ႏိုင္ငံျခားျဖစ္အရက္ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည္ဟူေသာ သတင္း မမွန္ဟု စီးပြား/ကူးသန္းဆို

ဓာတ္ပံု - မုိးေက်ာ္လြင္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ၂၃

ႏိုင္ငံျခားျဖစ္အရက္မ်ား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳသည္ဟူေသာ သတင္းမမွန္ကန္ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္)ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးျမင့္ခ်ိဳက ေျပာၾကားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေအာက္တိုဘာလဆန္းမွ စတင္၍ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ား မေရာင္းခ်ရန္ ပိတ္ပင္ထားခဲ့ရာမွ လက္ရွိတြင္ ယာယီျပန္လည္ခြင့္ျပဳလိုက္ေၾကာင္း ျပည္တြင္းသတင္းဌာနတစ္ခုက ေရးသားထားျခင္းအေပၚ ၎က ေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္က တရားဝင္တားျမစ္ထားသည့္ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္သျဖင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းခြင့္မရွိသကဲ့သို႔ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္လည္းမရွိေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံျခားအရက္ေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အေနနဲ႔ကကို တားျမစ္ကုန္အေနနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတာ။ အရက္၊ စီးကရက္ ဘီယာေပါ့။ တင္သြင္းခြင့္မွ မရွိတာ။ အဲဒီ ဆိုင္မွာ ဘယ္လိုလုပ္ေရာင္းမလဲ။ ဒါကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တရားဝင္အမိန္႔ကို ထုတ္ျပန္ဖို႔လိုတာေပါ့။ ဒါကို ႏိုင္ငံေတာ္က ၫႊန္ၾကားထားတာ ဘာမွမရွိေသးဘူး”ဟု ၎က ဆိုသည္။

စားသုံးသူေရးရာဦးစီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ားအပါအဝင္ တားျမစ္ကုန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဈးကြက္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူသတင္းေပးတိုင္းၾကားခ်က္အရ စစ္ေဆးျခင္းမ်ား ပုံမွန္ေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

အရက္ႏွင့္ ဘီယာတင္သြင္းခြင့္ကို ျပည္တြင္းသို႔လာေရာက္ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအားေရာင္းခ်ရန္အတြက္ Duty-Free Shop (အေကာင္ခြန္လြတ္ဆိုင္)ႏွင့္ ဟိုတယ္မ်ားကိုသာ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တင္သြင္းေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားၿပီး ေဈးကြက္အတြင္းေရာင္းခ်ရန္ ခြင့္မျပဳထားေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနထံမွ သိရသည္။

ေဈးကြက္ထဲရွိ ႏိုင္ငံျခားအရက္မ်ားသည္ ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းမွ တရားမဝင္တင္သြင္းသည့္အရက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းအရက္ကို FL12 ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ (အရက္ လက္လီ၊ လက္ကားေရာင္းခြင့္ရွိၿပီး ဆိုင္ဥပစာ၌ ေသာက္သုံးခြင့္မရွိေသာ အရက္အေရာင္းဆိုင္) မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ မေရာင္းခ်ရန္ ေအာက္တိုဘာလဆန္းအတြင္း အစိုးရက သတိေပးခဲ့သည္။

အရက္ကို တရားဝင္တင္သြင္းခြင့္ျပဳရန္ ၫွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္ထိ တစ္စုံတစ္ရာၫႊန္ၾကားခ်က္ မထြက္ေပၚလာေသးေၾကာင္း စီးပြား ေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနထံမွ သိရသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *