ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ျမန္မာစတိုင္

ျမန္မာတို႔သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ခရီးလမ္းတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္က် က်န္ရစ္သည္။ ေရွ႕ခပ္လွမ္းလွမ္းသို႔ ေရာက္ေနေသာ ႏုိင္ငံမ်ားကို အမီလိုက္ရန္ ျမန္မာတို႔ တကုပ္ကုပ္ ႀကိဳးစားေနၾကျခင္းသည္ ေကာင္းသည္၊ မြန္ျမတ္သည္၊ စိတ္တက္ၾကြဖြယ္ ေကာင္းသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာတို႔သြားေနေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ျဖစ္ပါ၏ေလာ။

ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ ဖြံ ့ၿဖိဳးေရးသည္ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္တုိ႔ႏွင့္ တူေအာင္ လုိက္လုပ္ျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၅ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္ ကိုလိုနီႏုိင္ငံႀကီးမ်ားသည္ စစ္ႏုိင္သည္ျဖစ္ေစ ႐ႈံးသည္ျဖစ္ေစ စစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ ခ်ည့္နဲ႔သြားသျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ျပန္တည္ေဆာက္ၾကရသည္။ ကိုယ္လြတ္႐ုန္းရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကိုလိုနီနယ္မ်ားကို ေျဖလႊတ္လိုက္သည့္အတြက္ အာဖရိက၊ အာရွမွ ကိုလိုနီတို႔ လြတ္လပ္ေရးရလာၾကသည္။ ေပၚထြန္းလာေသာ ႏုိင္ငံသစ္မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ႀကံလာၾကသည္။ သူတို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ ဗ်ဴဟာမွာ ႐ိုးရွင္းသည္။ သူတုိ႔၏ အရွင္သခင္ေဟာင္းမ်ားကို အမီလိုက္ရန္။ အရွင္သခင္ေဟာင္းတို႔ ႏွစ္ ၁၀၀ တည္ေဆာက္မွရသည့္ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ကို ၁၀ ႏွစ္ႏွင့္ရေအာင္လုပ္မည္ဟု ေတာ္လွန္ေရး ေခါင္းေဆာင္တစ္ျဖစ္လဲ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔က ႀကဳံးဝါးၾကသည္။ သူတို႔၏ ႀကဳံးဝါးခ်က္ကို ေသခ်ာဆန္းစစ္လိုက္သည့္အခါ အရွင္သခင္ေဟာင္းတို႔ကို အတုယူလိုျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္စႏိုင္ငံတို႔သည္ ကိုယ့္ေျမကိုယ္ေရတြင္ အရွင္သခင္ျပန္ျဖစ္လာေသာ္လည္း ေအာက္က်ေနာက္က်စိတ္က ႀကီးစိုးေနသည္။ အရွင္သခင္ေဟာင္းတို႔ႀကိဳက္ေသာအရာမ်ားသည္ ေကာင္းသည္၊ အရွင္သခင္ေဟာင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္သမွ်သည္ အတုခိုးသင့္သည္ဟူေသာစိတ္သည္ ထုတ္မေျပာေသာ္လည္း ကိန္းေအာင္းေနသည္။

ထိုသို႔ အတုခိုးလုပ္ေဆာင္ၾကေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္တုိ႔ကဲ့သို႔ လုိက္လံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပင္ ျဖစ္လာသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည့္လူေနမႈပုံစံ အေကာင္းဆုံးလဲ၊ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္တို႔၏ လူေနမႈပုံစံ ျဖစ္သည္။ ေခတ္မီ တိုးတက္ေရးသည္ အဂၤလိပ္၊ အေမရိကန္ေတြႏွင့္တူေအာင္လုပ္ေရး။ သူတို႔ႏွင့္ မတူေသးသမွ် မဖြံ႕ၿဖိဳးေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး Modernization သည္ အေနာက္တိုင္းႏွင့္တူေအာင္လုပ္ျခင္း Westernization ျဖစ္လာသည္။ အေနာက္တိုင္းတြင္မွ အေနာက္တိုင္း၏ထိပ္သီး မည္သူနည္း။ ယခင္က အေနာက္တိုင္း၏ ေခါင္းေဆာင္သည္ ေနမဝင္အင္ပါယာအရွင္ အဂၤလိပ္၊ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီးတြင္မူ အေမရိကန္။ ထိုေၾကာင့္ Westernization သည္လည္း Americanization အေမရိကန္ႏွင့္တူေအာင္လုပ္ျခင္း ျဖစ္လာသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပုံစံတို႔တြင္လည္း အေမရိကန္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အတုယူထားသည့္ေမာ္ဒယ္လ္က ႀကီးစိုးလာသည္။ အေမရိကန္ေမာ္ဒယ္လ္ မဟုတ္လွ်င္လည္း အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေမရိကန္တုိ႔က အဓိပၸာယ္ဖြင့္ၾကသည္။ ကမၻာႏွင့္ခ်ီသည့္ဖြံ႕ ၿဖိဳးေရးေအဂ်င္စီႀကီးမ်ား ကမၻာ့ဘဏ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေငြေၾကးရန္ပုံေငြအဖြဲ႔၊ ကုလသမဂၢတုိ႔ကိုလည္း အေမရိကန္က ႀကီးစိုးလွ်င္ ႀကီးစိုး၊ မႀကီးစိုးလွ်င္လည္း ၾသဇာေညာင္းသည့္အတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ အေမရိကန္အလိုက်ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ျဖစ္လာသည္။ ၾသဇာႀကီးမားသည့္ ဥာဏ္ႀကီးရွင္အဖြဲ႕မ်ား Think Tank မ်ားသည္လည္း အေမရိကန္တြင္ အေျခစိုက္ၾကသည့္အတြက္ တစ္ကမၻာလုံးတြင္ အေမရိကန္ အေတြးအေခၚမ်ားသာ အရာေရာက္ၾကသည္။

တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ အျမန္ေရာက္သည့္ေခတ္ျဖစ္လာသည့္အတြက္ ယဥ္ေက်းမႈပိုင္းႏွင့္ အိုင္ဒီယာပိုင္းတြင္လည္း ႏုိင္သူအကုန္ယူေၾကး ျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ေဟာလိဝုဒ္သည္ ကမၻာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကကို ႀကီးစိုးသည့္အတြက္ ေဟာလိဝုဒ္႐ုပ္ရွင္မ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအိပ္မက္ ျဖစ္လာသည္။ ကိုကာကိုလာေသာက္၊ ၾကက္ေၾကာ္စား၊ ဂ်င္းေဘာင္းဘီဝတ္လိုက္လွ်င္ တစ္စုံတစ္ခုျပည့္စုံသလို ခံစားလာၾကရသည္။ အေမရိကန္သုိ႔ တစ္ခါမွ်မေရာက္ဖူးဘဲႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံမ်ားမွ လူအမ်ားသည္ အေမရိကန္ ျဖစ္လာၾကသည္။ အေမရိကန္ ႐ုပ္သံ၊ သတင္းစာမ်ားသည္ တစ္ကမၻာလုံးသို႔ ေရာက္သည့္အတြက္ အေမရိကန္တို႔ မ်က္စိျဖင့္ၾကည့္သည့္ သတင္းအာေဘာ္မ်ားအတိုင္း လူတို႔ လိုက္လံ စဥ္းစားၾကကုန္သည္။ မွန္သည္ မမွန္သည္ အပထား၊ အေမရိကန္တို႔ ျမင္သလို လူတို႔ ျမင္ကုန္ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္ ယခုမွ႐ုန္းကန္ထရေသာ ႏုိင္ငံငယ္ေလးျဖစ္သည့္အတြက္ အင္အားႀကီးမားေသာႏုိင္ငံႀကီးမ်ားပင္ မလြန္ဆန္ႏုိင္သည့္ နိယာမကို ေက်ာ္လြန္ႏုိင္ျခင္း မရွိပါ။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကို သက္ေရာက္ေသာ အင္အားစုႀကီးမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံကိုလည္း လာေရာက္ၾသဇာလႊမ္းမိုးလ်က္ရွိသည္။ ထိုသို႔ လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးျခင္းသည္ သဘာဝသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ တမင္တကာ ႐ုန္းကန္တြန္းလွန္ရန္ မလို။ ကိုယ္ႏွင့္ ကိုက္သည္ကိုသာယူၿပီး မကိုက္သည့္အရာကို ပယ္ရန္သာ လိုသည္။

ကိုယ့္နည္းကိုယ္ဟန္သုံးကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သြားေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံေဟာင္းမ်ားကို ေလ့လာျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အက်ဳိးမ်ားမည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲဘဝမွ တက္လာေသာ ေအာင္ျမင္ဖြံ႕ၿဖိဳးႏိုင္ငံမ်ားသည္ အျခားသူတို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအႀကံဥာဏ္ကို ရႏုိင္သေလာက္ယူခဲ့ေသာ္လည္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ္တိုင္သာ ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ကြဲလြဲရမည္ကို မေၾကာက္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကိုယ့္ႏုိင္ငံအတြက္သာ ၾကည့္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ေသာေၾကာင့္ ထိုႏုိင္ငံမ်ား ယေန႔သူတို႔ရထားေသာေနရာမ်ားသုိ႔ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ အဖြဲ႔အစည္းတိုင္း၊ ႏုိင္ငံတိုင္းသည္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကိုယ္ မည္သုိ႔ပင္ ေစတနာရွိသည္ ဆုိျငားေသာ္လည္း သူတို႔တြင္ ကိုယ္ပုိင္အက်ဳိးစီးပြားမ်ား၊ အႀကံအစည္မ်ားရွိတတ္ရာ ကိုယ့္ႏုိင္ငံအက်ဳိးစီးပြားကိုသာၾကည့္ၿပီး အားမနာဘဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။

အမွန္တကယ္ေတာ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို လူတို႔က အဓိပၸာယ္ဖြင္႔သည္။ လူတို႔ကပင္ ေဖာ္ေဆာင္တည္ေဆာက္ၾကပါသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ေခတ္ တစ္ခါတြင္ လႊမ္းမိုးအင္အားေကာင္းေသာ အင္အားစုတို႔၏ အေတြးအႀကံမ်ားေနာက္ အတုယူမိ၊ လိုက္ပါမိသည္မွာလည္း သဘာဝျဖစ္သည္။ သတိထားရမည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာမွာ “သူ႔အိုး သူ႔ဆန္”ႏွင္႔ “သူ႔အရပ္ႏွင့္ သူ႔ဇာတ္” ျဖစ္သည္။ ကမၻာလံုးခ်ီ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေရစီးကို ဆန္႔က်င္ကူးခတ္လွ်င္ လူမိုက္။ သို႔ေသာ္ ေရစီးတြင္ ေရာက္လိုရာေရာက္ စိတ္ႏွလုံး ဒုံးဒုံးခ်ကာ ေမွ်ာလိုက္ျခင္းသည္လည္း လူမိုက္ပင္။ ေရစီးကို အလုိက္သင့္လိုက္ကာ လိုရာေရာက္ႏိုင္ရန္ ကြၽမ္းက်င္လိမၼာရမည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကာလရွည္ၾကာေသာ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈရွိသည့္အတြက္ ကိုယ္ႏွင့္လိုက္ဖက္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုသာ ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ သူတစ္ပါးကိုသာ အတုခိုးလွ်င္ တစ္ပတ္ႏြမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္သာ ႏွစ္ပါးသြားရလိမ့္မည္။ ယူသင့္သည္ကိုယူ၊ ပယ္သင့္သည္ကို ပယ္ၿပီး ခ်ီတက္ရလိမ့္မည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ အရန္သင့္ဝတ္အက်ႌ Ready-made မဟုတ္ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ တစ္ထပ္တည္းတူရန္ မလို။ လုံးဝ လုံးဝ မလိုပါ။ ျမန္မာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ၊ ျမန္မာ့ေရေျမႏွင့္ အစပ္အဟပ္တည့္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသာျဖစ္ရန္ လိုပါသည္။ ျမန္မာလူနာႀကီး နာလန္ထရန္အတြက္ ယေန႔ လာေရာက္ညႊန္းဆိုၾကေသာ ေဆးအညႊန္းမ်ိဳးစုံတုိ႔သည္ အျခားလူနာတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ပြဲေတြ႕ေဆးမ်ားျဖစ္ႏုိင္ေသာ္လည္း ျမန္မာလူနာကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစမည္ဟု တစ္ထစ္ခ် ေျပာႏုိင္မည္ မဟုတ္ပါ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ပုံစံတူရန္ မလိုပါ။ ပုံစံကြဲလြဲ၊ သီးသီးသန္႔သန္႔ ျဖစ္ေနရန္လည္း မလိုပါ။ ျမန္မာ့နည္း ျမန္မာ့ဟန္ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီရန္သာ လိုသည္။

 

ေဇယ်သူ

(ယခင္ေဖာ္ျပၿပီးေသာ ေဆာင္းပါးကို ေခတ္ကာလအေျခအေနတို႔ ႏွင့္ ကိုက္ညီေနသျဖင့္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အယ္ဒီတာ)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *