လုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးမည္ကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွား မတားႏိုင္

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅

ကုလသမဂၢ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးမည္ကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔ မတားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ႐ိုက္တာ သတင္းဌာနက ေရးသားသည္။

ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အျခားေျခာက္ႏိုင္ငံတို႔က ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္က ေဆြးေႏြးမႈကို ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္က အဆိုပါေဆြးေႏြးမႈကို မဲေပးတားဆီးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာအေရးကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ေဆြးေႏြးမႈ အထေျမာက္ရန္ အနည္းဆုံးလိုအပ္သည့္ မဲကိုးမဲကို ႏိုင္ငံကိုးခုမွ ရရွိခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္၊ ႐ုရွားႏွင့္ ဘိုလီဗီးယားတို႔က ကန္႔ကြက္မဲေပးခဲ့ၾကကာ အီသီယိုးပီးယား၊ အီေကြတိုရီယယ္ ဂြာနီယာႏွင့္ ကာဇက္စတန္တို႔က ၾကားေနမဲေပးခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံတစ္ခု၏ သီးျခားလူ႕အခြင့္ အေရးအေၾကာင္းအရာမ်ားအေပၚ ဝင္ေရာက္မစြက္ဖက္သင့္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကုလသမဂၢသံအမတ္ Ma  Zhaoxu က လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသို႔ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမႈသည္ ေျဖရွင္းရန္အားထုတ္မႈမ်ားအေပၚ ေျပာင္းျပန္အက်ိဳးသက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဆိုခဲ့သည္။

ရက္စက္မႈမ်ား ဆက္ျဖစ္ေနၿပီး ယင္းသည္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈကို ဆက္သြားေနပါသည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ မာဇူကီ ဒါ႐ုစ္မန္းက ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ က ကုလသမဂၢ႐ုံးခ်ဳပ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ျမန္မာ့အေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြင္းေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရကမူ အဆိုပါအဖြဲ႕၏ ေတြ႕ရွိမႈ အစီရင္ခံစာကို ျငင္းဆန္ပယ္ခ်ထားသည္။

“လုံေလာက္တဲ့ သက္ေသအေထာက္အထားရွိတဲ့ မည္သည့္လူ႕အခြင့္အေရးအၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္မႈမ်ိဳးကိုမဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ တာဝန္ယူေျဖရွင္းေပးခ်င္ပါတယ္” ဟု ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ တုံ႔ျပန္ေျပာ ဆိုခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သို႔ က်ဴးလြန္မႈမ်ိဳးသည္ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္က ရဝမ္ဒါႏွင့္ ေဘာ့စနီးယားႏွင့္ ဟာဆီဂိုးဗီးနားႏိုင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ Srebrenica တို႔တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့ဖူးၿပီး လုံၿခဳံေရးေကာင္စီက အဆိုပါအေျခအေနႏွစ္ခုကို အေရးယူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံသံအမတ္ ကာရင္းပီယာ့စ္က ေျပာဆိုသည္။

လုံၿခဳံေရးေကာင္စီ၏ အေရးယူမႈသည္ နစ္နာသူမ်ားကို ကာကြယ္ရန္ ေနာက္က်ခဲ့သည့္အတြက္ ကာလရွည္အရွက္ရခဲ့ရေသာ္လည္း တာဝန္ခံမႈ ေသခ်ာရန္မူ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ကာရင္းပီယာ့စ္က ဆိုသည္။

ဩဂုတ္လက ထြက္ရွိခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢအစီရင္ခံစာတြင္ ျမန္မာသို႔ စစ္လက္နက္မ်ား မေရာင္းခ်ရန္၊ ပစ္မွတ္ထားအေရးယူမႈမ်ားႏွင့္ သံသယရွိမႈမ်ားကို ခုံ႐ုံးဖြဲ႕စစ္ေဆးျခင္း သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံတကာရာဇဝတ္မႈခုံ႐ုံး (ICC) သို႔ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ လုံၿခဳံေရးေကာင္စီသို႔ တိုက္တြန္းခဲ့ သည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။

“ႏိုင္ငံအခ်ဳပ္အျခာအာဏာဆိုတာ လူသားဆန္မႈကိုဆန္႔က်င္ဖို႔ သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္မႈ ရာဇဝတ္မႈေတြ က်ဴးလြန္ဖို႔ လိုင္စင္တစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ဒါ႐ုစ္မန္းက လုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ေျပာဆိုသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီက ျမန္မာအေပၚ အေရးယူမည္ကို တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔သည္ ဗီတိုအာဏာသုံးၿပီး ကာကြယ္ရန္ရွိေနသည္ဟု သံအမတ္မ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

ICC သို႔ လႊဲေျပာင္းေရးကို ျမန္မာႏိုင္ငံက မည္သည့္အခါမွ လက္ခံလိမ့္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာသံအမတ္ ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ေျပာၾကားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *