လူကုန္ေဈးကြက္ လားရာ

ဓာတ္ပံု - မုိးေက်ာ္လြင္

ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ႏို႔ေသာက္ႏွင့္ တုတ္ေထာက္သာ က်န္ေတာ့သည္ဟု ေျပာဆိုရမည့္ ကိန္းဆိုက္ေနသည္။

အ႐ြယ္ေကာင္းလူငယ္မ်ားႏွင့္အလုပ္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အသက္အ႐ြယ္၄၀ေက်ာ္ အထိ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ဝမ္းေရးအတြက္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားျပားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ဆုံး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ျဖစ္သည္။

အလုပ္အကိုင္ရွားပါးမႈ၊ လုပ္ကိုင္ေနရသည့္အလုပ္တြင္လည္း ဝင္ေငြနည္းပါးမႈတို႔ေၾကာင့္ မိသားစုအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ေနရပ္ကို စြန္႔ခြာကာ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရၾကည္ရာျမက္ႏုရာ သြားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လတ္တေလာတြင္ ျမန္မာတို႔သြားေရာက္လုပ္ကိုင္မႈအမ်ားဆုံး ႏိုင္ငံမွာ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္း ျဖစ္သည္။ မေလးရွားမွာ ဒုတိယလိုက္သည္။ အလားအလာေကာင္း လာမည့္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေဈးကြက္မွာ ဂ်ပန္ျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာမ်ားအတြက္ ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေဈးကြက္ မည္သည့္အေျခအေန ရွိသနည္း။

“အမ်ားဆုံးေစလႊတ္ေနတာ နံပါတ္ တစ္က ထိုင္း၊ နံပါတ္ႏွစ္က မေလးရွား။ ေနာက္ပိုင္းအလားအလာေကာင္းေနတာက ဂ်ပန္ေပါ့။ ေဈးကြက္အသစ္ခ်ဲ႕ထြင္လာတာက ေဂ်ာ္ဒန္ေပါ့”ဟု ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF) ၏ ဥကၠ႒ ဦးပီတာၫြန္႔ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

ထိပ္ဆုံးက ထိုင္းေဈးကြက္

ထိုင္းေဈးကြက္သည္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား အမ်ားဆုံးသြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ ေဈးကြက္ ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ အစိုးရထုတ္ျပန္ထားသည့္စာရင္းအရ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ လစဥ္တစ္ေသာင္းခြဲေက်ာ္ ရွိေနသည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ MoU ေရးထိုးကာ ေအဂ်င္စီမ်ားက အလုပ္သမားပို႔ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ MoU စနစ္ဟု ေခၚၾကသည္။

ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ကိုးလအတြင္း ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္သိန္းခြဲေက်ာ္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ တရားဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ ယင္းပမာဏမွာ ဒုတိယအမ်ားဆုံး သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သည့္ မေလးရွားထက္ ၁၀ ေက်ာ္ ပိုမ်ားသည္။

တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းအရဆိုလၽွင္ ထိုင္းတြင္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရန္ ျမန္မာဘက္က ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီကို က်ပ္တစ္သိန္းခြဲဝန္ေဆာင္ခေပးရၿပီး ထိုင္းဘက္တြင္ ဘတ္တစ္ေသာင္း ျဖတ္ေတာက္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ MoU စနစ္ျဖင့္ တရားဝင္သြားေရာက္လုပ္ကိုင္သူ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာၿပီး အက်ိဳးေဆာင္ေပးသည့္ ေအဂ်င္စီမွာလည္း မ်ားျပားလာကာ ထိုင္းသို႔ အလုပ္သမားပို႔ခြင့္လိုင္စင္ ယူထားသည့္ ေအဂ်င္စီတစ္ရာခန္႔ ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တရားမဝင္လုပ္ကိုင္သူမ်ား၊ အေထာက္အထားမျပည့္စုံသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးကာ ဥပေဒသစ္အရ ေပးမည့္ ေထာင္ဒဏ္၊ ေငြဒဏ္တို႔မွာ ႀကီးမားသျဖင့္ ျမန္မာသိန္းႏွင့္ ခ်ီ ျပည္ေတာ္ျပန္လာၾကသည္။

ယင္းသို႔ ျပန္လာသူမ်ားလည္း MoU စနစ္ျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသျဖင့္  MoU စနစ္ျဖင့္ တရားဝင္သြားေရာက္မႈ တျဖည္းျဖည္းပိုမိုျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

“တရားမဝင္လမ္းကေတာ့ ပေပ်ာက္သေလာက္ရွိတယ္ဆိုေပမယ့္ သူ႕နည္း သူ႕ဟန္နဲ႔ အဲဒီမွာေတာ့ နဂိုတုန္းက သြားေနၾကလူေတြက သြားၿမဲသြားတာေပါ့ေနာ္။ ေနာက္ပိုင္းကေတာ့ ေပ်ာက္သြားမွာပါ။ ဟိုဘက္မွာလည္း ထိုင္းက ေတာ္ေတာ္ေလးတင္းက်ပ္လာပါတယ္”ဟု တိမ္ပန္းခ်ီျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ထိုင္းက စက္႐ုံလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာအလုပ္သမား အဓိကေခၚယူၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ ေခၚယူေသာ္လည္း နည္းပါးေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရ စက္တင္ဘာလက သေဘာတူလိုက္သည့္ အလုပ္အကိုင္မွာ ေရလုပ္သားေဈးကြက္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာေရလုပ္သားေျခာက္ေသာင္း တရားဝင္ေခၚယူရန္ ထိုင္းဘက္က ကမ္းလွမ္းမႈကို ျမန္မာအစိုးရ လက္ခံလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေရလုပ္သားႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ သုံးေသာင္းခန္႔ကို ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္ေခၚကာ MoU စနစ္ျဖင့္ မူလလုပ္ငန္းသို႔ ျပန္ပို႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ျမန္မာေရလုပ္သားအသစ္ေလးေသာင္းေက်ာ္ေခၚယူရန္လည္း အလုပ္ေခၚစာ ရထားေၾကာင္း MOEAF ထံမွသိရသည္။

အဖ်က္ခံခဲ့ရသည့္ မေလးရွားေဈးကြက္

မေလးရွားသို႔ အလုပ္သမားပို႔ခြင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ရပ္ဆိုင္းလိုက္သျဖင့္ ေဈးကြက္ပ်က္လုနီး ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေမာင္ေတာေဒသတြင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို လူမ်ိဳးတုံးသတ္ျဖတ္ေနသည္ဟု စြပ္စြဲကာ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ရာဇတ္ ဦးေဆာင္ကာ ဆႏၵျပၿပီးေနာက္ ျမန္မာမ်ားအေပၚ အႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္သည္ဟုဆိုကာ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ ရပ္ဆိုင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယင္းမတိုင္ခင္ ခြင့္ျပဳထားသူမ်ားကိုမူ ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ရပ္ဆိုင္းထားခ်ိန္ မေလးရွားေဈးကြက္တြင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က အဓိကေနရာရသြားၿပီး နီေပါလည္း ပိုမိုေဈးကြက္ရသြားေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။ အလုပ္သမားပို႔ခြင့္ရပ္ဆိုင္းၿပီး တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ယခုႏွစ္မတ္လတြင္ ျပန္လည္ပို႔ခြင့္ရေၾကာင္း ၎တို႔ထံမွ သိရသည္။

“ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္းမွာ ဘယ္လိုျဖစ္လဲဆိုေတာ့ အရင္တုန္းက ပိတ္ထားခဲ့တဲ့အတြက္ Market (ေဈးကြက္) ပ်က္သြားတယ္”ဟု ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MOEAF) ၏ ဥကၠ႒ ဦးပီတာၫြန္႔ေမာင္က ေျပာဆိုသည္။

အလုပ္သမားပို႔ခြင့္ မရပ္ဆိုင္းခင္က ေလးလတြင္ တစ္လလၽွင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ မေလးရွားသို႔ ပို႔ႏိုင္ခဲ့သည္။ ပိတ္ဆို႔ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၀ ဆခန္႔ ေလ်ာ့က်ကာ တစ္လလၽွင္ ႏွစ္ရာေက်ာ္သာ ပို႔ႏိုင္ေတာ့သည္။

အလုပ္သမားျပန္ပို႔ခြင့္ရၿပီးေနာက္ တစ္လလၽွင္ ျမန္မာအလုပ္သမားတစ္ေထာင္  ေက်ာ္အထိ ျပန္လည္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ဩဂုတ္လႏွင့္ စက္တင္ဘာလတို႔တြင္ သုံးေထာင္ေက်ာ္အထိ ျမင့္တက္လာသည္။

“ေဈးကြက္ဖြင့္ဖြင့္ခ်င္း အေတာ္ရွားသြားတယ္။ Demand သိပ္မရဘူး။ အခုေတာ့ ေတာ္ေတာ္ျပန္ရလာၿပီ”ဟု ဦးပီတာၫြန္႔ေမာင္က ေျပာဆိုသည္။

မဟာသီယာမိုဟာမက္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာၿပီးေနာက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နာဂ်စ္ရာဇတ္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ရာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ပိတ္ပင္ခံရၿပီး နီေပါကိုလည္း ပိတ္ထားသျဖင့္ ျမန္မာေဈးကြက္ ျပန္ရလာေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာမ်ားအတြက္ မေလးရွားေဈးကြက္ ျပန္လည္ပြင့္လာသည္။ မေလးရွားႏိုင္ငံက ကုမၸဏီအခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံက အလုပ္သမားမ်ားကိုေခၚယူရာတြင္ အလုံးစုံကုန္က်ခံသည့္  Zero Cost စနစ္ျဖင့္ေခၚသျဖင့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ား စရိတ္ၿငိမ္းသြားခြင့္ရလာေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ေအဂ်င္စီတခ်ိဳ႕ေတာ့ Zero Cost ေတာ္ေတာ္ရလာၿပီ။ Zero Cost ဆိုရင္ အလုပ္သမားက တစ္ျပားမွ အိတ္မစိုက္ရဘူး။ ေလယာဥ္လက္မွတ္ကအစ အကုန္ခံတယ္။ အလုပ္သမားက ေတာ္ေတာ္ေလးသက္သက္သာသာနဲ႔ သြားရတယ္”ဟု ဦးပီတာၫြန္႔ေမာင္က ေျပာဆိုသည္။

ယင္းသို႔ Zero Cost ျဖင့္ ျမန္မာျပည္ပအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီငါးခုခန္႔ကသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေသးၿပီး က်န္ေအဂ်င္စီမ်ားမွာ Zero Cost မရေသးသျဖင့္ ယခင္အတိုင္းအလုပ္သမားထံမွ ဝန္ေဆာင္ခယူေနရေသးေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွသိရသည္။

အစိုးရခြင့္ျပဳထားခ်က္အရ မေလးရွားသြားမည့္ အလုပ္သမားထံမွ ေလယာဥ္ လက္မွတ္အပါအဝင္ အၿပီးအစီးဝန္ေဆာင္ခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၅၀ ယူခြင့္ ရွိသည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ဆိုလၽွင္ ၁၃ သိန္းေက်ာ္ ေဈးေပါက္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေဈးကြက္တြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္မႈ၊ ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕မွာ Zero Cost ျဖင့္ ပို႔ေဆာင္ႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေဒၚလာ ၈၅၀ ထက္ ေလ်ာ့ယူသူမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း ေအဂ်င္စီအခ်ိဳ႕ကို ေမးျမန္းခ်က္အရ သိရသည္။

မေလးရွားသို႔ Zero Cost ျဖင့္ စက္႐ုံလုပ္ငန္းသို႔ အလုပ္သမား ၂၀၀ခန္႔ကို ပို႔ေဆာင္ထားၿပီး ေနာက္ထပ္တစ္ရာခန္႔ပို႔ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ Zero Cost စနစ္ျဖစ္လာမည္ဟု ယူဆေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံသို႔ အမ်ားဆုံး သြားေရာက္ၾကေသာ္လည္း Zero Cost စရိတ္ၿငိမ္းစနစ္ ျဖစ္လာလၽွင္ မေလးရွားဘက္သို႔ ေဈးကြက္ပိုမိုဦးတည္လာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က သုံးသပ္သည္။

အလားအလာေကာင္းသည့္ ေဈးကြက္

ဂ်ပန္ေဈးကြက္မွာ ျမန္မာမ်ားအတြက္ အလားအလာေကာင္းႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္ေနၾကသည္။

ဂ်ပန္တြင္ ေမြးဖြားႏႈန္းက်ဆင္းကာ သက္ႀကီး႐ြယ္အိုမ်ားေပါမ်ားေနၿပီး အလုပ္သမားအင္အား မလုံေလာက္မႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရ၍ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား ေခၚယူရာတြင္ ေျဖေလၽွာ႔မႈမ်ားလုပ္လာသျဖင့္ ျပည္ပကို အလုပ္သမားေစလႊတ္သည့္ ျမန္မာကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ အခြင့္ေကာင္း ျဖစ္လာႏိုင္သည္။

လုပ္ခလစာျမင့္မားျခင္း၊ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈပါ တစ္ပါတည္းရလာႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အခြင့္ေကာင္းဟု ဆိုရျခင္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္သည္ ၂၀၃၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ ၆ ဒသမ ၄ သန္း ရွိမည္ဟု Chuo တကၠသိုလ္ႏွင့္ Persol သုေတသနႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံကုမၸဏီတို႔က ထုတ္ျပန္ေသာသုေတသနစစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ အလုပ္သမားရွားပါးမႈျပႆနာႀကဳံေတြ႕ေနရေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွစတင္၍ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားကို ဗီဇာအမ်ိဳးအစားႏွစ္မ်ိဳးေပးအပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္။

ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ားသည္ ဘာသာစကားႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ျခင္း စစ္ေဆးမႈေအာင္ျမင္ၿပီးသူ သို႔မဟုတ္ နည္းပညာပိုင္းဆိုရာသင္တန္းသုံးႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီးသူကို ပထမအဆင့္ဗီဇာေပးမည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဗီဇာသည္ ငါးႏွစ္ေနထိုင္ခြင့္ရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မိသားစုဝင္ေခၚခြင့္ မရွိေပ။

ဒုတိယအဆင့္ဗီဇာမွာ အဆင့္ျမင့္စာေမးပြဲမ်ားေအာင္ျမင္ၿပီးသူ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈျမင့္မားသည့္ အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး မိသားစုပါေခၚခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ဗီဇာကိုလည္း ငါးႏွစ္သက္တမ္း အႀကိမ္ေရအကန္႔အသတ္မရွိ တိုးႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္က ျမန္မာမ်ားကို အလုပ္သင္အလုပ္သမားဗီဇာႏွင့္ အလုပ္ဗီဇာတို႔ျဖင့္ ေခၚယူေၾကာင္း၊ ယခင္က သင္တန္းသားအလုပ္သမားအျဖစ္ေခၚေသာ္လည္း လက္ရွိ တြင္ ယင္းသို႔ ေခၚယူမႈ မရွိေတာ့ေၾကာင္း ျပည္ပအလုပ္ကိုင္ရွာေဖြေရးေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

အလုပ္သင္အလုပ္သမားဗီဇာျဖင့္ အမ်ားဆုံးသြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကၿပီး ယင္း အလုပ္အတြက္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားကို  N4 Level ေအာင္ျမင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း၊ဂ်ပန္ဘာသာစကားတြင္ N5 မွ N1 အထိရွိၿပီး N1 မွာအျမင့္ဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း ၎တို႔ထံမွ သိရသည္။

အလုပ္ဗီဇာမွာ အလုပ္သင္အလုပ္သမားထက္ လုပ္အားခ ပိုမိုျမင့္မားၿပီး အင္ဂ်င္နီယာ၊ အိုင္တီကၽြမ္းက်င္သူ၊ ဘြဲ႕ရထားသူမ်ားသာ သြားေရာက္ခြင့္ရွိၿပီး ဘာသာစကားတြင္လည္း N2 အထိ တတ္ေျမာက္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ဂ်ပန္စာကၽြမ္းက်င္မႈက အရမ္းျမင့္သြားတယ္။ ရတဲ့ လခမ်ားတယ္။ မိသားစုလည္း ေခၚခြင့္ရွိတယ္။ အဲဒီလို ကြာတာေပါ့”ဟု ဦးပီတာၫြန္႔ေမာင္က ေျပာဆိုသည္။

အလုပ္သင္အလုပ္သမားမ်ားမွာ သုံးႏွစ္သာအမ်ားဆုံးဗီဇာရၿပီး လက္ရွိတြင္ သုံးႏွစ္ျပည့္ခါနီးလၽွင္ ကၽြမ္းက်င္မႈစာေမးပြဲေျဖကာ ၂ႏွစ္သက္တမ္းတိုးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ငါးႏွစ္ျပည့္လၽွင္ ေနာက္ထပ္စာေမးပြဲေျဖကာ အလုပ္အကိုင္ဗီဇာသို႔ ေျပာင္းလဲႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“သူတို႔မွာ အလုပ္သမားလိုအပ္ခ်က္က အရမ္းမ်ားတယ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

အလုပ္သင္အလုပ္သမားဗီဇာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ဗီဇာတို႔အတြက္ ခရီးစရိတ္အပါအဝင္ အၿပီးအစီး ဝန္ေဆာင္ခအေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၈၀၀ (က်ပ္သိန္း၄၀ ခန္႔) ေကာက္ခံရန္ အစိုးရက ခြင့္ျပဳထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာအမ်ားစုမွာ အလုပ္သင္အလုပ္သမားဗီဇာျဖင့္သာ သြားၾကေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

အလုပ္သင္အလုပ္သမားဗီဇာကိုင္ေဆာင္သူမ်ားမွာ တစ္နာရီလၽွင္ ဂ်ပန္ယန္းခုနစ္ရာမွ တစ္ေထာင္ေက်ာ္အထိရရွိၾကၿပီး အလုပ္အကိုင္ဗီဇာမ်ားမွာ တစ္လလၽွင္ အနည္းဆုံး ယန္း၁၈၀,၀၀၀ (က်ပ္ ၁၈ သိန္းခန္႔) ရေၾကာင္း ဦးပီတာၫြန္႔ေမာင္က ဆိုသည္။

အလုပ္အကိုင္ဗီဇာမွာ တျဖည္းျဖည္းလစာလည္း တိုးရၿပီး အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အဆင္ေျပလၽွင္ ဗီဇာလည္း အကန္႔အသတ္မရွိ တိုးသြားႏိုင္ကာ အလုပ္လည္း တရားဝင္ေျပာင္းႏိုင္ေၾကာင္း၊ အလုပ္သင္ဗီဇာမွာ အလုပ္ေျပာင္းခြင့္မရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယင္းသို႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္ကြာဟေသာ္လည္း ျမန္မာအမ်ားစု မသြားၾကသည့္ အေၾကာင္းအရင္း ရွိသည္။

ႏိုင္ငံသားကို ဦးစားေပးသည့္စနစ္ေၾကာင့္ အလုပ္သင္အလုပ္သမားဗီဇာ တြင္ ၁၀ ဦး ရွိသည့္ အလုပ္တြင္ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးေခၚခြင့္ရွိေသာ္လည္း အလုပ္အကိုင္ဗီဇာမွာ ကုမၸဏီတစ္ခုလၽွင္ ငါးဦးခန္႔ထက္ ပိုခန္႔၍ မရေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ရတဲ့ Demand အမ်ားႀကီးကြာတယ္။ Work Visa က Demand နည္းတယ္”

ယင္းအျပင္ ဘာသာစကား N2 မွာ၂ႏွစ္ခန္႔ အခ်ိန္ေပးကာ ႀကိဳးႀကိဳးစားစားေလ့လာရမည္ျဖစ္ၿပီး N2 မွာ ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းၿပီးသူမ်ား အဆင့္ကဲ့သို႔ ရွိေၾကာင္း၊ အလုပ္သင္အလုပ္သမားဗီဇာမွာ ဂ်ပန္စကားေျပာဆိုတတ္လၽွင္ ရၿပီး ဘြဲ႕မရသူမ်ားလည္း သြားႏိုင္ေၾကာင္း ဦးပီတာၫြန္႔ေမာင္က ဆိုသည္။

“ဘြဲ႕မရလည္း ရတယ္။ ေလးငါးတန္းေအာင္လည္း ရတယ္။ ဘာသာစကား  N5 ေလာက္ ေအာင္ရမယ္။ ဂ်ပန္စကားေျပာ တတ္ရမယ္။ ဒီေကာင္က အရည္အခ်င္းနိမ့္ေတာ့ အဲဒီမွာ လူမ်ားတာေပါ့”

ဂ်ပန္သည္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈေၾကာင့္ သေဘာက်ႏွစ္သက္ေသာ္လည္း အလုပ္က ထြက္ေျပးၿပီး အျခားအလုပ္သို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕မႈေၾကာင့္ မႀကိဳက္ေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

“ဂ်ပန္ကို ပို႔တဲ့အေရအတြက္က ဒီထက္မက တိုးသင့္တာ။ ဟိုဘက္ကလည္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္အလုပ္သမားအတြက္ မွန္းထားတာက ဗမာကို မွန္းထားတယ္။ ဗမာက IQ ျမင့္ေပမယ့္ Character Lost ျဖစ္ေနတယ္။ အဓိက ထြက္ေျပးတာပဲ”ဟု ဦးပီတာၫြန္႔ေမာင္က ေျပာဆိုသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ စက္တင္ဘာလအထိ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမား ၂၆၀၀ေက်ာ္ ပို႔ေဆာင္ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တစ္လလၽွင္ ပ်မ္းမွ်သုံးရာခန္႔ပို႔ႏိုင္သည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။

ဂ်ပန္က အလုပ္ေခၚရာတြင္ အနည္းဆုံးေျခာက္လၾကာျမင့္ၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ တစ္ႏွစ္ထက္ၾကာျမင့္စြာလည္း ေစာင့္ဆိုင္းရေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

ဂ်ပန္သည္ ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမားေခၚယူမႈနည္းပါးသျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ေဈးကြက္ရရွိမႈ နည္းေနေသးေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ဂ်ပန္အလုပ္အကိုင္မွာ ေငြေၾကးတတ္ႏိုင္သူမ်ားသာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

“ဂ်ပန္ကေတာ့ ေငြေၾကးပမာဏတတ္ႏိုင္တဲ့ သူေလာက္ပဲ။ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံကေတာ့ ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္တဲ့ ကေလးက်ေတာ့ မေလးရွားတို႔ ထိုင္းတို႔ေလာက္ပဲ သြားတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဂ်ပန္ေဈးကြက္အတြက္ အလားအလာေကာင္းသည့္ ေဈးကြက္မွာ သက္ႀကီး႐ြယ္အို ေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာ၊ မသန္စြမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေဂဟာတို႔တြင္ ျပဳစု ေစာင့္ေရွာက္ေပးရမည့္ လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသို႔ အလုပ္သမားပို႔ေဆာင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းအလုပ္အတြက္ အလုပ္သင္အလုပ္သမားေခၚေနၿပီး အျခားအလုပ္သင္အလုပ္သမားထက္ တစ္နာရီလၽွင္ ယန္း၅၀၊ ၆၀ ခန္႔ ပိုရမည္ေၾကာင္း ဦးပီတာၫြန္႔ေမာင္က ေျပာဆိုသည္။

“အဲဒါက အဓိက မိန္းကေလးေခၚတယ္။ ဟိုဘက္က သူရဲ႕တစ္ႏိုင္ငံလုံးလိုအပ္ခ်က္က အနည္းဆုံး သုံးသိန္းေလာက္ ရွိတယ္”ဟု၎က ဆိုသည္။

ယင္းလုပ္ငန္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ရန္ အစိုးရကလည္း ခြင္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းလုပ္ငန္းအတြက္ ဂ်ပန္တစ္ခုတည္းကိုသာ ခြင့္ျပဳေသးျခင္းျဖစ္ၿပီး ေအာင္ျမင္လၽွင္ စင္ကာပူ၊ ေဟာင္ေကာင္စသည္တို႔ကို ထပ္မံခြင့္ျပဳရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

ကံစမ္းမဲ ကိုရီးယားေဈးကြက္

အလုပ္ရွင္က စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးခ်ယ္ေခၚယူသည့္ ေတာင္ကိုရီးယားအလုပ္အကိုင္မွာ သြားလိုသူတိုင္း သြားခြင့္မရေသးေပ။

ျမန္မာႏွင့္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရသေဘာတူညီမႈျဖင့္ အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီတစ္ခုတည္းက အက်ိဳးေဆာင္ေပးသည့္ ယင္းလုပ္ငန္းမွာ လစာျမင့္မားမႈအပါအဝင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ေကာင္းမြန္မႈ၊ ကုန္က်စရိတ္သက္သာမႈတို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာမ်ား သြားေရာက္လုပ္ကိုင္လိုမႈ ျမင့္မားသည္။

ကုန္က်စရိတ္မွာ အၿပီးအစီးအေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၄၅ ျဖစ္ၿပီး အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီသို႔ ဝန္ေဆာင္ခက်ပ္ရွစ္ေသာင္းခြဲသာ ေပးသြင္းရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္က်စရိတ္မွာ က်ပ္ကိုးသိန္းဝန္းက်င္သာ ရွိသည္။

ကုန္က်စရိတ္သက္သာသည့္အျပင္ လစာမွာလည္း ျမင့္မားသည္။ အနည္းဆုံးအေျခခံလစာဝမ္ ၁၅ သိန္းေက်ာ္သည္။ ျမန္မာက်ပ္ေငြျဖင့္ဆိုလၽွင္ ၁၈ သိန္းဝန္းက်င္ရွိၿပီး အခ်ိန္ပိုလုပ္ရလၽွင္ က်ပ္သိန္း ၂၀ ေက်ာ္သည္။ ၂၀၁၉တြင္လည္း ဝမ္ ၁၇သိန္းသို႔ လစာတိုးျမႇင့္ဦးမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းစနစ္တြင္ ကိုရီးယားဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈဦးစြာ ေျဖဆိုရၿပီး ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ အလုပ္အတြက္ေလၽွာက္ထားခြင့္ ရွိသည္။ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ အေျခခံကၽြမ္းက်င္မႈ၊ လုပ္ကိုင္ရည္စြမ္းရည္တို႔ကို ထပ္မံစစ္ေဆးၿပီး ေအာင္ျမင္မွသာ ေလၽွာက္ထားႏိုင္သည္။

အလုပ္သမားကို အလုပ္ရွင္က ေ႐ြးခ်ယ္ေခၚယူသျဖင့္ ယင္းသို႔ စာေမးပြဲေအာင္ၿပီးသူတိုင္းလည္း သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိရန္ အာမခံခ်က္ မရွိေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကံစမ္းမဲဟု အလုပ္သမားအခ်ိဳ႕က ဆိုၾကသည္။

ယခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားငါးေထာင္ခန္႔ေစလႊတ္ၿပီးျဖစ္ၿပီး အလုပ္ေလၽွာက္လႊာတင္ကာ ေစာင့္ဆိုင္းေနသူ တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း အစိုးရျပည္ပအလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီတာဝန္ခံ ေဒၚသင္းသင္းလြင္က ေျပာဆိုသည္။

ကိုရီးယားဘာသာစကားအရည္အခ်င္းစစ္စာေမးပြဲကို ေျဖဆိုသူသုံးေသာင္းေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ယခုႏွစ္တြင္ အမ်ားဆုံးအျဖစ္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ အေအာင္ ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္က ေလးေထာင္ေက်ာ္သာေပးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အလုပ္ေလၽွာက္လႊာတင္ကာ ေစာင့္ဆိုင္းသူ၏ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေၾကာင္း ေဒၚသင္းသင္းလြင္က ေျပာဆိုသည္။

ေတာင္ကိုရီးယားအလုပ္အကိုင္ကို အစိုးရျပည္ပ အလုပ္အကိုင္ေအဂ်င္စီတာဝန္ယူၿပီးေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ယခုႏွစ္အထိ အလုပ္သမားသုံးသိန္းခြဲခန္႔ ေစလႊတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ တစ္ႏွစ္လၽွင္ပ်မ္းမၽွ ေလးေထာင္ေက်ာ္သာ ေစလႊတ္ႏိုင္သည္။

ကိုရီးယားဘာသာစကားစစ္ေဆးမႈမွာ တစ္ႏွစ္လၽွင္ တစ္ႀကိမ္အနည္းဆုံးရွိၿပီး တစ္ႀကိမ္လၽွင္ ေသာင္းႏွင့္ခ်ီ လာေရာက္ေလၽွာက္ထားၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သြားလိုသူမ်ားေသာ္လည္း ေဈးကြက္က မေပးႏိုင္သည့္အေနအထား ျဖစ္ေနသည္။

ေရပန္းမစားေတာ့သည့္ စင္ကာပူ

တစ္ေခတ္တစ္ခါက ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားသည့္ စင္ကာပူအလုပ္အကိုင္မွာ ေခၚယူမႈနည္းလာသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ကာလတြင္ စင္ကာပူက ႏိုင္ငံျခားသားအလုပ္သမား ေခၚယူမႈမ်ားျပားကာ ေခတ္ေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ စင္ကာပူက အလုပ္အကိုင္ေခၚယူမႈ အလြန္နည္းပါးသြားေၾကာင္း ေအဂ်င္စီမ်ားထံမွ သိရသည္။

“မရွိသေလာက္ကို နည္းသြားၿပီ”ဟု ဦးပီတာၫြန္႔ေမာင္က ဆိုသည္။

ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ စင္ကာပူသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမား ၄၃၄ ဦး သာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရၿပီး တစ္လလၽွင္ ပ်မ္းမၽွ ၄၈ ဦးခန္႔သာ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ယင္းထက္ပင္ နည္းေသးသည္။ တစ္လလၽွင္ ၃၀ ဦးခန္႔သာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရခဲ့သည္။

“ဟိုးအရင္က မေလးရွားရယ္၊ စင္ကာပူရယ္ပဲ။ အခုေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ စင္ကာပူက နည္းသြားတယ္။ စင္ကာပူက ကန္႔သတ္ခ်က္လည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားလာတယ္”ဟု ဦးေအာင္ေက်ာ္ျမင့္က ဆိုသည္။

အိမ္အကူလုပ္ငန္းကို ခြင့္မျပဳေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံက အလည္ဗီဇာျဖင့္ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ေနၾကသည့္ ေဈးကြက္အျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရက ခြင့္မျပဳေသာ္လည္း ေလယာဥ္ကြင္းတြင္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမၽွ ျမန္မာအိမ္အကူမ်ား ေရာက္ေနသည္ဟု စင္ကာပူတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအေရး ေဆာင္႐ြက္သူအခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုသည္။

ေဈးကြက္အခ်ိဳ႕

ျမန္မာႏိုင္ငံက အလုပ္သမားမ်ား သည္ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ယူေအအီး၊ မကာအို၊ ကာတာ၊ ေဟာင္ေကာင္စသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္း သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပမာဏနည္းပါးသည္။

ယခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ယူေအအီးသို႔ ျမန္မာ ၁၄၄ ဦး ၊ ကာတာသို႔ ၇၂ ဦး၊ ေဂ်ာဒန္သို႔ ၃၁၃ ဦး၊ မကာအိုသို႔ ကိုးဦးသာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေသးသည္။

ေဂ်ာ္ဒန္ေဈးကြက္သစ္မွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းအတြက္ အလုပ္သမားေခၚယူျခင္းျဖစ္ၿပီး ကနဦးပို႔ထားသူမ်ား အဆင္ေျပ မေျပ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာနက သြားေရာက္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးပီတာၫြန္႔ေမာင္က ဆိုသည္။

ယင္းေဈးကြက္အတြက္ ယခုႏွစ္တြင္ အလုပ္သမားေထာင္ဂဏန္းလိုၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း အေရအတြက္အမ်ားအျပားေခၚရန္ရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမားေလးသန္းခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကၿပီး မေလးရွားတြင္ ငါးသိန္းခန္႔ရွိသည္ဟု ခန္႔မွန္းၾကသည္။ လူဦးေရ ၅၂သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွာ ျပည္ပတြင္ ေရာက္ေနသည္ဟု ေျပာဆိုၾကသည္။

ျပည္တြင္းတြင္ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးသျဖင့္ ျမန္မာမ်ား ျပည္ပသို႔ ထြက္ခြာ အလုပ္လုပ္ကိုင္မႈမွာ ျမင့္မားေနဆဲျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕မွာ တရားဝင္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ သြားၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာ ေအာက္လမ္းဟု ေခၚသည့္ တရားမဝင္လမ္းေၾကာင္း သြားၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ႏို႔ေသာက္၊ တုတ္ေထာက္မ်ားသာ ရွိေနေတာ့မည့္ ကိန္းဆိုက္ေနသည္။

ေအအမ္တီ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *