အေျခခံပညာသင္႐ိုးအသစ္တြင္ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း ထည့္သင္မည္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂

အေျခခံပညာသင္႐ိုးအသစ္တြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာအေၾကာင္း အရာမ်ားကို ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်ဳပ္ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ သဘာ၀ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ျခင္းဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဘ၀တြက္တာကၽြမ္းက်င္စရာဘာသာရပ္တြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“နဂိုကတည္းကပဲ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈတို႔က အေျခခံပညာရဲ႕ Life Skill Curriculum ထဲမွာ ပါၿပီးသားပါ။ သင္႐ိုးသစ္မွာလည္း အဲဒီအေၾကာင္းအရာေတြ ပါဝင္မွာပါ” ဟု ၎က The Voice Journal သို႔ ေျပာဆိုသည္။

သင္႐ိုးအသစ္တြင္ သင္႐ိုးအေဟာင္းမွ အေၾကာင္းအရာမ်ား ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ပါဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေၾကာင္းအရာအသစ္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္မည္ျဖစ္ကာ အေၾကာင္းအရာခ်ဥ္းကပ္ပုံကို ေျပာင္းလဲထားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္း၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကဳံေတြ႕ရျခင္းႏွင့္ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ျခင္းတို႔မွာ ဆက္စပ္ေနၿပီး ယင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကေလးမ်ားအား ငယ္စဥ္ကတည္းက သင္ၾကားေပးမွသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးကိုေလးဝင္းက ေျပာဆို သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အေျခခံပညာသင္႐ိုးတြင္ အဆိုပါအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

သင္႐ိုးသစ္တြင္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ျခင္းအေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားရန္ စီစဥ္ေနမႈကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္း ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ သာယာေအးမူလတန္းလြန္ေက်ာင္းမွ မူလတန္းျပဆရာတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းရာတြင္ အေၾကာင္းအရာ ခ်ည္းကပ္ပုံကို လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပမႈမ်ားျဖင့္ပါ သင္ၾကားႏိုင္ရန္ ျပ႒ာန္းေပးသင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“အခုက ေရႀကီးတာေတြ၊ ငလ်င္လႈပ္တာေတြ၊ မီးေလာင္တာေတြ ႀကဳံေနရတယ္။ ဘယ္လို ရင္ဆိုင္တုံ႔ျပန္ရမလဲဆိုတာ ကေလးေတြသိထားရင္ လက္ေတြ႕ႀကဳံလာေတာ့ အသုံးခ်ႏိုင္တာေပါ့။ သေဘာတရားေရာ၊ လက္ေတြ႕ပါ သင္ႏိုင္ေအာင္ ျပ႒ာန္းေပးရင္ ပိုေကာင္းတယ္” ဟု မူလတန္းျပဆရာတစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

လာမည့္၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ တတိယတန္းႏွင့္ ဆ႒မတန္း၌ သင္႐ိုးအသစ္ျဖင့္ အစားထိုးသင္ၾကားႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း အေျခခံပညာဦးစီးဌာနထံမွ သိရသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *