ေသးငယ္က်စ္လ်စ္ေသာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ (Small Cabinet) မူက ျမန္မာမွာ ဘာေၾကာင့္အလုပ္မျဖစ္သလဲ

ပုံ ၁ - ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၄၈ ေနာက္ပိုင္း တာဝန္ယူခဲ့တဲ့ အစိုးရမ်ား၏ ဝန္ႀကီးဌာနဖြဲ႕စည္းပုံ

အာဏာရပါတီျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ရဲ႕ ‘ေသးငယ္က်စ္လ်စ္ေသာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕’ (Small Cabinet) မူဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အလုပ္ျဖစ္ခဲ့ဟန္မတူပါဘူး။ သုံးႏွစ္အတြင္းမွာပဲ မူလဖြဲ႕စည္းစဥ္ကနဲ႔မတူေတာ့ဘဲ ပုံစံေတြေျပာင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ထပ္တိုး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြကိုလည္း ခန္႔အပ္လာရပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အစိုးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံေတြကို ေလ့လာမယ္ဆိုရင္ Small Cabinet ဆိုတာက ဦးေနဝင္းလက္ထက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ထဲက စခဲ့တာပါ။ ဖဆပလအပါအဝင္ က်န္တဲ့အစိုးရေတြက ကနဦးမွာ ဝန္ႀကီးဌာနအနည္းငယ္၊ ဝန္ႀကီးအနည္းငယ္ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ အမ်ားအျပားတိုးခ်ဲ႕ခဲ့သလို၊ ဦးေဆာင္မယ့္ဝန္ႀကီးေတြကိုလည္း ထပ္တိုး ခန္႔အပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

NLD အစိုးရကေတာ့ အေစာပိုင္းမွာ Small Cabinet မူကို က်င့္သုံးခဲ့ၿပီး အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႏွစ္ခြဲေက်ာ္ၾကာျမင့္လာခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ထပ္တိုးဖြဲ႕စည္းလာတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ OECD ႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားစုမွာ မူဝါဒခ်မွတ္တဲ့အခါ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕အတြင္း သေဘာ ထားကြဲမႈမရွိဘဲ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္း တစ္သံတည္းထြက္ေစဖို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြ ပိုအားေကာင္းဖို႔အတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနနည္းနည္း၊ ဝန္ႀကီးဦးေရ နည္းနည္းနဲ႔ဖြဲ႕စည္းတဲ့ Small Cabinet မူကို က်င့္သုံးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။၁ ဝန္ႀကီးေတြမွာလည္း ဆုံးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ အေတာ္အသင့္ရွိၾကပါတယ္။ ကိစၥအမ်ားစုဟာ သမၼတ၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဆင့္အထိ မေရာက္ေတာ့ဘဲ ဝန္ႀကီးေတြကပဲ ေျဖရွင္းၿပီးဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဲဒီႏိုင္ငံက အစိုးရေခါင္းေဆာင္ႀကီးေတြဟာ အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ နိစၥဓူ၀ကိစၥေတြမွာ ဝင္ပါေနစရာမလိုေတာ့ဘဲ ႀကီးမားၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥေတြအေပၚမွာသာ အခ်ိန္ေပးစဥ္းစားဖို႔ ျဖစ္လာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအတြက္လည္း (ဝန္ႀကီးတစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္သာမက ဝန္ႀကီးဌာန အသုံးစရိတ္မ်ားတြင္ပါ) ဘ႑ာေငြ အေလအလြင့္ ေလ်ာ့နည္းေစခဲ့သလို မူဝါဒေတြခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ရာမွာလည္း လူနည္းနည္းနဲ႔ ထိေရာက္တဲ့လုပ္ေဆာင္မႈေတြ အေကာင္အထည္ ေပၚခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို အသုံးဝင္လွတဲ့ Small Cabinet မူက ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘာေၾကာင့္အလုပ္မျဖစ္သလဲဆိုတာ စူးစမ္းသင့္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္လာပါတယ္။ အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္ႏွစ္ခုေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Small Cabinet မူ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အခုေဆာင္းပါးမွာ ေဖာ္ျပပါမယ္။

၁။ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ သမိုင္းေနာက္ခံ

Small Cabinet မူ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့တဲ့အေၾကာင္းထဲမွာ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္တစ္ခုက တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္အေပၚ မူတည္ထားခဲ့တဲ့ အစိုးရယႏၲရားေၾကာင့္လို႔ သုံးသပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးကတည္းက တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ပုံစံမ်ိဳးသြားခဲ့တာပါ။ အစိုးရလည္ပတ္ပုံက ဗဟိုဝန္ႀကီးဌာနေတြကို အားျပဳထားပါတယ္။ ဗဟိုက အကုန္လုပ္ေဆာင္တဲ့အတြက္ ဗဟိုရဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ အလုပ္မ်ားပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရေတြ ေပၚေပါက္လာတယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီလို ေပၚေပါက္ျခင္းဟာ သက္တမ္းအားျဖင့္ ခုနစ္ႏွစ္ေက်ာ္ပဲ ရွိပါေသးတယ္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရေတြကို လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပး၊ တာဝန္ယူခိုင္းၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားအရတင္မက စီမံခန္႔ခြဲမႈအရပါ ေလၽွာ႔ခ်ဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကရဆဲကာလ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝမႈကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအတြက္ လ်ာထားခ်က္က ၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရေတြကေတာ့ ၁၁ ရာခိုင္ႏႈန္း နီးပါးပဲ ရပါေသးတယ္။ ဒီေတာ့ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေျဖေလၽွာ႔ေပမယ့္ လုပ္ငန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ဝန္ႀကီးဌာနေတြလက္ထဲမွာပဲ ရွိပါေသးတယ္။

NLD အစိုးရစတင္ဖြဲ႕စည္းခ်ိန္မွာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ ဖြဲ႕ဖို႔အတြက္ စဥ္းစားခ်က္က အစိုးရအသုံးစရိတ္ေလၽွာ႔ခ်လိုျခင္းအေပၚ မူတည္ခဲ့ပုံရပါ တယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနေတြမ်ားရင္ ဝန္ႀကီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးေတြအတြက္ လခ၊ အေဆာင္အေယာင္ေတြ ပိုေပးရတာေၾကာင့္ ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြပို သုံးရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ပဲ အစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕တဲ့အခါ အက်စ္လ်စ္ဆုံး ဖြဲ႕ခဲ့ပါတယ္။ အရင္ USDP အစိုးရလက္ထက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕မွာ ဝန္ႀကီးဌာန ၃၆ ခု၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးစီနဲ႔ ဒုတိယဝန္ႀကီး ၅၆ ဦး စုစုေပါင္း ၉၂ ဦး ရွိခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လ NLD အစိုးရ တာဝန္ယူတဲ့အခါ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ကို ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခု၊ ဝန္ႀကီး ၁၈ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ သတိျပဳစရာတစ္ခုက အစိုးရသစ္ဟာ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ရဲ႕ ယႏၲရားအေဟာင္းကို ဆက္ခံရတဲ့အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြက နဂိုအတိုင္းရွိေနတာကို ရင္ဆိုင္ခဲ့ရပါတယ္။ ႀကိဳးနီစနစ္ကလည္း သိပ္ၿပီး ေျပာင္းလဲမႈမရွိခဲ့ပါဘူး။ ခန္႔အပ္လိုက္တဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေတြအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေရးတည္ေဆာက္ဖို႔၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ေလ့လာဖို႔ အခ်ိန္မရခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ဝန္ႀကီးဌာနေတြ ေပါင္းလိုက္တဲ့အတြက္ အရင္ဝန္ႀကီးႏွစ္ဦး သုံးဦး လုပ္ရမယ့္တာဝန္ကို တစ္ဦးတည္းက သိမ္းက်ဳံးလုပ္ခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ ထိေရာက္မႈနည္းခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္မႈအရၾကည့္ရင္ Small Cabinet မူက ျပည္သူ႕ဘ႑ာေငြကုန္က်မႈနည္းတာမွန္ေပမယ့္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေနာက္ခံနဲ႔ အလုပ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခဘက္ကၾကည့္ရင္ Opportunity Cost လို႔ ေခၚတဲ့ အခြင့္အလမ္း ဆုံး႐ႈံးမႈႀကီးခဲ့ပါတယ္။ ဥပမာ – ဝန္ႀကီးတစ္ဦးက သာမန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတြက္ လက္မွတ္ထိုးရင္း အခ်ိန္ကုန္ေနရမယ္ဆိုရင္ တျခားျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မဟာဗ်ဴဟာေတြကို ေတြးေတာႀကံဆခ်ိန္ နည္းပါးသြားရတာမ်ိဳး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ရဲ႕ ယႏၲရားကို သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္းမရွိေသးတဲ့အခ်ိန္မ်ိဳးမွာ ခ်က္ခ်င္းဆိုသလို Small Cabinet မူက အလုပ္မျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

၂။ ၊ေခါင္းေဆာင္ႀကီး တစ္ဦးဦးအေပၚ မွီခိုမႈႀကီးမားျခင္း

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအရ ေခတ္အဆက္ဆက္မွာ အစိုးရယႏၲရားဟာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ သေဘာထားေပၚသာ မူတည္ၿပီး မူဝါဒအေပၚ အေျခခံတာ နည္းခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္း အစိုးရလက္ထက္ကစၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၾကတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းနဲ႔ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေ႐ႊ စတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားရဲ႕ အဆုံးအျဖတ္မ်ားသာ အဓိကျဖစ္တာေၾကာင့္ လူအေပၚမူတည္ၿပီး မူဝါဒကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းလက္ထက္က ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကို ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီမွာပါဝင္တဲ့ ဝန္ႀကီးရွစ္ဦးနဲ႔ ဝန္ႀကီးဌာန ၁၈ ခုကို အုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါတယ္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကိုယ္တိုင္ အေရးႀကီးလြန္းလွတဲ့ ေနရာေလးေနရာကိုကိုင္ၿပီး ဝန္ႀကီးတစ္ဦးကို ဝန္ႀကီးဌာန ႏွစ္ခု၊ သုံးခုထက္ပိုၿပီး တာဝန္ယူေစခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့ Small Cabinet ဟာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈႀကီးတဲ့ အစိုးရယႏၲရားျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ကိစၥေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးဆုံးျဖတ္မွ ၿပီးျပတ္ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရားဟာ အာဏာစက္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရအမႈထမ္း၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပါတီဝင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္းကို ေက်ာ္ၿပီးလုပ္ရဲသူလည္းမရွိပါဘူး။ လုပ္ခဲ့ရင္လည္း လားရာမေကာင္းႏိုင္ပါဘူး။

ဒီဘက္ေခတ္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမွာ NLD အစိုးရဟာ ျပည္သူက ေ႐ြးေကာက္တဲ့ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးဩဇာနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္တာျဖစ္ တယ္လို႔ သုံးသပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီလိုလားသူေတြက ကိုယ့္မဲဆႏၵနယ္မွာရွိတဲ့ NLD ပါတီ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို မဲေပးခဲ့တာက ပါတီေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယုံၾကည္တာေၾကာင့္ ပိုမ်ားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးဩဇာသက္ေရာက္မႈဟာ လႊတ္ေတာ္ေရာ၊ အစိုးရယႏၲရားေပၚမွာပါ အလြန္ႀကီးမားပါတယ္။ စနစ္ေဟာင္းကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ဖို႔ တြန္းရာမွာ အေရးႀကီးတဲ့ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အတိုင္ပင္ခံပါမွ ရပါတယ္။ အစိုးရ-လႊတ္ေတာ္ ၫွိႏႈိင္းရတာမ်ိဳး၊ ဝန္ႀကီးအခ်င္းခ်င္း ၫွိႏႈိင္းမႈလုပ္ရမယ့္အခါမ်ိဳးမွာလည္း အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရရွိမွ ပိုမိုလြယ္ကူေစပါတယ္။ ဒီ့အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးက ေနရာတကာပါမွရတဲ့ အေနအထားကို ျပန္ေရာက္သြားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ေခတ္သစ္ Small Cabinet မူဟာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းေပမယ့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအေပၚ မွီခိုမႈႀကီးလြန္းတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနအရ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မွာ လူနည္းနည္းနဲ႔၊ အလုပ္တြင္ဖို႔ အလုပ္ျဖစ္ဖို႔ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။

ျဖစ္တန္ေျခမ်ား

၁၉၆၂ ခုႏွစ္ကရွိခဲ့တဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားဟာ ဒီေန႔ေခတ္အစိုးရစနစ္၊ နည္းပညာလိုအပ္ခ်က္ခ်က္ေတြနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ အရင္က ဆိုရွယ္လစ္စနစ္ကို အေျခခံခဲ့ၿပီး အစိုးရရဲ႕ ထုတ္ကုန္နဲ႔ ျဖန္႔ျဖဴးမႈကိုသာ ဦးစားေပးခဲ့ေပမယ့္ ဒီေန႔ေခတ္မွာ ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ကုန္သြယ္ေရး၊ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို ဦးစားေပးဖို႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။ (ပုံ ၂ – ၁၉၆၂ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္)။

ပုံ ၂ – ၁၉၆၂ ႏွင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ 

ဒါ့ေၾကာင့္ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ သုေတသီမ်ားေျပာၾကသလို ေသးငယ္တဲ့ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မွ ပိုေကာင္းတယ္ (small is better) ဆိုတာ အၿမဲမဟုတ္သလို အစိုးရဆိုတာ အၿမဲႀကီးထြားေနတာပဲ (government  continues to grow) ဆိုတဲ့ အယူအဆဟာလည္း အလုံးစုံ မမွန္ႏိုင္ပါဘူး။၃

အစိုးရအဖြဲ႕ တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းတာဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိအေျခအေနအတြက္ ကိုက္ညီပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစိုးရယႏၲရား ပိုမိုထိေရာက္ျမန္ဆန္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ရာမွာ ရွိရင္းစြဲဌာနေတြကို ဘယ္လိုထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးျပဳမလဲ၊ ဘယ္ဌာနေတြ ထပ္တိုးမလဲဆိုတာကို စနစ္တက်စီမံဖို႔ လိုပါတယ္။ စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ စီးပြားေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ေခါင္းစဥ္အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ဖြဲ႕စည္းေနတာကလည္း အစိုးရယႏၲယား ပိုမိုလည္ပတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ အေျဖမဟုတ္ပါဘူး။ လူပိုမ်ားလာလို႔ စီးပြားေရးမူဝါဒမွာ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕အတြင္း တစ္သံတည္းထြက္ဖို႔ ပိုခက္ခဲလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပိုမိုျမန္ဆန္ထိေရာက္တဲ့ အစိုးရယႏၲရားျဖစ္ေစဖို႔ ေအာက္ပါ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ျဖင့္ အႀကံျပဳလိုပါတယ္။

၁။ ၫွိႏႈိင္းေရးဝန္ႀကီးမ်ား ခန္႔ထားေရးႏွင့္ အစိုးရေကာ္မတီမ်ား လည္ပတ္ေရး

ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ရာမွာ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို အခ်င္းခ်င္းေပါင္းစပ္ေပးဖို႔ Coordination Minister လို႔ေခၚတဲ့ ၫွိႏႈိင္းေရးဝန္ႀကီးေတြ ရွိသင့္ပါတယ္။ ဥပမာ- စီးပြားေရးအတြက္ဆို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ အခု အသစ္ ဖြဲ႕လိုက္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန စတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြကို ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ့္ ဝန္ႀကီးတစ္ဦး ရွိသင့္ပါတယ္။ ထို႔အတူ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးစတဲ့ ဌာနမ်ိဳးမ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ေပးမယ့္ ဝန္ႀကီးမ်ိဳးလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ လက္ရွိစနစ္အရ ဆိုရင္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေကာ္မတီ ငါးခုရွိပါတယ္။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြကို ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား (သမၼတ၊ အတိုင္ပင္ခံ) ထံမေရာက္မီ ႀကိဳတင္ဆုံးျဖတ္တန္သေလာက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေပးႏိုင္ဖို႔၊၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈေလၽွာ႔ခ်ဖို႔ ဒီေကာ္မတီေတြ အခုထက္ပိုၿပီး ပုံမွန္လည္ပတ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ရဲ႕ ဖြဲ႕စည္းပုံကို ဆက္စပ္စဥ္းစားႏိုင္ပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ဖယ္ဒရယ္စနစ္အေျခခံတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲဖို႔ ႀကိဳးစားေနၾကသလို၊ ရွိရင္းျဖစ္ေနဆဲ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒမွာပါဝင္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္ လကၡဏာမ်ားကို ျမႇင့္တင္က်င့္သုံးႏိုင္ဖို႔လည္း လိုပါတယ္။ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကိုအေျခခံတဲ့ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒသစ္တစ္ခု မေပၚခင္ ၾကားကာလ မွာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အညီ ျပည္နယ္၊ တိုင္းအစိုးရမ်ားကို လုပ္ပ္ိုင္ခြင့္ႏွင့္ တာဝန္မ်ား ပိုမ္ိုခြဲေဝေပးထားႏိုင္ပါတယ္။

ဒီလိုဆိုရင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအစိုးရမ်ားကို ဖယ္ဒရယ္စနစ္လည္ပတ္ပုံအတြက္ ေလ့က်င့္ေပးရာေရာက္သလို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားရဲ႕ဝန္လည္း ေလ်ာ့က်သြားႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕မွာ လုပ္ငန္းပိုမိုတြင္က်ယ္လာႏိုင္ပါတယ္။

၂။ လူပုဂၢိဳလ္ဦးစားေပးမႈမွသည္ မူဝါဒကိုဦးတည္ေသာ အစိုးရယႏၲရားသို႔

လူနည္းနည္းနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္တဲ့ အစိုးရျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ကိုယ္ဘယ္လမ္းေၾကာင္းကို သြားေနတာလဲ၊ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဘာေတြလိုမလဲ၊ ခ်မွတ္ထားတဲ့ ပန္းတိုင္ေရာက္ဖို႔ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲဆိုတာသိဖို႔ ခိုင္မာတဲ့မူဝါဒမ်ား လိုပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္မွာ လိုက္နာက်င့္သုံးရမယ့္ မူဝါဒေတြရွိမယ္၊ ကိုးကားရမယ့္ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာေတြအတိုင္း က်င့္သုံးႏိုင္ရင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားကိုယ္တိုင္ နိစၥဓူ၀ကိစၥမ်ားကို ပါဝင္ေနစရာ မလိုေတာ့ပါဘူး။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးခ်င္းစီဟာ ပိုမိုမဟာဗ်ဴဟာက်တဲ့ကိစၥေတြကို စဥ္းစားဖို႔ အခ်ိန္ရလာပါမယ္။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဝန္ႀကီးအဖြဲ႕ဟာ လူနည္းေသာ္လည္း လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာကိစၥေတြကို ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ဖို႔ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားထိ တင္ျပစရာမလိုဘဲ ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕အတြင္း ခ်မွတ္ထားတဲ့ မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာ၊ မူဝါဒမ်ားအရ ေရွ႕ဆက္လုပ္သြားႏိုင္တာေၾကာင့္ အလုပ္တြင္ႏိုင္ပါတယ္။

 

ေဒါက္တာ ဆုမြန္သဇင္ေအာင္ (ISP Myanmar)

ကိုးကား

၁ Thijs, N., Hammerschmid, G., & Palaric, E. (2018). A Comparative Overview of Public Administration Characteristics and Performance in EU28. Luxembourg: Publications Office of the European Union.
၂ ဟံသာ၀တီ သတင္းစာ၊ ၃ မတ္ ၁၉၆၂။
၃Lewis, J. P. (2015). A Consideration of Cabinet Size. Canadian parliamentary review, 15.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *