မလုံၿခဳံေသးသည့္ ဧရာ၀တီအပိုင္စားမ်ား

ဦးတင္ၿမိဳ႕တြင္ လင္းပိုင္မိတ္ေဆြသုံးေကာင္ရွိသည္။ ကုပ္မႀကီး၊ လည္ဝိုင္းမႏွင့္ ေ႐ႊညီကိုတို႔ျဖစ္သည္။ လည္ကုပ္ခုံးေနသျဖင့္ ကုပ္မႀကီးဟု အမည္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး လည္ပင္းတြင္ ပလတ္စတစ္စြပ္ေနသကဲ့သို႔ အရစ္ရွိေနသျဖင့္ လည္ဝိုင္းမဟု အမည္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ဦးတင္ၿမိဳ႕သည္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမတြင္ပါဝင္သည့္ မႏၲေလးတိုင္း မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ေျမစြန္းေက်း႐ြာက ေရလုပ္သားျဖစ္သည္။

ငါးဖမ္းရာတြင္ ကူညီေပးသည့္ကုပ္မႀကီးသည္ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲရွိ လင္းပိုင္မ်ားထဲတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္သည္။ ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ ငါးဖမ္းရာတြင္ ကူညီေပးခဲ့သည့္ ကုပ္မႀကီးသည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆုံးၿပီး ဘက္ထရီေရွာ့ခ္ေၾကာင့္ ေသဆုံးသည္ဟုယူဆေၾကာင္း ဦးတင္ၿမိဳ႕က ေျပာဆိုသည္။

ေျခာက္ႏွစ္ခန္႔ ကူညီေပးခဲ့သည့္ လည္ဝိုင္းမမွာလည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေသဆုံးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယင္းလင္းပိုင္ႏွစ္ေကာင္ေသၿပီးေနာက္ လက္တြဲလိုက္သည့္ ေ႐ႊညီကိုမွာ လက္ရွိငါဖမ္းရာတြင္ ကူညီေပးေနသူ ျဖစ္သည္။ ေ႐ႊကဲ့သို႔ တန္ဖိုးထားသျဖင့္ ေ႐ႊညီကိုဟု အမည္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္ၿမိဳ႕က ေျပာဆိုသည္။

မႏၲေလးႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းၾကားတြင္ က်က္စားသည့္ ေ႐ႊညီကိုအကူအညီျဖင့္ ငါးဖမ္းေနၿပီး ယင္းသို႔ အက်ိဳးျပဳသည့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ား မ်ိဳးမသုဥ္းရန္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ဦးတို႔မွာ တစ္သက္လုံး ငယ္ငယ္ကတည္းက လင္းပိုင္ေတြနဲ႔ ေနလာတာ။ အက်ိဳးျပဳလာတာ။ လင္းပိုင္ေတြ ရွိေနမွ ျဖစ္မယ္” ဟု ဦးတင္ၿမိဳ႕က ေျပာဆိုသည္။

၎သည္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က စတင္သည့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သူလည္းျဖစ္သည္။ ဦးတင္ၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ ေရလုပ္သားမ်ား ငါးဖမ္းရာတြင္ အကူအညီေပးေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာေက်ာ္သည့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ား ျမန္မာ့ေျမတြင္ ေဘးကင္းပါ၏ေလာ။

မ်ိဳးမသုဥ္းေစေရး

ဝါက်င့္က်င့္ျမစ္ေရာင္ေပၚတြင္ တံလ်ပ္အလား အရိပ္မည္းမည္းေလး လႈပ္ရွားေနသည္။ ျမင္းကြင္းမွ ေပၚလိုက္ ေပ်ာက္လိုက္ႏွင့္။ မ်က္လုံးခ်ဲ႕ကာ ေသခ်ာၾကည့္လိုက္ခ်ိန္တြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ထဲတြင္ ရွင္သန္ေနထိုင္ေသာ လင္းပိုင္မ်ား ဦးေခါင္းထိုးထြက္ကာ ေရျပင္ေပၚေမးတင္ၿပီး အသက္ ႐ႉေနျခင္းပင္။

ထိုဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္လာၾကသည္မွာ ၁၆ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာက ဂ႐ုမျပဳမိသည့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ား သက္တမ္းရွည္စြာေနႏိုင္ေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းကူညီမည့္သူမ်ား ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ဝန္းက်င္တြင္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္အေကာင္ေရ ၁၀ ေကာင္ ေက်ာ္သာရွိခဲ့ရာမွ ယခုႏွစ္တြင္ ၇၀ ေက်ာ္အထိ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ပထမဆုံး လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာကို ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ မႏၲေလးတိုင္း မင္းကြန္းမွ ေက်ာက္ေျမာင္းအထိ သတ္မွတ္ထားသည္။ ယင္းေနာက္တြင္မူ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ား က်ယ္ျပန္႔စြာရွင္သန္ ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာတိုးခ်ဲ႕လိုက္သည္။

ဧရာ၀တီျမစ္တစ္ေလၽွာက္ မႏၲေလးမွ ဗန္းေမာ္အထိ ကီလိုမီတာ ေလးရာခန္႔အတြင္း ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ား အပိုင္စားရထားသည့္ ေနရာသုံးခုရွိသည္။ မင္းကြန္းမွ ေက်ာက္ေျမာင္းအထိ ၇၂ ကီလိုမီတာ၊ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေ႐ႊကူၿမိဳ႕အၾကား ၁၁၈ ကီလိုမီတာ၊ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆင္ခန္း႐ြာမွ ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕အၾကားတြင္ ၅၀ ကီလိုမီတာ ျဖစ္သည္။

ေရခ်ိဳတြင္သာ ရွင္သန္ေပါက္ဖြားသည့္ ျမန္မာ့မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ေသာ ႏို႔တိုက္သတၱဝါ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရးသက္တမ္း ၁၆ ႏွစ္အတြင္း တိုးတက္လာသည္။ ယခုႏွစ္ စာရင္းေကာက္ယူမႈမ်ားအရ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္အေကာင္ေရ ၇၆ ေကာင္ ရွိၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈက ရွိေနဆဲပင္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွာ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္သည္ တစ္ႏွစ္လၽွင္ သုံးေကာင္ခန္႔ ေသဆုံးေနေၾကာင္း ေျမစြန္းေက်း႐ြာမွ ေရလုပ္သား ဦးတင္ၿမိဳ႕က ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာအသစ္ျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္ (ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕မွ ေ႐ႊကူၿမိဳ႕) ၾကားတြင္ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံမ်ားကို ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး အသိပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္မည္ဟု သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (ျမန္မာႏိုင္ငံ အစီအစဥ္) ထံမွ Ayeyawaddy Landscape Coordinator ဦးႏိုင္လင္း က ေျပာၾကားသည္။

ယင္းဧရိယာတစ္ေလၽွာက္တြင္ ျမန္မာ့မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ိဳးစိတ္မ်ား ပိုမိုရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားလည္း ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ လက္ရွိက်င့္သုံးေနသည့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ (Management Plan) ကို ျပည့္စုံေအာင္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ ပိုင္းမွသာ ယင္းစီမံခ်က္ကို စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ပူးေပါင္းၿပီး ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းစနစ္ပိုင္းမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) မွ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာ ဦးေက်ာ္လွသိန္းက ေျပာၾကား သည္။

ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိသည္။ ကင္းလွည့္ျခင္းႏွင့္ အသိပညာေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္တြင္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ ေရေၾကာင္းရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားပါဝင္ကာ တစ္လလၽွင္ ႏွစ္ႀကိမ္ကင္းလွည့္ၿပီး တရားမဝင္ငါးဖမ္းမႈ ဘက္ထရီေရွာ့ခ္တိုက္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လွသိန္းက ေျပာဆိုသည္။

ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကေလးမ်ားပါဝင္ႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ကာ ေဒသခံေရလုပ္သားမ်ားပါမက ေဒသခံကေလးမ်ားကိုပါ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္အေၾကာင္း၊ ငါးလုပ္ငန္းဥပေဒအေၾကာင္း အသိပညာေပးေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ရွားပါးလာသည့္လင္းပိုင္အေၾကာင္း ေရးသားထားသည့္ ဗလာစာအုပ္မ်ားကိုလည္း ျဖန္႔ေဝေၾကာင္း ဦးေက်ာ္လွသိန္းက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

“လက္ဆင့္ကမ္းထိန္းသိမ္းရမယ့္ အဖိုးတန္သဘာ၀အေမြအႏွစ္ကို ေက်ာင္းသားသူငယ္ေတြ စိတ္ထဲမွာ ထိန္းသိမ္းရေကာင္းမွန္းသိေအာင္ လုပ္ေနတယ္” ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားကို မႏၲေလးႏွင့္ ေက်ာက္ေျမာင္းၾကားရွိ ေက်း႐ြာ ၈၀ တြင္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ယင္းအနက္ ေက်း႐ြာေျခာက္႐ြာက ေရလုပ္သားမ်ားသည္ လင္းပိုင္ႏွင့္ ငါးဖမ္းသည့္ ဓေလ့မ်ားရွိသည္။ လင္းပိုင္ႏွင့္ လက္ပြန္းတတီးရွိသည့္ ေရလုပ္သားမ်ားလည္းရွိၿပီး လင္းပိုင္မ်ား ကိုလည္း ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သည္။

ငါးဖမ္းရာတြင္ ကူညီသည့္ လင္းပိုင္မ်ားတြင္ ႐ိုက္လင္းပိုင္ႏွင့္ တိုက္လင္းပိုင္ဟု ရွိေၾကာင္း လင္းပိုင္ႏွင့္ အကၽြမ္းတဝင္ရွိသည့္ ေျမစြန္းေက်း႐ြာက ေရလုပ္သား ဦးတင္ၿမိဳ႕က ေျပာဆိုသည္။

ေရနက္ပိုင္းအတြင္းက ငါးမ်ား ေရလုပ္သားမ်ားထံ ေရာက္ရွိလာေရးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းေပးသည့္ လင္းပိုင္ကို တိုက္လင္းပိုင္ဟု ေခၚသည္။ ငါးမ်ားေရာက္ရွိသည္ကို လင္းပိုင္က အၿမီးကို ေရေပၚပုတ္ျပကာ အခ်က္ျပေလ့ရွိေၾကာင္း ဦးတင္ၿမိဳ႕က ဆိုသည္။ ယင္းေနာက္ ေရလုပ္သားမ်ားက ကြန္ပစ္ကာ ငါးဖမ္းျခင္းျဖစ္သည္။

လင္းပိုင္အုပ္စုတြင္ လင္းပိုင္အစ္မမ်ားက ယင္းသို႔႐ိုက္ပုတ္အသိေပးတတ္ၿပီး အထီးက ေဘးကေစာင့္ေရွာက္ေပးေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

“ဦးတို႔ လုပ္ငန္းၿပီးၿပီဆို သူလည္း ေညာင္းပန္းေနၿပီဆို သူ႕သားသမီးနဲ႔သူ ကပ္ေနတယ္။ အပန္းေျဖတယ္။ လင္းပိုင္ေတြကို အခ်ိန္တိုင္း ေခ်ာ့ခိုင္းလို႔မရဘူး” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ ငါးဖမ္းရာတြင္ ေန႔ခင္းဘက္ကူညီေပးသည့္ ေန႔လင္းပိုင္ႏွင့္ ညဘက္တြင္ကူညီေပးသည့္ ညလင္းပိုင္ဟုရွိၿပီး ယင္းလင္းပိုင္မ်ားကို ေရလုပ္သားမ်ားက ခြဲျခားတတ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။ ယင္းသို႔ လင္းပိုင္မ်ားက ေရလုပ္သားႏွင့္အတူ ငါးဖမ္းျခင္းျဖင့္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးျပဳေနထိုင္ၾကသည္။ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ရွိၾကသည္။ မိတ္ေဆြေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ရာ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္အေကာင္ေရ ၁၀ ေကာင္ ေက်ာ္သာရွိသည္။ ယင္းေၾကာင့္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္ႏိုင္မည္ကို စိုးရိမ္ကာ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္းတစ္ေလၽွာက္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္အတြင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၊ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕၊ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ အျခားေသာ အစိုးရဌာနမ်ားပါဝင္ကာ ဧရာ၀တီျမစ္တစ္ေလၽွာက္ ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယဦးစီးမႉး ဦးဟန္ဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

ယင္းကာလမ်ားက တပ္မေတာ္ အစိုးရလက္ထက္ျဖစ္၍ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိသည္။ ထို႔အတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊအထိ စာတင္ေတာင္းဆိုရေၾကာင္း ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးတြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ လင္းပိုင္ႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ား ငါးဖမ္းသည့္ဓေလ့ မေပ်ာက္မပ်က္သြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယဦးစီးမႉး ဦးဟန္ဝင္းက ဆိုသည္။

ဧရာ၀တီဟု အမည္ေပးထားသည့္ လင္းပိုင္မ်ားမွာ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ လာအို၊ ကေမၻာ ဒီးယားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ စသည့္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းလင္းပိုင္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စတင္ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ဟု ယင္းႏိုင္ငံမ်ားက ေခၚေဝၚသုံးစြဲရသည္။

“ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ကို ကမၻာေပၚမွာလည္း ဒီနာမည္ပဲ သုံးတယ္။ ဧရာ၀တီျမစ္မွာ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ေပ်ာက္ပ်က္သြားမွာ စိုးရိမ္လို႔ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္တာ” ဟု ဦးဟန္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာေက်ာ္မ်ား က်က္စားရာ

ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားသည္ ကမ္း႐ိုးတန္း ေရတိမ္ပိုင္းတြင္ က်က္စားသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၌လင္းပိုင္အေရး ေဆြးေႏြးရာတြင္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ဟုသာ သုံးစြဲၾကသျဖင့္ ဧရာ၀တီဟူသည့္ အမွတ္အသားကို ထိန္းသိမ္းရမည္။

ေအဒီ ၈ ရာစုကတည္းက ဧရာ၀တီျမစ္ထဲတြင္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားက်က္စားသည္ဟု တ႐ုတ္တန္မင္းဆက္သမိုင္းအရ ေတြ႕ရွိရသည္ဟု သားငွက္ထန္းသိမ္းေရး အဖြဲ႕ (WCS) ထံမွ သိရသည္။

သက္ေသအေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ မွတ္တမ္းဝင္သည့္ အခ်ိန္က ၁၉ ရာစု တြင္ျဖစ္သည္။ သဘာ၀ေဗဒပညာရွင္ ဂၽြန္အန္ဒါဆင္က ဧရာ၀တီျမစ္အတြင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရာမွ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ (Irrawaddy Dolphin) ဟု ကမၻာ့စာရင္းဝင္သည္။ သိပၸံအမည္မွာ Orcaella brevirostris  ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ႏို႔တိုက္ခ်ိန္ၾကာျမင့္သျဖင့္ သုံးႏွစ္ၾကာၿပီးမွ တစ္ေကာင္သာ ေမြးဖြားႏိုင္သည္။ ႏို႔တိုက္သတၱဝါ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္၏ သက္တမ္းမွာ ႏွစ္ ၃၀ မွ ၅၀ ၾကား ရွိသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း (မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ ဗန္းေမာ္)၊ ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚေဒသ၊ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းႏွင့္ တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းတို႔တြင္လည္း ေတြ႕ရသည္။ ယင္းအျပင္ ဖိလစ္ပိုင္၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ အိႏၵိယ၊ ဘဂၤလာေဒ့ရွ္၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယားႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္လည္း က်က္စားသည္။

ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားသည္ မႏၲေလး ၿမိဳ႕မွ ေက်ာက္ေျမာင္းအၾကားတြင္ ၂၆ ေကာင္၊ ထီးခ်ိဳင့္ၿမိဳ႕နယ္မွ ေ႐ႊကူၿမိဳ႕အၾကားတြင္ ၃၇ ေကာင္၊ ဆင္ခန္းမွ ဗန္းေမာ္အၾကားတြင္ ၁၃ ေကာင္ စုစု ေပါင္း ၇၆ ေကာင္ ရွင္သန္က်က္စားသည္။

ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္

ေမြးဖြားႏႈန္းနည္းသည့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားတြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ယင္းက ဘက္ထရီေရွာ့ခ္တိုက္ ငါးဖမ္းျခင္းျဖစ္သည္။
ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ား ေသဆုံးမႈတြင္ ပိုက္ကြန္မ်ားတြင္ ၿငိျခင္း၊ ဘက္ထရီေရွာ့ခ္တိုက္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေသဆုံးမႈမ်ားေၾကာင္း၊ ဘက္ထရီေရွာ့ခ္တိုက္ရာတြင္လည္း ဘက္ထရီသာမက မီးစက္မ်ားျဖင့္ ေရွာ့ခ္တိုက္သည္အထိ ရွိလာေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေမာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနရင္းပင္ ယခုႏွစ္တြင္ တရားမဝင္ငါးဖမ္းဆီးမႈ (ဘက္ထရီ ေရွာ့ခ္တိုက္မႈ) ေၾကာင့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္သုံးေကာင္ ေသဆုံးခဲ့သည္။

တရားမဝင္ ငါးဖမ္းေနျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိပါက တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ဥပေဒမ်ားအရ တရားစြဲအေရးယူေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေမာင္ေမာ္က ေျပာဆိုသည္။

ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ား ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရမႈ ကာကြယ္ႏိုင္ၿပီး ေဒသခံမ်ားကိုယ္တိုင္ အက်ိဳးခံစားရမည့္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ေဂဟခရီးသြားလုပ္ငန္း (Ecotourism) ကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားသား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈရန္ စိတ္ဝင္စားၾကၿပီး ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ေဂဟခရီးသြားလုပ္ငန္း မလုပ္ခင္ကပင္ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈၾကေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCS) ထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ခရီးစဥ္တြင္ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ားႏွင့္ ေရလုပ္သားမ်ားအတူ ငါးဖမ္းျပေၾကာင္း ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး ဧရိယာလူထုအေျချပဳသဘာ၀ အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒လည္းျဖစ္သူ ေျမစြန္းေက်း႐ြာမွ ေရလုပ္သား ဦးတင္ၿမိဳ႕က ေျပာဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ျခင္းမွာ ဧရာ၀တီလင္းပိုင္မ်ား သက္တမ္းေစ့ေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တစ္ဖက္တစ္လမ္းက ထိန္းသိမ္းျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

လင္းပိုင္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဦးတင္ၿမိဳ႕က ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“လင္းပိုင္ေတြမွမရွိရင္ လုပ္စားစရာမရွိဘူး” 

 

ဥမၼာလြင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *