ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားနည္းတူ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ေခ်းေငြႏွင့္ အျခားဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ဗဟိုဘဏ္ခြင့္ျပဳ

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၉

ျပည္တြင္းတြင္ ဘဏ္ခြဲ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ရထားေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားနည္းတူ ေခ်းေငြႏွင့္ အျခားဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ႏိုဝင္ဘာ ၈ရက္ေန႔တြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။

ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီး  ရရွိရန္ ရည္႐ြယ္ကာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခုခြင့္ျပဳမႈမွာ ေကာ္ပိုရိတ္ (စီးပြားေရး လုပ္ငန္း)မ်ား အတြက္ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးေသာ လက္ကားဘဏ္လုပ္ငန္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ဥကၠ႒႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးဝင္းေသာ္က ေျပာၾကားသည္။

“ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ လိုအပ္ေနတဲ့ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးအတြက္ ခြင့္ျပဳ တာလည္း ျဖစ္သလို ဒီမွာလာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတဲ့ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြကိုလည္း ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြ နည္းတူ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနာက္တစ္ဆင့္ ထပ္ခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့ သေဘာပါ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ ဘဏ္ခြဲဖြင့္ကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းခြင့္ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၁၃ ခု ရွိသည္။

ျပည္တြင္းရွိ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကုန္သြယ္မႈလုပ္ရာတြင္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရလြယ္ကူေစရန္ႏွင့္ လိုအပ္ေသာ ေငြေၾကးအေထာက္အပံ့ရႏိုင္ရန္ အဆိုပါ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၁၃ ခုကို ယမန္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေခ်းေငြျဖည့္ဆည္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားလုပ္ကိုင္ရန္ ဗဟိုဘဏ္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

“ပို႔ကုန္သမားေတြ အဆင္ေျပဖို႔ဆိုၿပီး ပို႔ကုန္ေခ်းေငြျဖည့္ဆည္းတာကို ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေပမယ့္ ျပည္တြင္းက ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းရွင္ဆိုတာ ပို႔ကုန္ေရာ သြင္းကုန္ပါ လုပ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေျမျပင္နဲ႔ ကြာဟမႈေတြ ရွိခဲ့တယ္။ အခု ခြင့္ျပဳခ်က္က ကုန္သြယ္မႈအတြက္ လိုေနတဲ့ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးကို လက္ေတြ႕ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ္”ဟု ဦးဝင္းေသာ္က ဆိုသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏ အဆိုပါၫႊန္ၾကားခ်က္သည္ ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑အတြက္ အက်ိဳးရွိသည့္အျပင္ တိုင္းျပည္၏ ေငြေၾကးေဈးကြက္တြင္လည္း က်ပ္ေငြတန္ဖိုးအေပၚ ေကာင္းမြန္သည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ ဦးစံသိန္းက ေျပာသည္။

“ဘဏ္လုပ္ငန္းက႑အတြက္ ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခု  ပါ။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းေတြအတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရႏိုင္သလို ႏိုင္ငံျခား ဘဏ္ေတြကတစ္ဆင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေငြေတြလည္း ဝင္လာမယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေငြေၾကးအင္အား၊ နည္းပညာ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ကြန္ရက္ျဖန္႔ၾကက္မႈ အစစအရာရာသာလြန္ေနသည့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာတြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ား ရွိလာႏိုင္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း ဦးစံသိန္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ဘဏ္လုပ္ငန္းလုပ္ခြင့္  ျပဳထားသည့္ ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္ ၂၅ ခုရွိၿပီး ဘဏ္ခြဲဖြင့္လွစ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၁၃ ခုရွိကာ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးခြဲ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၄၆ ခု ရွိသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *