မကၠဆီကိုနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္ ဝင္လာသူမ်ားကို ခိုလႈံခြင့္ေပးမႈ သမၼတထရမ့္ ပိတ္ပင္မည္

ဝါရွင္တန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၉

အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္းသို႔ ေတာင္ပိုင္းမကၠဆီကိုနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို ခိုလႈံခြင့္ေပးေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဘီဘီစီသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေတာင္ပိုင္းနယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တရားမဝင္ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို ခိုလႈံခြင့္ေပးျခင္းမွတားျမစ္မည့္ သမၼတ၏အမိန္႔ျဖင့္ တားျမစ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က မၾကာမီ လက္မွတ္ေရးထိုးသြားမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဥပေဒသစ္ ျပ႒ာန္းမည့္အေၾကာင္းကို အေမရိကန္တရားေရးဌာနႏွင့္ အမိေျမလုံၿခဳံေရးဌာနက ေၾကညာခဲ့သည္။

သမၼတတစ္ဦးသည္ အေမရိကန္အမ်ိဳးသားလုံၿခဳံေရးအတြက္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္မႈကို တားဆီးႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အေရးကိစၥသည္ မၾကာေသးခင္က က်င္းပၿပီးစီးသြားခဲ့သည့္ ၾကားကာလလႊတ္ေတာ္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ သမၼတထရမ့္ အဓိကအာ႐ုံစိုက္ရာ အေရးကိစၥျဖစ္ခဲ့သည္။

ဗဟိုအေမရိကႏိုင္ငံမ်ားမွ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ားသည္ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံမွတစ္ဆင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုအတြင္းသို႔ မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္လာေလ့ရွိသည္ျဖစ္ရာ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က မကၠဆီကိုနယ္စပ္ကို တပ္သားမ်ား ေစလႊတ္ခဲ့သည္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယင္းေ႐ႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားကို ‘က်ဴးေက်ာ္ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား’ ဟုလည္း ေဒၚနယ္ထရမ့္က ေၾကညာခဲ့သည္။

ယာယီေရွ႕ေနခ်ဳပ္ မက္သ႐ူးဝတ္တကာႏွင့္ အမိေျမလုံၿခဳံေရးဌာန အႀကီးအကဲ ခီစတင္နယ္လ္ဆင္တို႔က ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က ေၾကညာရာတြင္ ‘သမၼတသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ႏိုင္ၿပီး အေမရိကန္လူဝင္မႈၾကည့္ၾကပ္ေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈဥေပဒအေရ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ထိပါးသည္ဟုယူဆပါက သင့္ေတာ္ေသာ တားဆီးပိတ္ပင္မႈကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္’ ဟု ေဖာ္ျပထားေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယခင္က ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ယခုအမိန္႔ကို သမၼတထရမ့္က မၾကာမီလက္မွတ္ေရးထိုးသြားဖြယ္လည္းရွိသည္။

အေမရိကန္သမၼတ၏ ယခုတားျမစ္ခ်က္သည္ တရားဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ျခင္းမရွိေၾကာင္း အေမရိကန္ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္သည့္ The American Civil Liberties Union အဖြဲ႕က ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ျပင္ Anmesty International  လူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ကလည္း ထရမ့္၏ စည္းမ်ဥ္းသစ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကေၾကာင္းလည္း အဆိုပါသတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *