NLD ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ ႏိုင္ပါဦးမည္ေလာ

ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳအႏိုင္ရလဒ္ျဖင့္  ၂၀၂၀ တြင္ ဆက္လက္ဂုဏ္ယူ၀င့္ႂကြားႏိုင္ပါဦးမည္ေလာ။

ၾကားျဖတ္အႀကိဳစစ္ေဆးသည့္ စာေမးပြဲမ်ားတြင္ အေရးမလွျဖစ္ေနသည္။ တစ္ႀကိမ္ထက္တစ္ႀကိမ္ရလဒ္က ပိုဆိုးလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၂၀ အတြက္ ရတက္မေအးဖြယ္ရာ ျဖစ္လာသည္။

ဖိႏွိပ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို တြန္းလွန္ခဲ့သည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ NLD ပါတီသည္ ၂၀၁၅ အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရကာ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အလြယ္တကူဖြဲ႕ႏိုင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အႀကိဳစစ္ေဆးသည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳစကားကို မသုံးႏိုင္ေတာ့ဘဲ ျဖစ္ေနသည္။ ေနာက္ဆုံးယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD နယ္ေလးခု ဖဲ့ယူခံလိုက္ရသျဖင့္ အထိနာလွသည္ဟုဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

“အဓိကအားျဖင့္ေတာ့ ျပည္သူလူထုက ဒီအစိုးရလက္ထက္ေအာက္မွာ ပိုၿပီးေတာ့ ေနေရးထိုင္ေရးက ပိုက်ပ္လာတယ္။ ပိုခက္ခဲလာတယ္ဆိုတာကို ေဖာ္ျပလိုက္တာေပါ့” ဟု NLD အပိုင္ေနရာမ်ား ပဲ့ပါသြားမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မွတ္ခ်က္ေပးသူက ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အႏိုင္ရကာ အစိုးရတာဝန္ယူေနသည့္ NLD ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ တျဖည္းျဖည္းအေရးနိမ့္လာသျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈပိုမိုျပင္းထန္လာမည္ေလာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေျခအေန ျဖစ္လာသည္။

အလဲထိုးႏိုင္ပါ၏ေလာ

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာႀကဳံးဝါးထားသကဲ့သို႔ အလဲထိုးႏိုင္ခဲ့သေလာ။

ႏိုဝင္ဘာလ ၃ရက္က က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၃ ေနရာအတြက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ခုႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလခုနစ္ဦး စုစုေပါင္းကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၆၉ ဦး ဝင္ၿပိဳင္သည္။

NLD က ေနရာစုံဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက တိုးေပါက္ရန္မလြယ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လဲခ်ားႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီတို႔ကို လက္ေရွာင္ခဲ့သည္။ ၁၃ ေနရာ အနက္ ၁၁ ေနရာမွာ NLD ၂၀၁၅ တြင္ အႏိုင္ရထားၿပီး က်န္ႏွစ္ေနရာမွာ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ႀကီးစိုးသည့္ နယ္ေျမ ျဖစ္သည္။

NLD နယ္အနက္ ကခ်င္ျပည္နယ္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂)၊ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ျဖစ္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္ မတူပီအမွတ္(၁)၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း တမူးမဲဆႏၵနယ္အမွတ္  (၂)၊ ရန္ကုန္တိုင္း ဆိပ္ကမ္းမဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) တို႔မွာ ယခုတစ္ႀကိမ္ NLD  အလွည့္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

မတူပီတြင္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီက အႏိုင္ရၿပီး က်န္နယ္ေျမသုံးခုတြင္ NLD ၏ အဓိကၿပိဳင္ဘက္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက အႏိုင္ရသည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ဆိုလၽွင္  NLD နယ္ သုံးပုံ တစ္ပုံ ဆုံး႐ႈံးျခင္း ျဖစ္သည္။

အပိုင္နယ္မ်ား ဆုံး႐ႈံးသည့္အျပင္ ဆက္လက္အႏိုင္ရခဲ့သည့္ ခုနစ္နယ္တြင္လည္း ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကထက္ မဲရရွိမႈရာခိုင္ႏႈန္းမွာလည္း ေလ်ာ့က်သည္။ ေနရာသုံးခုတြင္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ က်ဆင္းသည္။

NLD အႏိုင္ရထားသည့္ နယ္ေျမဆုံး႐ႈံးျခင္းမွာ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ျဖစ္ျခင္းေတာ့ မဟုတ္။ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း တစ္ေနရာပဲ့ပါသြားေသးသည္။ တံတားအမည္ေပးမႈ ဂယက္ေၾကာင့္ စိတ္ဝင္တစားေစာင္ၾကည့္ခဲ့ၾကသည့္ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆုံမဲဆႏၵနယ္ ျဖစ္သည္။

သံလြင္တံတား (ေခ်ာင္းဆုံ) ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအမည္တပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရက ႀကိဳးပမ္းရာမွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္ကန္႔ကြက္ခံရၿပီး ျပည္သူမ်ားကလည္း ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္သည္။

ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွင့္ မေရွးမေႏွာင္းက်င္းပသည့္ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD နယ္ ေခ်ာင္းဆုံကို ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက မဲခုနစ္ေထာင္ခန္႔အသာျဖင့္ အႏိုင္ပိုင္းသြားသည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရလိုေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းက က်င္းပသည့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲေအာင္ႏိုင္ေရးေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

“ဘာေၾကာင့္ေအာင္ႏိုင္ခ်င္သလဲဆိုရင္ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲက စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ တိုက္လိုက္တဲ့ တိုက္ပြဲပဲ ျဖစ္တယ္။၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ စိတ္ဓာတ္ေရးရာအရ တိုက္လိုက္တဲ့ တိုက္ပြဲပဲ ျဖစ္ပါတယ္”ဟု ၎က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုထားသည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ မဟာၿပိဳင္ဘက္ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကို အလဲထိုးရန္ႀကိဳးပမ္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာသာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ လဲရင္ ေနာက္၂၀၂၀ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ သူ႕ကို ဝိုင္းရံတဲ့၊ သူ႕ကို ေထာက္ခံတဲ့၊ အက်ိဳးစီးပြားအရ ပတ္သက္ေနတဲ့ သူကေတာ့ မသိမသာေလး ေနာက္ဆုတ္သြားမွာ။ ဒီပြဲဟာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အတြက္ အေရးႀကီးတယ္”ဟု ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ႀကဳံးဝါးထားသည့္အတိုင္း အလဲမထိုးႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္  NLD နယ္ေလးနယ္ပင္ ပဲ့ပါသြားသျဖင့္ အလဲမထိုးႏိုင္႐ုံမၽွမက ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ႏွင့္ လက္ေတြ႕ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

 

႐ႈံးရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း

NLD အပိုင္နယ္မ်ားဆုံး႐ႈံးျခင္း အေပၚအျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိသည္။

ဒီမိုကေရစီအေရးႀကိဳးပမ္းသည့္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ စီပြားေရး တိုးတက္ေကာင္းမြန္ကာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ၿပီး ဆင္းရဲတြင္းက လြတ္ႏိုင္မည္၊ ႏိုင္ငံတကာအလယ္ မ်က္ႏွာပန္းလွမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ပကတိအေျခအေနတြင္ ကုန္ေဈးႏႈန္းမ်ားျမင့္မားကာ ျပည္သူမ်ားစားဝတ္ေနေရး ပိုမိုက်ပ္တည္းလာၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာက ဖိအားဒဏ္ခံေနရသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကလည္း စီးပြားေရးလုပ္သာကိုင္သာမရွိဟု ညည္းသည္။ အိမ္ရွင္မမ်ားကလည္း ကုန္ေဈးႏႈန္းတက္သည္ဟု ညည္းသည္။ အလုပ္အကိုင္ ရွားပါးသည္ဟုလည္း ညည္းၾကသည္။ ယင္းသို႔ အက်ပ္အတည္းမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားႏိုင္ငံေရးအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈ ေလ်ာ့သည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ားရွိသည္။

ျပည္သူလူထု၏အက်ပ္အတည္းကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့လၽွင္ ယခင္က အႏိုင္မရခဲ့သည့္ နယ္ေျမမ်ားတြင္ပါ NLD အႏိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္း ဦးရဲထြန္းက ေျပာဆိုသည္။

“ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို လူထုတိုင္းတဲ့ ေပတံက သူတို႔ ဘ၀ ဘယ္ေလာက္ပိုေကာင္းလာသလဲေပါ့ေနာ္။ အရင္ကနဲ႔ စာရင္ ပိုဆိုးသြားသလား။ ပိုေကာင္းလာသလား အဲဒီအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး မဲေပးၾကတာေပါ့”

NLD ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔ကမူ NLD ကို ေထာက္ခံသူမဲဆႏၵရွင္မ်ား မဲ႐ုံသို႔လာ၍ မဲမေပးသျဖင့္ ႐ႈံးနိမ့္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္သည္။ ေထာက္ခံသူမ်ား မဲ႐ုံကို မဲလာေပးသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ၃၀၊ ၃၅ ဝန္းက်င္သာရွိၿပီး အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ ယင္းထက္ပင္ နည္းပါးေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အႏိုင္ရခဲ့စဥ္က မဲရာဂဏန္းျဖင့္ ကပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိတြင္ အႀကိတ္အနယ္ယွဥ္ၿပိဳင္ရရာတြင္ ႐ႈံးနိမ့္သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာဆိုသည္။

ယင္းသို႔ ေျပာဆိုေသာ္လည္း ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ႈံးနိမ္သည့္ ကခ်င္ႏွင့္ မတူပီမဲဆႏၵနယ္တို႔မွာ၂၀၁၅က NLD အျပတ္အသတ္အႏိုင္ရခဲ့သည့္ နယ္ေျမ ျဖစ္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရရဲ႕လုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြအေပၚမွာ ျပည္သူေတြ အားမရတာ၊ မေက်နပ္တာ တခ်ိဳ႕ရွိတယ္ဆိုတာ မွန္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရအဖြဲ႕က ျပည္သူ မ်ား၏ ေန႔စဥ္လူမႈစီးပြားဘ၀တိုးတက္ရန္ ထင္သာျမင္သာသည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းတင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတြင္လည္း ထူးထူး ျခားျခားတိုးတက္ျခင္း မရွိ။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ စီးပြားေရး မေကာင္းသည့္အျပင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား တိုက္ခိုက္မႈမွာ ယခင္ကအတိုင္း ဆက္ျဖစ္ေနၿပီး စစ္ပြဲေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွာလည္း ဒုကၡေရာက္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္မွာ ေမၽွာ္မွန္းထားသည့္ ရလဒ္မ်ိဳး မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း အစိုးရ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈ၊ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ သေဘာသဘာ၀ကြာဟသျဖင့္ ၂၀၂၀ တြင္ ရလဒ္မေကာင္းျဖစ္မည္ဟု က်ိန္းေသတြက္ခ်က္ထား၍ မရေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

NLD က သင့္တင့္သည့္ အားထုတ္မႈျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းျပင္ဆင္ကာ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပိဳင္ဘက္ပါတီမ်ား၏ အားေကာင္းမႈ၊ ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအေပၚ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈမ်ားေၾကာင့္  NLD နယ္အခ်ိဳ႕ ႐ႈံးနိမ့္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

 NLD အပိုင္နယ္ေျမျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္တြင္ အ႐ႈံးခံ၍မရဟုဆိုထားေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္သည့္ မဲဆႏၵနယ္ႏွစ္ခုအနက္ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ NLD  ႐ႈံးနိမ့္ကာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက အႏိုင္ရသြားသည္။

ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီဆိုသျဖင့္ မဲေပးခဲ့ေသာ္လည္း ေျပာင္းလဲမႈကို သိသိသာသာ မခံစားရေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ရာတြင္လည္း ျပည္သူ႕ သေဘာဆႏၵမေမးဘဲ လုပ္ေဆာင္သြားေၾကာင္း ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ ရဲရိပ္သာတြင္ေနထိုင္သူ ဦးစိုးႏိုင္က ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ဦးေနမ်ိဳးေအာင္မွာ နယ္ခံျဖစ္ကာ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရသူျဖစ္ၿပီး လိုင္းခန္းမ်ား ေသာက္ေရရရွိေအာင္အထိ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင္ ့၂၀၁၀ တြင္ NLD ကို မဲေပးခဲ့ေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကိုယ္စားလွယ္ကို မဲေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ပါတီ (NLD) ကို မႀကိဳက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ရပ္ကြက္အတြက္ တကယ္လုပ္ႏိုင္မယ့္လူကို ၾကည့္ၿပီးေတာ့ မဲေပးခဲ့တာ”

 

 

အေရးႀကီး ေအာင္ပြဲ

ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီသည္ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီထံမွ သုံးေနရာ အႏိုင္ရယူႏိုင္လိုက္သည္။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္  NLD နယ္တစ္ေနရာ အႏိုင္ယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ တြင္ သုံးေနရာရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၁၀ ေနရာယွဥ္ၿပိဳင္သည့္အနက္ သုံးေနရာအႏိုင္ရသျဖင့္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏိုင္ရသည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

အစိုးရ၏ လုပ္နည္းကိုင္နည္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေထာက္ျပအႀကံျပဳမႈ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ထိေတြ႕ၿပီး ၎တို႔၏ အခက္အခဲမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးမႈတို႔ေၾကာင့္ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ အႏိုင္ရမႈတိုးတက္လာေၾကာင္း ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာဆိုသည္။

“ဒီႏွစ္ခ်က္ကို အဓိကထားလုပ္တယ္။ ျပည္သူလူထုကလည္း သူတို႔ လက္ေတြ႕ခံစားလာရတဲ့ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈေပါ့ေနာ္။ ဒီအေပၚမွာ အေျခခံ  ၿပီးေတာ့လည္းပဲ သူတို႔ အားကိုးခ်င္တဲ့လူ၊ ေနာက္ထပ္အားကိုးရမယ့္ လူကို ရွာလာတဲ့အတြက ္ဒီလိုအႏိုင္ရတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္”

ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္ကမူ အႏိုင္ရသည့္ေနရာ နည္းေသာ္လည္း စိတ္ဓာတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ အေရးႀကီးသည့္ ေအာင္ပြဲျဖစ္ေၾကာင္း ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။

မဟာမိတ္ ဆက္ဆံေရး

တိုင္းရင္းသားေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ အႏိုင္ရရန္ခက္ခဲသည့္ NLD နယ္အခ်ိဳ႕ ပဲ့ပါသြားသည္။

ကခ်င္ႏွင့္ မတူပီတို႔တြင္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ မတူပီတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီကို ႐ႈံးနိမ့္ေသာ္လည္း ကခ်င္တြင္ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကို ႐ႈံးနိမ့္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကခ်င္တြင္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီက လီဆူလူမ်ိဳးကို ဝင္ၿပိဳင္ေစၿပီး NLD က ဂ်ိမ္းေဖာ့လူမ်ိဳးကို ဝင္ၿပိဳင္ေစသည္။ ထူးဆန္းသည္က လီဆူအမ်ိဳးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီက ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္း မရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီကမူ ဂ်ိမ္းေဖာ့လူမ်ိဳး ဝင္ၿပိဳင္သည္။

မ်ိဳးႏြယ္စုႏွစ္ခု အၿပိဳင္အဆိုင္ျဖစ္ေနခ်ိန္ ဂ်ိမ္းေဖာ့လူမ်ိဳးမ်ားဝင္ၿပိဳင္ၾကသည့္ NLD ႏွင့္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႔ မဲကြဲသြားၿပီး လီဆူပါတီက ဝင္မၿပိဳင္သျဖင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ အႏိုင္ရျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

“ၫွိႏႈိင္းၿပီး လီဆူပါတီက ေရွာင္ေပးလိုက္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးဆိုရင္ ဒီနည္းဗ်ဴဟာမ်ိဳးက ေတာ္ေတာ္ကို အတုယူဖို႔ ေကာင္းတယ္လို႔ ထင္တာေပါ့”ဟု ဦးရဲထြန္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ယင္းမဲဆႏၵနယ္တြင္ NLD က ဆႏၵမဲ၁၉,၀၀၀ ခန္႔ ရရွိၿပီး ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ၁၉,၀၀၀ ေက်ာ္ ရရွိကာ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီကမူ ၂၄,၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ အႏိုင္ရရန္ မေသခ်ာသည့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ NLD  က ကိုယ္တိုင္ဝင္ၿပိဳင္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ တိုင္းရင္းသားပါတီကို ေနရာေပးလၽွင္ မဲမကြဲဘဲ တိုင္းရင္းသားပါတီက ႏိုင္သြားႏိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရလည္း စည္း႐ုံးထားၿပီးသား ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

၂၀၁၅ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း NLD သည္ တိုင္းရင္းသား ပါတီမ်ားႏွင့္ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေရးလမ္းစဥ္ကို ေရွာင္လႊဲကာ ေနရာစုံဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ အႏိုင္ရသြားသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံၫွိႏႈိင္းကာ မိတ္ဖက္ျဖစ္ေရး စည္း႐ုံးျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ကခ်င္ျပည္နယ္က ေလာေလာလတ္လတ္အ႐ႈံးရလဒ္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ နားလည္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈဆက္ဆံေရး မည္မၽွတည္ေဆာက္ထားႏိုင္သည္ကို မီးေမွာင္းထိုးျပေနသည့္ျဖစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

“ကခ်င္မွာ သူ (NLD) မရလို႔ တိုင္းရင္းသားက ရသြားတယ္ဆိုရင္ တစ္မ်ိဳးေလ။ အခုဟာက ၿပိဳင္ဘက္ပါတီ  USDP က ရသြားတာကို။ ဆိုေတာ့ ဒါက တိုင္းရင္းသားနဲ႔ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္ မႈမွာ ၿပိဳင္ဘက္ပါတီေလာက္ေတာင္ မေကာင္းဘူးဆိုတဲ့ ေကာက္ခ်က္ဆြဲလို႔ ရတာေပါ့ဗ်ာ”ဟု ဦးရဲထြန္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

မဲထပ္ကြဲႏိုင္သေလာ

၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေနရာစုံမဲကြဲသြားႏိုင္သည့္ အေျခအေန ရွိလာႏိုင္ေသးသည္။

NLD ကဲ့သို႔ ဒုကၡမ်ိဳးစုံခံကာ ဒီမိုကေရစီအေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည့္ ဦးကိုကိုႀကီး အပါအဝင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ ဦးေဆာင္သည့္ ျပည္သူ႕ပါတီလည္း ၂၀၂၀ တြင္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီအေရးႀကိဳးပမ္းသူမ်ား တည္ေထာင္သည့္ ပါတီႏွစ္ရပ္ၾကား ဆႏၵမဲမ်ားမွာလည္း ကြဲသြားႏိုင္ေျခ ရွိေနသည္။ ျပည္သူ႕ပါတီကို ေထာက္ခံသူမ်ားအျပင္ လက္ရွိအစိုးရကို အားမလိုအားမရျဖစ္ၿပီး တစ္ဖက္တြင္ ႀကံခိုင္ေရးပါတီကို မဲမေပးလိုသူမ်ား၏ ဆႏၵမဲမွာလည္း ယင္းပါတီသို႔ ေရာက္သြားဖြယ္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ NLD နယ္အခ်ိဳ႕မွာ ျပည္သူ႕ပါတီနယ္လည္း ျဖစ္သြားႏိုင္ေျခ ရွိေနသည္။ မဲရရွိမႈ ရာခိုင္ႏႈန္း က်ဆင္းလာသည့္ NLD အတြက္ စိန္ေခၚမႈလည္းျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းရန္ လိုအပ္သည့္ အႏိုင္ရလဒ္ရရွိရန္ ခက္ခဲလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟုလည္း သုံးသပ္သူမ်ား ရွိသည္။

ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီသည္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ စုစုေပါင္း၏ ၂၆ ရာခိုင္ႏႈန္း စုေဆာင္းၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အစိုးရတစ္ရပ္ ဖြဲ႕စည္းသြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနရွိေနေၾကာင္း၊ ယင္းအေျခအေနတြင္ မဲဆႏၵနယ္မ်ား ထပ္မံဆုံး႐ႈံးလၽွင္ အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ေရး NLD အတြက္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲထြန္းက သုံးသပ္သည္။

“ဒီမွာ ၾကားပါတီေတြရဲ႕ႏိုင္တဲ့ေနရာေတြက အေရးႀကီးလာတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာထားက အေရးႀကီးလာတယ္လို႔ ေျပာလို႔ရတာေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဒီမိုကေရစီအင္အားစုပါတီႏွစ္ခုအၿပိဳင္ျဖစ္ၿပီး မဲကြဲလၽွင္ ၾကားက ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ အသာရသြားႏိုင္သည္ဆိုသည့္ မွန္းဆခ်က္လည္း ရွိသည္။ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမႈေၾကာင့္ မဲမ်ား ကြဲသြားႏိုင္ေသးသည္။

“ဒါက်ေတာ့ ဗမာမ်ားတဲ့ ေဒသေပါ့ေနာ္။ NLD နဲ႔ ဦးကိုကိုႀကီးတို႔ပါတီၾကားမွာ မဲကြဲတဲ့အခါၾကားက USDP က ႏိုင္သြားတာမ်ိဳးေပါ့ေနာ္။ ဒါက ပိုၿပီးျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အလားအလာေပါ့”ဟု ဦးရဲထြန္းက သုံးသပ္သည္။

NLD ပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔ကမူ မဲဆႏၵနယ္အခ်ိဳ႕ ျပည္သူ႕ပါတီက ရသြားႏိုင္ေသာ္လည္း မဲကြဲမႈႀကီးႀကီးမားမားရွိမည္ဟု ယူဆေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ဒါေပမဲ့ ျပည္သူေတြက လတ္တေလာမွာ ႏိုင္ငံမွာက အင္အားေကာင္းတဲ့ ပါတီတစ္ခုကေနၿပီးေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ တာဝန္ယူမႈလိုတယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္နားလည္တယ္လို႔ေတာ့ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အႀကီးအက်ယ္ မဲကြဲလိမ့္မယ္လို႔ေတာ့ မထင္ဘူး”

တိုင္းရင္းသားေဒသ အလားအလာ

စုစည္းလာသည့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားေၾကာင့္ ပါတီႀကီးမ်ားအတြက္ အခက္ေတြ႕လာႏိုင္သည္။

၂၀၁၅အေထြေထြ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD က ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းမွအပ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ယူသြားၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား တစ္စုတစ္စည္းတည္း ေပါင္းစည္းကာ အင္အားႀကီးပါတီမ်ားကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း ႀကိဳးပမ္းမႈ ခရီးေရာက္ေနၿပီျဖစ္သည္။

မြန္ပါတီႏွစ္ခုကို မြန္ပါတီဟု တစ္ပါတီတည္းေပါင္းစည္းထားၿပီ ျဖစ္သည္။ မြန္ေဒသလုံးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီႏွင့္ မြန္အမ်ိဳးသားပါတီတို႔ ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်င္းပါတီသုံးခုလည္း ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာလအတြင္း ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ CNLD ဟု ေပါင္းစည္းလိုက္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ခ်င္းတိုးတက္ေရး ပါတီႏွင့္ ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ  (CLD) တို႔ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေပါင္းစည္းၿပီးေနာက္ မွတ္ပုံတင္ဆဲျဖစ္သျဖင့္ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ CLD ပါတီကသာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိင္ရာ အင္အားႀကီး NLD  ပါတီကို အႏိုင္ယူခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရေသာ္လည္း ၂၀၁၈ တြင္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္အထိ ရရွိထားသည္။

မတူပီ၌ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ CLD ႏွင့္ ခ်င္းအမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႔ ဝင္ၿပိဳင္ၿပီး ယခုၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ CLD ပါတီတစ္ခုတည္းဝင္ၿပိဳင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

NLD ေပးထားသည့္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအပါအဝင္ ေျပာင္းလဲ ေပးမည္ဆိုသည့္ ကတိမ်ား မျဖစ္လာသျဖင့္ မဲဆႏၵရွင္မ်ား၏ အျမင္ေျပာင္းလဲကာ အႏိုင္ရျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း CLD ပါတီဥကၠ႒ ဦးငိုင္ဆာ့ခ္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ခ်င္းပါတီမ်ားေပါင္းစည္းလိုက္ၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသား  ပါတီတစ္ခုတည္းကို မဲေပးျခင္းေၾကာင့္လည္း ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“မဲမကြဲေတာ့ဘူးေပါ့”ဟု ဦးငိုင္ဆာ့ခ္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ယခုႏွစ္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းကလည္း ကရင္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ၊ ကရင္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးပါတီ၊ စည္းလုံးညီၫြတ္ေသာ ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႔ကို ကရင္အမ်ိဳးသားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအမည္ျဖင့္ ေပါင္းစည္းထားၿပီးျဖစ္သည္။

ကခ်င္တြင္လည္း ပါတီသုံးခုကို ကခ်င္ျပည္နယ္ပါတီအမည္ျဖင့္ ေပါင္းစည္းသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမိုကေရစီပါတီ၊ ကခ်င္အမ်ိဳးသားကြန္ဂရက္ႏွင့္ ကခ်င္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီတို႔ကို ေပါင္းစည္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကယားပါတီႏွစ္ခုလည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ေပါင္းစည္းကာ ကယားျပည္နယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီအမည္ျဖင့္ ေပါင္းစည္းလိုက္ၾကသည္။ ပူးေပါင္းၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ယင္းပါတီ တစ္ေနရာ အႏိုင္ရသည္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းတင္ရန္ ေနာက္က်သျဖင့္ NLD  ဝင္ၿပိဳင္ခြင့္ ဆုံး႐ႈံးသြားသည့္ေနရာကို ရရွိသြားျခင္း ျဖစ္သည္။

ရွမ္း၏ ထိပ္သီးပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (SNLD)၊ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ (SNDP) တို႔မွာ ပူးေပါင္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၇၊ ၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွစ္ခုတြင္ SNLD ကို အင္အားႀကီးပါတီမ်ား မယွဥ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ပါတီမ်ားေပါင္းစည္းေရး ပထမဆုံးစတင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ေနရာျဖစ္သကဲ့သို႔ အစိတ္စိတ္ျပန္ကြဲသည့္ ပထမဆုံးေနရာလည္း ျဖစ္သည္။ ထိပ္သီး ပါတီႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ားတိုးတက္ေရးပါတီႏွင့္ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ပါတီတို႔ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ (ANP)  အမည္ျဖင့္ ေပါင္းစည္းကာ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာင္ပြဲဆင္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္လည္း အကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္းမ်ားေပၚလာၿပီး ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ျပန္ခြဲထြက္သြားသည္။ ANP က ခြဲထြက္သူမ်ားက ရခိုင္မ်ိဳးခ်စ္ပါတီကိုလည္း တည္ေထာင္ျပန္သည္။ ယင္းအျပင္  ANP ပါတီဥကၠ႒တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ေဒါက္တာေအးေမာင္ကလည္း ရခိုင့္ဦးေဆာင္ပါတီအမည္ျဖင့္ ပါတီသစ္ေထာင္လိုက္ၿပီ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ရေသ့ေတာင္မဲဆႏၵနယ္၌ ေဒါက္တာေအးေမာင္ သား ပါတီေလၽွာက္ထားဆဲျဖစ္၍ တစ္သီးပုဂၢလဝင္ၿပိဳင္သည့္ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက ANP ကိုယ္စားလွယ္ကို မဲအျပတ္အသတ္ျဖင့္ အႏိုင္ယူသြားသည္။ မဲရလဒ္ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အင္အားႀကီးပါတီမ်ား တိုးမေပါက္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရခိုင္ပါတီအခ်င္းခ်င္းယွဥ္ၿပိဳင္မႈကို ၂၀၂၀ တြင္ ျမင္ေတြ႕လာရဖြယ္ ရွိသည္။

၂၀၁၅ ကပင္ NLD ကို ျပည္မတြင္သာ ႏိုင္ေစလိုၿပီး တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားက အႏိုင္ရကာ မဟာမိတ္ဖြဲ႕ေစလိုခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း NLD က တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားကို လက္တြဲျဖဳတ္ခဲ့သည္ဟု တိုင္းရင္းသားပါတီ္မ်ားထံမွ သိရသည္။ လာမည့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း NLD ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမဟာမိတ္ျပဳေရးကိုလည္း ေမၽွာ္လင့္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

“ဒါသူတို႔အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က အၿမဲတမ္းအဆင္သင့္ပါပဲ”ဟု ခ်င္းဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးငိုင္ဆာ့ခ္က ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိအေျခအေနအရ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းလာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ကဲ့သို႔ ၂၀၂၀ တြင္ NLD အႏိုင္ရရန္ ခက္ခဲႏိုင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားပါတီ၏ အခန္းက႑ပိုမိုျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အႏိုင္ရၿပီး NLD အစိုးရဖြဲ႕ႏိုင္ေလာက္သည့္ ပမာဏအႏိုင္မရလၽွင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းလာႏိုင္ေၾကာင္း ဦးငိုင္ဆာ့ခ္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ေပါင္းစည္းလိုက္မႈက တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ အင္အားတစ္ရပ္ျဖစ္လာမယ္လို႔ ယုံၾကည္တယ္”

မဲေပးမႈက်ဆင္း

ေ႐ြးေကာက္ပြဲတစ္ပြဲထက္ တစ္ပြဲ မဲထြက္ေပးသူ က်ဆင္းေနသည္။

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ၏ ၆၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ မဲေပးၾကၿပီး ကိန္းဂဏန္းအားျဖင့္ မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၃၄ သန္းေက်ာ္အနက္ ၂၃ သန္းေက်ာ္က မဲေပးခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၃၆ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ မဲေပးခဲ့ၾကၿပီး ကိန္းဂဏန္းအားျဖင့္ ၃၇၀,၀၀၀ အနက္ ၄၆,၀၀၀ ေက်ာ္သာ မဲေပးခဲ့သည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူ ကိုးသိန္းေက်ာ္အနက္ သုံးသိန္းခြဲေက်ာ္သာ မဲေပးၾကသည္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္သာ ရွိသည္။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ခ်ိန္ခြင္လၽွာကို အေျပာင္းအလဲမျဖစ္ႏိုင္သျဖင့္ စိတ္ဝင္စားမႈေလ်ာ့နည္း ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုလည္း သုံးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

“လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ေနရာေတြကို သိပ္ၿပီးေတာ့ ျပင္းျပင္းထန္ထန္စိန္ေခၚတဲ့ အေနအထားမ်ိဳး မရွိဘူးလို႔ ျပည္သူလူထုကလည္း ယူဆတာလည္း ပါမွာေပါ့။ အဲဒီလိုျဖစ္ေတာ့ ငါတို႔ သြားမေပးလို႔ ႐ႈံးသြားလည္း အေရးမႀကီးပါဘူးကြာဆိုတာမ်ိဳးေပါ့”ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းဦးရဲထြန္းက ေျပာဆိုသည္။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အစိုးရစြမ္းရည္ကို အကဲျဖတ္သည့္စာေမးပြဲတစ္ရပ္ဟု ဆိုေသာ္လည္း ယင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ျဖင့္ တိတိက်က်အေျဖ ထုတ္ေကာက္ခ်က္ခ်ရန္လည္း မလြယ္ကူေပ။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ မဲလာေပးသူ နည္းပါးရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ိဳးၫြန္႔က ေျပာဆိုသည္။

“ျပည္သူေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေပၚမွာ အမ်ားႀကီးကို ေမၽွာ္လင့္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူတို႔ရဲ႕ ေမၽွာ္လင့္သေလာက္ ျဖည့္ဆည္းမေပးႏိုင္တဲ့အခါ ႏိုင္ငံေရး အတြက္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့တာေတြ တစ္ပိုင္းပါပါတယ္”

စားဝတ္ေနေရးျပႆနာကို ေျဖရွင္းေနရသျဖင့္ မဲေပးႏိုင္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ၿပီး လက္ရွိတာဝန္ယူထားသည့္ အစိုးရကို စိတ္ပ်က္သြားသျဖင့္ မဲေပးျခင္းလည္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာဆိုသည္။

ေနာက္တစ္ခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ သတင္းျဖန္႔ခ်ိမႈ၊ လူထုသိေအာင္ လႈံ႔ေဆာ္ႏိုင္မႈအားနည္းျခင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္သည့္အဖြဲ႕ အခ်ိဳ႕ကမူ သတင္းျဖန္႔ခ်ိမႈ အားနည္းသည္ဟု ေဝဖန္ထားသည္။

ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးျမင့္ႏိုင္ကမူ ဒီေ႐ြးေကာက္ပြဲက “ရည္မွန္းထားတဲ့အတိုင္း ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ ျဖစ္တယ္။ ဘာမွ ေျဖရွင္းရမယ့္ ျပႆနာမရွိဘူး”ဟု တုံ႔ျပန္သည္။

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲေပးသူဦးေရထိုးက်ဆင္းမႈ၊ NLD ပါတီ၏ နယ္အခ်ိဳ႕ ဆုံး႐ႈံးသြားမႈ၊ ၿပိဳင္ဘက္ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီ အားေကာင္းလာမႈ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား စုစည္းလာမႈေၾကာင့္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အႀကိတ္အနယ္ၿပိဳင္ဆိုင္ၾကမည့္အေျခအေန ျဖစ္သည္။

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္ သူဦးသန္းထြဋ္ေအာင္ကမူ NLD ကိုသာ ဆက္လက္မဲေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။ သက္တမ္း ၂ႏွစ္ေက်ာ္မွာ အလြန္ နည္းေသးသျဖင့္ အခ်ိန္ေပးသင့္သည္ဟု ၎က ႐ႈျမင္သည္။

“အာဏာရွင္လက္ထက္ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းေနခ်ိန္မွာေတာင္ ကိုယ့္ထမင္း ကိုယ္စားၿပီး ဒီလိုေန႔ေတြ ျဖစ္လာဖို႔ အတြက္ ေထာက္ခံခဲ့ၾကတာ။ အဲဒီအတြက္ သည္းခံဖို႔လည္း လိုတယ္။ အဲဒီလိုေတြ မရွိဘူးဆိုရင္ အေခ်ာင္သမားေတြပဲ ျဖစ္လိမ့္မယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ NLD မဲရရွိမႈက်ိန္းေသေပါက္ က်ဆင္းသြားႏိုင္ၿပီး တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား အႏိုင္ရသြားႏိုင္ျခင္းရွိ မရွိကမူ ခန္႔မွန္းရခက္သည့္အေျခအေနျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းဥကၠ႒ ဦးျမတ္သူက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အလားအလာႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ေအာက္ပါအတိုင္း သုံးသပ္သည္။

“တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္တယ္။ ဗမာနယ္ေတြမွာေတာ့ အမ်ားစုကို သူ (NLD) ပဲ ထိန္းခ်ဳပ္ထားဦးမွာပါ”။                   ။

ေအာင္ျမင့္ထြန္း၊ မိုးယံခ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *