တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ လြန္ဆြဲပြဲ

သမၼတဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ကတည္းက ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ျပန္လည္ရရွိေရးက ဒုဝန္ႀကီး၏ အေျဖေၾကာင့္ ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာျပန္သည္။

ဧရာ၀တီျမစ္ေဘး၊ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာလက္ရာမ်ားေၾကာင့္ ထင္ရွားသည့္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ေခတ္အဆက္ဆက္တိုင္း ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ တည္ရွိခဲ့သည္ဟု စစ္ကိုင္းသူ စစ္ကိုင္းသားတို႔က ဆိုၾကသည္။

စစ္ကိုင္းသည္ အသခၤယာ ေစာယြန္းမင္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ မင္းေနျပည္ေတာ္ျဖစ္သည့္အျပင္ အဂၤလိပ္ေခတ္၊ ဂ်ပန္ေခတ္၊ လြတ္လပ္ေရးေခတ္၊ ဖဆပလေခတ္၊ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီေခတ္၊ မဆလေခတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕စသျဖင့္ အစဥ္အဆက္ တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ရပ္တည္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာင္စီလက္ထက္ တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ေဒသဆိုင္ရာစစ္တိုင္းမႉး အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္အရ စစ္ကိုင္းတိုင္း၏ၿမိဳ႕ေတာ္ကို တိုင္းအတြင္းရွိ အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ မုံ႐ြာၿမိဳ႕သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ တိုင္း႐ုံးမ်ားအားလုံး အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး ဦးေဆာင္ေကာင္မတီထံမွ သိရသည္။

ထိုစဥ္က စစ္ကိုင္းတိုင္းနည္းတူ တနသၤာရီတိုင္းတြင္လည္း ၿမိဳ႕ေတာ္ထားဝယ္မွ ကမ္း႐ိုးတန္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕သို႔ လည္းေကာင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ပဲခူးမွ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ ေတာင္ငူၿမိဳ႕သို႔လည္းေကာင္း ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေစခဲ့သည္။

“အဲဒီတုန္းက ၿမိဳ႕ေတာ္ကိုေျပာင္းခဲ့တဲ့ စစ္ကိုင္းတိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္လွျမင့္ေဆြက စစ္ကိုင္းသားအစစ္ပဲ။ လိုအပ္ခ်က္အရ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ေဒသကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ခဲ့ရတယ္လို႔ ေျပာတယ္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္ေလာက္ကေပါ့” ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္သိန္းက ဆိုသည္။

သူက ႀကံ႕ခိုင္ေရးအစိုးရ၊ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ ႏွစ္ဆက္တြင္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ စစ္ကိုင္းသားတစ္ေယာက္ ျဖစ္သည္။

တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုအနက္ စစ္ကိုင္း၊ ပဲခူးႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းသုံးခုသာ ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဆယ္ႏွစ္ခန္႔အၾကာ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပအၿပီး အရပ္သားအစိုးရမဖြဲ႕မီ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ပဲခူးႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္း တို႔၏ မူလၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို ျပန္လည္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းကာ တိုင္း႐ုံးမ်ား အေျခစိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ကိုင္းတိုင္းက က်န္ရစ္ခဲ့ရသည္။

တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ တိုင္း႐ုံးမ်ား ျပန္လည္အေျခစိုက္ရန္အတြက္ ၿမိဳ႕လူထုက ၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္လႈပ္ရွားခဲ့သည္။

တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕၊ တိုင္းလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တိုင္းအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ႐ုံးမ်ားအားလုံး ျပန္လည္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေမလအတြင္းက ေဒသခံလက္မွတ္ ႏွစ္ေထာင္ေက်ာ္ျဖင့္ တင္ျပခဲ့သည္။

ထိုမၽွျဖင့္ မၿပီး။ လႊတ္ေတာ္ပိုင္းမွလည္း ေမးျမန္းခြင့္ရရွိရန္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲျပဳလုပ္အၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အတြက္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီက အႏိုင္ရရွိခဲ့သျဖင့္ စစ္ကိုင္းသူ စစ္ကိုင္းသားတို႔အတြက္ ေမၽွာ္လင့္ေရာင္ျခည္က ပို၍လင္းလာခဲ့သည္။

“အဲဒီတုန္းက ကၽြန္ေတာ္ ေမးတယ္ဗ်။ တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ျပန္လည္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းေပးဖို႔ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိေပါ့။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးအျပင္ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး စတဲ့ အျမင္ေတြအရ မုံ႐ြာၿမိဳ႕က ပိုမိုသင့္ေလ်ာ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စစ္ကိုင္းကို ျပန္လည္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ အဲဒီတုန္းက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအးက ေျဖၾကားေပးခဲ့တယ္” ဟု ျပည္သူ႕ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္သိန္း က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းက ၿမိဳ႕ေတာ္အေျပာင္းအေ႐ႊ႕စာရင္းတြင္ က်န္ရစ္ခဲ့ဟန္ ရွိသည္။

သို႔ေသာ္ စစ္ကိုင္းသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တည္ရွိခဲ့သည့္အျပင္ တိုင္းအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာ႐ုံးအေဆာက္အအုံမ်ား၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ယခုအထိရွိေနေၾကာင္း၊ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္း၊ ေရေၾကာင္းလမ္းတို႔လည္းရွိေနသည့္အတြက္ တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ အဆင္သင့္ရွိေနသည္ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ တိုင္း႐ုံးမ်ားအားလုံး အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး ဦးေဆာင္ေကာင္မတီက ဆိုသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း သမၼတထံတင္ျပျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ေမးျမန္းျခင္းတို႔က မထူးျခားသျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း ထပ္မံႀကိဳးပမ္းၾကျပန္သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၀ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ ႐ုံးမ်ားအားလုံးကို ႐ုံးစိုက္ေစခဲ့ၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ တိုင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားကို ပဲခူးႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္ ျပန္လည္႐ုံးစိုက္ေစခဲ့ေသာ္လည္း စစ္ကိုင္းတိုင္းက ျပန္မရခဲ့ဟု စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ခံမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကိုကိုင္စြဲ၍ သမၼတထံ စာပို႔ျပန္သည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၉(က) တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ခုနစ္ျပည္နယ္တို႔သည္ အဆင့္အတန္း တူညီသည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည့္အတြက္ အျခားတိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ၁၃ ခုႏွင့္ အဆင့္အတန္းတူညီစြာ စစ္ကိုင္းတိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕တြင္ တိုင္းအဆင့္႐ုံးမ်ား စိုက္ေပးရမည္ဟု ေဒသခံတို႔က ဆိုသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္အတြင္းက စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ ၏ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ က စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ကို တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ျပန္လည္ေရာက္ရွိရန္ ေမးခြန္းမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၾကသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ၾကယ္ပြင့္မျပေမးခြန္းေမးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ မုံ႐ြာၿမိဳ႕ကို စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕အျဖစ္ ဆုံးျဖတ္ခ်မွတ္ၿပီးျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္႐ုံးမ်ား စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လည္ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးရန္ အစီအစဥ္မရွိဟု စစ္ကိုင္းတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအးက စာျဖင့္ေျဖၾကားေပးခဲ့သည္။

အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္မူ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း ေမးျမန္းခဲ့ကာ မုံ႐ြာၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံေရး။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ စီးပြားေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လူမႈေရးက႑အသီးသီး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အားလုံးႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ျခင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီး၏ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ေနရာတြင္ တည္ရွိျခင္း၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရ လ်င္ျမန္လြယ္ကူစြာ လႊမ္းၿခဳံႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ေၾကာင့္ မုံ႐ြာၿမိဳ႕မွ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ တိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ုံးမ်ား ေျပာင္းေ႐ႊ႕ရန္ အစီအစဥ္မရွိဟု ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ ေက်ာ္ဇံျမင့္က ေျဖၾကားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၄၄၇ တြင္ တည္ဆဲနည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စည္းကမ္းမ်ား၊ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ပယ္ဖ်က္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းမျပဳေသးမီ ဤဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မဆန္႔က်င္သမၽွ အတည္ျဖစ္သည္ဟု ျပ႒ာန္းခ်က္ရွိသျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္မပါသည့္ တိုင္းေဒသႀကီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၿမိဳ႕ သတ္မွတ္ခ်က္သည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပါ တိုင္းေဒသႀကီးၿမိဳ႕ေတာ္ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေနသျဖင့္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ျပယ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေၾကာင္း တိုင္း႐ုံးမ်ားအားလုံး အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးၾကည္စိုးထြန္းက ေျပာသည္။

“အေျခခံဥပေဒအရ ပထမဦးစြာ ေပၚလာတဲ့ ႀကံ႕ခိုင္ေရးအစိုးရလက္ထက္မွာ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕မွာ တိုင္း႐ုံးေတြ ႐ုံးစိုက္ဖို႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့ၿပီး တည္ဆဲအေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ဆန္႔က်င္ခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ျဖစ္တဲ့ မုံ႐ြာမွာ ႐ုံးစိုက္ခဲ့တယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ယင္းအျပင္ အေျခခံဥပေဒအရ ဒုတိယေျမာက္ေပၚလာသည့္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ခ႐ိုင္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ မုံ႐ြာၿမိဳ႕တြင္သာ ယေန႔အထိ ႐ုံးစိုက္လ်က္ရွိကာ အေျခခံဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္လ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာဆိုသည္။

စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သည္ တိုင္းအဆင့္႐ုံးမ်ား အဆင္သင့္ရွိကာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္လြယ္ကူသည့္ ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္အတြက္ တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ျပန္လည္ရရွိသင့္သည္ဟု ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း တကယ္တမ္း တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာလၽွင္ မည္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ရွိႏိုင္မည္နည္း။

ယင္းအေျဖက အေရးႀကီးသည္။

“ဒါက အဓိကက်တယ္။ လက္ရွိအေနအထားေတြအရ မုံ႐ြာၿမိဳ႕ကလည္း အဆင္ေျပေနတယ္။ စစ္ကိုင္းကိုေရာက္လာရင္ ဘာေတြအက်ိဳးမ်ားမလဲဆို ပိုၿပီးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမယ္လို႔ပဲ အၾကမ္းဖ်င္း ေျပာလို႔ရမယ္” ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္သိန္းက ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၉ (ဂ) တြင္ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တစ္ခုခု၏အမည္ကို ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္လိုလၽွင္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဆႏၵခံယူကာ ဥေပဒျပ႒ာန္းျခင္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုထားၿပီး တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အေျပာင္းအေ႐ႊ႕အတြက္မူ တိတိက်က် ေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိေပ။

အလားတူ ရန္ကုန္တိုင္း၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျဖစ္ရမည္၊ မႏၲေလးတိုင္း၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ျဖစ္ရမည္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ျဖစ္ရမည္ သို႔မဟုတ္ မုံ႐ြာၿမိဳ႕ျဖစ္ရမည္ဟု တိတိက်က် ေရးသားေဖာ္ျပထားျခင္း မရွိ၊ ပုဒ္မ ၉(ခ) တြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္တို႔၏ အမည္မ်ားကို ရွိရင္းစြဲအတိုင္း ေခၚဆိုသုံးႏႈန္းသည္ဟုသာ ဆိုထားၿပီး တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္တို႔၏ ၿမိဳ႕ေတာ္သတ္မွတ္ခ်က္ မ်ားက မပါရွိေပ။

“ဟုတ္တယ္ဗ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ဥပေဒပညာရွင္မဟုတ္တဲ့အခါက်ေတာ့ တိတိက်က် မေဝဖန္တတ္ေပမယ့္ အဲဒီအခ်က္မပါတဲ့အခါက်ေတာ့ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲတာလုပ္တဲ့အခါ ဒါမ်ိဳးေတြ ပါသင့္တာေပါ့” ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္သိန္းက အႀကံျပဳသည္။

သမိုင္းအရ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သည္ တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ မုံ႐ြာသည္ တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်က္မ်ားကို သတိမမူမိခဲ့ျခင္းေၾကာင္း ယခုကဲ့သို႔ ျပႆနာျဖစ္ေနရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆိုင္ရာ ေဆာင္းပါးမ်ားကို ေရးသားေနသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ ေမာင္ဉာဏက ေျပာသည္။

“ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ဟာ ေနျပည္ေတာ္လို႔ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပခဲ့ေပမယ့္ ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ေတြကိုေတာ့ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မေဖာ္ျပခဲ့ဘူး။ ဒါက အားနည္းခ်က္တစ္ခုေပါ့။ အခုက တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ေတြ ျပင္ဆင္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို အရင္ျပင္ဆင္ရမယ့္ကိန္း ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမွ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ယင္းကိစၥမ်ားကို အေရးတယူေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း ၎က ထပ္မံေျပာဆိုသည္။

တိုင္း႐ုံးမ်ားအားလုံး အေျခခံဥပေဒ ႏွင့္အညီ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေရး ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီအေနႏွင့္ လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္တြင္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရထံ တတိယအႀကိမ္အထိ စာေပးပို႔တင္ျပေတာင္းဆိုထားသည္။

ယင္းအျပင္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္သိန္းက ၾကယ္ပြင့္မျပ ေမးခြန္းတစ္ခုက စက္တင္ဘာလအတြင္းက ေမးျမန္းခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္လၽွင္ စတုတၳတန္း ပထဝီဝင္သင္႐ိုးၫႊန္တမ္း စာမ်က္ႏွာ ၁၃၊ စာ ေၾကာင္းေရ ၅ တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၏ ၿမိဳ႕ေတာ္အား မုံ႐ြာၿမိဳ႕ဟု မွားယြင္းစြာ ျပ႒ာန္းထားျခင္းကို တည္ဆဲျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၉(ခ) ႏွင့္အညီ စစ္ကိုင္းတိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္သည္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ဟု မွန္ကန္စြာ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေပးရန္အတြက္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ယင္းေမးခြန္း၏ အေျဖကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ျပန္လည္ေျဖဆိုရာတြင္ ျပင္ဆင္ေပးရန္ မရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၉၉၉-၂၀၀၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ထြက္ရွိခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ပုံႏွိပ္သည့္ ေက်ာင္းသုံးစာအုပ္တြင္ မုံ႐ြာၿမိဳ႕ဟု စတင္ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္း အစီရင္ခံစာတြင္လည္း မုံ႐ြာၿမိဳ႕ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၉(ခ) တြင္ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ အမည္မ်ားကို ရွိရင္းစြဲအတိုင္းသာ ေခၚဆိုသုံးႏႈန္းေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားအတြက္ သတ္မွတ္ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဟု ဒုတိယဝန္ႀကီးက ဆိုသည္။

“ဒါေၾကာင့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းမွာ မုံ႐ြာၿမိဳ႕လို႔ မွားယြင္းစြာ ျပ႒ာန္းထားတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္လည္းေကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းရဲ႕ၿမိဳ႕ေတာ္ကို မုံ႐ြာၿမိဳ႕လို႔ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက အသိအမွတ္ျပဳထားျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ ေဖာ္ျပထားတာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ျပ႒ာန္းစာအုပ္မွာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါဘူး” ဟု ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဝင္းေမာ္ထြန္းက ေျဖဆိုခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ စစ္ကိုင္းေဒသခံတို႔၏ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္က မကုန္ဆုံးေသးေပ။ ဒုတိယဝန္ႀကီး၏ ေျဖဆိုမႈအေပၚ ကန္႔ကြက္စာေပးပို႔သြားမည့္အျပင္ လိုအပ္လၽွင္ ၿမိဳ႕လုံးကၽြတ္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရန္ပါ စီစဥ္မည္ဟု ဦးၾကည္စိုးထြန္းက ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းသည္ တိုင္းေဒသႀကီး၏ အစြန္အဖ်ားၿမိဳ႕တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခ႐ိုင္အတြင္း အနီးဆုံးၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ျမင္းမူသည္ ၃၅ မိုင္ ေဝးေၾကာင္း၊ ျမင္းမူသည္ မုံ႐ြာၿမိဳ႕ႏွင့္လည္း ၃၅ မိုင္ေဝးကာ စစ္ကိုင္းခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေျမာင္ၿမိဳ႕သည္ မုံ႐ြာႏွင့္ ပိုနီးေၾကာင္း၊ ပထဝီအေနအထားအရ မုံ႐ြာက စစ္ကိုင္း တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္အတြက္ ပိုသင့္ေလ်ာ္ေနေၾကာင္း စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕ခံ ဝန္ထမ္းေဟာင္း တစ္ဦးက ဆိုသည္။

“လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေလးဆယ္ေလာက္တုန္းက တိုင္း႐ုံးေတြ စစ္ကိုင္းမွာစိုက္တယ္ဆိုေပမယ့္ တိုင္းမင္းႀကီးက ေမၿမိဳ႕မွာ ေနတယ္။ ဒီေတာ့ ႐ုံးလုပ္ငန္းေတြလုပ္တဲ့အခါ ေမၿမိဳ႕ကို သြားရတာရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီတုန္းက စစ္ကိုင္းက အထက္ျမန္မာျပည္ရဲ႕႐ုံးေတြ အေျခစိုက္တာေလ” ဟု ၎က ေျပာသည္။

မုံ႐ြာၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကိုႏိုင္စိုးကမူ လက္ရွိေခတ္အေျခအေနအရ တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ကို ျပန္လည္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းရန္မွာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားႏိုင္ၿပီး မလြယ္ကူဟု ဆိုသည္။

“တိုင္းၿမိဳ႕ေတာ္ ျဖစ္ျခင္း မျဖစ္ျခင္းထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြရွိဖို႔က ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။ မုံ႐ြာကလည္း သူ႕အလွနဲ႔သူရွိသလို စစ္ကိုင္းကလည္း သူ႕အလွနဲ႔သူ ရွိၿပီးသားပါ။ ဒါေလးေတြ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းသင့္ပါတယ္” ဟု မုံ႐ြာေဂဇက္ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာလည္းျဖစ္သည့္ ကိုႏိုင္စိုးက ဆိုေလသည္။ 

 

လတ္မ်ိဳးေဆြ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *