ျမန္မာ့ငါးျမစ္ခ်င္း ေဆာ္ဒီသို႔တင္ပို႔ခြင့္ျပန္ရေရး သြားေရာက္ၫွိႏႈိင္းမည္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂

ျမန္မာ့ငါးျမစ္ခ်င္းကို ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ခြင့္ရရွိေရးအတြက္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနတို႔မွ တာဝန္ရွိသူတို႔ႏွင့္ ေရထြက္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္အသင္းမွ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ အဆိုပါႏိုင္ငံသို႔ သြားေရာက္ၫွိႏႈိင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါခရီးစဥ္ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ စတင္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး ေဆာ္ဒီ အာေရးဗီးယားႏိုင္ငံ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ၫွိႏႈိင္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ ေရထြက္ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား  အသင္းဥကၠ႒ ဦးထြန္းေအးက ဆိုသည္။

ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ဗီယက္နမ္  ႏိုင္ငံတို႔မွ ေရထြက္ပို႔ကုန္ပစၥည္းမ်ားတင္ပို႔ ခြင့္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၃၁ရက္မွ စတင္ကန္႔သတ္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ေဆာ္ဒီအာေရး ဗီးယားႏိုင္ငံသို႔ ႏွစ္စဥ္အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၃၀ နီးပါးရွိေသာ ငါးျမစ္ခ်င္းမ်ားကို တင္ပို႔လ်က္ရွိၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ငါးျမစ္ခ်င္းတင္ပို႔မႈမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈သန္း ပို႔ကုန္ဝင္ေငြရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအးက ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ငါးျမစ္ခ်င္းတင္ပို႔ခြင့္ကို ကန္သတ္ခံရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြရရွိမႈ နစ္နာသကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္လည္း ေဈးကြက္တစ္ခုေပ်ာက္ဆုံးသြားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေဈးျမင့္တက္ခ်ိန္တြင္ ငါးစာကဲ့သို႔ သြင္းအားစုမ်ားကို ေဈးႀကီးေပးဝယ္ထားခဲ့ရၿပီး ယခုအခါ ေဈးကြက္မရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ အခက္ႀကဳံေနရေၾကာင္း ဦးထြန္းေအးက ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ငါးျမစ္ခ်င္းသည္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ထက္ ျပည္ပေဈးကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ပါက ေဈးေကာင္းရေၾကာင္း ျပည္တြင္းငါးေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *