ကားေဟာင္းကားသစ္ လြန္ဆြဲပြဲ

အေဟာင္းႏွင့္ အသစ္ၾကား လြန္ဆြဲပြဲမ်ားက ကမာၻအႏွံ႔အျပားတြင္ ျပင္းထန္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာ့ကားေဈးကြက္တြင္လည္း ထိုနည္းတူပင္ ျဖစ္သည္။

ကားအေဟာင္း ေဈးကြက္ႏွင့္ ကားအသစ္ေဈးကြက္မွာ လြန္ဆြဲလ်က္ရွိသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္ခန္႔ကမူ ျမန္မာ့ကားေဈးကြက္တြင္ Brand New ကားမ်ား၏အခန္းက႑မွာ မထင္မရွား ဝိုးတဝါးပင္ ရွိေနခဲ့သည္။

ယခုကား ထိုသို႔ မဟုတ္ေတာ့ေပ။ ရန္ကုန္ကားေဈးကြက္ကို Brand New ကားမ်ားက ႀကီးစိုးစျပဳလာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ကားေဟာင္း အေရာင္းသမားမ်ား၊ တစ္ပတ္ရစ္ကားတင္သြင္းသူမ်ားမွာ အခက္ႀကဳံလ်က္ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ ကားေဈးကြက္ကို မည္သည့္ကားမ်ားက လႊမ္းမိုးလာမည္နည္း။ ကားေဟာင္းလား၊ Brand New လားဆိုသည္က စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ျဖစ္သည္။

အလဲထိုးခံ တစ္ပတ္ရစ္

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းမႈမူဝါဒကို ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ဘယ္ေမာင္းမ်ားကိုသာ တင္သြင္းရန္ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္မွစ၍ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းရာတြင္ ဘယ္ေမာင္းမ်ားသာ တင္သြင္းခဲ့ၾကသည္။

ဘယ္ေမာင္းမ်ားသည္ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ေဈးကြက္ကို အလဲထိုးခဲ့သည္။ ဂ်ပန္တစ္ပတ္ရစ္ကား တင္သြင္းမႈမွာ ေလ်ာ့က်ခဲ့ရသည္။

ထို႔ျပင္ ၂၀၁၈ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒတြင္ ေမာ္ဒယ္လ္ႏွစ္သတ္မွတ္ခ်က္ကို ျမႇင့္ထားခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္း ဂ်ပန္ကားတစ္ပတ္ရစ္ေဈးကြက္မွာ အထိနာခဲ့ရေၾကာင္း တစ္ပတ္ရစ္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ေရာင္းလုပ္ကိုင္သူ ဦးေအာင္သန္းဝင္းက ရွင္းျပသည္။

“ျဖစ္ေစခ်င္တာကေတာ့ ဘယ္ေမာင္း၊ ညာေမာင္း ႀကိဳက္တာသြင္းပါေစေပါ့ဗ်ာ။ ေမာ္ဒယ္လ္သတ္မွတ္ခ်က္ကေတာ့ ထားပါေတာ့”ဟု ၎က သူ႕ဆႏၵကို ဖြင့္ဟသည္။

ထိုစဥ္ကမူ ဘယ္ေမာင္းမ်ားကို ဂ်ပန္မွမဟုတ္ဘဲ ဥေရာပသို႔ ေျခဆန္႔ဝယ္ယူကာ ျပည္တြင္းသို႔ သြင္းရန္ ႀကံစည္ခဲ့ဖူးသူမ်ားလည္းရွိသည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ဥေရာပသို႔ တင္ပို႔ေသာ ဘယ္ေမာင္းကားမ်ားမွာလည္း တစ္ပတ္ရစ္ဆိုပါက ဥေရာပမွ ျမန္မာသို႔ ျပန္လည္တင္ပို႔ရမည္ျဖစ္ရာ သေဘၤာခႏွင့္ CIF (ဆိပ္ကမ္းအေရာက္ စည္းက်ပ္ တန္ဖိုး) ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထင္သေလာက္ မလြယ္ခဲ့ေပ။

တစ္ပတ္ရစ္ကားတင္သြင္းသူမ်ားသာမက တစ္ပတ္ရစ္ကားအေရာင္းစင္တာမ်ားလည္း ဘယ္ေမာင္းမူဝါဒ၏ ဒဏ္ကို ခံစားခဲ့ရေၾကာင္း KL Seven ကားအေရာင္းစင္တာမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ကိုၾကည္သာဟန္က ဆိုသည္။

“ရပ္တန္႔လုနီးပါးျဖစ္ေနတာက ကားအေရာင္းစင္တာေတြပါ။ ယခင္ႏွစ္ေတြက တင္သြင္းခဲ့တဲ့ ကားေတြေတာင္ ကၽြန္ေတာ့္ဆီမွာ ရွိေသးတယ္။ ၂၀၁၂ ေမာ္ဒယ္လ္ေလးေတြ။ မေရာင္းရေသးဘူး။ ႏွစ္ေပါက္ေနၿပီ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

သြင္းကုန္ေလၽွာ႔ခ်ေရး စေတးခံ

အစိုးရ၏ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒသည္ သြင္းကုန္ေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ SKD လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးရန္ရည္႐ြယ္သည္ဟု ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းျခင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ဦးရန္ႏိုင္ထြန္းက The Voice Journal  သို႔ ေျပာၾကားသည္။

ဘယ္ေမာင္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံသတ္မွတ္ခ်က္အရ ညာေမာင္းမ်ားထက္ အႏၲရာယ္ပိုကင္းေစသည္ဟု သတ္မွတ္ထားၾကရာ လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒကို ခ်မွတ္ရာတြင္လည္း ဘယ္ေမာင္း၊ ေမာ္ဒယ္လ္ႏွစ္ သတ္မွတ္ခ်က္ျမင့္ေသာ ကားမ်ားကိုသာ တင္သြင္းခြင့္ျပဳခဲ့ျပန္သည္။

၂၀၁၉ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒတြင္မူ လူစီးေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ယာဥ္အိုယာဥ္ေဟာင္းလဲလွယ္ျခင္းစနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းမည္ဆိုပါက အနည္းဆုံး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ထုတ္၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းရမည္ဆိုပါက အနည္းဆုံး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထုတ္ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။

ကုန္တင္ယာဥ္ႏွင့္ ခရီးသည္တင္ယာဥ္မ်ားကိုမူ ယာဥ္အိုယာဥ္ေမာင္းစနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းသည္ ျဖစ္ေစ၊ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းသည္ျဖစ္ေစ အနည္းဆုံး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ထုတ္ ျဖစ္ရန္ လိုအပ္သည္။

အထက္ပါအခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လၽွင္ ေရာက္ရွိခုႏွစ္ႏွင့္ ကြာဟခ်က္သိပ္မရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို တင္သြင္းရန္မူဝါဒက သတ္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မူဝါဒတြင္လည္း ထိုကဲ့သို႔ပင္ သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းမႈမွာ ေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။

“တင္သြင္းမႈကေတာ့ အခုႏွစ္ပိုင္းမွာလည္းပဲ က်ေနတဲ့ သေဘာရွိတယ္”ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရန္မ်ိဳးေအာင္က ဆိုသည္။

ေျမေတာင္ေျမႇာက္ခံရသည့္ SKD

၂၀၁၈ ႏွင့္ ၂၀၁၉ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္မူဝါဒသည္ ျပည္တြင္း၌ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္  SKD (Semi Knocked Down) လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း ပိုသာေစသည္ဟု ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ေဒါက္တာစိုးထြန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ စာရင္းမ်ားအရ ဆိုပါက ျပည္တြင္း၌ SKD စနစ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီအေရအတြက္မွာ ကိုးခုရွိသည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိုးျမင့္ေအာင္က ဆိုသည္။

“ဟုတ္ပါတယ္။ အကုန္လုံး SKD  ခ်ည္းပါပဲ။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဘတ္စ္ကားထုတ္ဖို႔ လာေမးၾကတာ ရွိပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ခရီးသည္တင္ယာဥ္တို႔၊ ကုန္ကားတို႔ ဒီမွာလာထုတ္ၾကဖို႔ စိတ္ဝင္တစားလာေမးၾကတာ ရွိပါတယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ SKD သည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဦးစားေပးျဖစ္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Brand New ကားမ်ား၏ ေဈးကြက္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ဆိုသည္။

SKD စနစ္ျဖင့္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ကားမ်ားတြင္ ဆူဇူကီး၊ နစ္ဆန္း၊ ဖို႔ဒ္တို႔က ျပည္တြင္း၌ နာမည္ရလ်က္ရွိသည္။

“ဆူဇူကီးရဲ႕ ေရာင္းအားကေတာ့ တစ္ႏွစ္ တစ္ႏွစ္ဆိုတာထက္ လစဥ္ကိုေတာင္ သူ႕ေရာင္းအားက တိုးလာတဲ့ သေဘာရွိတယ္။ လစဥ္ကေတာ့ ေရာင္းအားက အစီးေရေထာင္ခ်ီေတာ့ ရွိေတာ့ေပါ့” ဟု KL Seven ကားအေရာင္းစင္တာမွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာကိုၾကည္သာဟန္က ဆိုသည္။

ကားသစ္မ်ား၏ အားသာခ်က္

ေခတ္ေျပာင္းလာသည္ႏွင့္အမၽွ စားသုံးသူမ်ား၏ အႀကိဳက္မွာလည္း ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။ ယခင္ကမူ ျပည္တြင္း၌ မရွိမျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဂ်ပန္ တစ္ပတ္ရစ္ကားမ်ားကိုသာ သုံးစြဲေနခဲ့ရသည္။ တစ္ပတ္ရစ္ေဈးကြက္ႏွင့္အတူ ဘုရင့္ေနာင္ကားပစၥည္းအေဟာင္း ေဈးကြက္မွာလည္း တြင္က်ယ္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲတြင္ ကားသစ္မ်ားကို သုံးစြဲခြင့္ရလာၾကသည္။ အေဟာင္းႏွင့္အသစ္တို႔တြင္ အသစ္သည္ လူတို႔၏သည္းေျခႀကိဳက္ျဖစ္သည္မွာ ဓမၼတာပင္ ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကလည္း စားသုံးသူကို နည္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိျပန္သည္။ လစဥ္နီးပါးအမည္မ်ိဳးစုံျဖင့္ ျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပပြဲမ်ားက သက္ေသပင္ျဖစ္သည္။

“ပြဲအတြင္းမွာတင္ ကားအသစ္အစီးေရရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ေရာင္းခ်ခဲ့ရပါတယ္”ဟု ကားျပပြဲမ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည့္ CarsDB (Rebbiz Co., Ltd.)  ကုမၸဏီ Chief Operation Officer  ဦးေဝၿဖိဳးေက်ာ္က ဆိုသည္။

တစ္ဖက္တြင္လည္း ကားသစ္မ်ားတြင္ အားသာခ်က္မ်ား အမွန္တကယ္ ရွိေနျပန္သည္။ Brand New ကားသစ္ ဝယ္ယူမႈအတြက္ ကနဦးေပးသြင္းေငြမွာလည္း ကားတန္ဖိုး၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွသည္ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိသာ ေပးသြင္းရျခင္း၊ ဇီး႐ိုးကီလိုမွ စတင္ေမာင္းႏွင္ႏိုင္ျခင္း၊ အာမခံသုံးႏွစ္မွ ငါးႏွစ္အထိ ရရွိႏိုင္ျခင္း၊ အသစ္ႏွင့္ အေဟာင္းၾကား ေဈးႏႈန္းကြာဟခ်က္က်ဥ္းေျမာင္းလာျခင္းတို႔သည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္သည္။ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္ျခင္းကလည္း ကားသစ္မ်ားအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈတစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။

“အားအသာဆုံးကေတာ့ ဘဏ္ေတြကေန သုံးႏွစ္၊ ငါးႏွစ္အရစ္က်စနစ္နဲ႔ ဝယ္ႏိုင္တယ္။ အခုေနာက္ဆုံးဆို ခုနစ္ႏွစ္အထိ ျဖစ္လာတာရွိတယ္။ ဒါေတြက အားသာခ်က္ေပါ့။ Used ကားေတြကေတာ့ ဒါမ်ိဳး အခြင့္အလမ္း မရဘူးဗ်”ဟု ကိုၾကည္သာဟန္က ဆိုသည္။

အရစ္က်ဝယ္ယူမႈအတြက္ အတိုးႏႈန္းမွာလည္း ဘဏ္ေပၚလိုက္၍ ကြာျခားမႈရွိေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုေပ။ အဆိုပါႏႈန္းထားသည္ ဘဏ္တိုးႏႈန္းပင္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ေခ်းေငြအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ထက္သက္သာသည့္ ႏႈန္းထားတစ္ရပ္ ျဖစ္သည္။

ထိုထက္ပို၍ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ အားသာခ်က္မွာ Brand New ကားမ်ားသည္ ရန္ကုန္လိုင္စင္ရရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ပင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ Brand New ႏွင့္ တစ္ပတ္ရစ္တိုက္ပြဲ၏ အေျဖကို ကိုၾကည္သာဟန္က ယခုလို ဆိုသည္။

“ျပည္ပက တင္သြင္းတဲ့ ကားေဈးကြက္ကေတာ့ အေတာ္ေလးေအးစက္သြားၿပီလို႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ ရာခိုင္ႏႈန္းအားျဖင့္ေတာ့ Brand New ကားေဈးကြက္က ၂၀၁၈ ထက္ ၂၀၁၉ မွာ ပိုၿပီးလႊမ္းမိုးဦးမွာပါပဲ”။     

ရဲႏိုင္ဦး

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *