ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ႏွမ္း၊ ေျပာင္း အျခားသီးႏွံစိုက္စရိတ္ေခ်းေငြ တစ္ဧက က်ပ္တစ္သိန္းအထိထုတ္ေခ်းမည္

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္သစ္တြင္ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ႏွမ္း၊ ေျပာင္း၊ ဝါဂြမ္း၊ ဂုန္ေလၽွာ္ အျခားသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြကို တစ္ဧကလၽွင္ က်ပ္တစ္သိန္းအထိ တိုးျမႇင့္ထုတ္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမင္းသူက The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ ယခင္က စပါးမဟုတ္ေသာ အျခားသီးႏွံတစ္ဧကလၽွင္ က်ပ္ႏွစ္ေသာင္းထုတ္ေခ်းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ က်ပ္ငါးေသာင္း တိုးျမႇင့္ထုတ္ေခ်းေပးခဲ့ရာမွ ယခုဘ႑ာႏွစ္သစ္တြင္ က်ပ္တစ္သိန္းတိုးေခ်းရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

“အျခားသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ႏႈန္းထားက စပါးသီးႏွံစိုက္စရိတ္နဲ႔ သိပ္မကြာဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဒီတျခားသီးႏွံကိုလည္း တိုးေခ်းေပးသင့္တယ္လို႔ သတင္းေတြေရာ၊ ေတာင္သူေတြေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာ ေျပာေနၾကေတာ့ ကိုယ့္မွာရွိတဲ့ေငြေၾကးနဲ႔ ခ်ိန္ဆၿပီးေတာ့ ဒီႏွစ္မွာ တိုးေခ်းေပးတာပါ” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းဘဏ္သည္ ေဆာင္းရာသီေခ်းေငြ၊ မိုးႀကိဳရာသီေခ်းေငြႏွင့္ မိုးတြင္းေခ်းေငြဟူ၍ ရာသီအလိုက္စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းေပးေနၿပီး ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္းေခ်းေငြပမာဏ က်ပ္ဘီလီယံႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ ထုတ္ေခ်းေပးရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

စပါးတစ္ဧကလၽွင္ ယခင္က်ပ္တစ္သိန္းေခ်းေပးခဲ့ရာမွ အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ တစ္ဧကလၽွင္ က်ပ္တစ္သိန္းခြဲအထိ တိုးျမႇင့္ေခ်းေပးခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္လၽွင္ အတိုးႏႈန္း ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ေငြတစ္ရာေခ်းယူပါက တစ္လအတိုးႏႈန္း ၆၇ ျပား က်သင့္သည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ေဆာင္းေခ်းေငြကို ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္မွ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ စတင္ေခ်းေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့လယ္ယာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာ့လယ္ယာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ လိုအပ္ေသာေငြေၾကးအရင္းအႏွီးကို အဓိကထုတ္ေခ်းေပးေသာ ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၁၅ ဘဏ္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၂၀၈ ဘဏ္မွတစ္ဆင့္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးရွိ ေတာင္သူမ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းလ်က္ရွိသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *