ဖက္ဒရယ္ မတီးမျမည္

ဖက္ဒရယ္သည္ ျမန္မာ့မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးေလာကတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းတူ ေရပန္းစားလာေသာ စကားလုံး၊ သေဘာတရားျဖစ္ေသာ္လည္း နားလည္ရ လြဲႏိုင္သည့္၊ အလြဲသုံးႏိုင္သည့္ သေဘာတရားလည္း ျဖစ္သည့္အတြက္ မေျပာမၿပီး၊ မတီးမျမည္ သတိေပးေရးသားလိုက္ရျပန္ပါသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအစိုးရမ်ား အားေကာင္းေရး

အနာဂတ္ ႏိုင္ငံေတာ္သြားမည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္တည္ေဆာက္ေရးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ားေပၚ တည္မည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ တစ္ဆင့္ခ်င္း ျဖည္းျဖည္းေအးေအးသြားမည္ျဖစ္ရာ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကိုသာ ေစာင့္ေနရလၽွင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္အက်ိဳးကို ေနာင္မွသာ ခံစားရမည္။ တစ္ဖန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား အားေကာင္းမွသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အနာဂတ္ဖက္ဒရယ္စနစ္ မည္သို႔ေပၚလာမည္ကို အသာထား၊ လက္ရွိျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ား ယခုထက္ ေတာင့္တင္းလၽွင္၊ ထက္ျမက္လၽွင္ အနာဂတ္အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီးသားလည္းျဖစ္၊ ေလာေလာဆယ္တြင္လည္း ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းမည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရမ်ား လုပ္တတ္လၽွင္ လုပ္တတ္သလို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း လုပ္ႏိုင္သည့္ ျပည္နယ္တိုင္း အစိုးရမ်ားက လုပ္ႏိုင္ၿပီး အားနည္းသည့္ ျပည္နယ္တိုင္းအစိုးရက အားနည္းၿမဲအားနည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

သုံးတတ္လၽွင္ေဆး၊ မသုံးတတ္လၽွင္ေဘး

ျမန္မာသည္ မည္သည့္အရာမဆို အစြန္းေရာက္တတ္ေသာအက်င့္ရွိသည္ဟု ေျပာသူတို႔ ေျပာၾကသည္။ ယခုဖက္ဒရယ္သည္လည္း  ထိုအစြန္းေရာက္ေလာကဓံကို ခံေနရသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ အဆိုးမ်ားကိုခ်ည္း တစ္ခ်ိန္က ေျပာခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ‘ဖက္ဒရယ္’ ဟူေသာ စကားလုံးကိုပင္ ‘နားမွေလစ၊ မၾကားရေလေအာင္’ ပိတ္ပင္လိုက္သည္။ ယခုတစ္ဖန္ ဖက္ဒရယ္တစ္ႀကိမ္ျပန္ေခတ္ထလာသည္။ ‘ရွင္ဘုရင့္ပုဆိုး၊  ပိုးခ်ည္း’ ဆိုသကဲ့သို႔ ဖက္ဒရယ္၏ အေကာင္းမ်ားကို ေျပာေနၾကသည္မွာ  ယခုမွ ဘာသာေျပာင္းစသူ သူ႕ဘာသာအသစ္ကို အ႐ူးအမူး မိုးမျမင္ ေလမျမင္ျဖစ္ေနသည့္ အတိုင္း။ သို႔ေသာ္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ေရ၊ မီး စသည့္ လူ႕ေလာကရွိ အျခားေသာအရာမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ‘သုံးတတ္လၽွင္ ေဆး၊ မသုံးတတ္လၽွင္ ေဘး’ျဖစ္ရာ ဖက္ဒရယ္၏ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကို ေဆြးေႏြးေဝဖန္မႈ အလြန္နည္းပါးျခင္းသည္ မေကာင္း။ စင္စစ္ အဆိုးေရာ အေကာင္းေရာ ဘက္စုံေထာင့္စုံ စဥ္းစားမွသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္အေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိမည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ လိုက္ဖက္ေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္လိမ့္မည္။

ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးသည္မွန္၏။  သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ တစ္မည္တည္းႏွင့္ ေရာဂါအားလုံးေပ်ာက္သည့္ ‘၉၆ပါး ေဆး’ မဟုတ္။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ အရပ္ဘက္တပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး၊ ႏိုင္ငံတကာအေျခအေနစေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားစြာ  တိုက္ဆိုင္မွသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေကာင္းစားမည္ျဖစ္သည္။

အေျခအေန

မည္သည့္အေၾကာင္းအရာကိုပင္ ေလ့လာေလ့လာ Context ဟုေခၚေသာ အေျခအေနကို သေဘာေပါက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ အေျခအေနကို နားမလည္လၽွင္ အေကာင္းဆုံး သီအိုရီမ်ားပင္ အလုပ္ မျဖစ္။ စာ႐ြက္ေပၚမွ စာႏွင့္ ေျမျပင္ မဟဖို႔ လိုသည္။

ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု၏ အေျခခံဥပေဒသည္ ဖက္ဒရယ္ဟု ဆိုဆို၊ ဖက္ဒရယ္မဟုတ္ဟုဆိုဆို မၿပိဳကြဲမီ ၁၀ ႏွစ္၊ ၁၅ ႏွစ္အခ်ိန္က  အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၿပိဳကြဲေသာအခ်ိန္ အေျခခံဥပေဒတို႔ မ်ားစြာကြာျခားသည္ဟု မထင္ပါ။ အေျခခံဥပေဒအျပင္ဘက္ရွိ ႀကီးမားေသာအားမ်ားေၾကာင့္သာ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စုႀကီး ၿပိဳကြဲသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအားမ်ားကို ၿခဳံၿပီး အမည္ေပးမည္ဆိုလၽွင္ ‘အေျခအေ’ ဟုသာ ေပးရလိမ့္မည္။

အေျခခံဥပေဒကို ကမာၻအရပ္ရပ္ရွိ ဖက္ဒရယ္ဝါရင့္ႏိုင္ငံမ်ားကပင္  အားက်ရေလာက္ေအာင္ ဖက္ဒရယ္နည္းက် ေရးသားထားလၽွင္ပင္ ‘အေျခအေန’ သည္ ဖက္ဒရယ္ကို အားမေပးလၽွင္ ဖက္ဒရယ္အေျခခံဥပေဒသည္ စာအုပ္တစ္အုပ္သာျဖစ္မည္။ ထို႔အတူ ဖက္ဒရယ္ေရခံေျမခံသာ ေကာင္းလၽွင္ ဖက္ဒရယ္စနစ္သည္ အလြယ္တကူ ႀကီးပြားစည္ပင္ႏိုင္သည္။ ဖက္ဒရယ္ဟု ေရးမထားလၽွင္ပင္ ႏိုင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္ဆန္ဆန္ လည္ပတ္ႏိုင္ေပမည္။

ဖက္ဒရယ္၏ အဓိပၸာယ္

ဖက္ဒရယ္ အေၾကာင္းၾကားလာရဖန္မ်ားသည့္အခါ ဖက္ဒရယ္ စကားဝိုင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ဖက္ဒရယ္၏ အဓိပၸာယ္သည္  ေ႐ြ႕ေလ်ာေျပာင္းလဲၿပီး ဖက္ဒရယ္မွ ဟုတ္ပါေလရဲ႕လားဟုပင္ ထင္လာရသည္။ ‘ဖက္ဒရယ္’ ကို ‘Decentralization’ ‘ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလၽွာ႔ခ်ျခင္း’ ႏွင့္ အမ်ားအားျဖင့္ လြဲမွားမွတ္ယူေနၾကသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ မ်ားျပားေနသည္ သို႔မဟုတ္ လြန္ကဲေနသည္ဟု  ထင္ျမင္ၾကျခင္းေၾကာင့္ ထိုသို႔ အေကာက္အယူလြဲျခင္းျဖစ္မည္ဟု သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း Federalism ႏွင့္ Decentralization သည္ မတူပါ။ ဖက္ဒရယ္သည္ ‘ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအစိုးရ ဟူေသာ အစိုးရ ၂ ဆင့္အၾကား အာဏာခြဲေဝက်င့္သုံးျခင္း’ သာ ျဖစ္သည္။  ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္လည္း ‘ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ’  ‘ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈနည္းေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ’ ဟု သူ႕ႏိုင္ငံအေျခအေန အလိုက္ ကြာျခားပါသည္။ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ေလၽွာ႔ေနေသာႏိုင္ငံ (Decentralizing Federal State) ႏွင့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ နည္းေသာေၾကာင့္ ျပန္တိုးေနေသာႏိုင္ငံ (Recentralizing Federal State) တို႔ ရွိၾကသည္။

ႏိုင္ငံဦးစားေပး

ျမန္မာသည္ ကမာၻတြင္ ေနာက္က်ေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ယခုအတိုင္းဆိုလၽွင္ ျမန္မာက ငုံ႔ၾကည့္ေနေသးသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားကို ေနာင္တြင္ ေမာ္ၾကည့္ရမည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ေဆာက္ေရးတြင္  မတူသည္မ်ား ခဏထားၿပီး တူသည္မ်ားကို ျမန္ျမန္ေပါင္းလုပ္ေစခ်င္သည္။

ေနာင္လာမည့္ အေျခခံဥပေဒကို ေမၽွာ္လင့္ေနခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံလက္ရွိလည္ပတ္ေနေသာ အေျခခံဥပေဒပါ ဖက္ဒရယ္စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားသည္ပင္ အျပည့္အဝ ျဖစ္ေပၚျခင္းမရွိေသး။ ထို႔ေၾကာင့္ စာအုပ္အေၾကာင္း ေမၽွာ္ရည္ရပ္တန္႔မေနဘဲ လက္ေတြ႕ဘ၀တြင္ ဖက္ဒရယ္ ပိုမိုပီျပင္လာေစေရးကို ႀကိဳးပမ္းသင့္သည္။ အေျခခံဥပေဒသစ္ေပၚလာမွ သို႔မဟုတ္ ယခုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ၿပီးမွ ဖက္ဒရယ္စတင္မည္ဆိုျခင္းသည္  ျပႆနာကို ေရွာင္သည့္သေဘာ၊ ခပ္ေဝးေဝးေ႐ႊ႕ထားသည့္သေဘာ ျဖစ္ေနၿပီး လက္ရွိစာအုပ္ထဲမွ ဖက္ဒရယ္သေဘာတရားမ်ားကို အျပည့္အဝက်င့္သုံးျခင္းျဖင့္ လက္ရွိႏိုင္ငံသားမ်ား ဖက္ဒရယ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို  ခံစားရရွိေစႏိုင္သည္။

ျမန္မာ့ဖက္ဒရယ္သည္ ရွင္ႀကီးဝမ္းေရာ ရွင္ငယ္ဝမ္းေရာ ဝင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေစလိုသည္။           ။

ေဇယ်သူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *