စီးပြားေရးစႀကၤ ံမႏၲေလး

“ကၽြန္ေတာ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ခ်င္း တိုက္ေပးတာ မဟုတ္ေပမယ့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာ ေတာ္ေတာ္ၾကာပါၿပီ။ အခုထက္ထိ မေအာင္ျမင္ေသးပါဘူး။ မႏၲေလးကေတာ့ ေအာင္ျမင္သြားၿပီ ျဖစ္ပါတယ္”

ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးေအာင္ထူး၏ ေျပာစကား ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးတြင္ ႏိုဝင္ဘာလ ၉ရက္ေန႔က ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာသည္ မႏၲေလးအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို ေခၚေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ေနရာတစ္ခု ျဖစ္သည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ခန္႔က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ လူဦးေရ ၁၀၀ ထက္ပို၍ စုေဝးႏိုင္သည့္ ခန္းမ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔တြင္ ေပၚထြက္လာသည့္ ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာသည္ MICE Industry ဟုေခၚသည့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ျပပြဲၿပိဳင္ပြဲမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ေနရာ ျဖစ္၍ MICE Industry ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပထမဆုံးေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ဒုတိယဝန္ႀကီးျဖစ္သည့္ ဦးေအာင္ထူးက ဆိုသည္။

“မႏၲေလးေရာက္တိုင္း မဂၤလာမႏၲေလးကို ေရာက္ပါတယ္။ ေရာက္တဲ့အခါတိုင္း ဒါဟာ မႏၲေလးမွ ဟုတ္ရဲ႕လားလို႔ ထင္မိပါတယ္။ ဒီေနရာမွာေတာ့ စင္ကာပူကို မေက်ာ္ေတာင္ စင္ကာပူကို လိုက္မီတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာႏိုင္ပါတယ္”ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈကို ဦးေအာင္ထူးက ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးဆိုသည့္ ေဒါက္တိုင္ႀကီးႏွစ္ခုေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ထားရသျဖင့္ ရန္ကုန္တစ္ခုတည္း တိုးတက္ေန၍ မရေပ။ မႏၲေလးသည္လည္း တိုးတက္မႈမ်ား ရွိရမည္ျဖစ္ၿပီ တိုးတက္ရန္ အလားအလာမ်ားစြာရွိေနသည္ဟု ဦးေအာင္ထူးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

မႏၲေလးသည္(စီးပြားေရး) ဒုတိယ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကြန္ဗင္းရွင္း စင္တာမရွိလၽွင္ တစ္ခုခု လိုအပ္ေနမည္ဟု မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

မႏၲေလးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ကုန္သြယ္မႈအခ်က္အခ်ာက်သည့္ ၿမိဳ႕တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ေတာင္ႏွင့္ ေျမာက္၊ အေရွ႕ႏွင့္ အေနာက္ကူးသန္းသြားလာမႈအတြက္လည္း အေရးပါသည့္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည္။

အေရွ႕ဘက္အရပ္တြင္ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၁၇၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ အေနာက္ဘက္အရပ္တြင္ လူဦးေရသန္းေပါင္း ၁၃၀၀ ခန္႔ရွိသည့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔က တည္ရွိေနၿပီး အိႏၵိယႏိုင္ငံ မိုေရးၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ တမူး-မႏၲေလးအထိ ဆက္သြယ္ေရးမဟာဗ်ဴဟာလမ္းေၾကာင္းက ေပၚေပါက္ေနၿပီျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္မူ မၾကာမီတြင္ ျမန္မာ-တ႐ုတ္စီးပြားေရးစႀကႍကို ထူေထာင္ေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ျပည္ အေနာက္ျခမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေဖာက္လုပ္ေနသည့္ ရထားလမ္းသည္ မၾကာမီတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တံခါးေပါက္ျဖစ္သည့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္လာေတာ့မည္ျဖစ္ၿပီး မူဆယ္-မႏၲေလး-ေက်ာက္ျဖဴ စသည့္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ ဆက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

“တ႐ုတ္ရဲ႕ ကမာၻက်ာ္ပိုးလမ္းမႀကီးထဲက မူဆယ္-မႏၲေလး-ေက်ာက္ျဖဴရထားလမ္းဟာ မၾကာခင္ စတင္ႏိုင္မယ္။ ဒါနဲ႔အတူ ကပ္ပါလာမယ့္ စီးပြားေရးေတြ(မႏၲေလးအတြက္) ရွိလာမယ္”ဟု မႏၲေလးတိုင္းလၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္က ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို မ်ားမ်ားႏွင့္ ျမန္ျမန္သြားႏိုင္ေအာင္လုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိလုပ္ငန္းတစ္ခု လုပ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ႏွစ္ခု၊ သုံးခုလုပ္ႏိုင္ေစရန္ မိမိတို႔ အစိုးရက ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ဟု ဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

“လုပ္ငန္းေတြ ျမန္ျမန္နဲ႔ မ်ားမ်ား ေပၚေပါက္ဖို႔အတြက္ ဘာေတြက အေႏွာင့္အယွက္အဟန္႔အတား ျဖစ္ေနသလဲဆိုတာ ၾကည့္ၿပီး အျမန္ဆုံးဖယ္ရွားေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္”ဟု ဝန္ႀကီးဦးဇာနည္ေအာင္က မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရ၏ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈကို ေျပာျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ လူနည္းစုအတြက္သာ ေကာင္းေနၿပီး အမ်ားစုအတြက္ မေကာင္းဟု ေျပာေနၾကေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕မွ နာမည္ေက်ာ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

၎သည္ မႏၲေလးကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာကို ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရခဲ့သည့္ နယူး စတားလိုက္ကုမၸဏီ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အစိုးရႏွင့္ အက်ိဳးတူမဂၤလာမႏၲေလးစီမံကိန္း၊ နန္းဦးလြင္အိမ္ရာစီမံကိန္း၊ Mandalay Industrial Trade Center(MITC) စသည္တို႔ကို  MIDG (Mandalay Investment and Development Group) ကုမၸဏီအမည္ျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္သူ ျဖစ္သည္။

“တကယ္တမ္းေတာ့ စီးပြားေရး မေကာင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေကာင္းေအာင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ မစဥ္းစားၾကတာပါ”ဟု ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။

လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ မႏၲေလး သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ေကာင္းမြန္လာမည့္ လကၡဏာရွိသည္ဟု ၎က ယူဆေနသည္။

“ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျပည္သူတင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ အစိုးရဟာ ျပည္သူ႕စီးပြားေရးကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မွာပါ”ဟု ၎က ေျပာသည္။

ကြန္ဗင္းရွင္းစင္တာသည္လည္း မႏၲေလး၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ ပလက္ေဖာင္းတစ္ခုအေနႏွင့္ အေထာက္ အကူျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းက ထပ္မံေျပာဆိုသည္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးစႀကၤ ံလမ္းေပၚရွိ တိုင္းေဒသႀကီးျဖစ္သည့္ မႏၲေလးတြင္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား လာေရာက္ၾကရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က မႏၲေလးစီးပြားေရးဖိုရမ္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို ျမန္မာ့စီးပြားေရးဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ဖန္တီးလိုေနသူ ျဖစ္သည္။

“ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးစႀကၤ ံလမ္းေတြကို ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကို မျဖတ္ဘဲနဲ႔ လုပ္လို ႔မရဘူး။ မႏၲေလးတိုင္းထဲမွာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ရမယ့္ ေနရာေတြ ရွိပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အစိုးရလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက စည္းမ်ည္းစည္းကမ္းေတြ တတ္ႏိုင္သမၽွ ဥပေဒေဘာင္အတြင္းက ေျဖေလၽွာ႔ေပးမယ္”ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသို႔ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ယင္းအျပင္ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၁၈ ခုကို ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ခဲ့သည္ဟု တိုင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီထံမွ သိရသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လအတြင္းက ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဒၚလာငါးသန္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္သန္းေျခာက္ေထာင္အထိ ပမာဏရွိသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC)သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ျပရန္ မလိုအပ္ဘဲ တိုက္႐ိုက္ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္သည္။

“တစ္ခါတည္းအစည္းအေဝးထိုင္၊ တစ္ခါတည္း ဆုံးျဖတ္ေပးတယ္။ လိုအပ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ျပည့္စုံတယ္ဆိုရင္ တစ္ခါတည္း ရပါတယ္”ဟု ေကာ္မတီဥကၠ႒လည္းျဖစ္သည့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ဆိုသည္။

ေကာ္မတီအေနႏွင့္ က်ပ္ ၃၀ ဘီလီယံတန္ဖိုးရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၂ ခု၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅ ဒသမ ၆၃၃ သန္းတန္ဖိုးရွိ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ေျခာက္ခုကို စိစစ္ခြင့္ျပဳေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလအထိ ႏိုင္ငံ ၁၆ ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၆၇ ခု၊ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ ကန္ေဒၚလာ ၃၄၀၈ ဒသမ ၈၂၁ သန္း၊ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း ၁၅၈ ခု၊ စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄,၈၈၂,၅၆၀ ဒသမ ၁၄၄ ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တိုင္းေဒသႀကီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီ၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

“စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု အစျပဳမယ္ဆိုရင္ ေျမကေန အစျပဳမယ္။ ၿပီးရင္ လၽွပ္စစ္ လာပါလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေျမကိစၥ အျခားနည္း အသုံးျပဳခြင့္ကေနအစ ဂရမ္ထုတ္ေပးသည္အထိအဆုံး လြယ္ကူလ်င္ျမန္ေအာင္ အဆင့္ေတြ ေလၽွာ႔ခ်တယ္။ လၽွပ္စစ္က မရွိမျဖစ္ျဖစ္လို႔ လိုအပ္တဲ့ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေရာင္းခ်ႏိုင္ေအာင္လို႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္”ဟု လၽွပ္စစ္ဝန္ႀကီးဦးဇာနည္ေအာင္က ေျပာသည္။

မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရသည္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း Easy Doing Business ျဖစ္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းဖန္တီးေနၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ား သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ခ်ဳပ္ကိုင္လိုသည့္၊ တင္းက်ပ္လိုသည့္ သေဘာ မရွိေၾကာင္း၊ ယင္းကဲ့သို႔ အျမင္ျဖင့္လည္း မၾကည့္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုသည္။

“လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိရဲ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာနဲ႔ လုံၿခဳံစိတ္ခ်စြာနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကပါ။ အဲဒီအတြက္ တိုင္းအစိုးရက အေလးအနက္ထားၿပီးေတာ့ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္”ဟု ၎က ကတိျပဳေျပာဆိုသည္။

OBOR ဟုေခၚဆိုၾကသည့္ တ႐ုတ္၏ ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းေၾကာင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား၊ လူမႈေရးမ်ား ကူးလူး ဆက္ဆံလာႏိုင္မည့္အေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကရွိမႈကိုလည္း ၾကားသိရၿပီး ယင္းအတြက္လည္း ကိုယ္ခံအားျပည့္ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ဝန္ႀကီးက ေျပာသည္။

“တိုင္းေဒသႀကီးဟာ Smart Region ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ စီမံခ်က္ေတြနဲ႔ စီမံကိန္းေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ေနပါတယ္”ဟု ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

တ႐ုတ္၏ OBOR စီမံကိန္းေၾကာင့္ မီးရထားလမ္း၊ ကားလမ္းမ်ားကဲ့သို႔ စီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားကို အျမန္ဆုံးအေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ျဖစ္၍ ယင္းတို႔သည္ မႏၲေလးအတြက္ ႀကီးမားသည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တ႐ုတ္နယ္စပ္ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ေနသည့္ နယူးစတားလိုက္ကုမၸဏီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းက ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ မႏၲေလးတိုင္းသို႔ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚၿပီး အကူအညီမ်ားေပးသြားမည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

“စီးပြားေရးလုပ္တဲ့ သူေတြက အစိုးရဘာလုပ္ေပးမလဲလို႔ ေမၽွာ္ေနမယ့္အစား ကိုယ္ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို တစ္တပ္တစ္အားလုပ္သြားမယ္ဆိုရင္၊ အစိုးရကလည္း အစိုးရ အလုပ္လုပ္ေပးမယ္ဆိုရင္ မေအာင္ျမင္ႏိုင္စရာ မရွိပါဘူး။ ၿမိဳ႕သာစက္မႈဇုန္မွာလည္း လာၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္”ဟု Mandalay Myotha industrial Development Public ကုမၸဏီမန္ေနးဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာေဒါက္တာ ထြန္းထြန္းေအာင္က ေျပာသည္။

ၿမိဳ႕သာစက္မႈဥယ်ာဥ္ ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနၿပီး ဆီမီးခုံဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းကဲ့သို႔ ေရလမ္းေၾကာင္းျဖင့္လည္း ဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ ေနရာမ်ား ရွိသည့္အတြက္ ၿမိဳ႕သာတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကရန္ မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ကလည္း မၾကာခဏ တိုက္တြန္းေလ့ရွိသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ တိုင္းအစိုးရႏွင့္ Mandalay Myotha industrial Development Public ကုမၸဏီတို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္မွ ၁၁ ရက္အထိ သုံးရက္တိုင္ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ မႏၲေလးစီးပြားေရးဖိုရမ္၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ စီးပြားေရးကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ ဖိုရမ္သို႔ ရန္ကုန္တိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္တို႔မွလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ဖိုရမ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ဆိုလၽွင္ စီးပြားေရးေကာင္း၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းမ်ားကို အခ်ိဳးညီညီရရွိလာႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုသည္။

မႏၲေလးတိုင္းအတြင္း လိုအပ္သည့္ စီးပြားေရးအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား တည္ေဆာက္ေရးကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက စနစ္တက်ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အင္မတန္အေရးႀကီးသည့္ Easy Doing Business အပိုင္းကို အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ အေကာင္းဆုံးေနရာ၊ အေကာင္းဆုံးႏိုင္ငံျဖစ္ေအာင္အထိ ရည္႐ြယ္ထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းလၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဦးဇာနည္ေအာင္က ေျပာသည္။

ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားသို႔ ၎က ေအာက္ပါအတိုင္း သတင္းစကားပါးသည္။

“လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ Easy Doing Business ဖဲေမြ႕ယာႀကီးကို ခ်ဳပ္လုပ္ေနပါၿပီ။ ခင္ဗ်ားတို႔ရဲ႕ အိပ္မက္ေတြကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီး မက္ႏိုင္ပါၿပီ”

ျမတ္(ကေလး)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *