ျပည္သူ႕ပါတီ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုအတြက္ ၿပိဳင္ဘက္ေလာ

ျမန္မာ့ေျမတြင္ ႀကီးစိုးေနသည့္ ပါတီႀကီးႏွစ္ခုကို ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ပါတီသစ္ေပၚလာသည္။

ပါတီတည္ေထာင္ေရးတစ္ႏွစ္ခန္႔ၾကာ ႀကိဳးပမ္းၿပီးေနာက္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ေက်ာင္းသားအခ်ိဳ႕ ဦးေဆာင္တည္ေထာင္သည့္ ျပည္သူ႕ပါတီမွာ ပီပီျပင္ျပင္တည္ေထာင္လိုက္ႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

၈၈မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ ထင္ရွားသည့္ ဦးကိုကိုႀကီးက ပါတီဥကၠ႒တာဝန္ယူၿပီး စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးျမင့္ကို ပါတီ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပးအျဖစ္ တာဝန္ယူေပးရန္ ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ခဲ့မႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းက စိတ္ဝင္စားမႈျမင့္တက္ေနသည္။

အာဏာရွင္အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက ဒီမိုကေရစီအေရး ႀကိဳးပမ္းခဲ့သူမ်ား ပါတီႏိုင္ငံေရးႀကိဳးဝိုင္းသို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႕ပါတီ၏ အလားအလာက မည္သို႔ရွိႏိုင္မည္နည္း။

အဝါေရာင္

ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီသည္ အစိမ္းေရာင္ကို ကိုယ္စားျပဳၿပီး NLD ပါတီက အနီေရာင္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ျပည္သူ႕ပါတီကမူ အဝါေရာင္ကို ကိုယ္စားျပဳကာ ထြက္ေပၚလာသည္။

ဒီမိုကေရစီအေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းမႈ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္ ပါတီႏိုင္ငံေရးထဲသို႔ ဝင္ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

“၈၈ မ်ိဳးဆက္ေတြ ပါတီတစ္ခုအေနနဲ႔ ထြက္ေပၚလာမွာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းတယ္။ အမ်ားႀကီး ႀကိဳဆိုတယ္” ဟု ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ ဦးမ်ိဳးေအာင္ေထြးက ေျပာဆိုသည္။

ျပည္သူ႕ပါတီကို ၈၈ ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးကိုကိုႀကီးက ဥကၠ႒၊ ဦးမင္းေဇယ်က ဒုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္ ဦးေဆာင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

ရွစ္ေလးလုံးအေရးေတာ္ပုံကာလက ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ တစ္ပါတီ အာဏာရွင္စနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအျပည့္၀ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းေရးတို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အတြက္ ပါတီႏိုင္ငံေရးထဲ ဝင္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမင္းေဇယ်က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိခ်ိန္သည္ ဒီမိုကေရစီအျပည့္ အဝမရရွိေသးေၾကာင္း အာဏာရပါတီ  NLD ကလည္း ဝန္ခံထားသည္။

ေတာင့္တင္းေသာ ၿပိဳင္ဘက္ေလာ

ျပည္သူ႕ပါတီသည္ NLD ပါတီ၊ ႀကံ႕ခိုင္ေရးပါတီတို႔ႏွင့္အတူ ၿပိဳင္ဆိုင္ႏိုင္မည့္ တတိယအင္အားစုျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးေလ့လာသူအခ်ိဳ႕ကလည္း သုံးသပ္ၾကသည္။

ျပည္သူ႕ပါတီတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ စီးပြားေရးအႀကံေပးလုပ္ေဆာင္ခဲ့သူ ဦးျမင့္ ပါတီ၏ စီးပြားေရးအႀကံေပးအျဖစ္ ပါဝင္လာျခင္းေၾကာင့္ အင္အားပိုမိုေတာင့္တင္းလာသေလာ။

ဦးျမင့္သည္ ရန္ကုန္စီးပြားေရးတကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနတြင္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးေကာ္မရွင္အႀကီးအကဲ၊ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ စီးပြားေရးအႀကံေပးအျဖစ္လည္း တာဝန္ယူခဲ့ဖူးသူျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္စီးပြားေရးအတြက္ ထဲထဲဝင္ဝင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္သည္။

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲသည္ စီးပြား ေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေနၿပီး စီးပြားေရးမဖြံ႕ၿဖိဳးပါက ႏိုင္ငံေရးေျပာင္းလဲမႈမျဖစ္ႏိုင္ဟု ျပည္သူ႕ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမင္းေဇယ်က ဆိုသည္။

ျပည္သူ႕ပါတီစီးပြားေရးဆိုင္ရာမူဝါဒႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးျမင့္၏ အႀကံဉာဏ္အျမင္သေဘာထားေပၚတြင္ အေလးအနက္ထားကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္သြားရန္ ဆုံးျဖတ္ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာဆိုသည္။

ျပည္သူ႕ပါတီတြင္ ဦးျမင့္ပါဝင္လာျခင္းတစ္ခုတည္းႏွင့္ ပါတီေတာင့္တင္းၿပီဟု ေျပာရန္မွာ အခ်ိန္ေစာေၾကာင္း၊ ပါတီမူဝါဒမ်ားကိုလည္း အမ်ားျပည္သူထံ ရွင္းလင္းစြာခ်ျပထားသည္ကို မေတြ႕ရေသးေၾကာင္း ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ျပည္သူ႕လႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးစိုင္းရဲေက်ာ္စြာျမင့္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ရေတာ့ ေျပာဖို႔ ေစာေသးတယ္ဗ်။ ျပည္သူလူထုကို မူဝါဒပိုင္းတိတိက်က် ေၾကညာတာ မလုပ္ရေသးဘူး။ သူတို႔က ဘယ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွ မျဖတ္သန္းရေသးဘူး”ဟု ၎က ေျပာသည္။

သမိုင္းေၾကာင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီႀကီးမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ ေမြးဖြားလာေလ့ရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူဝါဒေလ့လာေရးအင္စတီက်ဳမွ ျပင္ပဆက္ဆံဆက္သြယ္ေရး ဒါ႐ိုက္တာဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ေျပာဆိုသည္။

ပါတီတစ္ခု အင္အားေတာင့္တင္းျခင္းသည္ ပါတီရန္ပုံေငြအင္အားႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းရန္ပုံေငြပါ သက္ဆိုင္မႈရွိေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသုံးသပ္သူလည္းျဖစ္သူ ၎က ထပ္မံေျပာဆိုသည္။

ျပည္သူ႕ပါတီတြင္ စီးပြားေရးအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ တာဝန္ယူဖူးသူ ဦးျမင့္ပါဝင္လာျခင္းသည္ ေတာင့္တင္းေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေျပာရန္ခက္ခဲေသးသည္ဟု ဦးေအာင္သူၿငိမ္းက ေျပာၾကားသည္။

ကတၱီပါလမ္းခြဲေလာ

ျပည္သူ႕ပါတီတည္ေထာင္ရန္ႀကိဳးပမ္းေနခ်ိန္အတြင္း ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္သည့္ ဦးျမေအးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ကိုမိုဃ္းေသြးအပါအဝင္ လူငယ္အခ်ိဳ႕ လမ္းခြဲခဲ့သည္။

ထိုသို႔ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက ထြက္ခြာသြားျခင္းသည္ ပါတီမူအရ မပါဝင္ႏိုင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ကာ အျခားေသာ အေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္လည္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ပါတီ၏  ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမင္းေဇယ်က ေျပာဆိုသည္။

“ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္မွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ပါႏိုင္ဖို႔အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရ အခ်ိန္ျပည့္ပါႏိုင္ဖို႔ ကိစၥထဲထဲဝင္ဝင္ လုပ္ႏိုင္မယ့္ကိစၥမွာလည္း အခက္အခဲေတြရွိရင္ ရွိမယ္ သို႔မဟုတ္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ အခက္အခဲရွိရင္လည္း ရွိမယ္”ဟု ၎က ေျဖရွင္းခ်က္ေပးသည္။

အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ား ျပန္လည္ပါဝင္လာႏိုင္ရန္အတြက္ အစဥ္အၿမဲလမ္းကမ္းႀကိဳဆိုသကဲ့သို႔ ပါတီတြင္ ပါဝင္လာရန္အတြက္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးဦးမည္ဟုလည္း ဦးမင္းေဇယ်က ဆိုသည္။

ပါတီတည္ေထာင္ေရးေနရာမ်ားတြင္ ဝိုင္းကူညီျခင္းသာျဖစ္ကာ ဝိုင္းကူညီသူမ်ားကို ပါတီဝင္ဟု မေျပာထားေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက ထြက္ခြာခဲ့ျခင္းအေပၚ အေၾကာင္းျပခ်က္ေပးရန္ မရွိေၾကာင္း ကိုမိုဃ္းေသြးက ဆိုသည္။

ထိုသို႔ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက ထြက္ခြာခဲ့ျခင္းသည္ ရခိုင္ေဒသအတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ဘဂၤါလီအေရးကိစၥေၾကာင့္ သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့သည္ဟု အသံမ်ားထြက္ေပၚခဲ့သည္။

ရခိုင္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့သည္ဆိုေသာ ေမးခြန္းကို ကိုမိုဃ္းေသြးက “ေနာက္ပိုင္းက်ေတာ့ သူတို႔တင္တဲ့ ေပၚလစီက ေပၚလာမွာေပါ့ဗ်ာ။ ဘယ္ဟာ ဘယ္ကိစၥေပၚမွာ ဘယ္လိုထားတယ္ဆိုတာက အဲဒီအခ်ိန္မွ ေျပာတာ ပိုေကာင္းပါတယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။

ထိုသို႔ ဦးျမေအးႏွင့္ ကိုမိုဃ္းေသြးတို႔ ထြက္ခြာသြားျခင္းသည္ ၎တို႔၏ ခိုင္မာေသာ အယူအဆမ်ားရွိကာ ထိုခိုင္မာေသာ အယူအဆမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီေသာေၾကာင့္ ထြက္သြားျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္း ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ဦးမ်ိဳးေအာင္ေထြး ဆိုသည္။

ပါတီသေႏၶတည္ပုံ

ျပည္သူ႕ပါတီသည္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ပါတီတည္ေထာင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကသည္။

ပါတီတည္ေထာင္ရန္အတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ က်ိဳကၠဆံ ဓမၼပိယေက်ာင္းတိုက္၌ ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က ျပည္သူ႕ပါတီအမည္ျဖင့္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ျပဳၿပီးေနာက္ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၈ ရက္တြင္ ပါတီဌာနခ်ဳပ္႐ုံးခန္း ဖြင့္လွစ္ၿပီး တရားဝင္ပါတီအျဖစ္ စတင္ရပ္တည္ခဲ့သည္။

ပါတီ၏ ႏိုင္ငံေရးမူဝါဒတြင္ တန္းတူညီမၽွမႈႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ရွိသည့္ ဒီမိုကရက္တစ္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုထူေထာင္ေရး၊ ျပည္သူ႕အက်ိဳးကို ေရွး႐ႈေသာမူဝါဒႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ရာတြင္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဆႏၵသေဘာထား ပါဝင္မႈကို ရယူမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လည္း မဟာမိတ္ဖြဲ႕သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း မူဝါဒတူညီသည္မ်ားကို တိုင္ပင္ကာ အတူတကြ ေဆာင္႐ြက္မည္ဟု ျပည္သူ႕ပါတီ၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးဦးရဲႏိုင္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသားေရးမူဝါဒတြင ္ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးက႑အသီးသီးတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ား တန္းတူပါဝင္ခြင့္ႏွင့္ စီမံဆုံးျဖတ္ခြင့္ရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မည္ဟု ယင္းပါတီက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ႏိုင္ငံေရး၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၊ တိုင္းရင္းသားေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေတာင္သူလယ္သမားေရး၊ အလုပ္သမားေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ ကေလးသူငယ္ေရး၊ အမ်ိဳးသမီးေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ကာကြယ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး၊ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး စသည့္က႑မ်ား ပါတီ၏မူဝါဒတြင္ ပါဝင္သည္။

ပါတီအေပၚအျမင္

ျပည္သူ႕ပါတီ၏မူဝါဒသည္ ျပည္သူႏွင့္ တစ္သားတည္းဆိုေသာ မူဝါဒမ်ားျဖင့္ ပြဲထြက္လာေသာ္လည္း ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ ျပည္သူ႕ပါတီႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသံက်ယ္ေလာင္စြာ ထြက္ေပၚလာျခင္း မရွိေသးေပ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေပၚရွိ ေခတ္သစ္စာအုပ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ ဦးဘိုဘိုေဇာ္ကမူ ျပည္သူ႕ပါတီအေပၚ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမည္ဟု ေျပာဆိုသည္။

“၈၈မ်ိဳးဆက္ေတြ ဦးေဆာင္တာဆိုေတာ့ စိတ္ဝင္စားဖို႔ ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပည္သူ႕အေရး တကယ္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္၊ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဆိုတာကေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္ရဦးမယ္”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယခင္ျပည္သူမ်ားသည္ အာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္လိုသည့္အတြက္ အတိုက္အခံ NLD ကိုသာ မဲေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လက္ရွိခ်ိန္တြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္မ်ားဦးေဆာင္သည့္ ပါတီ ေပၚေပါက္လာရာ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို ဝင္ေရာက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္ေထြးက သုံးသပ္သည္။

ျပည္သူ႕ပါတီ ပါတီအမည္အတိုင္း ျပည္သူကို ပိုၿပီးကိုယ္စားျပဳရန္ လိုအပ္သည္ဟုလည္း ၎က ဆိုသည္။

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၎တို႔ ေမၽွာ္မွန္းခ်က္၊ တန္ဖိုးမ်ားကို လက္ရွိတည္ဆဲပါတီမ်ား အေကာင္အထည္  မေဖာ္ႏိုင္သည့္အတြက္ ဝင္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးရဲထြဋ္က ၎၏ Facebook စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေရးသားထားသည္။

“သူတို႔ ကိုယ္တိုင္ ပါတီတစ္ရပ္ တည္ေထာင္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာဟာ မွန္ကန္တဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ပဲ။ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ႀကိဳဆိုပါတယ္” ဟု ၎က ေရးသားထားသည္။

ျပည္သူ႕ပါတီသည္ ျပည္သူမ်ား၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားအျပင္ ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ထားေသာ ပါတီတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ အလားအလာ

ျပည္သူ႕ပါတီကို ႏိုင္ငံေရးအသိုင္းအဝိုင္းက ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ၂၀၂၀  ေ႐ြးေကာက္ပြဲအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားၾကသည္။ ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ ျပည္သူ႕ပါတီအတြက္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပုံရိပ္အားေကာင္းေနခ်ိန္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ပါတီအတြက္ မလြယ္ကူႏိုင္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္ေထြးက သုံးသပ္သည္။

ထို႔ျပင္တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္လည္း တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားသာ ေနရာယူထားသည့္အတြက္ မလြယ္ကူႏိုင္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸံေက်ာင္းဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သူ ၎က ေျပာဆိုသည္။

ဦးေအာင္သူၿငိမ္းကလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လက္ရွိခ်ိန္ထိ ဩဇာႀကီးဆဲျဖစ္ကာ အျခားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအေနႏွင့္ NLD ပါတီႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ရန္ မလြယ္ေသးေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေသခ်ာေပါက္အႏိုင္ရႏိုင္ေသာ ေနရာကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ဟု ၎က သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ျပည္သူပါတီအေနျဖင့္ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ စြမ္းႏိုင္သမၽွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဝင္ရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၿပီး ျပည္သူမ်ားကို ပါတီမူဝါဒလုပ္ငန္းစဥ္သေဘာထားအျမင္မ်ား ခ်ျပကာ စည္း႐ုံးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဒုတိယဥကၠ႒ ဦးမင္းေဇယ်က ဆိုသည္။

“ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္သူေတြက လူတစ္ဦးခ်င္းရဲ႕အရည္အခ်င္းေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ဆုံးျဖတ္ေပးတာေတြကို ခံယူမယ္”ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

မိုးယံခ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *