သမၼတထရမ့္ ၾကပ္မတ္ခံရေတာ့မည့္ အေမရိကန္ ၾကားကာလ လႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ

ႏိုဝင္ဘာ ၆ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့သည့္ အေမရိကန္ ၾကားကာလလႊတ္ေတာ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဒီမိုကရက္ကရက္တစ္ပါတီက ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီး ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီ၏ ရွစ္ႏွစ္ၾကာထိန္းခ်ဳပ္ထားမႈကို အဆုံးသတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဆီးနိတ္ကိုမူ ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီကသာ ဆက္လက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ခဲ့သည္။

ယခင္ ရွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း အေမရိကန္အစိုးရကို အထိန္းအေထျပဳေပးေနသည့္ အထက္ႏွင့္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္စလုံးကို ရီပတ္ဘလီကန္ပါတီက အမတ္ေနရာအမ်ားစုျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ျဖစ္ရာ ရီပတ္ဘလီကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္အတြက္ စိတ္ႀကိဳက္နီးပါး တိုင္းျပည္ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိေစခဲ့သည္။

ယခုတြင္မူ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္လိုက္ၿပီျဖစ္ရာ ရီပတ္ဘလီကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္၏ ထင္တိုင္းႀကဲခြင့္မွာ အရွိန္တန္႔သြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

“အေမရိကအတြက္ မနက္ျဖန္ဆိုတာ ေန႔သစ္တစ္ေန႔ျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။” ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ျဖစ္လာဖြယ္ရွိသည့္ ကယ္လီဖိုးနီးယားျပည္နယ္ကိုယ္စားျပဳ ဒီမိုကရက္တစ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ နန္စီပလိုစီက ေျပာၾကားသည္။ ထရမ့္အစိုးရအဖြဲ႕ကို တာဝန္ခံမႈရွိေသာ ေခတ္သစ္တစ္ခုဆီကို ေခၚေဆာင္သြားမည္ဆိုသည့္အေၾကာင္းကိုလည္း နန္စီပလိုစီက မဲဆႏၵရွင္မ်ားကို ကတိျပဳခဲ့သည္။

အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကို ဒီမိုကရက္ပါတီက ထိန္းခ်ဳပ္ႏ္ိုင္ခဲ့ပါက အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ အထိန္းအကြပ္မဲ့ေနမႈမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ဥေရာပသံတမန္တစ္ဦးက ေျပာၾကားထားသည္။

ယခုအေျခအေနတြင္မူ ဒီမိုကရက္တစ္မ်ားက ဥကၠ႒အျဖစ္ရယူမည့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ားမွတစ္ဆင့္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ဖို႔ တာစူေနၾကၿပီ ျဖစ္သည္။

သမၼတထရမ့္၏ အခြန္ဆိုင္ရာမူဝါဒ၊ ကုန္သြယ္ေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား၊ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးကဲ့သို႔ေသာ အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝါဒမွသည္ ႐ုရွားတို႔ အေမရိကန္ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ေရာက္စြက္ဖက္မႈတြင္ သူ႕၏သား ဂ်ဴနီယာထရမ့္တို႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိ၊ မရွိ စသည့္ ျပႆနာမ်ားအဆုံး ဒီမိုကရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက အရွိန္ျမင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးၾကေတာ့မည့္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ထရမ့္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဝီလ္ဘာေရာ့စ္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ေငြေၾကးသေဘာတူညီခ်က္ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း တြမ္ပ႐ိုကစ္၏ ျပည္သူ႕ဘ႑ာအလြဲသုံးမႈမ်ားကိုလည္း စုံစမ္းစစ္ေဆး ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးေသာကိစၥမ်ားမွာ အထူးစုံစမ္းစစ္ေဆးေရးမႉး ေရာဘတ္မူလာစုံစမ္းေဖာ္ထုတ္ေနသည့္ ၂၀၁၆ အေမရိကန္သမၼတေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ခဲ့ေသာ ႐ုရွားႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအႏိုင္ရခဲ့သည့္ သမၼတထရမ့္တို႔ ဆက္စပ္မႈ ရွိ၊ မရွိ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အေမရိကန္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးအဖြဲ႕က စုံစမ္းစစ္ေဆးေနသည့္ ေဒၚနယ္ထရမ့္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔အၾကား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရွိ၊ မရွိ စသည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွာ သမၼတကို စြပ္စြဲျပစ္တင္ႏိုင္သည့္အထိ ႀကီးေလးေသာ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။

ေအာက္လႊတ္တာ္ ဒီမိုကရက္မ်ားအေနႏွင့္ ထရမ့္၏ စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အသုံးစရိတ္မ်ား၊ မကၠဆီကို နယ္စပ္တြင္ တံတိုင္းေဆာက္ျခင္းကိစၥရပ္မ်ား၊ အီရန္ႏ်ဴကလီးယားသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ ပါရီရာသီဥတုဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မွ ႐ုတ္တရက္ႏုတ္ထြက္ခဲ့မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားနားစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ၾကေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အမတ္တာဝန္ စတင္ရယူၾကမည့္ ဒီမိုကရက္တစ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားမွာ အေရးပါေသာ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီမ်ား၏ ဥကၠ႒ေနရာမ်ားကို ရယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီလည္းျဖစ္သည္။

ထရမ့္ကို တင္းက်ပ္မည့္ လႊတ္ေတာ္ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား

လက္ရွိေအာက္လႊတ္ေတာ္ ကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၏အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္လႊတ္ေတာ္အမတ္ အဒမ္စမစ္၊ လက္ရွိႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီ အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္ေသာ အဲလိေယာ့အိန္ဂ်ယ္တို႔မွာ ေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ရာထူးကို ရယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ရာထူးကို ရယူဖြယ္ရွိသည့္ အဒမ္ရွစ္ဖ္မွာလည္း အထူးစုံစမ္းေရးမႉး ေရာဘတ္မူလာႏွင့္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္အဖြဲ႕၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေနမႈမ်ားကို အျပင္းအထန္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားဖြယ္ရွိသည္။ တရားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ရာထူးကို ရယူမည့္ ဂ်႐ိုးနာဒလာကလည္း သမၼတထရမ့္၏ မိသားစုစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည့္ အေျခခံဥပေဒ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ အက္ဖ္ဘီအိုင္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဌာနတို႔၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို တားဆီးပိတ္ပင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ စုံစမ္းစစ္ေဆးသြားမည္ဟု ကတိျပဳေျပာၾကားထားသည္။

လႊတ္ေတာ္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ တာဝန္ယူဖြယ္ရွိသည့္ အလားဂ်က္ကမ္းမင္းဆိုသူကလည္း မဲေပးခြင့္ရွိသူမ်ား မဲမေပးႏိုင္ေအာင္ျပဳလုပ္သည္ဆိုသည့္ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေထာက္အထားစာ႐ြက္စာတမ္းတင္ျပဖို႔ တရားဝင္ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကား ထားသည္။

ထို႔ျပင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ထိန္းခ်ဳပ္ေတာ့မည့္ အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္က ယီမင္ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားပါဝင္ေနရာတြင္ အေမရိကက ေပးအပ္ေနသည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားအပါအဝင္ အေမရိက၏ လၽွိဳ႕ဝွက္စစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အလ်င္အျမန္ ၾကားနာစစ္ေဆးသြားဖြယ္လည္းရွိသည္။

ယခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလေႏွာင္းပိုင္းကပင္ လႊတ္ေတာ္ကာကြယ္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႕ဝင္ အဒမ္စမစ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီ အဆင့္ျမင့္အဖြဲ႕ဝင္ အဲလိေယာ့တို႔က ႐ုရွားႏွင့္ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ တာလတ္ပစ္ ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လက္နက္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားမွ သမၼတထရမ့္၏ ႏုတ္ထြက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတိေပးစာမ်ားေပးပို႔ခဲ့ေသးသည္။ ယခုအခါတြင္မူ ၎တို႔မွာ သက္ဆိုင္ရာေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားျဖစ္လာမည္ျဖစ္ရာ ယခင္ ရီပတ္ဘလီကန္ဦးေဆာင္သည့္ ေကာ္မတီထက္ပို၍ ထရမ့္၏ အစီအစဥ္မ်ားကို မၾကာခဏေခၚယူေမးျမန္းျခင္း၊ ရွင္းလင္းတင္ျပခိုင္းျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

ၾကပ္မတ္ခံရဖြယ္ရွိသည့္ ေရးရာကိစၥမ်ား

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေနဒါ၊ မကၠဆီကိုႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ မၾကာေသးခင္က ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ USMCA သေဘာတူစာခ်ဳပ္မွာ ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာဖြယ္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ ဆီးနိတ္ကို ရီပတ္ဘလီကန္တို႔က ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္ျဖစ္ရာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ဆုံး ဥပေဒျပဳရာတြင္မူ ထရမ့္အတြက္ အခက္အခဲရွိဖြယ္မရွိေပ။ ထို႔ျပင္ တ႐ုတ္အေပၚခ်မွတ္ထားသည့္ ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ထရမ့္အေနႏွင့္ စိုးရိမ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ပါကလည္း အေမရိကတြင္ ငယ္စဥ္ကေလးဘ၀ကတည္းက ေရာက္ရွိေနသူမ်ားကို အေရးေပးထားေသာ Dreamers မူဝါဒကို ထရမ့္က ကန္႔သတ္တားဆီးခဲ့ရာ ယင္းအခ်ိန္က ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္းရွိ သေဘာထားအလယ္အလတ္ရွိေသာ ရီပတ္ဘလီကန္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားကပင္ ဒီမိုကရက္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားႏွင့္အတူ ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္မူ Dreamers မ်ားအေနႏွင့္ ဒီမိုကရက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ေၾကာင့္ ကံပိုေကာင္းလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

အေမရိကန္စီးပြားေရးႏွင့္ ပတ္သက္လာလၽွင္မူ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ရီပတ္ဘလီကန္တို႔ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁ ဒသမ ၅ ထရီလီယံ ပမာဏရွိေသာ အခြန္ေလၽွာ႔ခ်ျဖတ္ေတာက္ေရး မူဝါဒအပါအဝင္ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္မည့္ အခြန္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမူဝါဒမ်ားမွာ ပိုမိုအခက္ေတြ႕လာေစမည္ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ကို ပါတီႏွစ္ခုက အသီးသီးထိန္းခ်ဳပ္ထားၿပီျဖစ္ရာ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မဟုတ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္သုံးစြဲမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ရီပတ္ဘလီကန္တို႔အတြက္ အခက္ေတြ႕ေစမည္ ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒတြင္ သမၼတ ထရမ့္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔၏ အဆက္အစပ္၊ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမႈမ်ားခ်မွတ္မႈမ်ားကို ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ဒီမိုကရက္မ်ားအေနႏွင့္ တြန္အားေပး စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ထရမ့္ႏွင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယားဆက္ဆံေရးအတြက္ ပိုမိုအခက္ေတြ႕လာႏိုင္သလို၊ ထရမ့္၏ ကာကြယ္ေရးအသုံးစရိတ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လႊတ္ေတာ္၏ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈမ်ားမွာလည္း ပိုစိတ္လာႏိုင္သည္။ ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

က်န္းမာေရးက႑ႏွင့္ ပတ္သက္ပါက ယခင္အရွိန္အတိုင္း ဆက္သြားေနဖြယ္ ရွိသည္။ သမၼတေဟာင္း အိုဘားမား၏ ‘လူတိုင္းသုံးစြဲႏိုင္ေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဥပေဒ (Affordable Care Act)’ ေၾကာင့္ အခြန္ေကာက္ခံခဲ့ရသည့္ ေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ပါတီႏွစ္ခုစလုံး သေဘာတူႏိုင္ေသာ အေရးကိစၥမ်ားလည္း ရွိေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီက ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ရာ အိုဘားမားလက္ထက္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အဆိုပါဥပေဒကို ရီပတ္ဘလီကန္မ်ား မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးႏိုင္ေတာ့မည္လည္း ျဖစ္ေပေတာ့သည္။

စာၫႊန္း။       ။     ၁။Victorious House Democrats Pledge to Probe Trump’s Foreign Policy

                           ၂။What the midterms will mean for US policy: three scenarios

ဉာဏေက်ာ္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *