လြတ္လပ္ေရး ႏွစ္ (၇၀) နဲ႔ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး

လြတ္လပ္ေရးရတဲ့ ႏွစ္ေပါင္း (၇၀) အတြင္းမွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး  လုပ္သြားတာ ၁၄ ေယာက္ ရွိတယ္။ အရပ္သားစစ္စစ္သုံးဦး ရွိတယ္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးသုံးခါ ျပန္လုပ္သြားတာက ႏွစ္ဦး ရွိတယ္။ တစ္ဦးက အရပ္သားစစ္စစ္၊ ေနာက္တစ္ဦးကေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးတစ္ေယာက္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးတစ္ေယာက္ကေတာ့ ၁၉ ႏွစ္ေက်ာ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သြားတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ေပၚလာပုံေလးကို ေျပာျပခ်င္ပါတယ္။

The Government of Burma Art 1935 အရ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အိႏၵိယကေန ခြဲထုတ္လိုက္ၿပီး ျမန္မာတို႔အေခၚ (၉၁) ဌာနအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတင္တဲ့ ၁ ဧၿပီ ၁၉၃၇ ရက္ေန႔မွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ (ကာကြယ္ေရးဌာန) – The Governmetn of Burma (Defence Department) ဆိုတာ ေပၚလာတယ္။ ျမန္မာအစိုးရက ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးကို တာဝန္ယူရမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာေပါ့။ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ (ကာကြယ္ေရးဌာန) ေပၚမလာခင္ထိကေတာ့ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးကို အိႏၵိယစစ္ဌာနခ်ဳပ္ (India Command) လက္ေအာက္မွာ Headquarters Burma District ဆိုတာ ဖြဲ႕ထားၿပီး တာဝန္ယူတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကာကြယ္ေရးဌာနအျဖစ္ သီးျခားထြက္ေပၚလာေတာ့ ဗမာ့တပ္ဖြဲ႕(Burma Command) ဆိုတာ ေပၚလာတယ္။ အိႏၵိယတပ္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း ဗမာ့တပ္ဖြဲ႕ကို လႊဲေျပာင္းေပးလိုက္တယ္။ ပထမဦးဆုံး စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ (General Officer Commanding of Burma Command) က Major General Donald Kenneth McLeod ျဖစ္ပါတယ္။ The Government of Burma Act 1935 အရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲေတြလုပ္ၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ၾကတယ္။ ဂ်ပန္အဝင္၊ အဂၤလိပ္အေျပးကာလအထိ နန္းရင္းဝန္ႀကီး (Chief Minister) ေလးေယာက္ ရွိခဲ့တယ္။ ေဒါက္တာ ဘေမာ္ (ဧၿပီ ၁၉၄၂-  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၃၉)၊ ဦးပု (ေဖေဖၚဝါရီ ၁၉၃၉ – စက္တင္ဘာ ၁၉၄၀)၊  ဦးေစာ (စက္တင္ဘာ ၁၉၄၀ – ဇန္နဝါရီ ၁၉၄၂) နဲ႔ ေနာက္ဆုံး – ဆင္းမလားကို အဂၤလိပ္နဲ႔ ဆုတ္ခြာသြားတဲ့ – ဆာေပၚထြန္းပဲ ျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူေတြ နန္းရင္းဝန္ႀကီးလုပ္ေနပါေစ ကာကြယ္ေရးဌာနကို ကိုင္တြယ္တာကေတာ့ ဘုရင္ခံပဲ။ ဒါဟာ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္အက္ဥပေဒအရ ဘုရင္ခံကို ေပးထားတဲ့  အခြင့္အေရး။ ဒီလိုနဲ႔ ဒုတိယကမာၻစစ္မီးဟာ ျမန္မာျပည္ကို ကူးလာေတာ့ ဘုရင္ခံဆာေဒၚမန္စမစ္ (Sir Rginald Hugh Dorman – Smith)  ရယ္၊ နန္းရင္းဝန္ဆာေပၚထြန္းရယ္၊ ျမန္မာအစိုးရရယ္ ဆင္းမလားကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ၾကတယ္ေပါ့။ Lieutenant General Thomas Jacomb Hutton (စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္) အျဖစ္ တာဝန္ယူကြပ္ကဲတဲ့ Burma Command လည္း ေအာင္ျမင္စြာ ဆုတ္ခြာခဲ့ၾကတယ္။

အဂၤလိပ္ဘုရင္ခံနဲ႔ ဆာေပၚထြန္းအစိုးရ ဆင္းမလားကို ဆုတ္သြားတဲ့ အခ်ိန္ဟာ BIA နဲ႔အတူ ဂ်ပန္တပ္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံထဲကို ဝင္လာခ်ိန္ေပါ့။  အမွတ္ (၁၅) ဂ်ပန္႔ဘုရင့္တပ္ေတာ္ကို Lt.General Shōjirō Iida  က ဦးေဆာင္ၿပီးဝင္လာတယ္။ ေမၿမိဳ႕ကို ေရာက္ေတာ့ ေက်ာ္ၾကားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကို ဖိတ္ၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ဖို႔ လုပ္တယ္။ ၄ ဇြန္ ၁၉၄၂ မွာ  ဗမာျပည္ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီစဥ္မႈအဖြဲ႕ ဆိုၿပီးေတာ့ ေဒါက္တာဘေမာ္  ဦးေဆာင္တဲ့ ၁၀ ဦးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕ေပးလိုက္တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ၁ ဩဂုတ္ ၁၉၄၂ ရက္ေန႔မွာ ဗမာျပည္ဗဟိုအစိုးရဆိုတာ ေပၚလာတယ္။ ဝန္ႀကီး ၁၀ ဦးခန္႔တယ္။ ေဒါက္တာဘေမာ္က နန္းရင္းဝန္နဲ႔ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီး လုပ္တယ္။ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဆိုတာ မရွိဘူး။ တစ္ႏွစ္အၾကာမွာ ဂ်ပန္က ေ႐ႊရည္စိမ္လြတ္လပ္ေရးေပးတယ္။ ၁ ဩဂုတ္ ၁၉၄၃ မွာ ဂ်ပန္ ေပးတဲ့ လြတ္လပ္ေရးရတယ္။ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ရွိတယ္။ ဒီဥပေဒအရ  စစ္ဝန္ႀကီး (War Minister) ဆိုတာပါတယ္။ အဲဒီ ၁၉၄၃ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔ အတည္ျဖစ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အခန္းတစ္ခန္းပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ (Supreme Commander – in – Chief) က အဓိပတိ (Head of the State) ျဖစ္တယ္။ စစ္ဝန္ႀကီးတစ္ဦး ရွိတယ္။ သူဟာ အဓိပတိကို တာဝန္ခံရတယ္။ Vice – Minister for War ဟာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒမွာကို ပါတယ္။ စစ္ဝန္ႀကီးဟာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ဆဲ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ ျဖစ္ရမယ္ (The War Minister shall be apporinted always from among high Military Officers on the active list.) လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔  လြတ္လပ္ေရးေပးတဲ့ ၁ ဩဂုတ္ ၁၉၄၃ ရက္ေန႔မွာပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို စစ္ဝန္ႀကီး (War Minister) ခန္႔လိုက္တယ္။ ဒုတိယစစ္ဝန္ႀကီးအျဖစ္  ဗိုလ္စႀကၤာကို ခန္႔တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းက စစ္ေသနာပတိ (Commander-in-Chief) ျဖစ္တယ္။ ၁၈ ဧၿပီ ၁၉၄၄ မွာ အေျပာင္းအလဲေတြ လုပ္တယ္။   ဗိုလ္စႀကၤာကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာစစ္သံမႉးအျဖစ္ ပို႔လိုက္တယ္။ [သူ႕ေနရာကို ဗိုလ္ေဇယ်က ေအာက္တိုဘာလဆန္းမွာ ဆက္ခံတယ္။] တစ္ဖန္ အဲဒီ ၁၈ ဧၿပီ ၁၉၄၄ ရက္ေန႔မွာပဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟာ စစ္ဝန္ႀကီးတာဝန္အျပင္ [ဗိုလ္မႉးႀကီးေနဝင္းဆီကေန] စစ္ေသနာပတိ တာဝန္ပါ ပူးတြဲထမ္းေဆာင္တယ္။ ဗိုလ္ေနဝင္းကေတာ့ စစ္ဦးစီးအဖြဲ႕မႉး (ေထာက္ပံ့) – Chief of General Staff (Quartermaster) – အျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး  စတင္တဲ့ကာလအထိ ဒီလိုပဲ ရွိေနခဲ့တယ္။

စစ္အၿပီး ဆင္းမလားေရာက္အစိုးရ ျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါမွာ ျမန္မာေတြ ႏိုင္ငံေရးႏိုးၾကားေနၾကၿပီ။ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕လည္း ရွိေနၿပီဆိုပါေတာ့။ ေနသူရိန္စည္းေဝးပြဲက်င္းပၿပီး ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈေတြကလည္း အရွိန္အဟုန္နဲ႔ျဖစ္လာေနတယ္။ ဖဆပလက ဦးေဆာင္ၿပီး  ႏိုင္ငံေရးတိုက္ပြဲေတြ ဝင္လာတယ္။ အဆုံးမွာေတာ့ ဘုရင္ခံဟာ ႏိုင္ငံေရးအရ အေပးအယူေတြ လုပ္လာရတယ္။ ၂၇ စက္တင္ဘာ ၁၉၄၆ ရက္ေန႔မွာ ဘုရင္ခံအမႈေဆာင္ေကာင္စီကို အသစ္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက ဒုတိယသဘာပတိအျပင္ ကာကြယ္ေရးဌာနနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား ဆက္သြယ္ေရးဌာနေတြရဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္လာတယ္။ တိုင္းျပဳျပည္ျပဳ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ၇ ဧၿပီ ၁၉၄၇ မွာက်င္းပခဲ့ၿပီး ၁၀ ဇြန္ ၁၉၄၇ ရက္ေန႔မွာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါမွာ မူလရာထူးအတိုင္း ကာကြယ္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားေရးကို ဆက္ကိုင္တယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တို႔ လုပ္ႀကံခံရၿပီးတဲ့ေနာက္ ၂၁ ဇူလိုင္ ၁၉၄၇ ရက္ေန႔မွာ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ျပန္ဖြဲ႕စည္းတဲ့အခါမွာ သခင္ႏုက ဒုတိယသဘာပတိအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရးကို ကိုင္တယ္။ ကာကြယ္ေရးဌာနကို ဗိုလ္လက္်ာကို ေပးလိုက္တယ္။ လြတ္လပ္ေရးရခါနီး အာဏာလႊဲေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ ၁ ဩဂုတ္ ၁၉၄၇ ရက္ေန႔မွာ အစိုးရအဖြဲ႕ရယ္လို႔ ဖြဲ႕ေတာ့ သခင္ႏုက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာၿပီး ျပန္ၾကားေရးကို တြဲကိုင္တယ္။ ႏိုင္ငံျခားေရးကို သခင္လြန္းေဘာ္ ကို လႊဲေပးလိုက္တယ္။ ဗိုလ္လက္်ာ ကေတာ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးရယ္လို႔  ျဖစ္လာတယ္။ ၁၆ စက္တင္ဘာ ၁၉၄၇ ရက္ေန႔မွာ ဗိုလ္လက္်ာ  ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ပါ ျဖစ္လာတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးရေတာ့ ပထမဦးဆုံးေသာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးက ဗိုလ္လက္်ာေပါ့။ ေနာက္ေတာ့ ဦးႏုက ၇ စက္တင္ဘာ ၁၉၄၈ မႈ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး တာဝန္လႊဲယူတယ္။ အခ်ိဳ႕က ၁၄ စက္တင္ဘာ ၁၉၄၈ လို႔လည္း ေျပာၾကတယ္။ [ဗိုလ္လက္်ာ တပ္ကိုျပန္တယ္။ ဗိုလ္လက္်ာဟာ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းမွာ တိုင္းမႉးအျဖစ္ ၅ ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၁၉၄၉ ကေန ၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၄၉ အထိ – အမည္ခံသေဘာေလာက္သာ  ရွိမည္ထင္သည္ – တိုင္းမႉးတာဝန္ ၁၂ရက္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။ ၁၆ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၄၉ မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သခင္ႏုက ဗိုလ္လက္်ာဆီကို  စာေရးၿပီး ၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉၄၉ ရက္ေန႔မွစကာ ခြင့္ရက္ရွည္ေပးလိုက္ၿပီး  တပ္မေတာ္မွ ဖယ္ရွားခဲ့တယ္။ ] ေနာက္ေတာ့ ၅ ဧၿပီ ၁၉၄၉ ရက္ေန႔မွာ အစိုးရအဖြဲ႕ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းေတာ့ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး (ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ပါ) ခန္႔တယ္။ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တာဝန္ပါယူတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ခြဲေလာက္အၾကာ – ၁၁ စက္တင္ဘာ ၁၉၅၀ ရက္ေန႔ – မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဝန္ႀကီးရာထူးေတြက အနားယူတယ္လို႔ ေၾကညာတယ္။ ၉ ရက္ေန႔ကတည္းက တာဝန္က နားသြားၿပီလို႔ ေျပာၾကတယ္။ ဦးဝင္းက ၁၈ စက္တင္ဘာ ၁၉၅၀ မွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာတယ္။ ေနာက္ေတာ့ ၁၆ မတ္ ၁၉၅၂ ရက္ေန႔မွာ အစိုးရသစ္ဖြဲ႕စည္းေတာ့ ဦးဗေဆြ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာပါေတာ့တယ္။  ဖဆပလ အကြဲအၿပဲမွာ ဦးဗေဆြ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးနဲ႔ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေန ၁၄ ဇြန္ ၁၉၅၈ မွာ ႏုတ္ထြက္ေတာ့ ၁၅ ဇြန္ ၁၉၅၈ ရက္ေန႔ကစၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးႏုက ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ယူတယ္။ တစ္လအၾကာ ၁၆ ဇူလိုင္ ၁၉၅၈ မွာေတာ့ ဗိုလ္မႉးေအာင္က သန္႔ရွင္းအစိုးရရဲ႕ ဒုဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ က်မ္းက်ိန္တယ္။ အိမ္ေစာင့္အစိုးရတက္တဲ့အထိ ဆိုပါေတာ့။ ၁၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၉၅၈ မွာ အိမ္ေစာင့္အစိုးရဖြဲ႕ေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးျဖစ္ လာတယ္။ ဒါဟာ ၁၆ မတ္ ၁၉၆၀ ရက္ေန႔မွာ ပထစအစိုးရကို အာဏာလႊဲ ေပးတဲ့အထိေပါ့။ ဦးႏုက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး လုပ္တယ္။

၂ မတ္ ၁၉၆၂ မွာ တပ္မေတာ္က တစ္ခါအာဏာသိမ္းေတာ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းက ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျပန္လုပ္တယ္။ အဲဒါ ၂၀  ဧၿပီ ၁၉၇၂ ရက္ေန႔အထိပဲ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းဟာ တပ္မေတာ္ကေန အၿငိမ္းစားယူခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ ဆက္လက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္တယ္။  ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးစန္းယုကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး တာဝန္လႊဲေပးလိုက္တယ္။ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ေ႐ြးေကာက္ပြဲလုပ္ၿပီး အစိုးရဖြဲ႕ေတာ့ ၄ မတ္ ၁၉၇၄ ရက္ေန႔မွာ ကာကြယ္ေရး  ဦးစီးခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ (ေနာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး) သူရတင္ဦး ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာပါတယ္။ ၆ မတ္ ၁၉၇၆ ရက္ေန႔တြင္ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားခံရၿပီးသည့္ ေနာက္ရက္ကစၿပီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ (ေနာင္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး)  သူရေက်ာ္ထင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး တာဝန္ယူတယ္။ ၂၇ ဇူလိုင္ ၁၉၈၈ရက္ေန႔အထိပဲ။ သူ႕ကိုဆက္ခံတာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး (ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး) ေစာေမာင္ ျဖစ္တယ္။ ၂၀ မတ္ ၁၉၉၂ ရက္ေန႔ကေနစၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး လုပ္လိုက္တာ ၂၉ မတ္ ၂၀၁၁ အထိပဲ ဆိုပါေတာ့။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအစိုးရ တက္လာေတာ့ ၃၀ မတ္ ၂၀၁၁ မွာ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးလွမင္းကို ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးခန္႔တယ္။ ၇ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၂ မွာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဝလြင္နဲ႔ လဲတယ္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခါနီး ၂၄ ဩဂုတ္ ၂၀၁၅ မွာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး စိန္ဝင္း  ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာတယ္။ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ တက္လာတဲ့ ၃၀  မတ္ ၂၀၁၆ အခါမွာလည္း သူပဲ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဆက္ရွိေနတယ္။ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းက (၁၉၄၈ -၂၀၁၈) ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ အတြင္းမွာ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး လုပ္သြားတာ ၁၄ ေယာက္ရွိတယ္။  အရပ္သားစစ္စစ္သုံးဦးသာပါတယ္ – ဦးႏု၊ ဦးဝင္း၊ ဦးဗေဆြ။ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးေတြထဲမွာ သုံးခါျပန္လုပ္တာ ႏွစ္ဦးရွိတယ္။ ဦးႏုရယ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းရယ္ပါ။ က်န္တာေတြက တစ္ခါစီ။

ေမာင္ေအာင္မ်ိဳး

( စာေရးသူသည္ International University of Japan တြင္ သင္ၾကားပို႔ခ်ေနေသာ ပါေမာကၡျဖစ္ၿပီး Building the Tatmadaw:Myanmar Armed Forces since 1948 စာအုပ္ကို ေရးသားသူ ျဖစ္သည္။ အယ္ဒီတာ)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *