အမွတ္အသားသ႐ုပ္ (၆) ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ေတာင္းဆိုခ်က္ႏွင့္ မေက်နပ္မႈ၏ ႏိုင္ငံေရး

Francis fukuyama  ေရး၍ ေက်ာ္ဝင္းဘာသာျပန္သည္။

စိတ္ဝိညာဥ္၏ သေဘာသဘာ၀ႏွင့္ဆိုင္ေသာ အဓိကေဆြးေႏြးခ်က္ကို (သမၼတႏိုင္ငံကထာ) ၏ အတြဲ (၄) တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ဆိုခရတၱိ၏ အလိုအရ စိတ္ဝိညာဥ္တြင္ အပိုင္းသုံးပိုင္းပါဝင္သည္ဟုဆိုသည္။ ပထမပိုင္းမွာ ‘လိုအင္ဆႏၵပိုင္း’ (Desiring Part) ျဖစ္သည္။ ဤ အပိုင္းက ‘စားစရာ’၊ ‘ေရ’ စသည္တို႔ကို ရွာေဖြသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေရဆာေနေသာလူပင္ျဖစ္ေစ ေရေသာက္ျခင္းကို ျပန္လည္ထိန္းခ်ဳပ္ရသည္မ်ိဳး ရွိႏိုင္သည္။ မိမိေသာက္ေနေသာေရသည္ မသန္႔ရွင္းေသာေရ ျဖစ္ေနၿပီ၊ ေရာဂါတစ္ခုခုသို႔ ဦးတည္သြားေန၍ ေသာက္သုံးရန္ ေရွာင္ၾကဥ္လိုက္ရသည့္အခါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ဆိုခရတၱိက စိတ္ဝိညာဥ္တြင္ ေရေသာက္ရန္ အမိန္႔ေပးသည္မ်ိဳးရွိေနသလို တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာပင္ မေသာက္ဖို႔တားဆီးေနသည္မ်ိဳးလည္း ရွိႏိုင္သည္ဟု ေတြးမိသည္။ အက္ဒီမန္တုႏွင့္ ဆိုခရတၱိႏွစ္ဦးလုံးက အဆိုပါ ဒုတိယတားဆီးစိတ္ရွိေနသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ ဤစိတ္ကို သူတို႔ႏွစ္ဦးလုံးက  ‘ေျမာ္ျမင္တြက္ခ်က္သည့္အပိုင္း’ (Calculating Part) ဟု အမည္ေပးသည္။ ဤအပိုင္းကို ဆင္ျခင္တုံတရားက ေရွ႕ေဆာင္၍ ‘ဆင္ျခင္တုံတရား’ (Reason) ဟုလည္းေခၚသည္။ ပထမပိုင္းျဖစ္ေသာ လိုအင္ဆႏၵပိုင္းကမူ ႐ုပ္ခႏၶာလိုအပ္ခ်က္ကလာသည္ျဖစ္၍ ဆင္ျခင္တုံတရားကို အေျခမခံပါေခ်။

ဤေနရာသို႔အေရာက္တြင္ ဆိုခရတၱိႏွင့္ အက္ဒီမန္တုတို႔က ေခတ္သစ္စီးပြားေရးပုံစံတစ္ခုကို ထုတ္ျပၿပီး သူတို႔၏ေတြ႕ရွိခ်က္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ျပသည္။ ‘လိုအင္ဆႏၵပိုင္း’ မွာ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ဦးစားေပးမႈႏွင့္ တူညီ၍ ‘ေျမာ္ျမင္တြက္ခ်က္သည့္အပိုင္း’ မွာ ဆင္ျခင္တုံတရားကို အေျခခံေသာ အမ်ားဆုံးရေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သူသေဘာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ဤႏွစ္ခုၾကား ကြာဟခ်က္မွာ စိတ္ပညာရွင္ ‘ဆစ္ဂမန္ ဖ႐ိုက္’ ၫႊန္းေသာ ‘လိုခ်င္ဆႏၵႏွင့္ဆိုင္ေသာ မသိစိတ္’ ႏွင့္ ၎ကိုထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ‘အတၱမာန’ အထူးသျဖင့္ ‘လူမႈေရးမွလာေသာဖိအားမ်ား’ တို႔ႏွင့္ နီးစပ္တူညီသည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

သို႔ႏွင့္တိုင္ ဆိုခဲ့ပါအပိုင္းႏွစ္ပိုင္း (လိုအင္ဆႏၵပိုင္းႏွင့္ ေျမာ္ျမင္တြက္ခ်က္သည့္အပိုင္း) မၽွေလာက္ႏွင့္ စိတ္ဝိညာဥ္ကိစၥမွာ မၿပီးျပတ္ ေသး။ ေအသင္သား ‘လီယြန္တပ္’ ၏ ဇာတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ေနာက္ထပ္အျပဳအမူတစ္ရပ္ကို ဆန္းစစ္ၾကသည္။ ‘လီယြန္တပ္’ မွာ အာဏာပါးကြက္သားတို႔ သတ္ျဖတ္ထားေသာ အေလာင္းေကာင္ေတြကို ၾကည့္လိုသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဤသို႔လည္း လွည့္မၾကည့္လိုျပန္ေပ။ စက္ဆုပ္႐ြံရွာစြာျဖင့္ အေဝးသို႔ထြက္ေျပးလိုသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ သူ႕စိတ္ထဲတြင္ ခ်ီတုံခ်တုံျဖစ္ရင္ မ်က္ႏွာကို လက္ဖဝါးျဖင့္ အုပ္လိုက္သည္။ ေနာက္ဆုံး ဆႏၵတစ္ခုက အျခားဆႏၵတစ္ခုကို အႏိုင္ရလိုက္ေတာ့မွ မ်က္လုံးကိုဖြင့္ၿပီး အေလာင္းေကာင္မ်ားရွိရာသို႔ ေျပးသြားလိုက္သည္။ “ကိုင္း ၾကည့္စမ္း၊ အားရပါးရႀကီး ၾကည့္လိုက္စမ္း၊ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ခဲ့ရတဲ့ အေလာင္းေကာင္ေတြ …”

ဤတြင္ ဆိုခရတၱိအေနႏွင့္ သူ႕ကိုယ္သူ ေမးခြန္းျပန္ထုတ္ေလေတာ့သည္။

“အျခားေနရာမ်ားတြင္ေကာ ဤအတိုင္း မျဖစ္ႏိုင္ပါသေလာ…။ ေျမာ္ျမင္တြက္ခ်က္သည့္အပိုင္းႏွင့္ဆန္႔က်င္စြာ လိုအင္ဆႏၵပိုင္းက တစ္စုံတစ္ရာကို တပ္မက္ေနလၽွင္ အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ လိုအင္ဆႏၵကို ဦးစားမေပးႏိုင္လၽွင္ …၊ ထိုသူသည္ သူ႕ကိုယ္သူ အျပစ္တင္ေပ လိမ့္မည္။ သူ႕လိပ္ျပာက သူ႕ကို ဆန္႔က်င္ေနေပလိမ့္မည္။ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေနေသာ အျပဳအမူႏွစ္ရပ္တြင္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္၏ လိပ္ျပာမွာ ဘယ္ဘက္က ရပ္တည္ေပးမည္နည္း …။”

ဤျပႆနာကို ပို၍ေခတ္ၿပိဳင္သေဘာေဆာင္ေသာ ဥပမာတစ္ရပ္ျဖင့္ ေနာက္ခံျပဳသည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ေျပာင္းၾကည့္ပါမည္။ ‘ေဆးစြဲေနသူ၊ အရက္စြဲေနသူ တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ သူ႕အတြက္ ေကာင္းက်ိဳးမေပးေသာ ‘ေဆးတစ္႐ႈိက္’ သို႔မဟုတ္ ‘အရက္တစ္ခြက္’ ကို သိသိႀကီးႏွင့္ ‘႐ႈိက္’ လိုက္မိသည္။ သို႔မဟုတ္ ‘ေသာက္’ လိုက္မိသည္။ ၿပီးသည္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မႏွစ္ၿမိဳ႕ေသာ၊ စက္ဆုပ္ေသာ ခံစားမႈတို႔ တဖြားဖြား ေပၚထြက္လာေတာ့သည္။’ ဤေနရာတြင္ ဆိုခရတၱိက ေဝါဟာရအသစ္ ‘Spirit’ ဆိုသည္ကို သုံးလိုက္သည္။ (ဤေနရာတြင္ Spirit ကို Soul ႏွင့္ကြဲေစရန္ ‘လိပ္ျပာ’ ဟု ဘာသာျပန္ပါသည္။) မိမိကိုယ္ကိုယ္ ေဒါသထြက္အျပစ္ဆိုေသာ စိတ္ဝိညာဥ္၏ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ရည္ၫႊန္းသုံးလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ‘Spirit’ ဆိုေသာ ေဝါဟာရသည္ပင္ ဂရိစကားလုံး ‘သိုင္မို႔စ္’ (Thymos) ၏ ခပ္ညံ့ညံ့ဘာသာျပန္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။

ဆိုခရတၱိက အက္ဒီမန္တုကို ေမးခြန္းထုတ္ျပန္သည္။ ‘အခ်င္း အက္ဒီမန္တု အေလာင္းေကာင္ေတြကို လွည့္မျပည့္လိုေသာ စိတ္ဝိညာဥ္ ၏ အပိုင္းသည္ အျခားေသာ လိုအင္ဆႏၵေလာ …၊ သို႔မဟုတ္ ေျမာ္ျမင္တြက္ခ်က္သည့္အပိုင္း၏ လကၡဏာသြင္ျပင္တစ္ရပ္သာေလာ …။ ဤႏွစ္ခုလုံးက တူညီေသာလားရာဘက္သို႔ တြန္းပို႔ေနသည္ကား အမွန္ပင္ျဖစ္သည္ …။’ ပထမအျမင္မွာ ေခတ္ၿပိဳင္ေဘာဂေဗဒ႐ႈေထာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္စုံတစ္ရာေသာ လိုအင္ဆႏၵကို အျခားတစ္စုံတစ္ရာေပၚ ေျမာ္ျမင္တြက္ခ်က္မႈျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားရသည္။ ေနာက္ဆုံး ပို၍အေရးႀကီးေသာ လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ အစားထိုးလိုက္ရသည့္သေဘာျဖစ္သည္။ ဤတြင္ ဆိုခရတၱိက ေမးျပန္သည္။ ‘ဤအတိုင္းဆိုလၽွင္ စိတ္ဝိညာဥ္တြင္ တတိယအစိတ္အပိုင္းတစ္ခု မရွိႏိုင္ပါသေလာ …။’

“Spirit ႏွင့္ဆိုေသာအပိုင္း တစ္နည္း ‘လိပ္ျပာပိုင္း’ (Spirited) ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔နားလည္လာမႈအရ မၾကာခင္က မွန္ကန္ေၾကာင္း အခိုင္အမာေျပာဆိုခဲ့သည္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္လို ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။ ထိုစဥ္ကေတာ့ ကၽြႏ္ုပ္တို႔မွာ ဤအပိုင္းသည္ လိုအင္ဆႏၵပိုင္းႏွင့္ တစ္နည္းတစ္ဖုံ ဆက္စပ္ေနလိမ့္မည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ ယခုအခါတြင္ကား ထိုသည္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္စြာပင္ စိတ္ဝိညာဥ္၏ အဆိုပါအပိုင္းမွာ ေမၽွာ္ျမင္တြက္ခ်က္သည့္အပိုင္းႏွင့္ ပခုံးခ်င္းယွဥ္ရပ္တည္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

ဤတြင္ ‘လုံး၀ မွန္ကန္ပါေပသည္’ ဟု ‘အက္ဒီမန္တု’ က ေထာက္ခံသည္။

ဤသို႔တၿပီကား ဆိုခဲ့ပါအပိုင္းမွာ ေျမာ္ျမင္တြက္ခ်က္သည့္အပိုင္းႏွင့္ မတူကြဲျပားစြာ တည္ရွိေနပါသေလာ …။ သို႔မဟုတ္ ေျမာ္ျမင္တြက္ခ်က္သည့္အပိုင္း၏ အခိုင္အမာပုံသဏၭာန္တစ္ရပ္ေပေလာ …။ ဤသို႔ဆို လၽွင္ စိတ္ဝိညာဥ္တြင္ အစိတ္အပိုင္းသုံးမ်ိဳး ရွိလိမ့္မည္မဟုတ္။ ႏွစ္မ်ိဳးသာရွိရပါလိမ့္မည္။ ေျမာ္ျမင္တြက္ခ်က္သည့္အပိုင္းႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵပိုင္း ျဖစ္ပါ၏။

ဤသို႔မဟုတ္လၽွင္ စိတ္ကူးထဲမွ ၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ရွိေသာ လူတန္းစားသုံးရပ္လို အတူယွဥ္တြဲတည္ရွိေနပါသေလာ …။ ေငြေၾကးဖန္တီးျခင္း၊ အကူအရန္ႏွင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ စိတ္ဝိညာဥ္တြင္ေကာ အဆိုပါတတိယက႑ရွိႏိုင္ပါသေလာ …။ အမွန္စင္စစ္ ‘လိပ္ျပာပိုင္း’ မွာ သဘာ၀အရပင္ ေျမာ္ျမင္တြက္ခ်က္သည့္အပိုင္း၏ ‘အကူအရန္’ မၽွသာျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔မဟုတ္လၽွင္ မွားယြင္းေသာေမြးျမဴေစာင့္ေရွာက္ ျခင္းျဖင့္ အက်င့္ပ်က္သြားႏိုင္ေပသည္ …။”

ဆိုခရတၱိ၏စကားကို အက္ဒီမန္တုက ခ်က္ခ်င္းပင္ သေဘာတူလိုက္သည္။ လိပ္ျပာပိုင္း တစ္နည္း ‘သိုင္မို႔စ္’ သည္ လိုအင္ဆႏၵမဟုတ္ သလို ဆင္ျခင္တုံတရားလည္းမဟုတ္။ စိတ္ဝိညာဥ္၏ လြတ္လပ္ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ ‘သိုင္မို႔စ္’ သည္ ေဒါသႏွင့္ ဂုဏ္ယူဝံ့ႂကြားမႈ၏ တည္ရာမွီရာျဖစ္သည္။ လီယြန္တပ္အေနႏွင့္ အေလာင္းေကာင္ေတြကို မၾကည့္ဘဲမေနႏိုင္သည့္အတြက္ ဂုဏ္ယူသည္။ သူ႕တြင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ‘အတၱ’ ရွိသည္ဟု ယုံၾကည္သည္။ သူ၏ လိုအင္ဆႏၵကို မတြန္းလွန္ႏိုင္ဘဲ အေလာင္းေကာင္ေတြကို ၾကည့္ျဖစ္လိုက္ေသာအခါတြင္မူ သတ္မွတ္စံႏႈန္းအတိုင္း အေနႏိုင္သည့္အတြက္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ စိတ္ပ်က္ရသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ လြန္ခဲ့ေသာ ေထာင္စုႏွစ္ခုေက်ာ္ကပင္ ဆိုခရတၱိႏွင့္ အက္ဒီမန္တုတို႔မွာ ေခတ္သစ္ေဘာဂေဗဒပညာက သိမွတ္လက္ခံျခင္းမရွိေသာ တစ္စုံတစ္ရာကို နားလည္သိရွိခဲ့ၾကသည္။ ‘လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ ဆင္ျခင္တုံတရားတို႔မွာ လူသားထုစိတ္ဝိညာဥ္၏ အစိတ္အပိုင္းႏွစ္ရပ္ ျဖစ္ၿပီး တတိယပိုင္း သိုင္မို႔စ္မွာ အထက္ပါႏွစ္ခုႏွင့္ လုံး၀သီးျခားကင္းလြတ္စြာလုပ္ေဆာင္သည့္ တတိယအစိတ္အပိုင္း ျဖစ္သည္ဆိုေသာ နားလည္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ‘သိုင္မို႔စ္’ သည္ပင္ ထိုက္တန္မႈကို အဆုံးအျဖတ္ေပးသည့္ ေနရာဌာနလည္းျဖစ္ပါသည္။ ဤသေဘာကို လီယြန္တပ္၏ ဥပမာျဖင့္ ရွင္းျပႏိုင္သည္။

လူသားထုသည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္၏ ျပင္ပတြင္ရွိေသာ စားစရာ ေသာက္စရာႏွင့္ ေဆးတ႐ႈိက္ (ေဆးစြဲေနသူအတြက္) ကို လိုခ်င္႐ုံမၽွမက သူတို႔၏ ‘ထိုက္တန္မႈ’ သို႔မဟုတ္ ‘ဂုဏ္သိကၡာ’ ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ အကဲျဖတ္ခ်က္ကိုလည္း မက္ေမာတတ္ပါသည္။ အဆိုပါအကဲျဖတ္ခ်က္ကမူ အတြင္းမွလာသည္။ လီယြန္တပ္၏ ဥပမာတြင္မူ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းရွိ အျခားလူမ်ားမွလာသည္။ အကယ္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ အကဲျဖတ္ခ်က္ရလၽွင္ ဂုဏ္ယူသည္။ အကယ္၍ မရလၽွင္မူ ေဒါသထြက္ခ်င္ထြက္မည္။ (သူတို႔ကို တန္ဖိုးမထားဟု ယူဆေသာေၾကာင့္) သို႔မဟုတ္ အရွက္ရခ်င္လည္း ရပါလိမ့္မည္။ (လူအမ်ား၏ စံႏႈန္းအတိုင္း မက်င့္သုံးႏိုင္ေသာေၾကာင့္)
ဆိုခဲ့ပါ လူ႕ဝိညာဥ္၏ တတိယအစိတ္အပိုင္း ‘သိုင္မို႔စ္’ မွာ ယေန႔ အမွတ္အသားသ႐ုပ္ႏိုင္ငံေရး၏ အေျခစိုက္ရာ ရိပ္ၿမဳံျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ ေရးတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားမွာ စီးပြားေရးျပႆနာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။ အခြန္အေကာက္မ်ားကို ေလၽွာ႔ ေကာက္မလား၊ တိုးေကာက္မလား … သို႔မဟုတ္ အစိုးရႏိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြကို ဒီမိုကေရစီစနစ္ရွိ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ေတာင္းဆိုသူမ်ားၾကား ခြဲေဝေပးလိုက္မည္လား … စသျဖင့္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ႏိုင္ငံေရးဘ၀၏ အစိတ္အပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဆိုခဲ့ပါ စီးပြားေရးအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ အားနည္းခ်ည့္နဲ႔ စြာသာလၽွင္ ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါသည္။

ဤကိစၥအတြက္ ဥပမာအေနႏွင့္ ‘လိင္တူေယာက္်ားခ်င္း လက္ထပ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈ’ ျဖင့္ ေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။ ဤအျပဳအမူမွာ ၂၁ ရာစု၏ ပထမဆယ္စုအတြင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံမ်ားတစ္လႊားတြင္ ေတာမီးလိုပ်ံ႕ႏွံ႔ေနေသာ အျခင္းအရာျဖစ္သည္။ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈတြင္လည္း စီးပြားေရးဆိုင္ရာလကၡဏာ သြင္ျပင္အခ်ိဳ႕ရွိသေလာက္ရွိပါသည္။ အသက္ဆက္ရွင္သန္ပိုင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ‘ေယာက္်ား၊ မိန္းမလိင္တူခ်င္းေပါင္းေဖာ္မႈ’ (Gay or Lesbian Unions) အေပၚ လိုလားႏွစ္သက္မႈ စသည္တို႔ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ဆိုခဲ့ပါ စီးပြားေရးျပႆနာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ‘တရား႐ုံးတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း’ (Civil Union) ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ပိုင္ဆိုင္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သစ္မ်ားႏွင့္ ဆုံးျဖတ္ေျဖရွင္းၾကသည္က မ်ားသည္။ သို႔တေစ အဆိုပါ Civil Union မွာ ‘ထုံးတမ္းစဥ္လာအရ၊ ဘာသာေရးအရ လက္ထပ္ထိမ္းျမား’ (Merage) ေလာက္ အဆင့္အတန္းရွိလွသည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ႏွင့္အမၽွ လူ႕အဖြဲ႕အစည္းအေနႏွင့္ Gay မ်ားကို တူညီစြာ တရားဝင္သည္ဟု ယူဆေသာ္လည္း သူတို႔အခ်င္းခ်င္း စုံဖက္မႈကိုမူ ေယာက္်ားႏွင့္ မိန္းမၾကား တရားဝင္လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈႏွင့္ မတူဟုယူဆၾကသည္။

အဆိုပါအက်ိဳးဆက္ကို သန္းႏွင့္ခ်ီေသာလူမ်ားက လက္မခံၾကပါ။ သူတို႔က သူတို႔ယုံၾကည္ေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တြင္ Gays ေတြ Lesbians ေတြကို တူညီေသာဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ တိက်ျပတ္သားစြာ အသိအမွတ္ျပဳေစခ်င္သည္။ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားႏိုင္ စြမ္းမွာ တူညီေသာဂုဏ္သိကၡာအတြက္ ျပယုဂ္ဟုယူဆၾကသည္။ ဤသေဘာကို မလိုလားသူမ်ားကမူ ဆန္႔က်င္ဘက္မွ ရပ္ခံၾကသည္။ သူတို႔က ‘လိင္ခ်င္းမတူေသာ ေယာက္်ား၊ မိန္းမတို႔၏ ေပါင္းေဖာ္မႈ’ (HetersoSexual Union) ကိုသာ သာလြန္ျမင့္မားေသာ ဂုဏ္သိကၡာ အျဖစ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း အတည္ျပဳေပးေစလိုသည္။ သို႔ျဖင့္ လိင္တူခ်င္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈမွ ဆက္စပ္ေပၚထြက္လာေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ စီးပြားေရးထက္ ဂုဏ္သိကၡာဆိုင္ရာ အခိုင္အမာေျပာဆိုမႈမ်ားႏွင့္ ပို၍ဆိုင္သည္ဟု ဆိုရပါလိမ့္မည္။

အလားတူပင္ ‘Me Too လႈပ္ရွားမႈ’ ျဖင့္ သ႐ုပ္ထင္ေစခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးထု၏ ႀကီးမားေသာ ေဒါသမွာလည္း အေျခခံအားျဖင့္ ေလးစားမႈ၊ အေလးထားမႈျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈမွာ ေဟာလိဝုဒ္ထုတ္လုပ္သူ ‘ဟာေဗးဝိုင္းစတိန္း’ ၏ အျပဳအမူႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီး မ်က္ေစ့ဖြင့္ေပးလိုက္သည့္ေနာက္ပိုင္း ေပၚထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ဤျပႆနာတြင္လည္း ဩဇာႀကီးေသာ ေယာက္်ားမ်ားႏွင့္ အက်ပ္ကိုင္ ခံေနရေသာ အားႏြဲ႕သည့္အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကား စီးပြားေရးမ်က္ႏွာစာတစ္ရပ္ရွိသည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္မ်ားရွိသည္။ အမွန္စင္စစ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး၏ ဖိုမလကၡဏာကို မွားယြင္းစြာတန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းသာျဖစ္သည္။ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္လို အျခားစ႐ိုက္မ်ားကိုမၾကည့္ဘဲ တစ္ဦးခ်င္းၾကည့္ျမင္သည့္ျပႆနာသာျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရလၽွင္ ဆိုခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း အေလးထားမႈကိစၥသာျဖစ္ပါသည္။

သမၼတႏိုင္ငံကထာတြင္ ဆိုခရတၱိအေနႏွင့္ ‘သိုင္မို႔စ္’ သည္ လူသားအားလုံးၾကား တူညီစြာမၽွေဝထားေသာ စ႐ိုက္တစ္စုံဟု မဆိုခဲ့ပါ။ ပုံသဏၭာန္မ်ိဳးစုံျဖင့္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟုလည္း အဆိုမျပဳခဲ့ပါ။ သူ၏ စိတ္ကူးၿမိဳ႕ေတာ္မွ လူသားတို႔၏ အခိုင္အမာလူတန္းစားႏွစ္ရပ္ႏွင့္သာ ဆက္စပ္ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။ ‘ေစာင့္ၾကပ္မႉး’ သို႔မဟုတ္ ‘အကူအရန္’ တို႔ျဖစ္သည္။ သူတို႔သည္ သူတို႔၏ၿမိဳ႕ေတာ္ကို ရန္သူအေပါင္းမွ ကာကြယ္ ဖို႔တာဝန္ရွိသည္။ သူတို႔သည္ စစ္သည္ေတာ္မ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ လိုအင္ဆႏၵႏွင့္ ေက်နပ္ႏွစ္သိမ့္မႈမွာ အဓိကစ႐ိုက္လကၡဏာျဖစ္ေသာ ေဈးဆိုင္ ပိုင္ရွင္မ်ားႏွင့္မတူပါ။ သူတို႔သည္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေသာအလႊာမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလည္းျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ ဆင္ျခင္တုံတရားကိုအသုံးျပဳ၍ ၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ဘာအေကာင္းဆုံးလဲဆိုသည္ကို သတ္မွတ္ဆုံးျဖတ္ပါသည္။

ဆိုခရတၱိ၏အလိုအရ သိုင္မို႔စ္ႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေစာင့္ၾကပ္မႉးမွာ ေဒါသႀကီးတတ္သည္။ လူစိမ္းမ်ားအတြက္ ေၾကာက္စရာေကာင္းၿပီး သခင္မ်ားအတြက္ သစၥာရွိေသာ ေခြးမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္သည္။ စစ္သည္ေတာ္မ်ားအေနႏွင့္ သူတို႔သည္ သတၱိရွိၾကသည္။ အသက္စြန္႔ရန္ ဝန္မေလးၾကဘဲ အခက္အခဲကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္သည္။ ကုန္သည္လူတန္းစားလို ဆင္ျခင္စဥ္းစားေသာ လူတန္းစားလိုႏွင့္ ဘယ္လိုမွမတူပါ။ ဆင္ျခင္တုံတရားႏွင့္ လိုအင္ဆႏၵထက္ ေဒါသႏွင့္ ဂုဏ္ေရာင္ေျပာင္မႈသည္သာ သူတို႔၏ စြန္႔စားမႈမ်ားအတြက္ အရင္းခံတြန္းအားျဖစ္ေပသည္။

 

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။
ေက်ာ္ဝင္း (၃ ႏိုဝင္ဘာ၊ ၂၀၁၈)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *