ေခတ္သစ္ ‘အ’ တစ္လုံး ေက်ၿပီေလာ

အာရွႏိုင္ငံမ်ားၾကားတြင္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္စြမ္းအား ပိုမိုေလ်ာ့နည္းလာလ်က္ရွိသည္။

ကမၻာႏွင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားအပါအဝင္ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၈ ႏိုင္ငံတြင္ ေကာက္ယူထားေသာ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈစစ္တမ္းတစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၈၂ ျဖင့္ ရပ္တည္ေနသည္။ မၾကာေသးမီက ထြက္ရွိလာေသာ ထိုစစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံေနာက္တြင္ ႏိုင္ငံေျခာက္ႏိုင္ငံသာ က်န္ေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈ မည္သို႔ရွိမည္နည္း။

ကမၻာက႐ြာႀကီးျဖစ္ခ်ိန္တြင္အဂၤလိပ္စာကိုလူတိုင္းတတ္ရန္လိုအပ္လာသည္။ ယခင္က ‘အေရး၊ အဖတ္၊ အတြက္’ အေျခခံ ‘အ’ သုံးလုံးေက်ေအာင္လုပ္ရသည္။

ယခုေခတ္သစ္ ‘အ’ သုံးလုံးတြင္ အဂၤလိပ္စာ ၊ အိုင္တီ (အင္တာနက္)၊ အိုင္ဒီယာ ဟူ၍ဆိုၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ လူငယ္မ်ား မည္သည့္ ‘အ’ ေက်ပါသနည္း။

“အလုပ္ထဲဝင္ၿပီးမွ အဂၤလိပ္စာ ျပန္ဆက္တက္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆုံးတစ္ေခါက္ပဲ ေလ့လာေတာ့မယ္” ဟု မၿဖိဳးက ဆိုသည္။

မၿဖိဳး၏ ဇာတိမွာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အေဖ်ာက္ၿမိဳ႕မွ ျဖစ္ကာ B.E (Civil) ျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးထားသူျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေရာက္ေနသူလည္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိသၽွေကာင္စီတြင္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းကို Elementary အဆင့္မွ စတင္တက္ေရာက္ေနေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

တကၠသိုလ္ပညာေရးၿပီးဆုံးခ်ိန္ဘြဲ႕ရၿပီးေနာက္ပိုင္း လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္လာသည့္အခါတြင္ အဂၤလိပ္စာအေရးႀကီးေၾကာင္း မၿဖိဳး သိလာသည္။  ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားႏွင့္ အလုပ္ကိစၥ ေဆြးေႏြးၾကသည့္ အခါတြင္ အဂၤလိပ္စကားကို အနည္းငယ္သာ သူေျပာႏိုင္သည္။

“တျခားေနရာအတြက္ေရာ အဂၤလိပ္စာ တအားလိုအပ္တယ္” ဟု မၿဖိဳးက ဆိုသည္။

ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ေလ့လာေရးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည့္ Education First (EF) ဝက္ဘ္ဆိုက္က ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈအေျခအေနကို ယခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းက စစ္တမ္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕၏ ရွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ထုတ္ျပန္သည့္ စစ္တမ္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံက ပထမဆုံးပါဝင္လာသည္။ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈ သတ္မွတ္ခ်က္ English Proficiency Index တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အဂၤလိပ္စာ ကၽြမ္းက်င္မႈမွာ ၈၂ ျဖစ္သည္။

Education First (EF) ကို ၁၉၆၅ ခုႏွစ္က စတင္ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါဝက္ဘ္ဆိုက္က ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကမာၻ႔ဘဏ္၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ ကုလသမဂၢ၏ အစီရင္ခံစာ၊ လူမ်ားကို အဂၤလိပ္စာစစ္ေဆးမႈတို႔အေပၚ မူတည္ၿပီး အဆင့္သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္ သည္။

ယင္းအခ်က္အလက္တြင္ ျပည္တြင္းတစ္ဦးခ်င္းဝင္ေငြက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၃၀၊ ေက်ာင္းတက္ႏႈန္း၊ အင္တာနက္အသုံးျပဳႏိုင္မူႏွင့္ လူဦးေရႏႈန္းမ်ားေပၚမူတည္ကာ သတ္မွတ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ျမန္မာသည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ ကၽြမ္းက်င္မႈအနည္းဆုံး ျဖစ္သည္။

အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္အျဖစ္ စင္ကာပူ အဆင့္ ၃၊ ဖိလစ္ပိုင္ ၁၄၊ မေလးရွား ၂၂၊ ဗီယက္နမ္ ၄၁၊ အင္ဒိုနီးရွား ၅၁ အဆင့္တို႔ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ ထိုင္းကမူ အဆင့္ ၆၄ ရသည္။ တိုင္းတာခ်က္မ်ားအရ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံထက္ အစစအရာရာတြင္ သာသည္။ ယင္းအျပင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အဆင့္ ၄၇ ေနရာတြင္ရွိသည္။

အဆိုပါ အခ်က္အလက္မ်ားကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းတိုင္းျပည္ႏွစ္ခုၾကားတြင္ တည္ရွိေသာ ျမန္မာသည္ အဆင့္အနိမ့္ဆုံး ျဖစ္သည္။

ကမာၻေပၚတြင္ အဂၤလိပ္စာ၊ စကားကို အမ်ားဆုံးေျပာဆိုသူသန္း ေပါင္း ၆၀၀ မွ ၇၀၀ ၾကားတြင္ ရွိသည္။ အဂၤလိပ္စာကို ဒုတိယဘာသာစကားအျဖစ္ အသုံးျပဳေနေသာႏိုင္ငံ ၂၇ ႏိုင္ငံရွိသည္။

အဂၤလိပ္စာ ဘာေၾကာင့္အားနည္းလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားသည့္ နည္းစနစ္သည္ ဘာသာစကားထက္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ခ်ဥ္းကပ္သင္ၾကားျခင္းေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာ တတ္ကၽြမ္းမႈနည္းေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္)မွ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာၾကည္႐ႊင္က ဆိုသည္။

“ဆိုလိုတာက စာသင္ခန္းထဲမွာ အဂၤလိပ္စာကို ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေအာင္ သင္ေပးတာထက္ အဂၤလိပ္စာကို စာေမးပြဲေျဖရမယ့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုလို ခ်ဥ္းကပ္တဲ့စနစ္က မွားယြင္းခဲ့တယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၊ ၃၀ ခန္႔ကတည္းက ယင္းသေဘာတရားမ်ားျဖစ္လာကာ အေျခခံပညာတြင္ သာမက အဆင့္ျမင့္ပညာေရးတြင္လည္းရွိေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယင္းေၾကာင့္ သာမန္အားျဖင့္ အဂၤလိပ္စာအဆင့္နိမ့္သြားသည္ကို လက္ခံေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ျဖစ္ေနမႈကို မည္ကဲ့သို႔ ကုစားမည္နည္း။

ျပင္ပအာ႐ုံ ဆြဲေဆာင္မႈသိပ္မ်ားသည့္ ေခတ္တြင္ အခ်ိန္ကိုစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မွသာ အဂၤလိပ္စာတတ္ေျမာက္မည္ဟု ၎က အႀကံေပးသည္။

“ႏိုင္ငံျခားက ကေလးေတြကို ေလဆိပ္မွာေတာင္ အိမ္စာလုပ္ေနၾကတယ္။ အခုကေလးေတြက ပ်က္စီးသြားၿပီ။ ဂိမ္းေတြေဆာ့ေနၾကတယ္” ဟု ေဒါက္တာၾကည္႐ႊင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေရးအခင္းျဖစ္ခ်ိန္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း အဂၤလိပ္စာအေျခအေန ထိခိုက္သြားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရး မၿငိမ္သက္ခ်ိန္တြင္ ေက်ာင္းမ်ားပိတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရးပိုင္း အားနည္းသြားခဲ့ေၾကာင္း Empowerment for Excellence (E4E) မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာ ဦးမင္းသူက ဆိုသည္။

အဂၤလိပ္စာအရည္အေသြးနိမ့္က်သြားမႈမွာ သင္ၾကားနည္းစနစ္ျဖင့္လည္း သက္ဆိုင္ၿပီး  ဘာသာစကားတစ္ခုအေနႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး သင္ျခင္းမ်ိဳးထက္ ဘာဘာရပ္တစ္ခုကဲ့သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး သင္ၾကားျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာၾကည္႐ႊင္က ဆိုသည္။

ေက်ာင္းခန္းထဲတြင္ အဂၤလိပ္စာကို ကၽြမ္းက်င္မႈရွိေအာင္ သင္ေပးျခင္းထက္ စာေမးပြဲေျဖရမည့္ ဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္သာ သင္ၾကား ခဲ့ျခင္းမွာ မွားယြင္းသည့္စနစ္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာေက်ာင္းသားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေက်ာင္းသားခ်င္း ယွဥ္ပါက ျမန္မာေက်ာင္းသားက အဂၤလိပ္စကားကို ကၽြမ္းက်င္စြာ ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာၾကည္႐ႊင္က ဆိုသည္။

“ျမန္မာေတြက အဂၤလိပ္စာညံ့သြားသလားဆို သိသိသာသာႀကီး ညံ့သြားတာမဟုတ္ေပမယ့္ ဟိုေခတ္နဲ႔ စာရင္ေတာ့ အနည္းငယ္ ညံ့သြားတယ္။ ဟိုေခတ္လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ ဒီေခတ္လိုအပ္ခ်က္က မတူဘူး။ ဒီေခတ္လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျမန္မာေတြ မျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဘူး” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈနယ္ပယ္တြင္ အဂၤလိပ္လို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ေျပာႏိုင္သည့္သူ မ်ားလာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားစြာ ရွိလာသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္လည္း ျမန္မာတို႔ထက္ အဂၤလိပ္စာတတ္ေျမာက္မႈ ပိုေကာင္းလာသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ တ႐ုတ္တကၠသိုလ္ဝင္းထဲရွိ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ စကားေျပာၾကည့္လၽွင္ အဂၤလိပ္စကားမေျပာတတ္သည့္ ေက်ာင္းသား ၃၀၀၀ ႏွင့္ ၄၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ ေက်ာင္းသား ၂၀၀ ခန္႔သည္ လူပုံအလယ္တြင္ ပြဲလယ္တင့္စြာ စကားေျပာႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာၾကည္႐ႊင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မူ မည္ကဲ့သို႔အေျခအေန ရွိသနည္း။

“ႏိုင္ငံျခားသားေတြေမးလိုက္ရင္ အိုးတိုးအန္းတန္းျဖစ္ေနတယ္။ ဘာမွေသခ်ာမသိသလိုျဖစ္ေနတယ္” ဟု မၿဖိဳးက ဆိုသည္။

အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားေရး

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာသင္ၾကားသည့္ အတန္းခ်ိန္အတြင္း အဂၤလိပ္စကားေျပာၾကားျခင္း မရွိျခင္း၊ နားေထာင္မႈစြမ္းရည္ျမင့္ေစရန္ အဂၤလိပ္စကားသံမ်ား နားေထာင္ရမႈ မရွိျခင္း၊ အဂၤလိပ္စာဘာသာရပ္ကို အလြတ္က်က္ေျဖဆိုျခင္းတို႔ကို ျပင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာၾကည္႐ႊင္က ဆိုသည္။

“၁၉၈၃ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္စာအဓိက ေက်ာင္းသားမျဖစ္ခင္မွာ ေတာ္ေတာ္ကို ႀကိဳးစားခဲ့တာ ႐ြပ္႐ြပ္ခၽြံခၽြံ။ အိတ္ေဆာင္ေရဒီယို မရွိဘူး။ တစ္ေတာင္နီးနီးရွိတဲ့ ဖိလစ္ေရဒီယိုကို အိတ္ထဲထည့္ သြားေလရာ သယ္ရတဲ့ ေခတ္” ဟု အဂၤလိပ္စာႀကိဳးစားခဲ့ရပုံကို ေဒါက္တာၾကည္႐ႊင္က ဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ အဂၤလိပ္စာကို မာလ္တီမီဒီယာအသုံးျပဳကာ သင္ၾကားမႈပုံစံေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စကားကို နားေထာင္ကာ လိုက္ဆိုရေၾကာင္း ေဒါက္တာၾကည္႐ႊင္က ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္စာကို ႏိုင္ငံျခားဘာသာစကားအျဖစ္သာ သတ္မွတ္ထားသည္။

အဘက္ဘက္မွအေၾကာင္းေၾကာင္းေသာ ကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာသင္ယူမႈပိုင္း၊ တတ္ေျမာက္မႈပိုင္းတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု ေျပာရမည္ပင္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ အတန္းပညာေအာင္ျမင္ထားေသာ္လည္း အဂၤလိပ္ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးကို ဆက္လက္သင္ၾကားရျပန္သည္။

အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေက်ာင္း

လက္ရွိတြင္ သင္တန္းေၾကာ္ျငာမ်ားကိုၾကည့္ပါက အဂၤလိပ္စာသင္တန္းမ်ားက အမ်ားဆုံးျဖစ္သည္။ သင္တန္းေၾကးသိန္းခ်ီေပးရသည့္ American Center,British Council,EDUKINK ,Wall Streets သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ေဈးႏႈန္းသင့္တင့္သည့္ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းေက်ာင္း မ်ားျပားစြာ ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းျဖင့္ အဂၤလိပ္စာသင္ယူမႈပိုမ်ားလာကာ အဂၤလိပ္စာလိုအပ္ခ်က္ကို နားလည္လာၾကေၾကာင္း DynamicEducationCenter မွ အဂၤလိပ္စာဆရာ ဦးဝင္းေဇာ္မင္းက ဆိုသည္။

“ကေလးကလည္း စာမႀကိဳးစားဘူး။ ဒါေပမဲ့ သင္တဲ့ေက်ာင္းက ေကာင္းေနရင္ အနည္းဆုံးအဂၤလိပ္လို ေျပာဆိုဆက္ဆံလို႔ ရတယ္” ဟု  အဂၤလိပ္စာဆရာ ဦးဝင္းေဇာ္မင္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခအေနႏွစ္ရပ္ရွိသည္။ အစိုးရေက်ာင္းမွ ေအာင္ျမင္လာေသာ လူငယ္အမ်ားစုသည္ အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ားကို ထပ္မံတက္ေရာက္မွသာ ကၽြမ္းက်င္မႈအဆင့္ထိ ေရာက္ရွိတတ္ၾကၿပီး ပုဂၢလိကႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ားမွ ေအာင္ျမင္လာေသာ လူငယ္မ်ားမွာမူ ထပ္မံသင္ယူရန္ပင္မလိုဘဲ အဂၤလိပ္ဘာသာစကား ကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေနၾကျခင္းပင္။

သို႔ေသာ္ ပုဂၢလိကႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာေက်ာင္းမ်ား၏ ေက်ာင္းလခမွာ လြန္စြာျမင့္မားသည့္အတြက္ လူကုံထံအသိုင္းအဝိုင္းကသာ လက္လွမ္းမီ ႏိုင္ေလသည္။

အဂၤလိပ္စာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခ်ိတ္အဆက္

အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းအတြက္ အဂၤလိပ္စာသည္ အေရးႀကီးဆုံးျဖစ္လာသည္။ ပြင့္လင္းလာသည့္ ေခတ္တြင္ ကမၻာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းကာ ေပါင္းစည္းဆက္ဆံေနရေသာ ကုမၸဏီမ်ားက အဂၤလိပ္စာကို ၾကားခံဘာသာစကားအေနႏွင့္ မျဖစ္မေနသုံးၾကသည္။

ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္မည့္ လူငယ္မ်ားအတြက္ အဂၤလိပ္စာ တတ္ေျမာက္ထားေရးသည္ မျဖစ္မေနလိုအပ္ေသာ အရည္အခ်င္းျဖစ္လာသည္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ရာထူးေနရာေကာင္း ရရွိေရးႏွင့္ ဝင္ေငြေကာင္းမြန္စြာရရွိေရးတို႔တြင္ အဂၤလိပ္စာတတ္ေျမာက္ ထားမႈ ရွိ မရွိ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈ ရွိ မရွိသည္ အေရးႀကီးေသာအကဲျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္လာေလသည္။

အဂၤလိပ္စာတတ္ေျမာက္မႈေၾကာင့္ ဒူဘိုင္းရွိ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္သူမ်ားစြာ ရွိေၾကာင္း ဦးဝင္းေဇာ္မင္းက ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားလာလၽွင္ အဂၤလိပ္စာေလ့လာသူ ပိုမ်ားလာေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးေကာင္းလာျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းပိုမ်ားလာကာ အဂၤလိပ္စာတတ္ေျမာက္လိုသူ ပိုမ်ားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဂၤလိပ္စာတတ္ေအာင္ ဘယ္လိုသင္မလဲ

အဂၤလိပ္ဘာသာစကား မကၽြမ္းက်င္ၾကသူမ်ားထဲတြင္ အမွန္တကယ္ သင္ယူလိုမႈနည္း၍ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာၾကည္႐ႊင္က ဆိုသည္။

“အဂၤလိပ္စာတတ္ဖို႔က ပံ့ပိုးမႈဆိုတာအမ်ားႀကီး မလိုဘူး။ ပိုက္ဆံလည္း နည္းနည္းရွိဖို႔ လိုတာေပါ့ေနာ္”ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အဂၤလိပ္စာသင္သည့္ ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းမတက္ႏိုင္ေသာ္လည္း အဂၤလိပ္စာေပၚတြင္ အခ်ိန္ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားပါက အဂၤလိပ္စာတတ္ေျမာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာၾကည္႐ႊင္က ဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ အရည္အခ်င္းကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၊ ဖတ္စာႏွင့္ သင္ၾကားနည္းစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္သာ လူတိုင္း အဂၤလိပ္ဘာသာကၽြမ္းက်င္ပိုင္ႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း Dynamic Education Center မွ အဂၤလိပ္ဆရာ ဝင္းေဇာ္မင္းက ဆိုသည္။

“အဂၤလိပ္စကားေျပာႏိုင္ေအာင္ Communicative Approach အေနနဲ႔ခ်ဥ္းကပ္မယ္ဆိုရင္ ဖတ္စာအုပ္၊ အခန္းအကုန္ ေျပာင္းလဲရမယ္။ ကုန္က်စရိတ္မ်ားတယ္။ အႀကီးႀကီးေျပာင္းလဲမွရမယ္” ဟု ၎က သုံးသပ္သည္။

ဥမၼာလြင္

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *