ကိုကြန္းရွိလၽွင္ …

မိုးေလကင္းစင္ေလၿပီ။ ေ႐ႊဝါေရာင္သန္းရင့္မွည့္ေနေသာ စပါးမ်ားကို ရိတ္သိမ္းေတာ့မည္။

စပါးရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ ေရာင္းခ်မည့္စပါးကို တင္းေတာင္းမ်ားျဖင့္ခ်ိန္ ထည့္ထားသည္။ ထိုတစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ေနာက္တစ္ရာသီအတြက္လိုအပ္သည့္ စပါးမ်ိဳးေစ့မ်ားကို အေျခာက္လွန္းရသည္။ ထို႔ေနာက္ အိတ္ထဲထည့္သိမ္းသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူဦးေရ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လယ္သမားမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကို အမ်ားဆုံးခံစားရသူမ်ားလည္းျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ေရႀကီး၊ ေရလၽွံမႈမ်ားေၾကာင့္ လယ္ယာေျမဧက သိန္းခ်ီပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးရသည္။ မ်ိဳးစပါးမ်ားပါ ပ်က္စီးႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည့္ ေလလုံအိတ္ (ကိုကြန္း) အသုံးျပဳပါက မ်ိဳးစပါးပ်က္စီးမႈနည္းမည္ဟု အစိုးရဘက္က ဆိုထားသည္။ သို႔ေသာ္ လယ္သမားမ်ားအလြယ္တကူ မသုံးႏိုင္ေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔က ေလလုံအိတ္မ်ားကို သုေတသနျပဳ သုံးစြဲခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ အသုံးျပဳမႈတြင္က်ယ္လာျခင္း မရွိေပ။

အေၾကာင္းမွာမူ ေလလုံအိတ္ တန္ဖိုးႀကီးျမင့္၍ျဖစ္သည္။

“အဲဒါအမ်ိဳးစားအိတ္ (ေလလုံအိတ္) ေဈးႏႈန္းက လယ္သမားေတြအေပၚ အမ်ားအားျဖင့္က ႐ုတ္တရက္ မတတ္ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီေတာ့ ေနေျခာက္ေအာင္လွမ္းၿပီးေတာ့ အိတ္ထဲထည့္။ အိတ္ကိုပဲ မိုးလုံ ေလလုံေနရာမွာ သိမ္းၾကတယ္” ဟု လယ္သမားႀကီး ဦးသိန္းေအာင္က ဆိုသည္။

၎သည္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ဇီးျဖဴကုန္းေက်း႐ြာတြင္ လယ္ဧကမ်ားစြာပိုင္ဆိုင္ စိုက္ပ်ိဳးသူျဖစ္သည္။ ဘိုးဘြားလက္ထက္ကတည္းက လယ္ယာလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္လာသူျဖစ္သည္။ လယ္ယာလုပ္ငန္းကို ကၽြမ္းက်င္သူလည္းျဖစ္သည္။

လယ္ယာမ်ားရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း လာမည့္ႏွစ္မွာစိုက္ပ်ိဳးမည့္ မ်ိဳးစပါးကို ပလတ္စတစ္အိတ္ျဖင့္သာ ထည့္ႏိုင္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေအာင္က ဆိုသည္။ ပလတ္စတစ္အိတ္ (ေခၚ) ေႁမြေရခြံအိတ္ အသုံးျပဳသည္။

မိုးဒဏ္၊ ေလဒဏ္၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္ကိုခံႏိုင္ေသာ မ်ိဳးစပါးထည့္အိတ္ျဖစ္သည့္ ေလလုံအိတ္ (ကိုကြန္း) ကို လယ္သမားမ်ားအတြက္ အစိုးရက မည္သို႔ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္နည္း။

၂၀၁၅ ႏွစ္ကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရႀကီးေရလၽွံမႈေၾကာင့္ လယ္ယာေျမမ်ားစြာပ်က္စီးခဲ့ရၿပီး ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး မွ ၃၁ ဒသမ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလ်ာ့နည္းခဲ့ရသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေရႀကီးႏွစ္ျမဳပ္မႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ World Bank (ကမၻာ့ဘဏ္)၏ ေခ်းေငြျဖင့္ အေရးေပၚတုံ႔ျပန္မႈစီမံကိန္း Immediate Response Mechanism (IRM) အစီအစဥ္ျဖင့္ ေလလုံအိတ္မ်ားဝယ္ယူထားရာ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္မႈကို ခံစားရသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားကို ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ယင္းအစီအစဥ္အျဖစ္ ေလလုံအိတ္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္တြင္လည္း မြန္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ေရႀကီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚသျဖင့္ ယင္းေဒသရွိ လယ္သမားမ်ားလည္း ေလလုံအိတ္မ်ား ရရွိမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းေၾကာင့္ ေရႀကီးမႈဒဏ္ခံရသည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ခုနစ္ခုျဖစ္ေသာ စစ္ကိုင္း၊ မေကြး၊ ဧရာ၀တီ၊ ပဲခူး၊ ရန္ကုန္၊ ခ်င္းႏွင့္ ရခိုင္တို႔ရွိေဒသခံလယ္သမားမ်ားသည္ ေလလုံအိတ္မ်ားရရွိ မည္ျဖစ္သည္။

ေလလုံအိတ္ တစ္တင္းခြဲဝင္အိတ္ ၄၅,၄၇၅ လုံးႏွင့္ တစ္တန္အိတ္ ၅၅၄၈ လုံး ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအိတ္မ်ားကို ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ Grain Pro Inc ကုမၸဏီမွထုတ္လုပ္သည္။ ယင္းအိတ္ထဲတြင္ ရိတ္သိမ္းၿပီးစပါးကို ထည့္ထားပါက အင္းဆက္ပိုးမႊားဒဏ္ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဒဏ္မ်ားကို  ၁၀ ႏွစ္အထိ ခံႏိုင္ေၾကာင္း Grain Pro Inc ကုမၸဏီထံမွ သိရသည္။

ယင္းအိတ္မ်ားကိုအာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားမွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္အသုံးျပဳလ်က္ရွိေၾကာင္း Grain Pro Inc ကုမဏီထံမွ သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေတာင္သူလယ္သမားတြင္ အဆိုပါေလလုံအိတ္အေၾကာင္း သိသူလည္းရွိသလို။ မသိသူမ်ားလည္း ရွိေသးသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္က စပါးရိတ္သိမ္းေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ယင္းအတူ မ်ိဳးစပါးခ်န္ခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။

“ေလလုံမိုးလုံ ေသခ်ာက်က်နနနဲ႔ အင္းဆက္ေတြ၊ စပါးပိုးေတြ မဝင္ႏိုင္တဲ့အိတ္မ်ိဳးေတြ ထည့္ခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေဈးႏႈန္းႀကီးၿပီးေတာ့ သိုေလွာင္စရိတ္က အမ်ားႀကီးႀကီးတယ္” ဟု ဦးသိန္းေအာင္ က ဆိုသည္။

လက္ရွိမ်ိဳးစပါးထည့္ရန္အတြက္ ပီနံအိတ္ စပါးႏွစ္တင္းဝင္ တစ္အိတ္လၽွင္၂၀၀ က်ပ္ဝန္းက်င္ရွိသည္။ စပါးတင္း ၁၀၀ ထည့္ရန္အတြက္ က်ပ္တစ္ေသာင္းသာက်ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေလလုံအိတ္သုံးစြဲပါက စပါးတင္း ၁၀၀ အတြက္ ေလလုံအိတ္တန္ဖိုးမွာ က်ပ္သိန္းခ်ီရွိကာ ေဈးကြာျခားမႈမ်ားေၾကာင္း ၎ကတြက္ခ်က္ျပသည္။

ေနာက္ႏွစ္အတြက္ လိုအပ္သည့္ မ်ိဳးစပါးကိုပၽွမ္းမၽွတစ္တင္းမွ သုံးတင္းထိ ထားေၾကာင္း၊ ႂကြက္ေဖာက္၍ ႂကြက္စားျခင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးစပါးနည္းနည္းပါးပါးပ်က္စီးျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဓႏုျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ဇီးျဖဴကုန္းေက်း႐ြာမွ လယ္သမားႀကီး ဦးသိန္းေအာင္ က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“စပါး ၁၀၀ ထည့္ဖို႔ သိုေလွာင္စရိတ္ က သိန္းေက်ာ္တယ္။ စပါး ၁၀၀ အေပၚမွာ အန္ကယ္တို႔ျမတ္တဲ့ အျမတ္ကကုန္ေရာ။ အဲဒီလိုဆိုေတာ့လည္း ႐ုတ္တရက္ ဘယ္သုံးႏိုင္မလဲ” ဟု ကိုကြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လယ္လုပ္သက္ ႏွစ္ ၅၀ ရွိသူ ဦးသိန္းေအာင္က ဆိုသည္။

အဆိုပါေလလုံအိတ္က မ်ိဳးစပါးမ်ားကို သိမ္းဆည္းထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယင္းက ေလလုံပိတ္သိုေလွာင္မႈစနစ္ျဖစ္သည္။ ျပင္ပရာသီဥတု၏ အပူခ်ိန္၊ စိုထိုင္းဆ စသည့္အေျခအေနမ်ားကို မထိေတြ႕ေအာင္ သီးသန္႔ျပဳလုပ္ထားသည့္ ယင္းအိတ္ထဲတြင္ မ်ိဳးေစ့ (မ်ိဳးစပါး) မ်ားကို သိုေလွာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ပိုင္အိုးနီးယား အဂ႐ိုဗဇ္ကုမၸဏီမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ေဒါက္တာမ်ိဳးေအာင္ေက်ာ္က ဆိုသည္။

“ဒီလိုအိတ္မ်ိဳးေတြဟာ တန္ဖိုးအားျဖင့္လည္း သိပ္ၿပီးမျမင့္မားၾကပါဘူး။ အလြယ္တကူ ထည့္သြင္းသိုေလွာင္ထားႏိုင္ၾကပါတယ္။ သက္တမ္းအားျဖင့္လည္း ၁၀ ႏွစ္က ၁၅ ႏွစ္ထိ ခံပါတယ္” ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအိတ္ထဲတြင္ ထည့္ထားပါက ပိုးမထိုး၊ မႈိေရာဂါလည္းမဝင္၊ အစိုဓာတ္လည္းျပန္မစုပ္၊ အရည္အေသြးလည္း မေျပာင္းလဲေၾကာင္း၊ ႏွစ္ရွည္သိုေလွာင္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မိုး႐ြာသြန္းမႈပုံစံေျပာင္းလဲလာၿပီး မိုးေရခ်ိန္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က ေရႀကီးေရလၽွံမႈမ်ားျဖစ္ေပၚမႈေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ခုနစ္ခုတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ ထိခိုက္မႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ ယခုႏွစ္အတြင္းက ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးဧက ေျခာက္သိန္း ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးခဲ့သည္။

ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ေၾကာင္း၊ သီးႏွံမ်ား၏ အရည္အေသြးက်သည့္အျပင္ ေဈးႏႈန္းအတက္အက်မ်ားေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားမ်ား အ႐ႈံးေပၚေနရေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး အေနာက္ပိုင္း ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ ေမွာ္ဇာေက်း႐ြာတြင္ လယ္ယာႏွင့္ ဥယ်ာဥ္ၿခံလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္သူ ဦးေနဦးက ညည္းတြားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ေလလုံအိတ္ေတာ့ မၾကားဖူးေသးဘူး။ ပလတ္စတစ္အိတ္နဲ႔ စကၠဴအိတ္သုံးတာပဲ ရွိေသးတယ္” ဟု စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္သက္ ၄၄ ႏွစ္ရွိသူ ဦးေနဦးက ဆိုသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ နည္းပညာမ်ားအေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ား နားလည္သိရွိေစရန္ ပညာေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ေတာင္သူမ်ား၏ အေတြးအေခၚ ေျပာင္းလဲလာသည္အထိ လုပ္ေဆာင္သြားရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးေနဦးက ေထာက္ျပသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျပာင္းလဲလာသည့္ ရာသီဥတုႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အေၾကာင္း ေတာင္သူလယ္သမ်ားထံ ပညာေပးလ်က္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားလာသူက စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဳေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္း ျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔တြင္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ နည္းပညာမ်ားႏွင့္ ေလလုံအိတ္မ်ားအေၾကာင္းပါဝင္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါ ေလလုံအိတ္ကို လြန္ခဲ့သည့္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔က မိတ္ဆက္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အေနထားေရာက္ရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

ေတာင္သူမ်ားက စိုက္ပ်ိဳးခ်ိန္မွ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္အထိ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေနေသာ္လည္း ရိတ္သိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ လိုအပ္သည့္အေျခာက္ခံျခင္း၊ သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းရာတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ေတာင္သူ၏ လုပ္ေဆာင္မႈအားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္းက ဆိုသည္။

ယင္းေၾကာင့္ ရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္ ကာလမ်ားတြင္ ဆုံး႐ႈံးမႈတန္ဖိုးမွာ ၁၀ မွ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိသည္။ ေျခာက္ ေသြ႕ေအာင္ လုပ္ခ်ိန္တြင္ အေရအတြက္အရ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သိုေလွာင္မႈမမွန္ကန္ျခင္းႏွင့္ အေျခာက္ခံမႈမမွန္ကန္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ဆုံး႐ႈံးေနရျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပင္ အရည္အေသြးပိုင္းတြင္လည္း ရာႏႈန္းျပည့္ဆုံး႐ႈံးမႈမ်ားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

အဆိုပါဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေလလုံအိတ္မ်ားကိုသုံးစြဲႏိုင္ရန္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနက ျဖန္႔ေဝေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာရဲတင့္ထြန္းက ဆိုသည္။

သို႔ရာတြင္ အစိုးရ၏ေထာက္ပံ့မႈမရရွိသည့္ လယ္သမားမ်ား မည္သို႔အေျခအေနရွိမည္နည္း။

မိုးလုံ၊ ေလလုံႏွင့္ ပိုးမႊားဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ေသာ ေလလုံအိတ္ကိုကြန္းမ်ားကို အစိုးရအေနႏွင့္ အေႂကြးျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေစခ်င္ေၾကာင္း ဦးသိန္းေအာင္က ဆိုသည္။

“အလကားလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ လယ္သမားေတြက အလကားပဲ လိုခ်င္တယ္ဆိုတဲ့ ဥစၥာျဖစ္မွာစိုးတယ္။ အစိုးရမွာလည္း ဘတ္ဂ်က္ကနည္းတယ္ဆိုေတာ့ အန္ကယ္တို႔က ဒီအိတ္ေတြ အလကားရဖို႔ မေမၽွာ္လင့္ပါဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

 

ဥမၼာလြင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *