ကုလအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ က်င့္ဝတ္ခ်ိဳးေဖာက္ေၾကာင္း ျမန္မာေျပာ

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆

ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကိုစုံစမ္းကာ အစီရင္ခံစာတင္သည့္ ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ (FFM) ဥကၠ႒သည္ ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းမ်ား၏ က်င့္ဝတ္ကို ႀကီးမားစြာေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက ေျပာဆိုလိုက္သည္။

ကုလသမဂၢလုံၿခဳံေရးေကာင္စီတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးကို စုံစမ္းသည့္ အဆိုပါအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕၏ ေျပာၾကားမႈအေပၚ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔က တုံ႔ျပန္ ေျပာၾကားရာတြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္၊ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ ဒိုဆြမ္းက ယင္းသို႔ တုံ႔ျပန္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လူအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးအစီရင္ခံစာတင္သြင္းသူ မစၥယန္ဟီလီႏွင့္ FFM အဖြဲ႕တို႔၏ အစီအရင္ခံစာမ်ားကို တင္သြင္းသည့္ တတိယေကာ္မတီ အစည္းအေဝးက်င္းပစဥ္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားကို အစည္းအေဝးခန္းမ (၁) တြင္ ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ကုလသမဂၢအေဆာက္အအုံ၌ က်င့္ဝတ္သိကၡာကို အေလးမထားသည့္လုပ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

ယင္းလုပ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္သူမွာ စည္းမ်ဥ္း၊ ဥပေဒကို အေလးမထားသည့္ အစိုးရအေပၚမေက်နပ္သူ မဟုတ္သကဲ့သို႔ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူလည္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ လူ႕အခြင့္အေရးေကာင္စီက ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးထားေသာ FFM ၏ဥကၠ႒သာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ ဒိုဆြမ္းက ေျပာၾကားသည္။

သူေတာင္ေကာင္းေယာင္ေဆာင္မႈမ်ား ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးတြင္ ေနရာရရွိႏိုင္သည္မွာ နားမလည္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္ရၿပီး ယင္းလုပ္ရပ္သည္ ကုလသမဂၢအေပၚ အရွက္ရေစေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ယင္းလက္ကမ္းစာေစာင္မ်ားမွာ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လုံး၀ေစာ္ကားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအေနႏွင့္ ယင္းလုပ္ရပ္ကို အျပင္းထန္ဆုံးအတိုင္းအတာျဖင့္ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ေရးႏွင့္ ခြင့္လႊတ္သည္းခံေရးတို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည့္ ကုလသမဂၢ၏အစည္းအေဝးခန္းမမ်ားအတြင္းသို႔ အမုန္းစကားမ်ားႏွင့္ ရန္စမႈမ်ား ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္မႈတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ ဘက္လိုက္မႈမ်ား ပါဝင္ေနၿပီး မူလကပင္ ႏိုင္ငံေရးအရ တြန္းအားေပးမႈရွိေနေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

ခိုင္လုံမႈမရွိေသာ ေျပာဆိုေျဖၾကားခ်က္မ်ားအေပၚတြင္သာ အေျခခံထားသည့္ အစီရင္ခံစာသည္ လက္ရွိတင္းမာမႈမ်ားကို ဆက္လက္တိုးပြားေစမည္သာမက၊ လူမႈအသိုက္အဝန္းအၾကား သဟဇာတျဖစ္ေစေရးအတြက္ အစိုးရ၏ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ေႏွာင့္ေႏွးေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ေမာင္ေတာေဒသတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ ARSA လုပ္ရပ္ႏွင့္ ဟိႏၵဴမ်ား အစုံလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ခံရမႈကိုလည္း FFM ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ဖုံးကြယ္ထားေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ေျပာဆိုသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *