ဗဟိုဘဏ္ကိုင္တြယ္ရမည့္ က်ပ္ေငြအသုံးတြင္က်ယ္ေရး ပုစၧာ

“အခန္းခေတြက ၆၅ ေဒၚလာကေန ၁၃၅ ေဒၚလာအထိ အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္ခင္ဗ်”

ယင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခမွ အဆင့္မီဟိုတယ္တစ္ခု၏ တစ္ရက္တည္းခိုစရိတ္ကို စုံစမ္းေမး ျမန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာအတိုင္း ေပးသြင္းႏိုင္သလို ျမန္မာက်ပ္ေငြႏွင့္ေပးသြင္းလိုက ယင္းေန႔ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးအေပၚအေျခခံကာ ဟိုတယ္ကတြက္ခ်က္သည့္ႏႈန္းျဖင့္လည္း တည္းခိုစရိတ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း အဆိုပါဟိုတယ္မွ တာဝန္ရွိသူက ေျဖၾကားသည္။

ဟိုတယ္တည္းခိုစရိတ္အျပင္ ပညာေရးအတြက္လည္း ေဒၚလာျဖင့္ ေပးေခ်ၾကရသည္။

“သင္တန္းေၾကးကို ေဒၚလာနဲ႔သတ္မွတ္ထားတယ္။ သင္တန္းေၾကးသြင္းမယ့္ေန႔မွာ ေပါက္တဲ့ေဈးနဲ႔ ေပးရတယ္။ စာေမးပြဲေၾကးကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားက သတ္မွတ္ထားတာဆိုေတာ့ ေဒၚလာဝယ္ၿပီးေတာ့ သြင္းရတယ္” ဟု ျပည္တြင္းပညာေရး ေအဂ်င္စီတစ္ခုတြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းတက္ေရာက္ေနသူ မျဖဴလြင္က ဆိုသည္။

အမွတ္တရပစၥည္းဆိုင္အခ်ိဳ႕၊ ေခတ္မီစားေသာက္ဆိုင္ႀကီး အခ်ိဳ႕တြင္လည္း ေဒၚလာျဖင့္ေပးေခ်မႈကို လက္ခံၾကသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ကားအေရာင္းအဝယ္၊ အိမ္ခန္းေရာင္း၊ ဟိုတယ္ငွားခ၊ လက္ဝတ္ရတနာေရာင္းတာေတြအပါအဝင္ ေနရာအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာနဲ႔ ေဈးႏႈန္းေတြ ေတြ႕ႏိုင္ၿပီး မသိမသာေရာ သိသိသာသာပါ အေမရိကန္ေဒၚလာကို သုံးစြဲေနတာ ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ကယားျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ (၉) လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းက အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမးျမန္းစဥ္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံပိုင္ေငြေၾကး ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္ႏွင့္ တရားမဝင္ေငြေၾကးသုံးစြဲမႈမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြကို ျပည္တြင္းသုံးက်ပ္ေငြျဖင့္ လဲလွယ္သုံးစြဲရန္ တြန္းအားေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ၊ မရွိ ေမးခြန္းကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ၎က ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ လက္ခံကိုင္ေဆာင္ခြင့္ရထားသည့္လုပ္ငန္းမ်ားထံမွ လိုင္စင္႐ုပ္သိမ္းထားသည္မွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလကတည္းကျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ ကုန္ပစၥည္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးျဖင့္ ေပးေခ်ေဆာင္႐ြက္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားစြာရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းသုံးက်ပ္ေငြအခန္းက႑ မေလ်ာ့က်ေစရန္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြအသုံးျပဳမႈ မမ်ားေစရန္၊ ႏိုင္ငံတြင္း ေငြေၾကးတည္ၿငိမ္မႈရွိေစရန္၊ ႏိုင္ငံျခားေငြလိုအပ္ခ်က္ ပမာဏေလ်ာ့က်ေစရန္ ႏိုင္ငံသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၏ ဝယ္ယူသုံးစြဲမႈႏွင့္ ေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ဝန္ေဆာင္ခ၊ အခ ေၾကးေငြလက္ခံမႈမ်ားကို က်ပ္ေငြႏွင့္သာေပးေခ်ရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အမိန္႔ၫႊန္ ၾကားခ်က္တစ္ႀကိမ္၊ ထပ္ဆင့္ၫႊန္ၾကားစာတစ္ႀကိမ္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ေနာက္ထပ္အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ႀကိမ္ ဗဟိုဘဏ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ခုလို ၫႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္ထားေပမယ့္ လိုက္နာမႈအားနည္းေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္က ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံျခားသုံးေငြ လက္ခံကိုင္ေဆာင္ခြင့္လိုင္စင္႐ုပ္သိမ္းၿပီးေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲေကာင္တာမ်ား ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လကုန္အထိ တစ္ႏိုင္ငံလုံးတြင္ ေငြလဲေကာင္တာ ၁၄၀၀ ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

သို႔ရာတြင္ ဟိုတယ္၊ စားေသာက္ ဆိုင္၊ အမွတ္တရပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္၊ ျပည္တြင္းတြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံကာ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ပညာေရးေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား တိုက္ခန္းငွားရမ္းခတို႔ကို အေမရိကန္ေဒၚလာျဖင့္ ေပးေခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဘိုဘိုငယ္ က ဆိုသည္။

ပုဂၢလိကက႑လုပ္ငန္းမ်ားအျပင္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားသည္လည္း ေျမငွားရမ္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းတို႔မွ ရရွိမည့္ဝင္ေငြကို ႏိုင္ငံျခားေငြႏွင့္ လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း ၎ကေျပာဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီႏွင့္ လက္ေအာက္ခံအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို က်ပ္ေငြျဖင့္ ေပးေခ်ရွင္းလင္းေရးလုပ္ေဆာင္ရန္ အမိန္႔စာ ထပ္မံထုတ္ျပန္ခဲ့ျပန္သည္။

“ျပည္တြင္းမွာ က်ပ္ေငြနဲ႔သာ သုံးစြဲရန္ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းမရွိလို႔ရွိရင္ ဘယ္လို အေရးယူေဆာင္႐ြက္မလဲ။ ထိုကဲ့သို႔အေရးယူျခင္းကို မည္သည့္ကာလမွာ စတင္မယ္ဆိုတာကို ျပည္သူလူထုကို အသိေပးၿပီးေတာ့ ပညာေပးကာလတစ္ခု သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္” ဟု ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အေၾကာင္းအရာတူ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ခုကို သုံးႏွစ္အတြင္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မႈ မရွိ၊ လိုက္နာေဆာင္႐ြက္မႈ အားနည္းေနျခင္းမွာ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။

“ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းက အတက္အက် အရမ္းၾကမ္းတဲ့အခါက်ေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသားအေနနဲ႔ က်ပ္ေငြအမ်ားႀကီးကိုင္ဖို႔ အဆင္မေျပၾကဘူး။ ေဒၚလာဆိုရင္ ကိုင္ရတာ က်စ္လ်စ္တယ္၊ ေငြရွင္းရတာလည္း ပိုလြယ္တယ္” ဟု အာနႏၵာခရီးသြားလုပ္ငန္း အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒၚစိုးေအမီေက်ာ္က ဆိုသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား အဆင္ေျပသက္ေသာင့္သက္သာျဖစ္ရန္လိုေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

က်ပ္ေငြႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္းမွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အတက္အက်ၾကမ္းခဲ့ၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုးမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၂ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းႏႈန္းႏွင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ ေငြလဲႏႈန္းအရ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းႏႈန္းအရ ယခုႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆုံးေငြလဲႏႈန္းမွာ ၁၃၂၆ က်ပ္ျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆုံးမွာ ၁၅၉၇ က်ပ္အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ျပင္ပေငြလဲေကာင္တာေဈးႏႈန္းမ်ားအရမူ ေငြလဲႏႈန္းမွာ အျမင့္ဆုံး ၁၆၅၀ က်ပ္ဝန္းက်င္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ ေငြေၾကးစနစ္တြင္ တန္ဖိုးအႀကီးဆုံး ေငြစကၠဴမွာ တစ္ေသာင္းက်ပ္တန္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိက်ပ္ေငြႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းမွာ တစ္ေဒၚလာ လၽွင္ ၁၆၀၀ က်ပ္နီးပါးျဖစ္သည္။

“က်ပ္ေငြနဲ႔ပဲ ေပးရမယ္ဆိုရင္ ေတာ္ေတာ္အခက္အခဲျဖစ္သြားဦးမယ္။ ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္အတြက္ ေဒၚလာ ၅၀၀ ကို က်ပ္ေငြတစ္ေသာင္းတန္ အ႐ြက္ ၈၀ ေလာက္ကိုင္ထားရမွာ သူတို႔အတြက္ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ေစတယ္” ဟု Grand  Lotus ခရီးသြားလုပ္ငန္း အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စြာမင္းက ရွင္းျပသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ ေငြသားအမ်ားအျပား ကိုင္ေဆာင္သုံးစြဲသည့္ အေလ့အထမွာ မရွိသေလာက္ျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔ ေငြသားအမ်ားအျပား လက္ဝယ္ရွိလၽွင္ပင္ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေမးျမန္းခံရမည့္ အေျခအေနျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံတကာ ပညာေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ေသာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း သင္တန္းေၾကး၊ စာေမးပြဲေၾကးမ်ားကို ေဒၚလာျဖင့္ ေပးေခ်ရသည္မ်ားလည္း ရွိသည္။

“ေဒၚလာနဲ႔ေရာ က်ပ္ေငြနဲ႔ပါသြင္းလို႔ရတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်ပ္ေငြနဲ႔သြင္းမယ္ဆိုရင္ သိတဲ့အတိုင္း ေငြလဲႏႈန္းက တစ္ခ်ိန္လုံးတက္ေနတာဆိုေတာ့ သင္တန္းေၾကးသြင္းဖို႔ အခ်ိန္ၾကာေလ ပိုက္ဆံပိုကုန္ေလ ျဖစ္ေရာ။ အဲဒီေတာ့ ေဒၚလာအရင္ဝယ္ထားလိုက္ၿပီး အဆင္ေျပတဲ့ရက္ ေငြသြားသြင္းတာ ကိုယ့္အတြက္ခံသာတာေပါ့” ဟု ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဘာသာရပ္ သင္တန္းတက္ေရာက္ေနသူ ကိုမင္းခန္႔ကဆိုသည္။

က်ပ္ေငြ-ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း အတက္အက်ၾကမ္းသည့္အခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ ကုန္စည္၊ ဝန္ေဆာင္မႈ ေရာင္းခ်သူႏွင့္ ဝယ္ယူသုံးစြဲသူတို႔အတြက္ အဆင္ေျပဆုံးနည္းလမ္းမွာ ေဒၚလာျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈျဖစ္ေနသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔က ေဒၚလာကိုင္ထားခ်င္လြန္းလို႔ ယူတာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ စဥ္းစားတာရယ္၊ ကိုယ့္ေဖာက္သည္ေတြ လြယ္ကူသက္သာေစဖို႔ပဲ” ဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသဆိုင္ရာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္လည္းျဖစ္သူ ဦးေက်ာ္စြာမင္းက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ က်ပ္ေငြျဖင့္ လစာ၊ ဝင္ေငြ ရေနသူမ်ားအတြက္မူ မိေအးႏွစ္ခါနာ ျဖစ္ရသည္။

ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း အတက္ၾကမ္းၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ပုံမွန္ဝင္ေနေသာဝင္ေငြမွာ ဝယ္ယူသုံးစြဲႏိုင္အား က်ဆင္းသြားသလို တစ္ဖက္တြင္ ေငြေဖာင္းပြမႈဒဏ္ကိုလည္း ထပ္ဆင့္ခံစားၾကရသည္။

ထိုအခ်ိန္တြင္ ေဒၚလာျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္ ေဈးကြက္အတြင္း ေဒၚလာလိုအပ္ခ်က္ျမင့္တက္၍ ေငြလဲႏႈန္းျမင့္တက္မႈကို ပိုဖိအားျဖစ္ေစၿပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ဆင္းေစမည့္လမ္းေၾကာင္းသို႔ ေရာက္သြားျပန္သည္။

ဂ်ာေအး သူ႕အေမ႐ိုက္၊ မုန္႔လုံး စကၠဴကပ္ ျပႆနာပင္။

ျပည္တြင္းသုံး က်ပ္ေငြတစ္မ်ိဳးတည္းျဖင့္ ေငြေပးေခ်မႈလုပ္ေဆာင္ရန္ ယခုအခ်ိန္ထိ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ေငြေၾကးေဈးကြက္ မတည္ၿငိမ္ျခင္းႏွင့္ ေခတ္မီဒစ္ဂ်စ္တယ္စနစ္သုံး ေငြေပးေခ်မႈကို က်ယ္ျပန္႔စြာ မလုပ္ႏိုင္ေသးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

“ေဒၚလာယူျခင္း၊ က်ပ္ေငြယူျခင္းကို အေလးေပးေျပာတာထက္ ေငြေပးေခ်မႈကို Digitalization ျဖစ္ေအာင္ ေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ပိုအေရးႀကီးတယ္။ ႏိုင္ငံျခားမွာလည္း ဒီလိုပဲ ကတ္နဲ႔ပဲရွင္းၾကတာ။ အေသးသုံးဖို႔ လိုတာေလာက္ပဲ သူတို႔ ႏိုင္ငံသုံး ေငြေၾကးလဲၾကတာ”ဟု ဦးေက်ာ္စြာမင္းက အႀကံျပဳသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေငြေပးေခ်မႈအေလ့အထတြင္ ေငြသားျဖင့္ေပးေခ်မႈ ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ၿပီး ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေငြသားျဖင့္သာေပးေခ်ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေပးေခ်မႈ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ Visa ၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ျမန္မာ့ေငြေၾကးႏွင့္ ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ အေလ့အထမ်ားအေပၚ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အမည္ျဖင့္ Visa ကုမၸဏီက အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ၌တြင္က်ယ္ေနၿပီျဖစ္ေသာ ေငြသားမဲ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း (Cashless Society) မ်ိဳး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္လာရန္အခ်ိန္ ေလးႏွစ္မွ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း ေျဖဆိုသူစုစုေပါင္း၏ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္း က ေျဖဆိုထားၾကသည္။

ေငြသားကိုသာ အေျခခံကိုင္ေဆာင္အသုံးျပဳသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကတ္စနစ္၊ အြန္လိုင္းေငြေပးေခ်စနစ္တို႔ အသုံးျပဳႏိုင္သည္မွာ ေလး၊ ငါးႏွစ္ခန္႔သာရွိေသးၿပီး ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အေျခခံအေဆာက္အဦ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေနသည္။

“ကတ္သုံးမယ္ဆိုျပန္ေတာ့လည္း သိတဲ့အတိုင္း လိုင္းမရ၊ လိုင္းက်တာ တစ္မ်ိဳး။ လိုသေလာက္ထုတ္လို႔ မရတာနဲ႔ ျပႆနာေတြက အမ်ားႀကီးပဲ” ဟု ေဒၚစိုးေအမီေက်ာ္က ဆိုသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးအားေကာင္းလာရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးမွသာလၽွင္ ေဒၚလာကိုင္ေဆာင္အသုံးျပဳမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ထပ္ေလာင္းေျပာဆိုသည္။

ကတ္စနစ္ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ပါက ေဒၚလာျဖင့္ေပးေခ်မႈ လက္ခံေဆာင္႐ြက္ေနေသာျပႆနာ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ကတ္စနစ္အျပင္ အျခားေသာ ေငြေပးေခ်မႈပလက္ေဖာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာရန္လိုေၾကာင္း ဦးေက်ာ္စြာမင္းက ေျပာသည္။

“Digitalization ကို အေလးေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္တာကမွ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို ပိုၿပီးအေထာက္အကူျဖစ္ေစလိမ့္မယ္” ဟု ၎၏အျမင္ကို ဆိုေလသည္။ 

 

စစ္ၿငိမ္းသူ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *