ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းဦးခင္ၫြန္႔သား ဓာတ္ပုံျပပြဲလုပ္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ဦးခင္ၫြန္႔၏ သားျဖစ္သူ ဦးရဲႏိုင္ဝင္းသည္ ဓာတ္ပုံျပပြဲတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျပပြဲတြင္ ၎ကိုယ္တိုင္ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံအသီးသီး၏ သဘာ၀အလွတရားမ်ားကို ႐ိုက္ကူးထားေသာ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ျပသထားကာ ဓာတ္ပုံေရာင္းခ်ရေငြမ်ားကို လႉဒါန္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီစဥ္သူမ်ားထံမွ သိရွိရသည္။

မွန္ဘီလူးမွ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ကမၻာတစ္ခု (One World Through My Lens) ဟု အမည္ေပးထားသည့္ ယင္းျပပြဲကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ုံးတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“ဓာတ္ပုံတစ္ပုံခ်င္းကေတာ့ ေဈးႏႈန္းေတြက မတူဘူး။ အၾကမ္းအားျဖင့္ေတာ့ ေဈးႏႈန္းကေတာ့ တစ္ေထာင္ကေန ေလးေထာင္ၾကားရွိမယ္” ဟု ျပပြဲက်င္းပ သူ ဦးရဲႏိုင္ဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

ဓာတ္ပုံေရာင္းခ်မႈက ရရွိေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ျပည္တြင္းရွိ သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္အေရး လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ ခံစားခဲ့ရေသာ ေနရာေဒသရွိ မိဘမဲ့ကေလးငယ္မ်ားကို ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အျခားလူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကိုပါ လႉဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးရဲႏိုင္ဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

ကမၻာေပၚရွိ လူသားအားလုံးသည္ တစ္ေနရာတည္းတြင္သာ စုေပါင္းေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ကာ မတူကြဲျပားျခင္းကို လူသားအားလုံးႀကိဳဆိုလက္ခံႏိုင္ရန္ လမ္းစတစ္ခုျဖစ္ေစခ်င္သည့္အတြက္ ထိုသို႔က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ယင္းျပပြဲတြင္ ဦးရဲႏိုင္ဝင္း တစ္ကိုယ္ေတာ္႐ိုက္ကူးခဲ့သည့္ ကမၻာသဘာ၀႐ႈခင္းအလွတရား ဓာတ္ပုံ ၃၂ ပုံကို ျပသသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေက်ာ္ဓာတ္ပုံႏွင့္ ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္မ်ား၏ ပန္းခ်ီမ်ား၊ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားပါ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြဲစီစဥ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါျပပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ ၁၆ရက္ မွ ၁၉ ရက္ထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ကာ အခမဲ့လာေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ေၾကာင္း ျပပြဲစီစဥ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *