ျပႆနာအေဟာင္းကို ရွင္းရမည့္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္

ဓာတ္ပံု - ျမင့္မိုးညိဳ

ျပႆနာအေဟာင္းကို ရွင္းရန္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ဖြဲ႕ေတာ့မည္။

NLD အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အာဏာအရပ္ရပ္ကို ႏွစ္ႏွစ္ခြဲၾကာ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအားေကာင္းေမာင္းသန္ ျဖစ္လာေရးႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားနာလန္ထူႏိုင္ေရး ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္တစ္ခု ထပ္မံဖြဲ႕စည္းရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနသည္ NLD အစိုးရ၏ ၂၅ ခုေျမာက္ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္လာမည္ ျဖစ္သည္။

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာေရး၊ ဝင္ေရာက္လာေသာ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္ေရးတို႔အတြက္ ‘ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန’ ကို ဖြဲ႕စည္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ဦးထြန္းထြန္းက ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲၾကာကာလအတြင္း ျမန္မာသည္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းၾကားတြင္ ဗီလိန္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က တိုက္ထုတ္ခဲ့ခ်ိန္တြင္ အင္အားအလြန္အကၽြံသုံးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့သည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံေရးတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးလ်က္ရွိသည္ဟူေသာ ႏိုင္ငံတကာစြပ္စြဲခ်က္မ်ားအၾကား ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ဝင္ေရာက္လာမည့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာ တြန္႔ဆုတ္ခဲ့ရသည္။

ထိုျပင္လည္း ရခိုင္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥေရာပသမဂၢက ျမန္မာအေပၚ ေပးအပ္ထားသည့္ အထူးအခြန္သက္သာခြင့္ကို လတ္တေလာတြင္ ျပန္လည္သုံးသပ္ေနၿပီလည္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံ့အေနာက္ပိုင္းရွိ ရခိုင္အေရးဂယက္ေၾကာင့္ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထင္သေလာက္ ဝင္ေရာက္လာမႈမရွိျခင္းကို ျပန္လည္အဖတ္ဆယ္ရန္အတြက္ ယခုအသစ္ဖြဲ႕စည္းမည့္ ဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိဖြဲ႕စည္းမည့္ ‘ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန’သည္ ဝန္ႀကီးဌာနခ်င္း ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္မႈကို ဦးေဆာင္သြားမည့္ သေဘာရွိေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယဥကၠ႒ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးက ဆိုသည္။

 “အခုသတင္းၾကားေနတာကေတာ့ Banking ပါ တစ္ခါတည္းကိုင္မယ္ဆိုေတာ့ ႀကိဳးနီစနစ္ဖ်က္ၿပီး ေကာ္ေဇာနီခင္းမယ့္ သေဘာရွိတဲ့အတြက္ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ လုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အရမ္းေကာင္း ပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္ တစ္႐ြာတစ္ပုဒ္ဆန္း မလုပ္ၾကဘဲ ေရွ႕ကို ေျမာ္ျမင္ စဥ္းစားၾကရန္လိုအပ္ကာ ယင္းတို႔ကို စုစည္းဦးေဆာင္မည့္သူမ်ားလည္း လိုအပ္လ်က္ရွိသည္ဟု ၎က ေထာက္ျပသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ ကမူယင္းကဲ့သို႔ ဝန္ႀကီးဌာနခ်င္းေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကေသာ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီး ဦးတင္ႏိုင္သိန္းႏွင့္ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဦးစိုးသိမ္းတို႔က လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္က အာဆီယံအစည္းအေဝးအႀကိဳစီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဆိုသည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အေရွ႕ေတာင္အာရွရဲ႕ ေနာက္ဆုံးေဈးကြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံမွာ ေျမေတြ ရွိတယ္။ ငယ္႐ြယ္တဲ့ အလုပ္သမားေတြလည္း ရွိတယ္။ သယံဇာတအရင္းအျမစ္ေတြလည္း ရွိပါတယ္”ဟု အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆြယ္တရားေဟာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အဖိုးတန္ေက်ာက္ျမတ္ရတနာမ်ား၊ ေပါႂကြယ္၀လွေသာ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္အစရွိသည့္ အလၽွံပယ္ႂကြယ္၀ေသာ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို ကိုယ္က်ိဳးရွာ အျမတ္ထုတ္မည္ကိုမူ ခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က သတိေပးစကားဆိုခဲ့ေသးသည္။

အင္အားႀကီးအေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပ ေရွာင္လႊဲေနခ်ိန္တြင္ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အာရွ ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လွည့္လည္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာတို႔၏ အေရွ႕ေမၽွာ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူဝါဒကို ျပန္လည္အသက္သြင္းစ ျပဳေနခဲ့သည္။

ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ရက္မွ စက္တင္ဘာလ၃၀ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆုံးလာေရာက္ျမႇဳပ္ႏွံၾကသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ စင္ကာပူ၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ အပါအဝင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွသာျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈစုစုေပါင္းမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၆၄ ဘီလီယံသာ ရွိသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျမင့္တက္ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားကုထုံးသစ္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္မူ ‘ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခား စီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန’  ဖြဲ႕စည္းရန္ ေဆြးေႏြးလ်က္ရွိသည္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ယင္းကိစၥအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကိုးဦး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္တစ္ခု ဖြဲ႕စည္းမည့္အစား လက္ရွိရွိေနေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္မႈ ရွိ မရွိ၊ အဆိုပါ ဝန္ႀကီးဌာနရွိ ဝန္ႀကီးမ်ား၏စြမ္းေဆာင္ရည္နည္းပါးလၽွင္ အစားထိုး သင့္မသင့္ မအူပင္မဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိန္ဝင္းက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးသန္းစိုး(ေဘာဂေဗဒ) ကမူ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဝင္ေရာက္ေရးအတြက္ ဥပေဒအခင္းအက်င္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြားေရးဝန္းက်င္၊ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးမူဝါဒႏွင့္ အစိုးရ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဒါက္တာခြန္ဝင္းေသာင္းကမူ “ရန္အၿမဲျဖစ္ေနတဲ့ အိမ္ေဂဟာကို ဘယ္ ဧည့္သည္မွ ၾကာၾကာ အလည္မလာခ်င္ပါဘူး”ဟု ဆိုသည္။ ၎၏ မဲဆႏၵနယ္ေျမျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား မၾကာခဏျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းအေျခအေနကို အေျခခံ၍ ေပၚထြက္လာေသာ ေဒါက္တာခြန္ဝင္းေသာင္း၏အျမင္မွာလည္း စဥ္းစားဖြယ္ပင္ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ဖြဲ႕စည္းေရးအတြက္ ‘ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား၏စကားကို နားမေယာင္ဘဲ’ လုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေက်ာ္ႏိုင္က ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ ဖြဲ႕စည္းေရး ေဝဖန္ေထာက္ျပသူမ်ားကို ‘ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္ဆီးလိုသူမ်ား’ဟု တံဆိပ္ကပ္ခဲ့ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုဖြဲ႕စည္းမည့္ ‘ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန’အတြက္ မည္သူက ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ယူမည္ကိုမူ မသိရွိရေသးေပ။ သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးရပ္ဝန္းတြင္ ထြက္ေပၚလာသည့္ သတင္းမ်ားအရ ဆိုပါက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္အတြင္းေရးမႉး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးတို႔မွာ ေရပန္းစားလ်က္ ရွိသည္။

‘ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန’ဟူေသာ အမည္သည္ပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက႑ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးက႑ဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းပါရွိသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ထိုက႑ႏွစ္ခုသည္ အသစ္ဖြဲ႕ဝန္ႀကီးဌာန၏ ဌာနသစ္ႏွစ္ခုျဖစ္လာဖြယ္ ရွိေနသည္။ ယင္းက႑မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ အဓိကဆက္စပ္လ်က္ရွိသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလးကမူ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ရွိၿပီး လုပ္ရဲကိုင္ရဲရွိေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား ပါဝင္ေစခ်င္သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ယခင္က ထူးခၽြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း တာဝန္ေျပာင္းထမ္းေဆာင္ပါက ထူးခၽြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခ်င္မွ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ယခင္ အိႏၵိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းမန္မိုဟန္ဆင္းသည္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ေကာင္းစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဘ၀တြင္ အေျခမလွျခင္းမ်ိဳးက သိသာထင္ရွားသည့္ ဥပမာလည္း ျဖစ္သည္။

အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုဒုတိယသမၼတမိုက္ပန္႔စ္တို႔ ေတြ႕ဆုံမႈ၊ မေလးရွားဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီက ဘဂၤါလီအေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အလြန္အက်ဴး ေဝဖန္မႈမ်ားကိုၾကည့္လၽွင္ ႏိုင္ငံတကာက ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ မည္သို႔အျမင္မ်ား ရွိသည္ကိုလည္း ေတြးဆႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလုံးအရင္းဝင္ေရာက္ရန္မွာ ဆယ္ေရးတစ္ေရး၊ ကိုးေရးတစ္ရာ ျဖစ္သည္။ ဥေရာပသမဂၢကပင္ ၎တို႔၏ အထူးအခြန္သက္သာခြင့္ကို ျပန္လည္ သုံးသပ္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းကိစၥသည္ သန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာ့လုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ ရွိသည္။

‘ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန’ သည္ ဤသို႔ေသာ အခင္းအက်င္းမ်ိဳးတြင္ ေပၚေပါက္လာမည့္ ဝန္ႀကီးဌာနျဖစ္သည္။

အစိုးရက ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပင္ အႏိုင္ႏိုင္ရပ္တည္ေနရသည္ဟု ဆန္စပါး၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသူ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ဆိုသည္။

“ကိုယ့္ျပည္တြင္းက လုပ္ငန္းရွင္ေတြကိုေတာင္ အဆင္ေျပေအာင္ မလုပ္ေပးႏိုင္ရင္ ျပည္ပက ဘယ္လာပါ့မလဲ”ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

သံေခ်းတက္ အစိုးရယႏၲရားလည္ပတ္မႈ မေခ်ာေမြ႕ျခင္းကလည္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခက္ျဖစ္ေစ သည္ဟု Genius ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းရွင္ဦးေငြထြန္းက ဆိုသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဝန္ႀကီးဌာနက ေျမယာလာေလၽွာက္ရန္ ေၾကညာထားေသာ္လည္း အမွန္တကယ္သြားေလၽွာက္ခ်ိန္တြင္ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းမ်ား မသိရွိသည့္ကိစၥမ်ိဳးျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိၿပီး အစိုးရယႏၲရားတြင္ပင္ ကြဲလြဲခ်က္မ်ား ရွိေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

“အခ်ိဳ႕ေသာဟာေတြက Power မေပးထားဘူးဗ်ာ။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ Decentralized ျဖစ္ေနတယ္။ အာဏာက အေပၚကေနပဲ ျဖစ္ေနတာမ်ိဳး”ဟု ဦးေငြထြန္းက ဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ျပႆနာမ်ားသည္လည္း ‘ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန’ သေႏၶမတည္မီကပင္ ေစာင့္ႀကိဳေနသည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္သည္။

ဘဂၤါလီအေရး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ ဖိအား၊ ႐ုတ္သိမ္းရန္ဟန္တျပျပ ျဖစ္ေနသည့္ဥေရာပ GSP ၊ အလုပ္အကိုင္မဲ့သြားႏိုင္သည့္ ျမန္မာ့အလုပ္သမားမ်ား၏ ဘ၀မ်ားႏွင့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲအမီ ျမန္မာ့စီးပြားနာလန္ထေရး NLD အစိုးရ၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အၾကား  ‘ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန’ မွာ အမယ္ဘုတ္ကယ့္ သူ႕ခ်ည္ခင္ကို ျဖည္ရေပေတာ့မည္။

‘ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန’ ႀကဳံေတြ႕ရမည့္ ခရီးလမ္းကို ေဒါက္တာ ေမာင္ေမာင္ေလးက ယခုလို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

“Political Economy ေပါ့။ ႏိုင္ငံေရးအရေရာ၊ စီးပြားေရးအရေရာ ဒါေတြကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ လိုတယ္။ ေတာ္ေတာ္ေလးကို စိန္ေခၚမႈ မ်ားတယ္။ ေတာ္ေတာ္႐ုန္းရမယ္”

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *