ေတာင္းပန္ခံလိုသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ရွင္းလင္းခ်က္

စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးၿပီး ေခၚထားသည့္ သတင္းမီဒီယာေလးခုမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျဖရွင္းခ်က္ေပးလိုက္သည္။

Weekly Eleven ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္အပါအဝင္ သုံးဦးကို တရားစြဲထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းမည္ဟုေျပာဆိုၿပီး ၁၁ ရက္အၾကာတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ရွင္းလင္းပြဲလည္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ မီဒီယာျဖစ္သည့္ MRTV အပါအဝင္ အစိုးရကို ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈနည္းပါးသည့္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕ကို ေ႐ြးဖိတ္ကာ ရွင္းလင္းျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ယင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ တိတိက်က်ေပးလိုသည့္ ရန္ကုန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၏ သတင္းစကားမွာ ေတာင္းပန္မွ အမႈၿပီးစီးမည္ဆိုသည့္ ေျပာဆိုခ်က္ျဖစ္သည္။ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွတစ္ဆင့္ၫွိႏႈိင္းမည္ စကားဆိုထားေသာ္လည္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ၏ ရလိုမႈမွာ Weekly Eleven ဂ်ာနယ္ထံမွ ေတာင္းပန္မႈျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေျပာဆိုၿပီးတစ္ရက္အၾကာ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ ရက္ေန႔က အဆိုပါအမႈ႐ုံးထုတ္တြင္ တိုင္းအစိုးရက အမႈ႐ုပ္သိမ္းလိုက္သည္။

သိုသိုသိပ္သိပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ရွင္းလင္းပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

“ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ သေဘာထားဆိုရင္ ရွင္းခ်င္မွ ရွင္းမွာ။ အေပၚက သူ႕အထက္ကေန Pressure (ဖိအား) ေၾကာင့္ ရွင္းတယ္ထင္တယ္” ဟု ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ေငြစာရင္းရွင္းတမ္း

၁၅ မိနစ္ခန္႔ ၾကာျမင့္သည့္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုခ်က္တြင္ ေငြစာရင္းရွင္းတမ္းကို ၁၂ မိနစ္ေက်ာ္အထိ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ရွင္းလင္းသည္။

၂၀၁၆ – ၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျဖည့္စြက္ဘတ္ဂ်က္အျဖစ္ ၁၃၄ ဘီလီယံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ သုံးစြဲခြင့္ရခဲ့ၿပီး ယင္းဘတ္ဂ်က္ကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းက႑ႏွစ္ခုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာဆိုသည္။

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုမၸဏီႏွစ္ခုတြင္ က်ပ္ ၃၅ ဘီလီယံစီျဖင့္ ၇၀ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးနယ္ပယ္အတြက္ Yangon  Metropolitan Development ကုမၸဏီတြင္ က်ပ္ ၅၄ ဘီလီယံႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီတြင္ ၁၀ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္မွာ ေႂကြးၿမီအျဖစ္သုံးစြဲရန္ ခြင့္ျပဳထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ကဲ့သို႔ သုံးစြဲ၍မရေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

“ေငြလုံးေငြရင္း အသုံးစရိတ္ဆိုတာ ကားဝယ္လိုက္တယ္။ တံတားေဆာက္လိုက္တယ္။ ၿပီးရင္း စစ္ေဆးတယ္ဆိုရင္ ၿပီးၿပီ။ ဒီေႂကြးၿမီေခါင္းစဥ္ဟာ ေပ်ာက္သြားလို႔ မရပါဘူး။ အစိုးရစာရင္းမွာ အၿမဲတမ္း ေႂကြးၿမီအျဖစ္နဲ႔ ရွိေနမွာပါ”

သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံမွာ ေႂကြးၿမီအျဖစ္ရရွိထားျခင္းျဖစ္သျဖင့္ အစိုးရက ကိုယ္တိုင္ ကားဝယ္ယူ၍မရဘဲ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ YBS ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ (YUPT) ႏွင့္ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားအမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ (YBPC) ကုမၸဏီႏွစ္ခု တြင္ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ရွင္းလင္းသည္။

ကားဝယ္ယူမႈမ်ားကို ယင္းကုမၸဏီမ်ားက လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းအစိုးရအေနႏွင့္ ကားဝယ္ရာတြင္ ေဈးႏႈန္းသက္သာေရး၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေရးတို႔အတြက္ တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ အစိုးရခ်င္းၫွိႏႈိင္းကာ ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

ကားဝယ္ရာတြင္မူ Business  to Business ျဖစ္သည့္ ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းအစိုးရကိုယ္တိုင္ ဝယ္ယူျခင္းမဟုတ္ဟုလည္း ျငင္းခ်က္ထုတ္သည္။

တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းကမူ Business to Business  ကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း တိုင္းအစိုးရအေနႏွင့္ အစိုးရခ်င္းၫွိႏႈိင္းေဆာင္႐ြက္သည့္ G to G ကို လုပ္ေဆာင္၍မရေၾကာင္း၊ G to G မွာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း ေထာက္ျပသည္။

ကုမၸဏီမ်ားမွာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၊ ျပည္သူမ်ား၏ အစုရွယ္ယာမ်ားပါဝင္သျဖင့္ တိုင္းအစိုးရ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုင္ဆိုင္ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကဆိုသည္။

အစိုးရကိုယ္တိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိရန္လိုအပ္ၿပီး ယင္းသို႔ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိသျဖင့္ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“အစကတည္းက ပြင့္လင္းမႈမရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ အခုက်မွ အသစ္အဆန္းစကားလုံးေတြ ၾကားရတာေပါ့။ ဥပမာဗ်ာ- Business to Business ၊ B to B ဆိုတဲ့ စကားလုံးေတြ အခုမွၾကားလာရတာ။ အစကတည္းက ပြင့္လင္းမႈရွိတယ္။ ႐ိုးသားမႈရွိတယ္ဆိုရင္ အစကတည္းက ခ်ျပထားရင္ ဘာမွျပႆနာတက္စရာ မရွိပါဘူး၊

တရားစြဲရျခင္း

Eleven ဂ်ာနယ္ကို တရားစြဲျခင္းမွာ ဝန္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ တည္ေထာင္သည့္ Yangon Metropolitan Development  အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ၏ အစုရွယ္ယာတြင္ တိုင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းအမည္ေပါက္ျဖင့္ အစုရွယ္ယာဝင္ထားသည္ဟု ေရးသားခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

အစုရွယ္ယာမ်ားကို ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဆိုသည့္ ရာထူးေအာက္တြင္ ရွယ္ယာမ်ားကို မထားဘဲ ဦးျမင့္ေသာင္းေအာက္တြင္ ထားျခင္းမွာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအရ လြဲမွားေနေၾကာင္း Weekly Eleven  ဂ်ာနယ္က ေရးသားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခင္ႏွစ္ ၅၀ ကလည္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြကို လူအမည္ေပါက္ျဖင့္ ရယူခဲ့ဖူးၿပီး လက္ရွိအစိုးရတြင္လည္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာကို လူအမည္ေပါက္ျဖင့္ ရယူေနသည့္ ေကာက္ခ်က္ေဖာ္ျပမႈအေပၚ တရားစြဲဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေျပာဆိုသည္။

အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ ကုမၸဏီမွာ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက ထည္ေထာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီတည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းကုမၸဏီတြင္ ၅၄ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ယင္းက်ပ္ ၅၄ ဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရသူမွာလည္း တိုင္းအစိုးရကိုကိုယ္စားျပဳကာ ပါဝင္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျဖရွင္းခ်က္ေပးသည္။

တိုင္းဝန္ႀကီးသည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန သုံးခု၊ ေလးခုခန္႔ကို တစ္ဦးတည္း တာဝန္ယူကိုင္တြယ္ရျခင္းျဖစ္ၿပီး တိုင္းစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးသည္ စီးပြားေရးႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအားလုံးကို ပူးေပါင္းကိုင္တြယ္ရသျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုတည္း အမည္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္၍မရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာနအားလုံးကို ကိုယ္စားျပဳကာ ဝန္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းက တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ရွင္းျပသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီးမွာရွိတာက တိုင္းအစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ ဘတ္ဂ်က္ေငြပဲ ျဖစ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းကိုယ္စားျပဳမယ့္ ပုဂၢိဳလ္အျဖစ္နဲ႔ ရပ္တည္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဥစၥာကို လူပုဂၢိဳလ္နာမည္ျဖစ္သြားတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စြပ္စြဲခဲ့မႈကေတာ့ လုံး၀မွားယြင္းေန ပါတယ္။”

လူပုဂၢိဳလ္အမည္ျဖင့္ ျဖစ္သြားၿပီဟု စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတြင္လည္း ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကို ေမးျမန္းရာတြင္လည္း ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြကို လူပုဂၢိဳလ္အမည္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ထားသည္ဆိုသည့္ သုံးသပ္ခ်က္ လုံးဝင္မပါဝင္ဟု အေၾကာင္းျပန္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဆိုသည္။

Eleven ဂ်ာနယ္ေရးသားခ်က္သည္ တိုင္းစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈကို အေျခခံကာ ေရးသားျခင္းျဖစ္ၿပီး စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ကလည္း တိုင္းအစိုးရ၏ ေျပာဆိုမႈကို ေရးသားထားျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာဆိုသည္။

မီဒီယာမ်ားကို ေရွာင္သေလာ

လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္းေဆာင္႐ြက္ရန္ သမၼတ၏ၫႊန္ၾကားခ်က္ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ ရွင္းလင္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈျမင္သူမ်ားရွိသည္။

သတင္းမီဒီယာေကာင္စီကို ဦးစြာတိုင္တန္းကာ ၫွိႏႈိင္းေျဖရွင္းၿပီး ေက်နပ္မႈမရွိမွသာလၽွင္ တရား႐ုံးတြင္ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္ ၫႊန္ၾကားထားခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

“သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလို႔ မျမင္ဘူးဗ်။ သူက လူႀကီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရွက္ရမ္းရမ္းတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သူလုပ္တာမွားတာရွိတာကို။ ရွိလို႔လည္း သမၼတ႐ုံးက အဲဒီလိုမလုပ္ဖို႔ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ေပးတာေလ” ဟု ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းတည္ေထာင္သူ ဦးေဇယ်ာလႈိင္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

Eleven ဂ်ာနယ္ကို တရားစြဲမႈအေပၚ သမၼတက လမ္းၫႊန္ခ်ေပးၿပီးေနာက္ အာမခံေလၽွာက္ထားမႈကို မကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းအမႈကို သတင္းမီဒီယာေကာင္စီမွ တစ္ဆင့္ရွင္းလင္းမည္ျဖစ္ၿပီးေကာင္စီ၏ ၫွိႏႈိင္းမႈမေအာင္ျမင္လၽွင္ တရားဥပေဒအရ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဆိုသည္။

Eleven ဂ်ာနယ္အေနႏွင့္ မွားယြင္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းမီဒီယာမ်ား၊ စာနယ္ဇင္းမ်ား၊ Eleven Media တို႔က ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးရန္အတြက္ ေတာင္းဆိုထားေၾကာင္း၊ ယင္းသို႔ Eleven Media ဘက္က လိုက္နာက်င့္သုံးေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုလၽွင္ အမႈၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို မထိပါးေစႏိုင္သည့္ ဥပေဒလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အညီေဆာင္႐ြက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသြားမည္ဟုလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကေျပာဆိုသည္။ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္၊ သတင္းစာမ်ား ရပ္တည္ရွင္သန္ႏိုင္ခြင့္အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎ကေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဦးေဇယ်ာလႈိင္ကမူ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို အေလးထားေၾကာင္းေျပာဆိုခ်က္ကို အယုံအၾကည္မရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“တကယ္တမ္း မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို အေလးထားတယ္ဆိုရင္ ၾကားမွာ ၾကားဝင္ၫွိႏႈိင္းေျဖရွင္းတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ရွိတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကို သူက တေလးတစားနဲ႔ လုပ္ရမွာေပါ့။ အဲဒီအလုပ္ကို တေလးတစားမလုပ္လို႔၊ ေက်ာ္သြားလို႔ သမၼတက ဒါကိုလုပ္ပါလို႔ ျပန္ၿပီးေတာ့ ဆုံးမတဲ့ သေဘာပဲ”

တစ္ခ်ိန္က သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္ဆိုသည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ေျပာဆိုခ်က္ကို ျငင္းခ်က္မထုတ္လိုေသာ္လည္း လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားမွာ သတင္းမီဒီယာကို နားမလည္သည့္သေဘာျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ တြဲဖက္အတြင္း ေရးမႉး ဦးျမင့္ေက်ာ္ ေျပာဆိုသည္။

“အခုလက္ရွိ သတင္းမီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကို နားမလည္တာေတာ့ ထင္ရွားတာေပါ့ဗ်ာ။ ဆိုလိုခ်င္တာက ျဖစ္တာနဲ႔ ေကာင္စီကိုမသြားဘဲနဲ႔ အမႈလာဖြင့္တာေပါ့”

Weekly Eleven ဂ်ာနယ္ကမူ မွားယြင္းထားျခင္းမရွိသျဖင့္ ေတာင္းပန္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ မမွားတာကို အတင္းအက်ပ္ေတာင္းပန္ခိုင္းမယ္ဆိုလည္း ဒါက အဓိပၸာယ္မရွိဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ ရင္ဆိုင္႐ုံပဲ ရွိတာပဲ။ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ Process အတိုင္းသြားမယ္” ဟု ယင္းဂ်ာနယ္၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္ေဇာလင္းက ေျပာဆိုသည္။

သတင္းမီဒီယာေလးခုကို စိတ္ႀကိဳက္ေ႐ြးေခၚကာ ရွင္းလင္းမႈအေပၚလည္း ေဝဖန္ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားစြာ ရွိေနသည္။

စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာပါ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ား၊ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝသုံးစြဲမႈ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေမးခြန္းထုတ္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိေနခ်ိန္ သတင္းမီဒီယာအမ်ားအျပားကိုမဖိတ္ဘဲ ရွင္းလင္းမႈမွာ ထူးဆန္းသည္။

Eleven Media Group ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကလည္း တရားစြဲဖူးသည္။ ယခုကဲ့သို႔ပင္ ခ်က္ခ်င္းဖမ္းဆီးႏိုင္သည့္ ပုဒ္မတပ္ကာ ဖမ္းဆီးတရားစြဲျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးထံမွ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အေမ ရိကန္ေဒၚလာတစ္သိန္းတန္ နာရီရယူခဲ့သည္ဟု ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်ိန္က သတင္းစာရွင္းလင္းရာတြင္ သတင္းမီဒီယာအမ်ားအျပားကို ေခၚယူရွင္းလင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္ မီဒီယာေလးခုကိုေ႐ြးဖိတ္ကာ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ယခုတစ္ႀကိမ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္းလင္းမႈကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲဟု ေခါင္းစဥ္မတပ္ထားေပ။

“ဆိုလိုခ်င္တာ မီဒီယာကို စိုးရိမ္တယ္။ မီဒီယာရဲ႕ ေမးတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ေျဖရခက္မွာစိုးတဲ့အတြက္ အဲဒီလိုလုပ္လိုက္တာေပါ့။ ေျပာရရင္ မီဒီယာနဲ႔ ဆက္ဆံဖို႔အတြက္ လုံေလာက္တဲ့အရည္အခ်င္း သူတို႔မွာ မရွိဘူးလို႔ပဲ ျမင္တယ္” ဟု ဦးျမင့္ေက်ာ္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းကမူ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရသည္ ၎တို႔ႏွင့္ အဆင္ေျပသူမ်ားကို ဖိတ္ၾကားရွင္းလင္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“ဒါေၾကာင့္ ဒီမီဒီယာေတြေလာက္နဲ႔ပဲ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက အဆင္ေျပတယ္ဆိုတဲ့သေဘာ သက္ေရာက္ပါတယ္။ အဲဒီလိုပဲ ျမင္ပါတယ္”

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေမးျမန္းထားမႈမ်ားကိုလည္း လႊတ္ေတာ္ခန္းမတြင္ တရားဝင္လာေရာက္ေျဖရွင္းမွ ဂုဏ္သိကၡာရွိမည္ဟုလည္း ၎ကမွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အစိုးရ၏ သတင္းမီဒီယာျဖစ္သည့္ MRTV အပါအဝင္ အစိုးရကို ေဝဖန္ေထာက္ျပမႈနည္းပါးသည့္ မီဒီယာအခ်ိဳ႕ကိုသာ ဖိတ္ၾကားကာ ရွင္းလင္းေျပာၾကားမႈအေပၚ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမႉး ဦးျမင့္ေက်ာ္က ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“မီဒီယာကို ရင္ဆိုင္ေျဖရဲတဲ့သတၱိ သူတို႔မွာ မရွိဘူးလို႔ပဲ ေျပာရမွာေပါ့” 

 

ေအအမ္တီ၊ ဇင္လင္းထက္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *