ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မေဝးလိုလၽွင္

ေဝးလိုက္နီးလိုက္ျဖစ္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုသည္ထက္ မေဝးေစရန္ ျမင္သေလာက္ကို ခုနစ္ခ်က္ခြဲၿပီး ေျပာလိုသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ေဝးလည္းမေဝး၊ နီးလည္းမနီး မလွမ္းမကမ္းမွ ၾကည့္ေနရသူတစ္ဦး၏အျမင္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

(၁) ရည္မွန္းခ်က္ ရွာပါ

ဆရာဝန္လည္းျဖစ္ခ်င္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသမားလည္းျဖစ္ခ်င္၊ ကုန္သည္လည္းျဖစ္ခ်င္ စသည္ျဖင့္ ဟိုဟာလည္းျဖစ္ခ်င္၊ ဒီဟာလည္းျဖစ္ခ်င္သူသည္ ဘာမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သူ႕တြင္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားေနလြန္းသည့္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္မရွိသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္လည္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ား သိပ္မ်ားေနသည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ျမင္သည္။ တကယ့္တကယ္တြင္ လူအင္အား၊ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရွိသည္။

လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခြဲခန္႔သာ က်န္ေတာ့သည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွ အလိုခ်င္ဆုံးအရာသည္ အဘယ္နည္း။ ထိုတစ္ခု သို႔မဟုတ္ အလြန္ဆုံးႏွစ္ခုေလာက္ကိုသာ ပစ္မွတ္ထားၿပီး ကုန္း႐ုန္းလုပ္ရန္လိုသည္။ လက္ေတြ႕က်ရန္လိုသည္။

(၂) ရပ္တည္ခ်က္ကို မၾကည့္ပါႏွင့္၊ အက်ိဳးစီးပြားကို ၾကည့္ပါ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားကိုၾကည့္ပါက ႐ုတ္တရက္ဆိုလၽွင္ ၾကမ္းလွခ်ည္လားဟု လန္႔ဖ်ပ္သြားႏိုင္သည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရႏိုင္ေတာ့ဟု စိတ္ကုန္သြားႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္လၽွင္၊ ေမးလၽွင္ျမန္းလၽွင္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ျမင္လာရမည္။ စီးပြားေရးလား၊ လုံၿခဳံေရးလား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္လား၊ ျပည္ေထာင္စုတည္တံ့ေရးလား စသည္တို႔ကို ေတြ႕လာရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္တင္ ရပ္မထားဘဲ အက်ိဳးစီးပြားတို႔ကို လက္ကုန္ႏႈိက္ၾကည့္သင့္သည္။

(၃) အလြတ္သေဘာ မ်ားမ်ားေတြ႕ပါ

မ်ားမ်ားေတြ႕လၽွင္ မ်ားမ်ားသိသည္၊ မ်ားမ်ားရင္းႏွီးသည္။ အလြတ္သေဘာျဖစ္လၽွင္ ပိုေကာင္းသည္။ ပြဲႀကီးလမ္းႀကီးမ်ားႏွင့္ ခမ္းခမ္းနားနား မေတြ႕ဆုံမီတြင္ အလြတ္သေဘာ မ်ားမ်ားေတြ႕ရန္လိုသည္။ ပြဲႀကီးလမ္းႀကီးမ်ားေရာက္မွ လူေရွ႕သူေရွ႕ ၫွိရႏႈိင္းရလၽွင္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေျခနည္းပါသည္။ ရၿပီးသားမ်ားပင္ ျပန္ေနာက္ေလၽွာသြားတတ္သည္။

(၄) အဓိကလူသုံးဦး သို႔မဟုတ္ ေလးဦးေတြ႕ပါ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပါတီမ်ား၊ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ အရပ္ဘက္လူအဖြဲ႕အစည္း စသည္ျဖင့္ ပါဝင္ပတ္သက္သူ အားလုံးသည္ အေရးပါၾကေသာ္လည္း ထိုအထဲတြင္မွ အေရးႀကီးဆုံး လူသုံးဦး သို႔မဟုတ္ ေလးဦးရွိသည္ကို လက္မခံခ်င္လၽွင္ပင္ လက္ခံရမည္သာျဖစ္သည္။ ထိုသူ သုံးဦး သို႔မဟုတ္ ေလးဦးသည္ အဘယ္သူမ်ားနည္း။ ထိုသူမ်ား ထိပ္တိုက္ေဆြးေႏြးႏိုင္လၽွင္ အေျဖျမန္ျမန္ထြက္မည္။ သို႔မဟုတ္ အေျဖထြက္မည့္လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ျမန္ျမန္ေရာက္ႏိုင္သည္။ မၾကာေသးမီက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ ထိုလမ္းေၾကာင္းသို႔ သြားေနသည္ဟု ျမင္ပါသည္။ ေနာက္ထပ္ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက်င္းပလၽွင္ အဓိက လူသုံးေလးဦးေတြ႕ႏိုင္မည္။ ပထမဆုံးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ ေအာင္ျမင္ရန္ အေရးႀကီးဆုံးပုဂၢိဳလ္မ်ား Key  Persons ကို ေ႐ြးထုတ္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေ႐ြးထုတ္ရာတြင္ ခ်စ္ျခင္း၊ မုန္းျခင္း၊ ေနာက္ေၾကာင္းရာဇဝင္မ်ားကို အသာထားၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ အေရးႀကီးဆုံးသူဟူေသာ ေပတံျဖင့္သာ တိုင္းတာရမည္ျဖစ္သည္။

(၅) လက္ရွိအခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆုံး

If  not now, when ‘အခုမလုပ္ရင္ ဘယ္အခ်ိန္လုပ္မလဲ’ ဆိုေသာ စကားရွိသည္။ စာေရးသူအျမင္ လက္ရွိအခ်ိန္သည္ အေကာင္းဆုံးျဖစ္သည္။ ဗုဒၶတရားေတာ္ႏွင့္အညီ ပစၥဳပၸန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီး ေျပာျခင္းမဟုတ္ပါ။ လက္ရွိ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရ၊ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕ မ်ား၊ ပါတီမ်ားမွ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားသည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ေဆြးေႏြးလာသည္မွာ အခ်ိန္အတန္႔အသင့္ရွိၿပီျဖစ္သျဖင့္ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ေယာက္ သိလာၾကၿပီ။ ဥပမာ – အဓိကပုဂၢိဳလ္ႀကီးမ်ားျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔သည္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အေၾကာင္းသိလာၾကၿပီ။ လူသစ္မ်ားဝင္လာလၽွင္ ဆက္ဆံေရးျပန္တည္ေဆာက္ရမည္၊ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ေယာက္သိရန္ အခ်ိန္ျပန္ယူရဦးမည္။ ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ ရွိေသးသည္။ လက္ရွိအစိုးရေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူလူထုေထာက္ခံမႈ အရဆုံးပုဂၢိဳလ္ျဖစ္သည္။ ဩဇာႏွင့္ အာဏာ တစ္တြဲတည္းရထားသည့္ပုဂၢိဳလ္ လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္တုန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူျခင္းသည္ ရွားပါးသည့္အခြင့္အလမ္းဟု ျမင္သည္။

(၆) ပြင့္လြန္းျခင္း၊ လၽွိဳလြန္းျခင္း အစြန္းေရွာင္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္ ပြင့္လြန္းျခင္း၊ လၽွိဳလြန္းျခင္း အစြန္းႏွစ္ခုကို ေရွာင္ရန္လိုသည္။ လုပ္ရပ္မ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အလုံးစုံ သိုဝွက္ထားၿပီး ျပည္သူလူထုကို အသိမေပးဘဲထားျခင္းသည္ မေကာင္းပါ။ ဒီမိုကေရစီေခတ္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထုျမင္သာေအာင္ တင္ျပရန္လိုသည္။ သို႔မွသာ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ေရာက္သည္၊ မေရာက္သည္ကို ျပည္သူလူထုက ျမင္ႏိုင္မည္။ တစ္ဖက္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို လူပုံ အလယ္တြင္ ေဆြးေႏြးသည့္အခါ ေဆြးေႏြးသည့္အဖြဲ႕မ်ားသည္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိေရးထက္ မိမိလက္ခုပ္သံရေရး၊ မိမိအဖြဲ႕သားမ်ားက မိမိကိုေထာက္ခံေရး စသည္တို႔ကို ဦးစားေပးသြားသည့္ သေဘာလည္းရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အထက္ပါ အစြန္းႏွစ္ပါးကို ေရွာင္ရွားသင့္သည္။

(၇) တကယ့္ၿပိဳင္ဘက္

ယေန႔ကမၻာသည္ ေရေၾကာေျမေၾကာ ႐ႈံ႕သြားၿပီျဖစ္ရာ ၿပိဳင္ဘက္အဓိပၸာယ္ေျပာင္းသြားၿပီျဖစ္သည္။ မေကြးၿမိဳ႕ေနသူသည္ ဘားအံမွသူႏွင့္ ၿပိဳင္ေနျခင္းထက္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕မွသူႏွင့္ ၿပိဳင္ေနရသည္။ ကိုယ့္ၿပိဳင္ဘက္မ်ားသည္ ကိုယ့္ျပည္တြင္းမွသူမ်ားမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွသူမ်ားျဖစ္လာသည္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံက မ်ားမ်ားေရာင္းႏိုင္၊ မ်ားမ်ားထုတ္ႏိုင္ပါမွ ကိုယ့္ဘ၀အဆင္ေျပမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေနသူအခ်င္းခ်င္း မတည့္ၾကလၽွင္ ေဘးလူမ်ား စားသြားမည္သာ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ားအေနႏွင့္ တကယ့္ၿပိဳင္ဘက္ကို ရွာၾကပါဟုသာ တိုက္တြန္းလိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ တကယ္လုပ္လၽွင္ တကယ္ျဖစ္မည္ဟု ယခုထက္ထိ ယုံၾကည္ေနဆဲျဖစ္သည့္အတြက္ ျမင္သမွ်ကို တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္။

 

ေဇယ်သူ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *