ဘဏ္ခြဲမ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္ျခင္းသည္ ျပည္ပဘဏ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရာ၌ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား၏ အားသာခ်က္ဟုဆို

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက ေနရာေဒသမ်ားစြာတြင္ ဘဏ္ခြဲမ်ားစြာဖြင့္လွစ္ ထားႏိုင္ျခင္းသည္ ျပည္ပဘဏ္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရခ်ိန္တြင္ အားသာခ်က္မ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု ဗဟိုဘဏ္အၿငိမ္းစားဒုတိယဥကၠ႒ဦးသန္းလြင္က The Voice Journal သို ႔ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ ေငြပင္ ေငြရင္း၊ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာနည္းပညာႏွင့္ ဝန္ထမ္းကၽြမ္းက်င္မႈ အစရွိသည္တို႔တြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနာက္က်ေနေသာေၾကာင့္ ျပည္ပဘဏ္မ်ားႏွင့္ မယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“အဲဒါက Retail Banking မွာ ဘဏ္ခြဲေတြ မ်ားမ်ားဖြင့္ရင္ သူတို႔ကို ေက်ာ္သြားႏိုင္တယ္။ သူတို႔ အန္ကယ္လ္တို႔ကို မမီႏိုင္ဘူး။ ဆိုပါစို႔ ဗဟိုဘဏ္က ေနမင္း (ႏိုင္ငံျခားဘဏ္)တို႔ကို ဘဏ္ခြဲေတြ ဖြင့္ခ်င္သေလာက္ ဖြင့္ကြာဆိုရင္ေတာင္ သူတို႔က ဒီက အထာေတြ မသိေသးဘူး”ဟု ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ကေမာၻဇဘဏ္သည္ ေျမကြက္မ်ား ေဈးေပါစဥ္ကတည္းပင္ ဝယ္ယူထားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဏ္ခြဲမ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္ထားခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ ေျမေဈးမ်ားႀကီးျမင့္ျခင္း၊ အေဆာက္အအုံေဆာက္လုပ္ရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ျဖစ္ျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ေရမီးလိုအပ္ခ်က္မ်ားလည္း ျဖည့္ဆည္းရန္ အခ်ိန္ယူရမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထိုျပင္ ဘဏ္ခြဲမ်ားစြာ ဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ကိုကာကိုလာကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းျဖန္႔ခ်ိသည့္ အခ်ိဳရည္ကုမၸဏီက ၎တို႔ လုပ္ငန္းအတြက္ေငြေၾကးမ်ား လႊဲေျပာင္းရာတြင္ ဘဏ္ခြဲမ်ားစြာဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္ခဲ့သည့္ ကေမာၻဇဘဏ္ကိုပင္ အားကိုးခဲ့ရေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“အန္ကယ္လ္တို႔ Strategy ကဘာလဲဆိုရင္ ဘဏ္ခြဲေတြ အမ်ားႀကီးဖြင့္ျခင္းအားျဖင့္ တစ္ခ်ိန္က်ရင္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ေတြ ဝင္လာလို႔ရွိရင္ အားသာခ်က္က ဘာပဲေျပာေျပာ သူတို႔ကို (ဘဏ္ခြဲေတြ ဖြင့္ထားတာကို) အားကိုးရမွာ”ဟု ဦးသန္းလြင္က ဆိုသည္။

ဦးသန္းလြင္သည္ ဘဏ္ခြဲေပါင္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ဖြင့္လွစ္ထားႏိုင္သည့္ ကေမာၻဇဘဏ္၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပးလည္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ဘဏ္ခြဲမ်ားကို ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈေဆာင္႐ြက္ရန္ ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္က ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္တစ္ရပ္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဘ႑ာေငြရရွိႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး (Access to Finance) အတြက္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို မည္သည့္ေခ်းေငြျဖည့္ဆည္းမႈ (Any Financing) ကို မဆိုေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ အျခားဘဏ္လုပ္ငန္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ား (Other Banking Service) ေဆာင္႐ြက္ျခင္းတို႔ကို ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အဆိုပါၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံပိုင္ဘဏ္ ဘဏ္ေလးခု၊ ပုဂၢလိက ဘဏ္ ၂၇ခု ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ဘဏ္ခြဲ ၁၃ ခု လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *