ႏိုင္ငံတကာ ပညာသင္ဆုလမ္းၫႊန္

ဒီေန႔ေခတ္ လူငယ္ေက်ာင္းသားေတြ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ဆႏၵတစ္ခုက ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆုမ်ား ေလၽွာက္ထားရယူခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာ ေက်ာင္းတက္ခ်င္တယ္ေပါ့။ ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆုေတြ ေလၽွာက္ထားခ်င္တယ္၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွာ ေက်ာင္းေတြတက္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ သာမန္အားျဖင့္ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာ အဂၤလိပ္စာေကာင္းရမယ္၊ စာေတာ္ရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေလာက္ပဲ ရွိတတ္ၾကတယ္။ ဒီေတာ့ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေတြ တက္တယ္၊ စာႀကိဳးစားၾကတယ္ေပါ့။ သို႔ေသာ္ အျပင္ဗဟုသုတေတြမွာ အားနည္းတတ္ၾကတယ္။ ဒီေန႔ေခတ္ဟာ ဘယ္က႑မဆို အရွိန္အဟုန္နဲ႔ ေျပာင္းလဲေနတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ပညာေရးဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကား၊ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ေတြမွာ ကၽြမ္းဝင္ႏွံ႔စပ္တာမ်ိဳးေလာက္တင္မဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပဗဟုသုတရွိဖို႔ဆိုတာ လိုအပ္လာတယ္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလိုႏိုင္ငံမ်ိဳးက ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြဟာ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာကို စိတ္မဝင္စားသည့္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးဆိုတာနဲ႔ ကင္းကြာလို႔မရပါဘူး။

ျမန္မာဆိုတာနဲ႔ ရခိုင္ကိစၥက ပါလာၿပီ။ မည္သည့္ေမးခြန္းမ်ိဳးမဆို သင့္တင့္တဲ့ တုံ႔ျပန္မႈမ်ိဳး ျပဳတတ္ရမယ္။ ပညာသင္ဆုမေျပာနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာမယ္ေ႐ြးပြဲလို ၿပိဳင္ပြဲေတြမွာေတာင္မွ အေထြေထြဗဟုသုတဆိုတာ အေရးႀကီးတယ္။ ကိုယ္က သဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ပဲ စိတ္ဝင္စားတယ္၊ စီးပြားေရးပဲ စိတ္ဝင္စားတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္ကာလမွာ အရာအားလုံးသည္ ႏိုင္ငံေရး၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေနတယ္။ ကမၻာ့ျဖစ္စဥ္၊ ျမန္မာ့ျဖစ္စဥ္ေတြဟာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး က႑အားလုံးမွာ ေရာႏႊယ္ပတ္သက္ေနတဲ့ အတြက္ ဘာသိဘာသာေနလို႔ကိုမရဘူး။ ပညာသင္ဆုဆိုတာ ေတာ္ၿပီးသား ေက်ာင္သားေတြ၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ၿပီးသားေက်ာင္း သားေတြကို ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္တာျဖစ္တယ္။ ဒါဆို ေမးခြန္းက ကိုယ္ေရာ ေတာ္ႏိုင္သလား၊ ကိုယ္ေရာ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္သလားဆိုတာျဖစ္တယ္။ ဘယ္သူပဲျဖစ္ျဖစ္ပါ၊ ရန္ကုန္သားပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ရန္ကုန္ျပင္ပ နယ္ေဒသကသူေတြပဲျဖစ္ျဖစ္ ၁၀ တန္း ေအာင္တယ္၊ ဘြဲ႕ရတယ္ဆိုရင္ ဘယ္သူမဆို ေတာ္ႏိုင္တယ္။ ဘယ္သူမဆို ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ အားထုတ္ႏိုင္တယ္။ လူအေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ စိတ္ေပါ့။ စိတ္သည္ အရာအားလုံးကို ေဆာင္သည္တဲ့။ လူတစ္ေယာက္ကို အျမင့္ကို ဆြဲတင္တာလည္း ဒီစိတ္ပဲ။ ေအာက္ကိုဆြဲခ်တာလည္း ဒီစိတ္ပဲ။

တကယ္ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ထားတယ္ဆိုတာ ဘ၀မွာ အေရးႀကီးတဲ့တိုက္ပြဲတစ္ခုပဲ။ လိုအပ္တဲ့လက္နက္ရိကၡာ ရွိရမယ္၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ရွိရမယ္၊ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ ရွိရမယ္၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ ရွိရမယ္၊ မဟာဗ်ဴဟာ အခ်ိန္ကာလကန္႔သတ္ခ်က္ရွိရမယ္။ တိုးသင့္တန္ တိုးရမယ္။ ဆုတ္သင့္တန္ ဆုတ္ရမယ္။ ပိတ္ဆို႔မႈေတြရွိရင္ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္ရမယ္။ ရခ်င္၊ လိုခ်င္၊ ေရာက္ခ်င္တဲ့ ပစ္မွတ္ကို အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳး၊ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ခ်ဥ္းကပ္ရယူတတ္ရမယ္။ ပညာသင္ဆု ေလၽွာက္တယ္ဆိုတာ ပညာသင္ဆုရယူဖို႔တင္ မဟုတ္ဘူး။ ပညာသင္ဆုေလၽွာက္ထားရရွိလို႔ ျပည္ပမွာ ပညာသင္ၾကားစဥ္ကာလမွာလည္း ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈကို ႏွစ္ဆျမႇင့္တင္ရမယ္။ ပိုၿပီး မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေတြးေခၚႏိုင္ရမယ္။ ဆိုခ်င္တာ ဝန္းက်င္က ေျပာင္းသြားၿပီ။ ပညာသင္တဲ့ႏိုင္ငံရဲ႕ ဝန္းက်င္ဆိုတာ ကိုယ့္ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္တတ္တယ္။ ဆိုခ်င္တာ ေရ၊ မီး၊ အင္တာနက္၊ အမ်ားျပည္သူသုံး ဘတ္စ္ကား၊ ရထားစနစ္ေတြလို အေျခခံအေဆာက္အဦေတြက ျပည့္စုံေကာင္းမြန္တယ္။ အဲဒီ ရင္းျမစ္ေတြကို ရယူၿပီး ကိုယ္သင္ၾကား၊ သင္ယူရတဲ့ ဘာသာရပ္ကိုသာမက ေက်ာင္းၿပီးရင္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ကိုင္မယ့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြကို တင္ႀကိဳစဥ္းစားရမယ္။

ဒီေဆာင္းပါးဟာ ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ထားလိုသူ သာမန္ပညာေရးအေျခအေနရွိတဲ့ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူေတြအတြက္ ရည္႐ြယ္တယ္။ ပညာသင္ဆုေလၽွာက္ရင္ ျဖစ္ပါ့မလား၊ ရႏိုင္ပါ့မလား စသျဖင့္ ေတြေဝေနသူမ်ားကို ရည္႐ြယ္တယ္။ ပညာသင္ဆုေလၽွာက္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေဆာင္႐ြက္တယ္ဆိုတာ အျပင္းလည္းပါတယ္၊ အေပ်ာ့လည္းပါတယ္။ အေရးႀကီးတာ ဘာလုပ္လုပ္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အထင္မႀကီးဖို႔၊ အထင္မေသးဖို႔ ျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ အႀကီးမားဆုံးရန္သူက ေတြေဝမႈပဲ။ မဝံ့ရဲမႈပဲ။ ေနာက္ျပန္ဆုတ္မႈပဲ။ ေဆာင္းပါးမွာ အဂၤလိပ္စာ ဘယ္လို ေလ့လာရမယ္၊ အင္တာဗ်ဴး ဘယ္လိုေျဖရမယ္၊ ဘယ္လိုဘာသာရပ္ေတြ ေလ့လာရမယ္ဆိုတာ ေဆြးေႏြးမွာမဟုတ္ဘဲ ပညာသင္ဆို ရွာေဖြေလၽွာက္ထားစဥ္မွာ ထားသင့္ထားထိုက္၊ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ အေျခအေနအခ်ိဳ႕ကို စာေရးသူကိုယ္ေတြ႕ အေတြ႕အႀကဳံအခ်ိဳ႕နဲ႔ မၽွေဝေဆြးေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲပါ

တစ္စုံတစ္ခုကို ရခ်င္ၿပီ၊ လိုခ်င္ၿပီ၊ ျဖစ္ခ်င္ၿပီဆိုရင္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲတတ္ရတယ္။ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲတယ္ဆိုတာ ကိုယ္ကိုယ္ကိုယ္သိျမင္တာေပါ့။ ကိုယ့္အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ေတြကိုသိတာ ျဖစ္တယ္။ ဆိုပါစို႔။ ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ခ်င္တယ္။ လြယ္သလား။ ခက္သလား။ ခက္တာေပါ့။ အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္ေလာက္ ႏိုင္ငံျခားမွာသြားေနၿပီး ဟိုက ကိုယ့္အတြက္ ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္ အျပည့္အဝအကုန္အက်ခံတယ္ဆိုတာ နည္းတဲ့အခြင့္အေရးမွ မဟုတ္တာပဲ။ ဒီလိုအခြင့္အေရးမ်ိဳးရဖို႔ဆိုရင္ ကိုယ့္ဘက္က အင္မတန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ဖို႔ လိုတယ္။ ပညာသင္ဆုေပးတယ္ဆိုတာ အရည္အခ်င္းရွိၿပီးသားသူေတြကို ေပးတာ ျဖစ္တယ္။ ပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ထားဖို႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ျပည့္မီရမယ္။ ဟိုေရာက္မွ ႀကိဳးစားမယ္ဆိုတာမ်ိဳး မရဘူး။ ခပ္တိမ္တိမ္ေတြးလို႔ မရဘူး။ ဆိုခ်င္တာ တကယ္ပညာသင္ဆုလိုခ်င္ၿပီဆိုရင္ ကာလအတိုင္းအတာတစ္ခုသတ္မွတ္ၿပီး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရမယ္။ မနက္ေစာေစာထသင့္ ထရမယ္။ ညအိပ္ရာေနာက္က် ဝင္သင့္ဝင္ရမယ္။ အဲဒီကာလကို အနစ္နာခံေပးဆပ္တဲ့ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ရမယ္။ ၁၀ တန္းေအာင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့သလိုမ်ိဳး၊ အတန္းထဲမွာ အဆင့္၊ အမွတ္ေကာင္းဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့သလိုမ်ိဳး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းမႈျပဳရမယ္။ အားျဖစ္တဲ့စာေတြ ဖတ္ရမယ္၊ အားျဖစ္တဲ့ အစားအစာေတြ စားရမယ္၊ အားျဖစ္တဲ့ အေတြးေတြ ေတြးေတာတတ္ရမယ္။ စိတ္႐ႈပ္ေထြးလာရင္ တရားထိုင္၊ စိတ္ပင္ပန္းလာရင္ ကိုယ္ႏွစ္သက္တဲ့ အပန္းေျဖမႈေတြနဲ႔ အပန္းေျဖစိတ္ေလၽွာ႔တတ္ရမယ္။ ကိုယ္လိုခ်င္တာ ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆုေနာ္။ တစ္ကမၻာလုံးက ေက်ာင္းသားေတြနဲ႔ အၿပိဳင္ေလၽွာက္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ သူတို႔ထက္ သာလြန္ေၾကာင္းျပသႏိုင္ဖို႔ အဂၤလိပ္စာတစ္ခုတည္းနဲ႔ မလုံေလာက္ဘူး။ အေထြေထြဗဟုသုတ၊ အေထြေထြစီမံခန္႔ခြဲမႈ အားလုံး လိုတယ္။

စာေရးသူဆို ငယ္စဥ္ပညာသင္စဥ္ကာလမွာ စာဖတ္ၿပီးရင္၊ စာမွတ္ၿပီးရင္ ေခါင္းထဲ မစြဲဘူး။ ဒီေတာ့ ႏွစ္ႀကိမ္၊ သုံးႀကိမ္ ျပန္ဖတ္ရတယ္။ ဆိုခ်င္တာ သူမ်ားက တစ္ေခါက္၊ ႏွစ္ေခါက္ဖတ္ၿပီး ေျပးလႊားေဆာ့ကစားေနခ်ိန္မွာ ကိုယ္က ေလး၊ ငါးေခါက္ ဖတ္ရတယ္၊ မွတ္ရမယ္။ ဒီေတာ့ သူမ်ားထက္ ႏွစ္ဆ၊ သုံးဆ ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့ရတယ္။ အခ်ိန္ဆိုတာ ၂၄ နာရီပဲ ရွိတယ္။ လိုခ်င္လည္း ခ်ဲ႕ယူလို႔မရဘူး။ ဒီေတာ့ မနက္ဆို ၅ နာရီေလာက္ထ စာၾကည့္ရတယ္။ ညဆို ၁၁ နာရီ၊ ၁၂ နာရီ ေလာက္အထိ စာၾကည့္ရတယ္။ ဒီလို ၾကည့္ႏိုင္ပါမွ သူမ်ားနဲ႔ တန္းတူေလာက္ ျဖစ္မွာေလ။ ဆိုခ်င္တာ ကိုယ့္ရဲ႕လူေနမႈ ပုံစံကိုေျပာင္းလိုက္ရတယ္။ ေအာင္ျမင္ခ်င္တာကိုး။ ဒီလိုငယ္စဥ္ကကည္းက ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲမႈေတြက ဘ၀တစ္ေလၽွာက္ အေလ့အက်င့္ျဖစ္သြားၿပီး အဲဒီလို အေလ့အက်င့္ေတြနဲ႔ အတိတ္ဘ၀ကံအေၾကာင္းေတြ တိုက္ဆိုင္ေပါင္းစပ္လိုက္ေတာ့ ဘ၀မွာ အျပည့္အဝႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆု သုံးႀကိမ္မက ရရွိခဲ့တယ္။

ရလဒ္ ထြက္ပါေစ

ျမန္မာလူငယ္ေတြမွာ အားနည္းခ်က္တစ္ခုက အလုပ္ေတာ့လုပ္တယ္။ သို႔ေသာ္ ရလဒ္ေကာင္းမထြက္တာပဲ။ ဒီမွာဆိုခ်င္တဲ့ ရလဒ္ေကာင္းဆိုတာ ဘ၀ျမင့္မားေစဖို႔ အေထာက္အကူျပဳရတယ္။ အလုပ္ဆိုတာ ဝင္ေငြရမွမဟုတ္ဘူး။ ဆိုပါစို႔။ ေက်ာင္းသားေပါ့။ ေက်ာင္းသားရဲ႕ အလုပ္က ဘာလဲ။ ေက်ာင္းတက္ဖို႔၊ စာႀကိဳးစားဖို႔ေပါ့။ သူ႕ရဲ႕ပန္းတိုင္က ဘြဲ႕တစ္ခုခုရဖို႔ေပါ့။ ဘြဲ႕ရမွ လူရာဝင္တတ္တယ္။ အလုပ္အကိုင္မွာ ဘြဲ႕ရျခင္း၊ မရျခင္းနဲ႔ တိုင္းတာတယ္။ အလုပ္အကိုင္တင္ မဟုတ္ဘူး။ ေရွ႕ဆက္ ႏိုင္ငံျခားမွာ ပညာသင္ခ်င္တယ္ဆိုလည္း ဘြဲ႕တစ္ခုေတာ့ရထားမွ ေရွ႕ဆက္လို႔ရတယ္။ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ တကၠသိုလ္တက္တယ္။ ဘြဲ႕ရတယ္ဆိုတာ သာမန္ရလဒ္ပဲ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက သာမန္ဘြဲ႕ေလာက္နဲ႔ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းရဖို႔ဆိုတာ ခက္ခဲမွာေပါ့။ ခုေခတ္က တစ္ဘြဲ႕မဟုတ္ဘူး။ ႏွစ္ဘြဲ႕ေလာက္ ရွိပါမွ။ ဘာသာစကားတစ္ခု မဟုတ္ဘူး။ ဘာသာစကားႏွစ္ခု ရွိပါမွ။ အလုပ္အကိုင္ တစ္ေနရာတည္း မဟုတ္ဘူး။ ႏွစ္ေနရာ၊ သုံးေနရာ လုပ္ဖူးပါမွ။ ဆိုခ်င္တာ ခုေခတ္က ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ ျပင္းထန္တယ္။ အလုပ္လုပ္ရင္ ရလဒ္ေကာင္းေကာင္းထြက္ဖို႔လိုတယ္။ အခ်ိဳ႕ သင္တန္းေတြ တက္တယ္။ သင္တန္းဆိုတာ တက္တိုင္း တိုးတက္တာမဟုတ္ဘူး။ သင္တန္းဆိုတာ ပညာေရးမွာ ေလွကားထစ္ တစ္ထစ္ပဲ။ အဲဒီသင္တန္းက ဘယ္ေလာက္ ရသလဲ၊ ဘယ္လို ခ်ိတ္ဆက္အသုံး ျပဳႏိုင္သလဲ၊ ရလဒ္ေပါ့။ ရလဒ္တစ္ခုခုေတာ့ ရ, ရမယ္။ ရလဒ္စုစုေပါင္းရဲ႕ ထြက္ကုန္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈပဲ။ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ သင္တန္းေတြတက္ၿပီး တဝဲလည္လည္ျဖစ္၊ အဂၤလိပ္စာလည္း မတိုးတက္၊ ဗဟုသုတလည္း မတိုးပြား၊ ေဖ့စ္ဘုတ္ေလာက္ပြတ္ၿပီး အတင္းေျပာတဲ့ အဆင့္ေလာက္ဆို မနိပ္ဘူးေပါ့။ စာေရးသူဆို ရလဒ္အၿမဲၾကည့္တယ္။ ရလဒ္မထြက္ဘူးဆိုရင္လုပ္ေနတဲ့အလုပ္ကို ျပန္ဆန္းစစ္တယ္။ အခုစာေရးတယ္ဆိုတာ ေဖ့စ္ဘုတ္ေပၚမွာ အေပ်ာ္တင္ေနတာမဟုတ္ဘူး။ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေရးေနတာျဖစ္တယ္။ ကိုယ့္စာ၊ ကိုယ့္ေဆာင္းပါး သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ထဲပါတယ္ဆိုတာ ရလဒ္ပဲ။ အဲဒီေဆာင္းပါးေတြ စုလိုက္ရင္ တစ္ႏွစ္ဆို ေဆာင္းပါးမ်ားစုစည္းမႈ စာအုပ္တစ္အုပ္ ထြက္တယ္။ အဲဒါ ရလဒ္ပဲ။ ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ ရလဒ္ပဲ။ ပညာသင္ဆုလည္း ဒီလိုပဲ။ အခ်ိဳ႕ဆို လြန္ခဲ့တဲ့ သုံး၊ ေလးႏွစ္ကလည္း ပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္။ အခုလည္း ႀကိဳးစားေနတုန္းပဲ။ ေနာင္သုံးေလးႏွစ္လည္း ဒီလိုပဲႀကိဳးစားေနဦးမယ့္ သေဘာရွိတယ္။ သူတို႔ကို ေသခ်ာေလ့လာၾကည့္။ ခပ္ေပါ့ေပါ့ပဲ ႀကိဳးစားအားထုတ္တယ္။ အဆင္မေျပရင္ အၾကာင္းတစ္ခုခုျပတယ္။ ဆိုခ်င္တာ ရလဒ္မထြက္ဘူး။ သူတို႔ တစ္ခုခု မွားေနတယ္။ ေနာက္ဆုံး အသက္က ၃၅၊ ၄၀ေက်ာ္သြားတယ္။ ဆရာရယ္ … အမ်ားႀကီး ႀကိဳးစားခဲ့ပါတယ္။ မရခဲ့ပါဆိုတဲ့သူေတြ ေတြ႕ဖူးတယ္။ ဒီမယ္ဗ်ာ။ ႀကိဳးစားရင္ ေလာကမွာ မရဘူးဆိုတာမရွိဘူး။ ရကို ရရမယ္။ စိတ္က်န္းမာေရးေကာင္းတယ္၊ လူက်န္းမာေရးေကာင္းတယ္၊ လုပ္သက္အေတြ႕အႀကဳံ ရွိတယ္၊ ေလ့လာရွာေဖြမႈ ေကာင္းတယ္၊ ငယ္တုံးမွာ စနစ္တက် ႀကိဳးစားအားထုတ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ဘ၀မွာ ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆုရရွိျခင္းဆိုတာ ျဖစ္ကိုျဖစ္တယ္ဗ်ာ။

ကိုယ္လုပ္မွာကို နားလည္ပါ

အခ်ိဳ႕က ႏိုင္ငံျခားပညာသင္ဆုေတာ့ ေလၽွာက္ခ်င္တယ္။ ဘယ္ကစရမွန္း မသိဘူး။ ဘယ္လိုေလ့လာရမွန္းမသိဘူး။ ဘယ္ဘာသာရပ္ကို ယူရမလဲကအစ တိုင္ပင္တယ္။ အေျခခံက ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာဖို႔က အဓိကပဲ။ သင္တန္းတို႔၊ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းမႈတို႔ဆိုတာ တစ္ခဏပဲ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္က ႀကိဳးစားအားထုတ္ရွာေဖြဖို႔ လိုတယ္။ သတင္းရင္းျမစ္ေတြဆီ လိုက္ဖို႔လိုတယ္။ စာဖတ္ဖို႔ေတာ့လိုတာေပါ့။ အပင္ပန္းေတာ့ ခံရမယ္။ အခ်ိဳ႕က ေက်ာင္းၿပီးတာေတာ့ ဘာသာရပ္တစ္ခုေပါ့။ မဟာတန္း တက္ခ်င္ရင္၊ မဟာတန္းပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ခ်င္ရင္ အျခားဘာသာရပ္တစ္ခု ေျပာင္းလို႔ရ၊ မရေပါ့။ စာေရးသူ ျမန္မာႏိုင္ငံက မူလရတဲ့ဘြဲ႕က အေဝးသင္ဘြဲ႕ပါ။ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ မဟာဘြဲ႕ယူေတာ့ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးနဲ႔ ရခဲ့တာပါ။ ကိုယ္ေနာက္ထပ္ယူမယ့္ ဘာသာရပ္နဲ႔အကၽြမ္းတဝင္ရွိဖို႔က အဓိကျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မဟာဘြဲ႕ပညာသင္ဆုေပးတယ္ဆိုတာ လုပ္ငန္းခြင္ထဲက လုပ္သက္ရွိၿပီးသားသူေတြကို ေပးတာမ်ားပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အႀကဳံနဲ႔ မဟာဘြဲ႕သင္ခန္းစာေတြ ဆက္စပ္တာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ပညာသင္ဆုေလၽွာက္မယ္ဆိုရင္ လုပ္သက္ရွိထားတာ ေကာင္းပါတယ္။ ေကာင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ မဟာဘြဲ႕ပညာသင္ဆုအမ်ားစုက လုပ္သက္ လိုအပ္တာျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပည္တြင္းမွာ ေက်ာင္းတက္စဥ္ကာလမွာ အဂၤလိပ္စာေကာင္းေအာင္ ေလ့လာအားထုတ္ပါ။ ေက်ာင္းၿပီးရင္ NGO လို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွာ၊ သတင္းမီဒီယာလို အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွာ၊ Research အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခုမွာ အလုပ္လုပ္ပါ။ အနည္းဆုံး ၂ ႏွစ္ ေလာက္ လုပ္ပါ။ အဂၤလိပ္စာ၊ လုပ္သက္၊ အေထြေထြဗဟုသုတ အထိုက္အေလ်ာက္ ျပည့္စုံလာၿပီဆိုမွ ႏိုင္ငံတကာပညာသင္ဆု ေလၽွာက္ထားရင္ အခြင့္အလမ္းသာတာေပါ့။

စာေရးသူ ကိုရီးယားမွာ ေက်ာင္းတက္ဖို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕က ကိုရီးယားသံ႐ုံးမွာ တယ္လီဖုန္းအင္တာဗ်ဴးေတာ့ ဟိုဘက္က ပါေမာကၡေမးတဲ့ ေမးခြန္းေတြအျပင္ သူတို႔ကိုရီးယားေတြ စိတ္ဝင္စားမယ့္ ႏိုင္ငံတကာအေထြေထြဗဟုသုတအခ်ိဳ႕ (ေတာင္- ေျမာက္ကိုရီးယား ဆက္ဆံေရး၊ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ အေမရိကန္ ဆက္ဆံေရး) ကို ထည့္သြင္းေျဖဆိုတဲ့အခါ တစ္ဖက္က ကိုရီးယားပါေမာကၡက မၾကာခဏ Excellence ဆိုၿပီး တုံ႔ျပန္တာ သတိျပဳမိတယ္။ အဲဒီကတည္းက ကိုယ္ပါႏိုင္တယ္ဆိုတာကို တြက္ဆမိတယ္။ အင္တာဗ်ဴးအေပၚအေျခခံတဲ့ တစ္ကမၻာလုံးဆိုင္ရာ (အာရွ၊ အာဖရိက၊ ေတာင္အေမရိက) ပညာသင္ဆုရသူစာရင္းထုတ္ျပန္ေတာ့ ပညာသင္ဆုရသူ အေယာက္ ၃၀ ေက်ာ္မွာ စာေရးသူက အဆင့္ ၂ ရပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဆိုးလ္ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုေရာက္လာတဲ့ ဘ႑ာအခြန္ ဒုတိယဝန္ႀကီး (ယခု ႀကံ႕ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ) ကို တစ္ကမၻာလုံးမွာ အဆင့္ ၂ ရေၾကာင္းတင္ျပခဲ့တာ အမွတ္ရေနမိပါေသးတယ္။

စိတ္ေအးေစျခင္း

မိဘဆိုတာ သားသမီးေတြကို အင္မတန္ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ သူတို႔သားသမီးေတြ လမ္းေၾကာင္းမွားမွာ စိုးရိမ္တယ္။ ခုေခတ္သတင္းေတြက အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္ေနတာဆိုေတာ့ ပိုဆိုးတာေပါ့။ မိဘေတြကို ျပန္ၿပီးေက်းဇူးျပဳခ်င္တယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံျခားပညာသင္ဆုတစ္ဆုရေအာင္ ေလၽွာက္ထားၾကည့္ပါ။ ႏိုင္ငံျခားပညာသင္ဆုရပါမွ မိဘေက်းဇူးဆပ္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ ပညာသင္ဆုရရွိဖို႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္စဥ္ကာလဟာလည္း မိဘေက်းဇူးဆပ္တာပါပဲ။ အဲဒီလိုႀကိဳးစားအားထုတ္တယ္ဆိုတာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ၊ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္မႈကို ေဖာ္ျပတာျဖစ္တယ္။ လူငယ္တစ္ေယာက္ရဲ႕ ခြန္အားေတြကို အမွန္အကန္အသုံးျပဳတာျဖစ္တယ္။ ကိုယ္က ခပ္ညံ့ညံ့ဆိုရင္လည္း (ဘြဲ႕ေတာ့ရတယ္ေနာ္) ႏိုင္ငံျခားပညာသင္ဆု ေလၽွာက္မယ္လို႔ဆိုရင္ အမ်ားက အထင္မႀကီးဘဲ ေလွာင္ၿပဳံး ၿပဳံးတာ ခံခ်င္ခံရမယ္။ မိသားစုထဲမွာ အဲဒီလိုခံရရင္ ခံရခက္တယ္ေနာ္။ မိသားစုဝင္ေတြကို သူတို႔ထင္ျမင္ခ်က္ မွားတယ္ဆိုတာျပသဖို႔ အေကာင္းဆုံး ႀကိဳးစားအားထုတ္တတ္ဖို႔ပဲ လိုတယ္။ ကိုယ္တကယ္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႀကိဳးစားတယ္ဆိုတာ သိျမင္လာရင္ မိဘေတြဝမ္းသာလာပါလိမ့္မယ္။ စိတ္ေအးခ်မ္းသာ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္။ အဲဒါ ကိုယ္က မိဘေက်းဇူးဆပ္ျခင္းတစ္မ်ိဳးပဲ။ စာေရးသူ အေဖမဆုံးခင္ အေဖဟာ သူ႕သား ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ မဟာဘြဲ႕ပညာသင္ဆုရသြားတယ္ဆိုတာ သိသြားခဲ့တယ္။ သူအမ်ားႀကီး ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္တယ္ ဆိုတာ သူ႕မ်က္ႏွာမွာ အထင္းသား ေပၚလြင္ေနခဲ့တယ္။ ကိုရီးယားမွာ ေက်ာင္းတက္ေနတုန္း အေဖဆုံးပါတယ္။ ေနာက္ ကိုရီးယားကေန ေက်ာင္းၿပီးလို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္ေရာက္၊ သိပ္မၾကာဘူး။ ေနာက္တစ္ခါ ပညာသင္ဆုရလို႔ ေနာက္ထပ္မဟာဘြဲ႕ယူဖို႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကို သြားရတယ္။ အဲဒီတုန္းက အေဖ့ကို သတိရလိုက္တာေလ။ သူ႕သား အေမရိကန္ႏိုင္ငံမွာ ေက်ာင္းတက္ခြင့္ရတယ္ဆိုတာ သိခဲ့ရင္ေလ …။

 

ေအာင္ေအာင္ (IR)
(ေရွ႕တစ္ပတ္ဆက္ရန္)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *