စင္ကာ 4G အိမ္ေရွ႕စံ ဘယ္သူလဲ

The Independent

တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာ္တက္လိုသည့္ စင္ကာပူၿမိဳ႕ႏိုင္ငံတြင္  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီရွန္လြန္းေနရာဆက္ခံမည့္  အိမ္ေရွ႕စံတင္ေျမႇာက္လိုက္ပါၿပီ။ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ ေရာယွက္ပတ္သက္ေနသည့္ စင္ကာပူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအမ်ားအျပား ပညာသင္အလုပ္လုပ္ေနထိုင္ၾကသည့္ စင္ကာပူ၏ အိမ္ေရွ႕စံကား လက္ရွိဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး Heng Swee Keat ျဖစ္သည္။ သူသည္ လီရွန္လြန္းအနားယူပါက စင္ကာပူတည္ေထာင္ၿပီးသည့္ေနာက္ စတုတၳမ်ိဳးဆက္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္မည္။

4G ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဟု တင္စားၾကသည္။ 4G (4th Generation) စတုတၳမ်ိဳးဆက္။ တယ္လီဖုန္း 4G  မဟုတ္ပါ။

ပါတီ၏ ပထမလက္ေထာက္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္အျဖစ္  လက္ရွိ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ၅၇ ႏွစ္အ႐ြယ္  Heng Swee Keat ကို ခန္႔အပ္ေၾကာင္း  ႏိုဝင္ဘာ၂၃ ရက္ေန႔က အာဏာရ  PAP ပါတီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္အတူ ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ ယင္းရာထူးသည္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား အစဥ္အဆက္ရယူခဲ့သည့္ေနရာ  ျဖစ္သည္။

လီကြမ္ယုသည္ စင္ကာပူတြင္  ပထမဆုံးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္။ လီကြမ္ယုေနာက္တြင္ ဂိုေခ်ာက္ေတာင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာသည္။ ဂိုေခ်ာက္ေတာင္အၿပီးတြင္ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းတက္လာသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းသည္ ၆၆ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ကတည္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။

စင္ကာပူ ႏိုင္ငံေရးစနစ္သည္ ထူးဆန္းသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲပုံမွန္ရွိေသာ္လည္း တစ္ပါတီတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္သည္။  ၁၉၆၅ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္းကတည္းက လက္ရွိအာဏာရပါတီ PAP  သာ ေတာက္ေလၽွာက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ႏိုင္သည္။ ထိုပါတီသည္ စင္ကာပူကို ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲ ခ်ိဳ႕ခ်ိဳ႕ငဲ့ငဲ့ႏိုင္ငံအျဖစ္မွ မာမာခ်ာခ်ာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆြဲေခၚႏိုင္သည့္အတြက္ ျပည္သူေထာက္ခံမႈမူ ျမင့္မားသည္။

တစ္ပါတီတည္းအုပ္ခ်ဳပ္ေသာေၾကာင့္ စင္ကာပူ ထိပ္ဆုံးေခါင္းေဆာင္မႈအလႊဲအေျပာင္းသည္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲနည္းႏွင့္ မဟုတ္ဘဲ ပါတီတြင္းလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ သြားသည္။ ေခါင္းေဆာင္သစ္ကို ပါတီက ေ႐ြးရာတြင္ အခ်င္းခ်င္းျပန္ေ႐ြးေသာ  စနစ္ကို က်င့္သုံးေလ့ရွိသည္။ လက္ရွိ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေဘးထြက္ထိုင္ေနၿပီး က်န္သူမ်ားက အခ်င္းခ်င္းထဲမွ ေခါင္းေဆာင္ေျခစြမ္းရွိသူကို ျပန္ေ႐ြးၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေလာင္းလ်ာေ႐ြးရာတြင္ လက္ရွိဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ သေဘာဆႏၵသည္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၏ သေဘာထားေပၚလည္း မ်ားစြာတည္သည္။ သူႏွင့္တြဲလုပ္ဖူးသူမ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္မရလၽွင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္လာဖို႔ မလြယ္ပါ။

ဝန္ႀကီးငယ္မ်ားသည္ သူတို႔၏ ေခါင္းေဆာင္ကိုေ႐ြးရန္ လြန္ခဲ့ေသာလမ်ားအတြင္း တိုင္ပင္ေနၾကေၾကာင္း  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္းက PAP ပါတီ၏  Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ လက ေရးသားသည္။

စင္ကာပူ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတည္းေပၚထက္ အဖြဲ႕လိုက္ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္ သြားသည္။  လီကြမ္ယုသည္ စင္ကာပူတည္ေထာင္သူ ဖခင္ႀကီးဟု အလြန္ေလးစားခံရေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားႏွင့္အတူ အဖြဲ႕လိုက္ဦးေဆာင္သည္။ ယခုလည္း Mr Heng ႏွင့္ အတူ ပူးတြဲေခါင္းေဆာင္မည့္သူမ်ား ထြက္ေပၚလာသည္။

အသက္ ၄၉ ႏွစ္ရွိ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီး Chan Chu Sing သည္  ဒုလက္ေထာက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ ျဖစ္လာမည္။ ၅၉ ႏွစ္႐ြယ္ က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီး Gam Kim Yong သည္ ပါတီဥကၠ႒အျဖစ္ အေ႐ြးခံရသည္။ စင္ကာပူ၏  တတိယေျမာက္ေခါင္းေဆာင္မႈ အေျပာင္းအလဲနီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႕တြင္ ထိုဝန္ႀကီးႏွစ္ဦးသည္လည္း အခရာ ျဖစ္သည္။ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္ရာထူးကို ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္လီရွန္လြန္းက ဆက္ယူထားသည္။ က်န္းမာေရးျပႆနာအခ်ိဳ႕ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ လီရွန္လြန္းသည္  အသက္ ၇၀ ျပည့္ခ်ိန္ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ တြင္ အနားယူလိုေၾကာင္း ထုတ္ေျပာထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အိမ္ေရွ႕စံ Mr.Heng ႏွင့္တကြ သူ႕လက္တြဲေဖာ္မ်ားအတြက္  စာေမးပြဲကာလ သုံးႏွစ္ျဖစ္သည္။ သုံးႏွစ္ အတြင္း သူသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ျပသရမည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ႏွစ္က်င္းပဖြယ္ ရွိသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲရလဒ္ေကာင္း ထြက္ေအာင္ လုပ္ရမည္။ ျပည္သူလူထု  ယုံၾကည္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ရမည္။

Mr Heng သည္ ႏိုင္ငံေရးသမားမဟုတ္ဘဲ အစိုးရဝန္ထမ္းဘ၀မွ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ တက္လာသူျဖစ္သည္။ ရဲအဖြဲ႕တြင္ အစိုးရဝန္ထမ္းဘ၀ စသည္။

စင္ကာပူဗဟိုဘဏ္ Monetary Authority of Singapore MAS ၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာအျဖစ္ ၂၀၀၅ မွ  ၂၀၁၁ အထိ တာဝန္ယူခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံေရးေလာကသို႔ ၂၀၁၁ တြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရသည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ ၿပီးၿပီးခ်င္း သူ႕ကို လီရွန္လြန္းက က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ေပးသည္။ ၂၀၁၅တြင္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီရွန္လြန္း၏ ဖခင္၊ စင္ကာပူတည္ေထာင္သူ လီကြမ္ယု၏ Principal Private Secretary PPS အျဖစ္ ၁၉၉၇ မွ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ကိုင္ခဲ့ေသးသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕တြင္း ခပ္ျမန္ျမန္တက္လာေသာ Mr Heng ၏ ႏိုင္ငံေရးအလုပ္အကိုင္သည္ ၂၀၁၆ ေမတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးက်င္းပစဥ္ ဦးေႏွာက္တြင္း ေသြးယိုစီးမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ တုံ႔ဆိုင္းခဲ့ေသာ္လည္း အျမန္ ျပန္နာလန္ထလာသည္။

ေသးသေလာက္ အဆိပ္ျပင္းေသာ  စင္ကာပူသည္ စတုတၳေျမာက္မ်ိဳးဆက္ေခါင္းေဆာင္ကို ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါၿပီ။  အိမ္ေရွ႕စံ၏ လက္႐ုံးရည္ ႏွလုံးရည္တို႔ကို လာမည့္ သုံးႏွစ္တြင္ စင္ကာပူသားတို႔ သာမက ျမန္မာတို႔ကပါ တေစ့တေစာင္း အကဲခတ္ေနပါလိမ့္မည္။       

ဝိဇၨာ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *