ကုန္စည္မ်ားထုတ္လုပ္တင္သြင္းရာတြင္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဖာ္ျပရမည္

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၆

ကုန္စည္မ်ား ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ကုန္သြယ္ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကုန္စည္မ်ား၌ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ အၫႊန္းတပ္၍ ထုတ္လုပ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စားသုံးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဗဟိုေကာ္မတီက ေအာက္တိုဘာ ၂၆ ရက္ တြင္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

စားသုံးသူေဘးကင္းလုံၿခဳံေရးအတြက္ သုံးစြဲပုံႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာ ႏွင့္ အျခားဘာသာတြဲလ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပရမည္ျဖစ္ၿပီး သုံးစြဲပုံအၫႊန္း၊ ထားသိုသိမ္းဆည္းပုံအၫႊန္း၊ ဓာတ္မတည့္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ႏွင့္ ႀကိဳတင္သတိေပးခ်က္၊ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးစသည့္ အခ်က္မ်ား ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါအမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္သည့္ေန႔မွ ေျခာက္လျပည့္သည့္ေန႔ တြင္ အသက္ဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာျခင္းမရွိေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စားသုံးသူအကာ အကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၉ အရ အေရးယူခံရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။

“လုပ္ငန္းရွင္ေတြကို လိုက္နာဖို႔ ပညာေပးေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္သြားမယ္။ အမ်ားျပည္သူသိေအာင္လည္း ေၾကညာသြားမွာပါ။ ထုပ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူအသင္းလို UMFCCI လို အသင္းအဖြဲ႕ေတြနဲ႔လည္း ေၾကညာခ်က္မထုတ္ခင္ကတည္းက ေဆြးေႏြးထားပါတယ္။ ေျခာက္လျပည့္လို႔ လိုက္နာမႈမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ  ကိုေတာ့ သူတို႔ထုတ္တဲ့ ပစၥည္းေတြကို ေဈးကြက္ထဲကေန ျပန္လည္သိမ္းဆည္းတာတို႔ လုပ္ငန္းရပ္နားတာတို႔နဲ႔ အေရးယူသြားမွာပါ”ဟု စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္လြင္က The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာဘာသာ၊ ျမန္မာႏွင့္ အျခားဘာသာတြဲလ်က္ ေဖာ္ျပရမည့္ ဦးစားေပး ကုန္စည္မ်ားတြင္ အစားအေသာက္မ်ားထဲမွ အခ်ိဳရည္ႏွင့္ ယိုမ်ိဳးစုံ၊ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသားႏွင့္ အသားထြက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ဥႏွင့္ ဥထြက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ စားသုံးဆီအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသင့္ေဖ်ာ္  ေကာ္ဖီႏွင့္ လက္ဖက္ရည္ထုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အသင့္စားေခါက္ဆြဲေျခာက္ထုပ္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ အရန္သင့္အစားအစာအမ်ိဳးမ်ိဳးစသျဖင့္ ပါဝင္သည္။

ထို႔ျပင္ အိမ္သုံးပစၥည္းမ်ား၊ ကေလးအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါးႏွင့္ ျဖည့္စြက္စာမ်ား၊ဓာတုေဗဒပစၥည္းမ်ား၊ အလွကုန္၊ လူသုံးကုန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းသုံးပစၥည္းကိရိယာမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *