အခ်င္းခ်င္းခ်ျခင္း ေခတၱရပ္

တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ေဝဖန္ၾကေလ့မရွိေသာ ေဒသတြင္း အာဆီယံထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပင္ အျခားႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏွစ္ဦးခ်င္းေတြ႕ဆုံပြဲတြင္လည္းေကာင္း၊ သတင္းမီဒီယာမွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း ျပင္းျပင္းထန္ထန္ေဝဖန္ၾကၿပီး သတင္းမီဒီယာတို႔ကလည္း အားရပါးရေရးသားၾကသည္ကိုၾကည့္လၽွင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေပၚ က်ေရာက္ေနေသာ ျပည္ပဖိအား အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း ထင္ရွားသည္။

ႏိုင္ငံအထီးက်န္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာစင္ျမင့္မ်ိဳးစုံတြင္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည့္၊ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားခံခဲ့ရသည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ပင္ ယခုကဲ့သို႔ ေဝဖန္မႈမ်ိဳး၊ ဖိအားေပးမႈမ်ိဳး မႀကဳံခဲ့ရသည့္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပည္ပဖိအားသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ အႀကီးဆုံးပင္ ျဖစ္သည္။

ကိုယ့္အိမ္နီးပတ္ဝန္းက်င္တြင္ပင္ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္ဆုံးေခါင္းေဆာင္ကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဝဖန္႐ႈတ္ခ်မႈမ်ား၊ ဖိအားမ်ားေပးျခင္းသည္ ယခုအတိုင္း ရပ္ေနမည္မဟုတ္ဘဲ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ သပိတ္ေမွာက္ျခင္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ထိုဒဏ္ကို တစ္ႏိုင္ငံလုံး ညီညီၫြတ္ၫြတ္ျဖင့္ ေတာင့္ခံရန္ လိုေနၿပီျဖစ္သည္။ ခါးစည္းခံရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ညီၫြတ္လၽွင္ ႏိုင္ငံသက္သာမည္။

ျပည္ပဒဏ္ခတ္မႈမ်ားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုေထာက္ခံသူ၊ ဆန္႔က်င္သူဟု ခြဲျခားဒဏ္ခတ္မည္မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလုံးေပၚ က်ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာင္လာမည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာတိုင္ အတြင္းအျပင္ အမာ႐ြတ္စြဲထင္ေစမည့္အတြက္ ျပည္တြင္းတြင္ စည္းလုံးညီၫြတ္ရန္ The Voice Weekly Journal က တိုက္တြန္းရျခင္းျဖစ္သည္။

သမိုင္းတစ္ေလၽွာက္ အားရေလာက္ေအာင္ အခ်င္းခ်င္းခ်ခဲ့ၾကၿပီျဖစ္ရာ ယခုကဲ့သို႔ စစ္ပြဲတမၽွအေရးႀကီးခ်ိန္တြင္ အခ်င္းခ်င္းခ်ျခင္းမ်ားကို ေခတၱရပ္ထားေစလိုသည္။ 

 

အယ္ဒီတာ
၁၅.၁၁.၂၀၁၈

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *