စည္းဝါးညီ ကကြက္ပီမွ အေကာင္အထည္ေပၚမည့္ ႏွစ္ ၂၀ ျမန္မာ့ေ႐ႊအိပ္မက္

လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္း တစ္ဝက္ေက်ာ္ခ်ိန္တြင္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရး ႏွစ္ ၂၀ စီမံကိန္းကို ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္က ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္း (MIPP) ဟု အမည္ရေသာ ယင္းစီမံကိန္းက ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာဘီလီယံ ၂၂၀ ကို ႏွစ္ ၂၀ အတြင္းရရွိရန္ ရည္မွန္းထားသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ ယခင္သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးစီမံကိန္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္ကာ လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ကိုက္ညီရန္ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

မၽွတၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အဦဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ ဆက္စပ္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး အမ်ိဳးအမည္စုံထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ စက္မႈက႑ျဖစ္ေရးႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားရင္းျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးငါးခုျဖင့္ MIPP ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမႇင့္တင္ေရးရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေရာက္ရွိရန္ သြားရမည့္လမ္းေလးသြယ္ကိုလည္း ခ်မွတ္ထားသည္။

ယင္းတို႔မွာ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးလုပ္ငန္း၊ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ဦးစားေပးလုပ္ငန္း၊ သဘာ၀ရင္းျမစ္သယံဇာတ အေျခခံလုပ္ငန္းႏွင့္ နည္းပညာအတတ္ပညာ အရင္းျပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ MIPP ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေရးဆြဲခ်မွတ္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္းမ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ စာ႐ြက္ေပၚတြင္သာ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

အစိုးရအဆက္ဆက္ စီမံကိန္းအမ်ားအျပား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း စီမံကိန္းေအာင္ျမင္မႈ၊ ရည္မွန္းခ်က္ျပည့္မီမႈႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈတို႔ကို အမ်ားျပည္သူသိရွိရန္ ျပန္လည္ ဆန္းစစ္တိုင္းတာထုတ္ျပန္မႈ အားနည္းသည့္အတြက္ စာ႐ြက္ေပၚတြင္သာ စီမံကိန္းမ်ား လည္ပတ္ေနျခင္းေလာဟု ျပည္သူမ်ားက ယူဆၾကသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ထိုအျမင္ကို အစိုးရဘက္မွ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ စီမံကိန္းေတြ အမ်ားႀကီးကေတာ့ ထုတ္ေနတာပဲ။ မရွိတာထက္စာရင္ေတာ့ ေကာင္းပါတယ္ပဲ ေျပာရမွာေပါ့။ အဓိကက အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ေတာ့ လိုတယ္” ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ဆိုသည္။

ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားေသာ ႏွစ္ ၂၀ MIPP စီမံကိန္းကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၃၅-၂၀၃၆ ဘ႑ာႏွစ္အထိ သတ္မွတ္ထားၿပီး ယင္းႏွစ္ ၂၀ ကို ကာလတိုငါးႏွစ္စီျဖင့္ ေလးပိုင္းပိုင္းကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန (DICA) မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသန္းေအာင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ပထမ ငါးႏွစ္ကာလျဖစ္သည့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၉ ဘီလီယံ ဝင္ေရာက္ရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားၿပီး ဒုတိယ ငါးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၂ ဒသမ ၅ ဘီလီယံခန္႔၊ တတိယငါးႏွစ္တြင္ ၆၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံႏွင့္ စီမံကိန္း ေနာက္ဆုံးငါးႏွစ္တြင္ ၈၈ ဘီလီယံ ဝင္ေရာက္ရန္ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးေကာ္မရွင္က ေမၽွာ္မွန္းထားသည္။

“ လူပုဂၢိဳလ္၊ ကုမၸဏီ၊ အဖြဲ႕အစည္း ဘာေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ရည္မွန္းခ်က္၊ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ဆိုတာ ရွိရမယ္။ ဒါမရွိရင္ ေလႏွင္ရာလြင့္သလို ျဖစ္ေနမယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒါက ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ပဲမို႔ ဒီအိပ္မက္ တကယ္ျဖစ္ လာေအာင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံး ႀကိဳးစားၾကရမယ္” ဟု ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အဆိုပါ MIPP စီမံကိန္းထြက္လာခ်ိန္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝင္ေရာက္မႈပမာဏ ႏွစ္ႏွစ္ ဆက္တိုက္က်ဆင္းခ်ိန္ႏွင့္ ႀကဳံေနသည္။

လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ခြဲအတြင္း ခြင့္ျပဳႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၄ ဒသမ ၁၃ ဘီလီယံရွိၿပီး ယင္းပမာဏမွာ ဦးသိန္း စိန္အစိုးရသက္တမ္း ေနာက္ဆုံးႏွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လၽွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၃၆ ဘီလီယံခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေနသည္။

ယင္းသို႔ေလ်ာ့နည္းသြားရသည္မွာ စီးပြားေရးထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပးခဲ့သည့္ အစိုးရ၏ မူဝါဒ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္သာကိုင္သာဝန္းက်င္ မဖန္တီးႏိုင္သည့္ အခ်က္တို႔က အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရ လြယ္ကူမႈ ရွိ၊ မရွိကို တိုင္းတာသည့္ Ease of Doing Business အစီရင္ခံစာကို ကမာၻ႔ဘဏ္က ႏွစ္စဥ္ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အဆင့္မွာ ငါးႏွစ္အတြင္း သိသိသာသာ ထူးျခားေျပာင္းလဲမႈ မရွိေသးေပ။

ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံတစ္ခုခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳသင့္၊ မျပဳသင့္ကို ခ်ိန္ထိုးႏႈိင္းယွဥ္ရာတြင္ ယင္း အခ်က္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားေလ့ရွိရာ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔က ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ပိုမိုရွိေနၾကသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားအနက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရအခက္ဆုံးႏိုင္ငံအျဖစ္ ရပ္တည္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ကမၻာ့အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္တြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ရွိသည့္အနက္ ျမန္မာက အဆင့္ ၁၇၁ တြင္ ယမန္ႏွစ္ကအတိုင္း ဆက္ရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အထက္တြင္ လာအိုက အဆင့္ ၁၅၄၊ ကေမၻာဒီးယားက ၁၃၈၊ ဗီယက္နမ္က ၆၉ ျဖင့္ အသီးသီးရပ္တည္ေနၾကသည္။

ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ အနက္ စင္ကာပူႏိုင္ငံက အဆင့္ ၂ ႏွင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံက အဆင့္ ၁၅ ျဖင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအနက္ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရအလြယ္ကူဆုံး ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ျခင္းႏွင့္ စက္႐ုံ၊ အလုပ္႐ုံတည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳျခင္းတို႔တြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံက အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသတြင္း အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္ထက္ သိသိသာသာ ေက်ာ္လြန္ေနၿပီး ကေမာၻဒီးယား၊ လာအိုႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔ထက္ပင္ ရမွတ္ပိုမ်ားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ခ်ီးျမႇင့္သည့္ သိသာထင္ရွားစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ႏိုင္သည့္ Star Performer ဆုကို DICA ဌာနက ရရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရရွိမႈ၊ အနည္းစုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးမႈ၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ား လက္ေတြ႕ အသက္ဝင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈႏွင့္ လူမြဲစာရင္းခံမႈအၫႊန္းကိန္းတို႔တြင္မူ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရမည့္ အခ်က္မ်ားစြာ က်န္ေနေၾကာင္း ကမာၻ႔ဘဏ္၏ Ease of Doing Business အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑အၾကား နားလည္မႈလြဲျခင္းႏွင့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ ေမးခြန္းမ်ားကို ရွင္းလင္းစြာ သေဘာေပါက္မႈမရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူမႈအဆင့္မွာ တက္မလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း DICA ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားဘက္မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ေျဖေလၽွာ႔မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယင္းအခ်က္ကို အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွမသိဘဲ ေမးခြန္းလႊာတြင္ မေျပာင္းလဲေသးေၾကာင္း ေျဖဆိုမႈမ်ား အမွန္တကယ္ရွိခဲ့ေၾကာင္း Ease of Doing Business အဆင့္တိုးတက္ေရးေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္စိုးကလည္း ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာ ျမန္မာ့အသံႏွင့္႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွျပဳလုပ္ေသာ စီးပြားေရးစကားဝိုင္းတြင္ အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတာ့ လုပ္လိုက္တယ္။ ဒါေပမဲ့ တကယ့္လက္ေတြ႕မွာ ဒါကိုလုပ္ငန္းရွင္ေတြက အက်ိဳးမခံစားရတာေတြလည္း ရွိတယ္။ အဲဒီအခါမ်ိဳးမွာေတာ့ ကၽြန္မတို႔က ‘No’ လို႔ ေျဖလိုက္တာေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္က ဆိုသည္။

အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈကို ပုဂၢလိကက႑မွ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိရွိႏိုင္ရန္ အသိပညာေပးမႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းျခင္းႏွင့္ ဌာနတစ္ခု၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈကို က်န္ဌာနမ်ားက သဟဇာတျဖစ္စြာ လိုက္ပါေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈတြင္ အားနည္းေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈျမႇင့္တင္ေရးအဖြဲ႕ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္လည္းျဖစ္သူ ဦးေအာင္စိုးက ဝန္ခံေျပာၾကားသည္။

ဌာနတစ္ခုမွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္လိုက္ေသာ္လည္း က်န္ဌာနတစ္ခုတြင္ ၾကန္႔ၾကာေနသည့္ကိစၥမ်ားမွာ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္အတြက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးကို အမွန္တကယ္ခံစားရမႈ မရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။

စည္း၊ ဝါးမညီ သဟဇာတမျဖစ္၍ အလုပ္မတြင္ရသည့္ အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။

“လုပ္ငန္းတစ္ခုကို အခ်ိန္တိုအတြင္း မွတ္ပုံတင္လို႔ရတယ္ဆိုေပမယ့္ လိုအပ္တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းေတြကို ဟိုဌာန၊ ဒီဌာနဆီမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္လိုက္ေတာင္းရတဲ့ အခ်ိန္ၾကာေနရင္ ဘာမွမထူးဘူးေလ။ ဥပမာ ေထာက္ခံခ်က္လိုဟာမ်ိဳး၊ ဌာနအခ်င္းခ်င္း လုပ္သြားရမယ့္ဟာေတြ၊ ဒါက လုပ္ငန္းရွင္ဆီက ေတာင္းရမွာ မဟုတ္ဘူး” ဟု ေဒါက္တာစိုးထြန္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားဘက္မွလည္း ဌာနအခ်င္းခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈတြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ ကိစၥရပ္မ်ားစြာ က်န္ေနေသးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳၾကသည္။

MIPP ၏ ထူးျခားခ်က္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို အတိအလင္းေဖာ္ျပထားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ အဓိကရင္ဆိုင္ရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ားတြင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း (AEC) ေၾကာင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည့္ အေျခအေန၊ ကမာၻလုံးဆိုင္ရာေျပာင္းလဲေနေသာ စီးပြားေရးအတက္အက် စက္ဝန္းႏွင့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္တို႔ျဖစ္ေၾကာင္း MIPP တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အားနည္းခ်က္မ်ားအျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္အရ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ လူမ်ိဳးေရးျပႆနာ၊ ခ်ည့္နဲ႔ေနေသာ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအေျခအေန၊ ေခတ္ေနာက္က်န္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဥပေဒမူေဘာင္မ်ားႏွင့္ အသိဉာဏမူပိုင္ခြင့္ကဲ့သို႔ အသစ္ေရးဆြဲရန္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ေျဖေလၽွာ႔ရန္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈအားနည္းျခင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနဆဲ အေျခခံအေဆာက္အဦ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈနည္းပါးေသာ လုပ္သားအင္အားႏွင့္ အေတာင္အလက္မစုံေသးသည့္ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးက႑တို႔ ျဖစ္သည္။

“စီးပြားေရးလုပ္ရလြယ္သလား ဆိုေတာ့ ဟိုးအရင္ကတည္းက ေျပာခဲ့သလိုပဲ မီးေတာင္ ခုထိ မွန္ေအာင္ မေပးႏိုင္ေသးဘူး။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ မေကာင္းေသးဘူး။ ဒါေတြ မရွိဘဲ လုပ္ရကိုင္ရ ပိုအဆင္ေျပလာဖို႔က မလြယ္ဘူး” ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးျမတ္သင္းေအာင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိကလိုအပ္သည့္ လၽွပ္စစ္မီး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေျမဧရိယာ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို အစိုးရဘက္မွ ပိုမိုေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မွသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား မ်ားျပားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရး ဖိအားေပးမႈေၾကာင့္ ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္ငန္းႀကီးအမ်ားစုမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အနည္းငယ္တုံ႔ဆိုင္းေနျခင္း၊ ျမန္မာ့ အေနာက္ဘက္ အိမ္နီးခ်င္းအိႏၵိယႏိုင္ငံမွ ပဲဝယ္ယူမႈ မူဝါဒ၊ ျမန္မာ့စီးပြားဖက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားေပၚမူတည္ကာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ မလူးမလြန္႔သာ လုပ္ကိုင္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ကမာၻ႔အင္အားႀကီး အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔၏ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲ၊ အျပန္အလွန္အေကာက္ခြန္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမႈကို အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ကာ အမိအရဆုပ္ကိုင္ႏိုင္လၽွင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္ ေၾကာင္း ဦးျမတ္သင္းေအာင္က အႀကံေပး သည္။

“တ႐ုတ္ထုတ္ကုန္ေတြကို အခြန္တိုးေကာက္ရင္ ျမန္မာဘက္ကို လာၿပီး သူတို႔ ထုတ္လို႔ရတာပဲ။ နယ္စပ္မွာပဲ လုပ္လုပ္၊ ရန္ကုန္အထိလာၿပီး စက္႐ုံပဲ ေထာင္ေထာင္ Made in Myanmar ဆိုၿပီး တင္ပို႔လို႔ ရမယ္။ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားျပႆနာကိုေတာ့ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္ အစီအမံေတြ ရွိဖို႔လိုတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အိပ္မက္အႀကီးႀကီးရွိသလို မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ပထဝီဝင္အေနအထား၊ လုပ္ခလစာအရ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ လုပ္သားထုအမ်ားအျပား၊ ေပါမ်ားလွသည့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္၊ အဆက္မျပတ္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ သန္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ဆိုသည့္ အားသာခ်က္မ်ားလည္း ရွိသည္။

ရင္ဆိုင္ရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်က္မ်ား သိထားၿပီးျဖစ္သလို အားသာခ်က္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း ဆုပ္ကိုင္ႏိုင္မည္ဆိုလၽွင္ အိပ္မက္က အမွန္တကယ္ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ေျပာသည္။

ယခင္အစိုးရလက္ထက္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအတြက္ အေနာက္ၾကည့္မူဝါဒကို က်င့္သုံးခဲ့ေသာ္လည္း လက္ရွိအေျခအေနတြင္မူ အေရွ႕ေမၽွာ္မူဝါဒကို ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေဌးခၽြန္က ဆိုသည္။

အစိုးရ၏ အေရွ႕ေမၽွာ္မူဝါဒက်င့္သုံးမႈကိုလည္း သိသာထင္ရွားစြာ ျမင္ေတြ႕ေနရသည္။

ယခုႏွစ္ပိုင္းအတြင္း အစိုးရတာဝန္ရွိသူမ်ားသြားေရာက္ခဲ့သည့္ အဓိကက်ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲအမ်ားစုမွာ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းႏိုင္ငံမ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကက်ေသာ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားလည္းျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီကပင္ ဂ်ပန္၊ ေတာင္ ကိုရီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအိုတို႔မွ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမ်ားကိုလည္း ဆိုက္ေရာက္ ဗီဇာခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

ဂ်ပန္၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ မကာအို တို႔မွ လုပ္ငန္းမ်ားစြာလည္း လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိသလို အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားဘက္မွ အႀကီးစားလုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ အဆိုျပဳထားသည္မ်ားလည္း ၾကားသိရေၾကာင္း ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ဆိုသည္။

“လမ္း၊ မီး ေကာင္းေအာင္လုပ္မယ္၊ အလုပ္သမားအေရး ေကာင္းေကာင္း စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မယ္၊ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြ လုပ္စရာရွိတာကို မဝံ့မရဲမျဖစ္ဘဲ ျပတ္ျပတ္သားသား လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ထင္တာထက္ေတာင္ ပိုၿပီး ေကာင္းလာႏိုင္တယ္” ၎က ျမန္မာ့စီးပြားေရးအနာဂတ္ကို အေကာင္း႐ႈျမင္ထားသည္။         ။

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *