ႏွစ္ဝက္စာေမးပြဲေအာင္ ဝန္ႀကီးသစ္

လူဦးေရ ေလးေသာင္းေက်ာ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦးကို ေအာင္ျမင္စြာ ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕လမ္း ၈၀ ေပၚရွိ အ.ထ.က(၁၄) ေက်ာင္းတြင္ ေအာင္နန္းရိပ္သာ အေရွ႕ရပ္ကြက္အတြက္ မဲ႐ုံဖြင့္လွစ္ထားသည္။ မဲ႐ုံဖြင့္ၿပီး သုံးနာရီအၾကာ၊ နံနက္ ၉ နာရီရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ္လည္း မဲလာေပးသူက ဆယ္ဂဏန္းခန္႔သာ ရွိေသးသည္။ ယင္းမွာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လူဦးေရအမ်ားဆုံးမဲေပးရမည့္ မဲ႐ုံ၏ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

၉ နာရီႏွင့္ ၁၀ နာရီၾကားတြင္ တစ္ဦးစ၊ ႏွစ္ဦးစလာေရာက္ၿပီး ဆႏၵမဲေပးၾကသည္။ အခ်ိဳ႕ကလည္း မဲေပးမည့္သူစာရင္းတြင္ မိမိ ပါ မပါကို မသိၾက။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွျဖစ္ၿပီး မႏၲေလးသို႔ ေရာက္ရွိေနသျဖင့္ လာေရာက္မဲေပးလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာကာ ေရာက္လာသည္။

ေကာ္မရွင္ႏွင့္ မဲ႐ုံတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေသခ်ာစိစစ္ၿပီးမွ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပရသည္။ မႏၲေလးတြင္ ေနထိုင္သူအခ်ိဳ႕မွာလည္း မဲေပးမည့္ ေန႔ရက္ ေရာက္သည္အထိ မိမိနာမည္ မဲစာရင္းတြင္ ပါ မပါကို မသိၾက။

“မဲစာရင္းေတြ ႏွစ္ႀကိမ္ သုံးႀကိမ္ကပ္ထားေပးတယ္။ မီဒီယာေတြကေန ေၾကညာေပးတယ္။ မဲေပးမယ့္ေန႔က်ေတာ့လည္း မဲ႐ုံစဖြင့္ခ်ိန္ကေန မဲ႐ုံပိတ္ခ်ိန္အထိ ေစာင့္ေပးရတယ္။ မဲလာေပးၾကဖို႔ တစ္အိမ္တက္ဆင္း လိုက္ေျပာလို႔ေတာ့ မရဘူးေပါ့ေလ”ဟု မဲေပးႏိုင္သူ ရွမ္းလူမ်ိဳး ၆၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ေအာင္နန္းရိပ္သာအေရွ႕ရပ္ကြက္ မဲ႐ုံတာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ မႏၲေလးတိုင္းရွိ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ အထူးအခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးေရးရာ ကိုယ္စားလွယ္ သို႔မဟုတ္ ရွမ္းလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးသည္ ယခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလအတြင္းက ကြယ္လြန္ခဲ့သျဖင့္ ၎ေနရာကို အစားထိုးႏိုင္ရန္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ထည့္သြင္းခဲ့သည္။

ယင္းေနရာအတြက္ ပါတီေလးခုႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၊ စုစုေပါင္းငါးဦးက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

“ဒါဟာ၂၀၁၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒက ေပးထားတဲ့ ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြအတြက္ အခြင့္အေရးပဲဆိုတာ မဲဆႏၵရွင္ေတြကို ေျပာျပရတယ္။ မဲေပးတဲ့သူ၊ အေ႐ြးခ်ယ္ခံမယ့္သူအကုန္လုံး ရွမ္း ျဖစ္ရမယ္” ဟု အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ  (NLD) မွ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္က မဲဆြယ္စည္း႐ုံးေရးခရီးစဥ္မ်ားအတြင္း မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ထိုသို႔ ရွင္းျပသည္။

မဲစာရင္းမ်ားတြင္ ရွမ္းလူမ်ိဳး မဟုတ္သူမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရၿပီး ယင္းစာရင္းမ်ား မွန္ကန္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ရွမ္းလူမ်ိဳးကိုယ္စားလွယ္ကို ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားသာ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ေစလိုေၾကာင္း ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ SNLD ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေဒၚနန္းေထြးမႈံက ဆိုသည္။

“ဒါေၾကာင့္ မဲစာရင္းမွာ အေျပာင္းအလဲတခ်ိဳ႕ ျဖစ္ကုန္တယ္။ တခ်ိဳ႕မဲ႐ုံေတြမွာ လူႏွစ္ရာေက်ာ္ေလာက္အထိ ျပန္ဖယ္ခဲ့ရတာမ်ိဳးေတြ ရွိတယ္”ဟု ၎က ရွင္းျပသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားအမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပင္ဦးလြင္တြင္လည္း မဲေပးသူအေရအတြက္မွာ ေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ မရွိခဲ့။

ရွမ္း႐ြာႀကီးတစ္႐ြာျဖစ္သည့္ ပန္းဦးေတာင္ေက်း႐ြာတြင္ မဲေပးႏိုင္သည့္ သူ ၈၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး မဲ႐ုံပိတ္ရန္ သုံးနာရီခန္႔အလိုအထိ မဲေပးၿပီးသူ ၅၀၀ ဦး နီးပါးရွိသည္။

ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ မဲလာေပးသူမွာ ၿမိဳ႕ေပၚထက္မ်ားျပားေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္သည့္ေန႔တြင္ ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မဲ႐ုံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည့္ ေဒၚနန္းေထြးမႈံက ေျပာျပသည္။

ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားတြင္မူ မဲေပးရန္ စိတ္ဝင္စားမႈအားနည္းခဲ့သည္။ ရပ္ကြက္ႀကီး (၁) မဲ႐ုံတြင္ မဲေပးႏိုင္သူ ၄၁၄ ဦး ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မဲ႐ုံပိတ္ခါနီးအခ်ိန္အထိ ၆၅ ဦးကသာ မဲလာေပးသည္ဟု ယင္းမဲ႐ုံမွ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေစာေနာင္က ေျပာသည္။

“ဒါေတာင္မွ ႀကိဳတင္မဲက ခုနစ္မဲ ပါေသးတယ္။ လူေတြက ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေ႐ြးခ်ယ္တာေလာက္ စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိၾကဘူး။ ရပ္ေက်းေ႐ြးတုန္းကဆို ဒီခန္းမဝင္းႀကီးတစ္ခုလုံး လူအျပည့္”ဟု လူဦးေရသုံးရာခန္႔ဆံ့သည့္ ခန္းမႏွင့္ ဝင္းကို ၫႊန္ျပ၍ ဦးေစာေနာင္က ေျပာျပသည္။

ႏိုင္ငံေရးပါတီတို႔ဘက္ကလည္း မဲေပးရန္ ေျပာဆိုစည္း႐ုံးမႈအားနည္းသလို မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုယ္တိုင္ကလည္း မဲတစ္ခု၏ တန္ဖိုးကို သိရွိမႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာ ဆိုသည္။

အျခားရပ္ကြက္မ်ားရွိ မဲ႐ုံမ်ားတြင္လည္း ထိုနည္းႏွင္ႏွင္ပင္။ မဲေပးႏိုင္သူ၏ ထက္ဝက္ေအာက္ အေရအတြက္ကသာ လာေရာက္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။

ျပင္ဦးလြင္ ရပ္ကြက္ႀကီး (၁၈) တြင္မူ မဲလာေရာက္ေပးမႈသည္ ၿပဳံးစရာေကာင္းခဲ့သည္။ အဆိုပါမဲ႐ုံတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳးသုံးဦးရွိၿပီး မဲ႐ုံတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ မဲေရတြက္မႈအရ မဲေပးသူ သုံးဦးမွာ ပါတီသုံးခုကို တစ္ေယာက္ တစ္ခုစီ ေပးထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတစ္တိုင္းလုံးအေနျဖင့္မူ ရွမ္းလူမ်ိဳးေရးရာကိုယ္စားလွယ္ေနရာအျပင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ သပိတ္က်င္းတို႔တြင္လည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး တစ္တိုင္းလုံးတြင္ မဲေပးႏိုင္သူ သုံးသိန္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ရွိသည္။

ယင္းအနက္ တစ္သိန္းသုံးေသာင္းေက်ာ္သာ မဲလာေပးခဲ့ေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲက ထုတ္ျပန္သည္။

ရွမ္းလူမ်ိဳးေရးရာကိုယ္စားလွယ္ေနရာအတြက္ မဲေပးႏိုင္သည့္ ရွမ္းလူမ်ိဳး မ်ားမွာ ၄၂,၄၆၃ ဦး ရွိၿပီး မဲလာေပးသည့္ သူမွာ ၁၇,၉၄၆ ဦးသာ ရွိခဲ့သည္။ ယင္းအနက္ ခိုင္လုံမဲမွာ ၁၇၆၀၆ မဲ ရရွိခဲ့သည္။

ဆႏၵမဲအမ်ားဆုံးရရွိခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမွာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီမွ ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္ (ခ) ဦးစိုင္းထြန္းစိန္ (ခ) ဦးေက်ာ္စိန္ ျဖစ္ၿပီး ၇၁၆၇ မဲ ရရွိခဲ့ကာ ၄၀ ဒသမ ၇၁ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ အႏိုင္ရရွိခဲ့သည္။

“အႏိုင္ရဖို႔ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကတဲ့ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားေတြကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးေတြ အေရး ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္သြားမွာပါ”ဟု အႏိုင္ရသည့္ ရလဒ္မ်ားထြက္လာၿပီး မၾကာမီ The Voice ဂ်ာနယ္၏ဆက္သြယ္ေမးျမန္းမႈကို ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္က ေျဖၾကားသည္။

အသက္ ၆၉ ႏွစ္အ႐ြယ္ရွိၿပီျဖစ္သည့္ ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ထင္ရွားသည့္သူ ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးအေျခစိုက္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးအစုအဖြဲ႕ ၁၅ ဖြဲ႕၏ ဥကၠ႒၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားသာေရးနာေရးအသင္း (မႏၲေလး) တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွစ၍ အတြင္းေရးမႉး၊ ဥကၠ႒စသည့္ တာဝန္မ်ားအျပင္ လက္ရွိတြင္လည္း နာယကအျဖစ္ တာဝန္ယူေနဆဲ ျဖစ္သည္။

ထိုမၽွမကေသး ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (မႏၲေလး) ဒုဥကၠ႒၊ မိုင္းဖုန္းဆရာေတာ္ဘုရား ကေမာၻဇဝုန္းစုမ့္ေက်ာင္း (မႏၲေလး)ေဂါပကအဖြဲ႕ဥကၠ႒စသည့္ တာဝန္မ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္ေနသည္။

ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား သာေရးနာေရးအသင္း (မႏၲေလး) ကို မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ခန္႔အတြင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ႀကိဳးစားေသာ္လည္း မရရွိခဲ့ေပ။ NLD အစိုးရတက္လာၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ပါတီ၏ အကူအညီျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေရးကို လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္ ပါတီဟု ရည္မွတ္ၿပီး ပါတီအတြင္းဝင္ေရာက္ခဲ့ကာ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္က ရွင္းျပသည္။

“အခုလက္ရွိကေတာ့ တိုင္းရင္းသားစာေပယဥ္ေက်းမႈကိစၥမွာ ခ်ိဳ႕ယြင္းေနတာ ရွိတယ္။ ဒါကို လုပ္ေဆာင္ေပးခ်င္တာရွိတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မွတ္ပုံတင္တို႔၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားတို႔ ရွိတယ္”ဟု မႏၲေလးတိုင္းအတြင္းရွိ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ လက္ရွိႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္အခက္အခဲကို ၎က ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအေတြ႕အႀကဳံအရ မဲဆႏၵရွင္စာရင္းသည္ ေျမျပင္ ထက္စာ႐ြက္ေပၚတြင္ ပိုမ်ားေနသည့္ အေနအထားမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ခဲ့ရသျဖင့္ ယင္းကိုလည္း ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု ဆိုသည္။

“ရွမ္းလူထုကို မက္ေဆ့ခ္်ေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အေျခခံပဲ ရွင္းျပတယ္။ လူႀကီးေတြကလည္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ကတိကဝတ္မေပးဖို႔ မွာၾကားထားတယ္။ ဒါထည့္ရင္ ဒါရမယ္ ဆိုတဲ့ အေပးအယူေတာ့ မလုပ္ခဲ့ဘူး။ ေျပာလည္း မေျပာခဲ့ဘူး”ဟု ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ရွမ္း႐ြာမ်ားတြင္ ရွမ္းဘာသာစကားသင္ၾကားသည့္ကိစၥအတြက္ လိုအပ္ေနသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေႏြရာသီအခ်ိန္ စာေပယဥ္ေက်းမႈကိစၥမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ စဥ္းစားထားသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

“အခုက ႐ြာေတြမွာ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲ ရွိဦးမယ္ ထင္တယ္။ တစ္တိုင္းလုံးေပါ့။ တစ္တိုင္းလုံးဆိုေပမယ့္ အဓိကသင္ၾကားဖို႔ ေတာင္းဆိုေနတာ ျပင္ဦးလြင္နဲ႔ မိုးကုတ္ပဲ ရွိတယ္။ က်န္တဲ့ေနရာေတြမွာေတာ့ ရွမ္း႐ြာေတြရယ္လို႔ သိပ္မရွိၾကဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရွမ္းစာေပသင္ၾကားေရးသည္ ယခင္ ရွမ္းေရးရာဝန္ႀကီးဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာ လက္ထက္ကတည္းက အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းအျပင္ ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ မွတ္ပုံတင္ကိစၥကိုလည္း ထဲထဲဝင္ဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ၎က ထပ္မံေျပာဆိုသည္။

အႏိုင္ရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ က်မ္းမက်ိန္ရေသးေပ။ က်မ္းက်ိန္ၿပီးလၽွင္မူ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး (ရွမ္းေရးရာဝန္ႀကီး)အျဖစ္ပါ ခန္႔အပ္ခံရမည္ ျဖစ္သည္။

ယခင္ ရွမ္းေရးရာဝန္ႀကီးလက္ထက္တြင္မူ တိုင္းေဒသႀကီး၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သာသနာေရးစသည့္ကိစၥမ်ားကို တာဝန္ေပးခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္မူ ယင္းတာဝန္မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က တြဲဖက္တာဝန္ယူထားသည္။

ပရဟိတ၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈ၊ လူမ်ိဳးေရး စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ကိုင္လာခဲ့သျဖင့္ အထက္ေဖာ္ျပပါတာဝန္မ်ားကို ေပးအပ္မည္ဆိုပါက လက္ခံေဆာင္႐ြက္ရန္အသင့္ရွိသည္ဟု ဦးစိုင္းပန္းဆိုင္က ေျပာသည္။

မဲလာေပးသူ တစ္ေသာင္းခုနစ္ေထာင္ေက်ာ္သာရွိခဲ့ေသာ္လည္း တစ္တိုင္းလုံးရွိ ေလးေသာင္းႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ေသာ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ ဝန္ႀကီး ျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားအေရးအျပင္ တစ္တိုင္းလုံး၏ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ သာသနာေရး စသည္တို႔ကိုလည္း ညီတူမၽွတေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရမည္လည္းျဖစ္သည္။

ေ႐ြးေကာက္ပြဲကတိမေပးခဲ့ဟုဆိုေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ လက္တြဲကာ အစိုးရ၏ မူဝါဒ၊ ပါတီမူဝါဒတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရမည္လည္း ျဖစ္သည္။

၂ ႏွစ္ခြဲခန္႔အခ်ိန္အတြင္း မည္မၽွအထိ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္ဆိုသည္ကိုေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရမည္သာ ျဖစ္သည္။     

 

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *