ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ညပိုင္းသြားလာခြင့္ပိတ္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ၉

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဓိကကုန္သြယ္ေရးဇုန္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ ကုန္ ပစၥည္းတင္ေဆာင္လာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔မွစကာ ညပိုင္းသြားလာခြင့္ပိတ္ထားေၾကာင္း ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္၊ျပည္နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္႔ဇင္ေအာင္က ဆိုသည္။

ကရင္ျပည္နယ္ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အေရွ႕ဘက္ရွိ အာရွလမ္းမႀကီးမွ ညပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ကုန္ပစၥည္းတင္ေဆာင္ထားသည့္ ယာဥ္ႀကီး၊ ယာဥ္ ငယ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာမႈမရွိေစေရးအတြက္ ေန႔စဥ္ည ၈ နာရီမွ နံနက္ ၆ နာရီအထိ ပိတ္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“အခုက ယာဥ္စစ္ကြင္းထဲကို မဝင္ဘဲ ျဖတ္သြားေနေတာ့ တရားမဝင္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို ျဖစ္ေစတယ္။ အခြန္အေကာက္လည္း မရဘူး။ အလြတ္ႀကီးျဖစ္ေနလို႔ ည ၈ နာရီကေန မနက္ ၆ နာရီ ပိတ္ထားလိုက္တာ။ ျဖတ္သန္းခြင့္ မျပဳဘူး။ ခရီးသြားယာဥ္၊ အိမ္စီးကားေတြက ျပႆနာ မရွိပါဘူး” ဟု ဦးသန္႔ဇင္ေအာင္က ဆိုသည္။

ယခု ကန္႔သတ္ခ်ိန္သည္ ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္မွ ပို႔ကုန္၊ သြင္းကုန္မ်ားကို စစ္ေဆးသည့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း အနားယူခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္အတြင္း ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ားတြင္ တရားမဝင္ကုန္စည္စီးဆင္းမႈကို ျဖစ္ေစေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမ၀တီကုန္သြယ္ေရးဇုန္က ကုန္ပစၥည္းတင္ေဆာင္ထားသည့္ ယာဥ္ႀကီး၊ ယာဥ္ငယ္မ်ား ျဖတ္သန္းခြင့္ပိတ္သည့္ ေၾကညာခ်က္ကို ဗီႏိုင္းျဖင့္ ကပ္ကာထုတ္ျပန္ထားသည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာလပထမပတ္အထိ ျမ၀တီနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးစခန္း ပို႔ကုန္တန္ဖိုးမွာ ကန္ေဒၚလာ ၃၄ ဒသမ ၅ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *