ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲလူနာမ်ားကို အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုသေပးမည္

ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲလူနာမ်ားကို ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ျပည္ေတာ္သာရပ္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးလမ္းရွိ ျမတ္ေတာ္ဝင္ေဆး႐ုံ၌ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ႏွင့္ ၄ ရက္တို႔တြင္ အခမဲ့ ခြဲစိတ္ကုသေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမတ္ေတာ္ဝင္ေဆး႐ုံမွ Business Development Director ေဒါက္တာ စဝ္ေလင္ဝမ္းက ေျပာၾကားသည္။

အခမဲ့ခြဲစိတ္မႈကို ျမတ္ေတာ္ဝင္ေဆး႐ုံႏွင့္ အေမရိကန္အေျခစိုက္ က်န္းမာေရးအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Smile Train  အဖြဲ႕တို႔က ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လူနာအေရအတြက္ ကန္႔သတ္မထားေသာေၾကာင့္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ႏႈတ္ခမ္းကြဲ၊ အာေခါင္ကြဲလူနာမ်ား လာေရာက္ခြဲစိတ္မႈခံယူႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ႏႈတ္ခမ္းကြဲဆိုရင္ အသက္ေျခာက္လကေနစၿပီး ခြဲေပးသြားမယ္။ အာေခါင္ကြဲဆိုရင္ေတာ့ အသက္ တစ္ႏွစ္သုံးလကေန စၿပီးေတာ့ ခြဲေပးသြားမယ္။ အသက္အ႐ြယ္ ကန္႔သတ္ခ်က္မရွိပါဘူး” ဟု ေဒါက္တာ စဝ္ေလင္ဝမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ခြဲစိတ္မႈကို ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးေဆး႐ုံႀကီးမ်ားမွ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားက ေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ယခုခြဲစိတ္မႈမွာ ခုနစ္ႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသည္။

လူနာမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေနထိုင္ေရးကို ေဆး႐ုံအနီးရွိ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး နံနက္စာ သို႔မဟုတ္ ေန႔လယ္စာတစ္နပ္ကို တာဝန္ယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ စဝ္ေလင္ဝမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ခြဲစိတ္ကုသလိုသူမ်ားအေနႏွင့္ ျမတ္ေတာ္ဝင္ေဆး႐ုံ (ေတာင္ႀကီး) ဖုန္း- ၀၈၁ ၂၀၅၂၅၉၊ ၀၈၁ ၂၀၅၁၃၉ သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္အထိ ဆက္သြယ္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *