစ္ႏွင့္ ေနာင္လာမည့္ ဒီေရျမင့္သစ္ၾကားမွ ကာလတစ္ခု’ … ဆိုလားပင္ …။

ေအာ္ … ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ တစ္ခါတစ္ရံ လိုအပ္ခ်က္အရ

‘ေဝ့လည္ေၾကာင္ပတ္’ လုပ္ရတဲ့ အမ်ိဳးပါလား …။       

ဝင္းေနာင္

၂၃ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *