ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဂ်က္ဖ္ဆက္ရွင္ကို ထုတ္ပယ္သည့္ကိစၥ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ ဒီမိုကရက္တစ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားျပင္ဆင္

ဝါရွင္တန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၉

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဂ်က္ဖ္ဆက္ရွင္ကို ရာထူးမွထုတ္ပစ္လိုက္သည့္ကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္သြားရန္ ဒီမိုကရက္တစ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ား ျပင္ဆင္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း CNN သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ၾကားကာလ လႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက အမတ္ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ရွိ ေရးရာေကာ္မတီမ်ားတြင္ ဥကၠ႒ ရာထူးရယူၾကေတာ့မည့္ ဒီမိုကရက္တစ္လႊတ္ေတာ္အမတ္သုံးဦးက အဆိုပါကိစၥကို စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ စီစဥ္ေနျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္သမၼတက ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဂ်က္ဖ္ဆက္ရွင္ကို ရာထူးမွထုတ္ပယ္လိုက္ၿပီး ယာယီေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ မက္သ႐ူးဝတ္တကာကို ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ယာယီေရွ႕ေနခ်ဳပ္ မက္သ႐ူးဝတ္တကာသည္ ၂၀၁၆ အေမရိကန္သမၼတ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို ႐ုရွားက ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့ရာ ႐ုရွားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရသမၼတ ထရမ့္တို႔အၾကား ဆက္စပ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနေသာ ေရာဘတ္မူလာကို လူသိရွင္ၾကားဆန္႔က်င္တိုက္ခိုက္ခဲ့သူလည္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမႉး ေရာဘတ္မူလာကို ထပ္မံထိခိုက္လာဖြယ္ရွိေသာေၾကာင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည့္ ဒီမိုကရက္တစ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ျပင္ဆင္ေနၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

မက္သ႐ူးဝတ္တကာကို ယာယီေရွ႕ေနခ်ဳပ္အျဖစ္ ခန္႔အပ္လိုက္ၿပီးေနာက္ လိုအပ္ေသာျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအေနႏွင့္လည္း အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမႉး ေရာဘတ္မူလာႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေထာက္အထား စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားၾကရန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ရာထူးရယူဖြယ္ရွိသည့္ အဒမ္ရွစ္ဖ္ႏွင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ႀကီးၾကပ္ ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ အလားဂ်က္ကမ္းမင္းတို႔က ၫႊန္ၾကားထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ၾကားဝင္စြက္ဖက္ခဲ့ေသာ ႐ုရွားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရ သမၼတထရမ့္တို႔အၾကား အဆက္အစပ္ရွိ၊ မရွိ စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားအေနႏွင့္ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမႉး ေရာဘတ္မူလာကို အကာအကြယ္ေပးမည့္ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ေအာက္လႊတ္ေတာ္တရားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည့္ နတ္ဒလာက ေျပာၾကားေၾကာင္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *