စက္သုံးဆီမ်ား စံခ်ိန္မီပါ၏ေလာ

ဓာတ္ပံု - မုိးေက်ာ္လြင္

စက္သုံးဆီသုံးစြဲသူမ်ား လႈပ္လႈပ္ရွားရွားျဖစ္ကုန္သည္။ ျပည္တြင္းရွိ ထိပ္တန္းစက္သုံးဆီ တင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးသည့္ နာမည္ႀကီး စက္သုံးဆီဆိုင္က တင္သြင္းလာသည့္ ဆီသည္ အစိုးရသတ္မွတ္ထားသည့္ စံႏႈန္းမျပည့္မီဆိုသည့္ သတင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ျပည္ပမွသေဘၤာျဖင့္တင္သြင္းလာသည့္ စက္သုံးဆီမ်ားကို ေဈးကြက္သို႔ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းမျပဳမီ အမွတ္ (၁) ေရနံခ်က္ စက္႐ုံ(သန္လ်င္)ရွိ ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ စစ္ေဆးသည္။

ထိုစစ္ေဆးခ်က္အရ ျပည္တြင္းရွိ စက္သုံးဆီတင္သြင္းျဖန္႔ျဖဴးသည့္ Denko Trading ကုမၸဏီက တင္သြင္းသည့္ စက္သုံးဆီသည္ သန္လ်င္ဓာတ္ခြဲခန္းစိစစ္ခ်က္အရ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းမမီေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္သည္။

Denko Trading ကုမၸဏီဂယက္ေၾကာင့္ပင္ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီဆိုင္ႀကီးမ်ားက မိမိတို႔ဆိုင္ရွိ ဆီအရည္အေသြးျပည့္၀ေၾကာင္း အၿပိဳင္အဆိုင္ထုတ္ျပန္ေၾကညာၾကသည္။

TV ႐ုပ္သံႏွင့္ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္ ေၾကညာျခင္းေတာ့ မဟုတ္။ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာသည့္ စက္သုံးဆီမ်ားကို ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းတြင္ အရည္အေသြးျပည့္မီေၾကာင္း စစ္ေဆးထားသည့္ ေထာက္ခံခ်က္စာမ်ားကို  Facebook ေပၚတြင္ အၿပိဳင္အဆိုင္တင္၍ အရည္အေသြးျပည့္မီေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ၾကသည္။

ထို႔သို႔ စက္သုံးဆီအရည္အေသြးျပည့္မီေၾကာင္းေၾကညာခ်က္မ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအတြက္ စက္သုံးဆီအရည္အေသြးအမွန္တကယ္ပင္ ျပည့္မီပါသေလာ။

စက္သုံးဆီအတြက္ စံ

ျမန္မာ့ေရနံ ဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းသည္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းသည ဆီမ်ားကို အခ်က္ ၁၄ခ်က္ ျဖင့္ စိစစ္သည္။ ယင္းအခ်က္အနက္ တစ္ခ်က္မကိုက္ညီသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္း၌ စက္သုံးဆီျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္ မေပးေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ Denko Trading ကုမၸဏီသည္ အေကာင္းစားဒီဇယ္ႏွင့္ေရာစပ္ထားသည့္ ဆီကို ျပည္လည္စစ္ေဆးေပးရန္ ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းထံသို႔ အသနားခံတင္ခဲ့သည္။ ယင္းစာမွာ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၆ရက္တြင္ Facebook တြင္ ပ်ံ႕ႏွံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းကုမၸဏီက အေကာင္းစား ဒီဇယ္ဆီႏွင့္ ႐ိုး႐ိုးဒီဇယ္ႏွစ္မ်ိဳးတင္သြင္းလာျခင္းျဖစ္ၿပီး ပညာရွင္ေခၚယူၿပီး အခ်ိဳး အစားညီေအာင္ ေရာေႏွာလိုက္၍ စံခ်ိန္မီလၽွင္ ျဖန္႔ျဖဴးခြင့္ရမည္ျဖစ္သျဖင့္ သနားခံျခင္းျဖစ္သည္။

ဓာတ္ခြဲခန္းတြင္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို တိုင္းတာ၍ စံခ်ိန္မမီသည့္ စက္သုံးဆီမ်ားကို ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းခြင့္မျပဳေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္း၏ၫႊန္ၾကားေရးမႉးဦးေနလင္းက ေျပာၾကားသည္။

Denko Trading ကုမၸဏီက စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ Seller Posco Daewoo ႏွင့္ SHELL ကုမၸဏီတို႔ထံမွ ဝယ္ယူသည့္ ဒီဇယ္သည္ ျပည္တြင္း၌ အသုံးျပဳရန္ သတ္မွတ္စံႏႈန္းထက္နိမ့္က်ေနသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ျပည္တြင္း၌ ႐ိုး႐ိုးဒီဇယ္ (500) PPm Cetana Index သတ္မွတ္ပမာဏမွာ 48 minium ျဖစ္ေသာ္လည္း Denko Trading ကုမၸဏီ၏ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းသည့္ ဒီဇယ္မွာ 46.9 minium ျဖစ္ေနသည့္အတြက ျမန္မာေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းက သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းထက္ 1.5 နိမ့္က်ေနသည္။

အရည္အေသြးမျပည့္မီသည့္ ဆီေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ သက္တမ္းမကုန္မီ ပလပ္ေခါင္းလဲရျခင္းမွ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မီးေလာင္သည့္အထိျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းက စက္သုံးဆီအရည္အေသြးကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ကိုင္တြယ္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္သည္။

“ျမန္မာ့ Standard (စံသတ္မွတ္ခ်က္) နဲ႔ မကိုက္ညီရင္ေတာ့ ျပန္ပဲ (လက္မခံ)” ဟု ဦးေနလင္းက ဆိုသည္။

စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံ တကာစံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္အညီ သတ္မွတ္ ထားျခင္းျဖစ္ကာ ႁခြင္းခ်က္အေနႏွင့္ စံသတ္မွတ္ခ်က္ႏႈန္းေရာက္ရွိရန္ ျပန္လည္ျပဳျပင္လၽွင္ ထပ္မံစစ္ေဆးေပးေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

“Denko က ႏွစ္မ်ိဳးသြင္းလာတာ။ ေကာင္းမြန္တဲ့ဒီဇယ္နဲ႔ ႐ိုး႐ိုးဒီဇယ္နဲ႔ေပါ့။ အဲဒီႏွစ္ခုကို ျပန္ေရာလို႔ ရတယ္။ ေရာရမယ့္ အခ်ိဳးကေတာ့ ပညာရွင္ေခၚၿပီး လုပ္ရမွာ။ ျပန္စစ္လို႔ စံမီရင္ ျပန္ျဖန္႔ျဖဴးလို႔ ရမယ္” ဟုဦးေနလင္းက ရွင္းျပသည္။

ျပန္လည္ျပဳျပင္၍ မရသည့္ စက္သုံးဆီမ်ားကို ျပည္တြင္း၌ ျဖန္႔ျဖဴေရာင္းခ်ခြင့္မေပးဘဲ မူလဝယ္ထားသည့္ ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ပို႔သည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလအတြင္းက စံႏႈန္းႏွင့္မကိုက္ညီသည့္အတြက္ ဆီတင္ သေဘၤာတစ္စင္းကို ျပန္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ျပည္ပမွ ဝယ္ယူရသည့္ စက္သုံးဆီအရည္အေသြး စစ္ေဆးသည့္အခါတြင္ စံခ်ိန္မမီသည့္ အလားတူ ျပႆနာအခ်ိဳ႕မၾကာခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိေၾကာင္း Denko Trading ကုမၸဏီ၏ ဒါ႐ိုက္တာအဖြဲ႕ဝင္ဦးရဲမင္းေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

ဒီဇယ္အေကာင္းစားျပန္ေရာ၍ အရည္အေသြးစစ္ျပန္စိစစ္ေပးရန္  Denko Trading ကုမၸဏီ၏ အသနားခံစာေပါက္ၾကားျခင္းမွာ ဆီေလာကမွ တိုက္ခိုက္ခ်င္သူမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“သူမ်ားကိုလည္း မေျပာခ်င္လို႔။ ဒီလိုကိစၥမ်ိဳးေတြ ခဏခဏလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အစ္ကိုတို႔က်မွ ခုနကေျပာသလို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရင ္ျပည္သူလူထုထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ လုပ္တဲ့ ပုံစံေပါ့”ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။

Denko Trading ကုမၸဏီ၏ ဆီအရည္အေသြးျပန္စိစစ္ေပးရန္ အသနားခံစာ Facebook တြင္ ပ်ံ႕ႏွံျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္မာ့ေရနံ ဓာတုေဗဒ လုပ္ငန္းရွိ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ကို ဌာနတြင္းစစ္ေဆးမႈေဆာင္႐ြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာ့ေရနံဓာတုေဗဒလုပ္ငန္းၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေနလင္းက ဆိုသည္။

Denko Trading ကုမၸဏီက ဆီစံမမီသည့္သတင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းရွိ စက္သုံးဆီေဈးကြက္ကို တစ္ေၾကာ့ျပန္ေဝဖန္မႈဂယက္ထေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျပည္တြင္းရွိ စက္သုံးဆီေဈးကြက္သည္ သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ စက္သုံးဆီေဈးႏႈန္း၊ အေရအတြက္၊ အရည္အေသြးတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆိုး႐ြားစြာခံစားခဲ့ရဖူးသည့္ အတိတ္မ်ားရွိေနသည့္ အတြက္ပင္။

ႏိုင္ငံတကာဆီေဈးႏွင့္အညီ ေဈးတင္ေရာင္းေသာ္လည္း ဆီအျခင္အတြယ္ႏွင့္ အရည္အေသြးပိုင္းတို႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မမီျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာစက္သုံးဆီေဈးႏႈန္းက်ဆင္းခ်ိန္တြင္ ျပည္တြင္းေဈးခ်က္ခ်င္းမက်ျခင္း စသည့္အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို တစ္ဖန္သတိရေစသည္။

ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းခ်သည့္ စက္သုံးဆီမ်ားကို စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ အမ်ားဆုံးတင္သြင္းျခင္းျဖစ္သည္။ မေလးရွားႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားမွ တင္သြင္းေသာ္လည္း ေငြေပးေငြယူခက္ခဲမႈေၾကာင့္ အဆင္မေျပ။ ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းခ်ေသာ စက္သုံးဆီမ်ားကိုလည္း MOPs အမည္ရ စင္ကာပူအေျခစိုက္စက္သုံးဆီေဈးကြက္ စံေဈးႏႈန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

Denko Trading ကုမၸဏီသည္လည္း စင္ကာပူ Sellor Posco Daewoo ႏွင့္ SHELL ကုမၸဏီတို႔ထံမွ ဝယ္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယာဥ္ဒုကၡ

ျပည္တြင္းရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္ဆိုင္(ကားဝပ္ေရွာ့) မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၏ အဓိကျပႆနာမွာ စက္သုံးဆီမသန္႔ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပလပ္ေခါင္းမ်ားသည္ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆိုင္ႀကီးမ်ားက ေရာင္းခ်သည့္ဆီျဖင့္ ေမာင္းႏွင္ရာ သုံးေလးလတစ္ႀကိမ္ လဲေနၾကရသည္။

ကားဝပ္ေရွာ့သို႔ လာေသာ ယာဥ္မ်ား၏ ၆၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သည္ စက္သုံးဆီ မသန္႔ရွင္းျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း WK  Auto Mechanic Services ပိုင္ရွင္ကိုတိုးက The Voice Journal သို႔ ေျပာၾကားဖူးသည္။

စက္သုံးဆီမသန္႔လၽွင္ မည္သည့္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မဆို ပလပ္ေခါင္းမ်ား ပ်က္တတ္သည္။ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္သုံးသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားတြင္ Catalytic  Converter (ေက်ာက္ဆန္ခါ) ပ်က္တတ္သည္။ ဆီမသန္႔ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ဆန္ခါပိတ္လၽွင္ မီးေလာင္သည့္အထိ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ဆီတိုင္ကီသံေခ်းတက္ျခင္း၊ ဆီစစ္ပိတ္ကာ ဆီတိုင္ကီေပါက္ျခင္း စသည့္ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေစသည္။

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာင္းအမ်ားစု ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အဓိကျပႆနာမွာ မၾကာခဏပလပ္ေခါင္းလဲရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အင္းစိန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေနထိုင္သည့္ အငွားယာဥ္ေမာင္း ဦးေစာထြန္းမင္းလတ္က ဆိုသည္။

“ကားပလပ္ေခါင္းကေတာ့ သုံးလေနရင္ကို တစ္ခါေလာက္ လဲေနရတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

Genuine Part ပလပ္တစ္စုံကို တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ေမာင္းႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္တြင္း၌ တစ္လခြဲမွ ႏွစ္လအတြင္း ပလပ္မ်ား ပ်က္စီးစျပဳလာျခင္းသည္ စက္သုံးဆီမသန္႔ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပဳျပင္သည့္ ဆိုင္မ်ားထံမွ သိရသည္။

တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ပလပ္ေခါင္းမ်ားကို ၾကည့္၍ စက္သုံးဆီအရည္အေသြးကို တိုင္းတာႏိုင္သည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

အေရာအေႏွာႏွင့္ အျခင္အတြယ္ျပည့္မီေစရန္ ၾကပ္မတ္သည့္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိသည္။

စက္သုံးဆီမ်ားကို Mobile Fuel  Lab ယာဥ္ျဖင့္ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္မ်ားသို႔ ေရွာင္တခင္စစ္ေဆးေလ့ရွိေၾကာင္း လၽွပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာနဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

၂၀၁၂ – ၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၅ – ၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္အထိ သုံးႏွစ္အတြင္း စက္သုံးဆီဆိုင္ စုစုေပါင္း ၆၆ ဆိုင္ကို စာျဖင့္ သတိေပးျခင္း၊ ျဖန္ျဖဴးေရာင္းခ်ခြင့္လိုင္စင္ယာယီပိတ္သိမ္းျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ဘယ္ဆီကို သုံးရပါ့

အစိုးရက တိုက္႐ိုက္ကိုင္တြယ္ၾကပ္မတ္ထိန္းေက်ာင္းလ်က္ရွိသည့္ ျပည္တြင္းစက္သုံးဆီေဈးကြက္သည္ မည္သို႔ ရွိေနသနည္း။

ႏိုင္ငံတကာေဈးကြက္ေပါက္ေဈးေပၚမူတည္၍ ေရာင္းခ်ေနသည့္ စက္သုံးဆီလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ အျခင္အတြယ္၊ ႏိုင္ငံတကာအရည္အေသြးရာႏႈန္းျပည့္မရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံစက္သုံးဆီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အတြင္းေရမႉးေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ဝန္ခံထားသည္။

“ဝိသမေလာဘကေတာ့ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိပါတယ္။ လူတိုင္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု စက္သုံးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်သူ ျမတ္ေမတၱာမြန္ဆီဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္လည္းျဖစ္သူ ၎က ဆိုသည္။

လက္ရွိေဈးကြက္အတြင္း အျခင္အတြယ္ မျပည့္သည့္၊ ျပည္တြင္းေရနံခ်က္ လုပ္ငန္းမွ ဆီေရာသည့္ ဆိုင္အခ်ိဳ႕ ရွိေနသည္ဟု ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ေျပာဆိုသည္။

မုံ႐ြာရွိခ်က္ဖိုမ်ားႏွင့္ အစိုးရပိုင္ မန္းသံပုရာကန္ရွိ အရည္အေသြးမျပည့္ေသာ ဆီမ်ားသည္ မည္သည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိကုန္ၾကသနည္း။ ထိုေမးခြန္းကို လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးတြင္ အသုံးျပဳသည့္ တစ္လုံးထိုး အင္ဂ်င္စိုက္ပ်ိဳးေရးစက္မ်ားတြင္ သုံးစြဲၾကေၾကာင္း ေဒါက္တာဝင္းျမင့္က ျပန္လည္ေျဖရွင္းခဲ့ဖူးသည္။

ျမ၀တီဘက္က လာသည့္ စီးလုံးငွား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္တြင္ စက္သုံးဆီျဖည့္ေလ့မရွိေပ။ အေၾကာင္းက ျမ၀တီရွိ ေအာက္တိန္း 92 သည္ ရန္ကုန္တြင္ ေအာက္တိန္း 95 အရည္အေသြးျဖစ္ေနေၾကာင္း အငွားယာဥ္ေမာင္း ဦးေစာထြန္းမင္းလတ္က ရွင္းျပသည္။

ဆီဆိုင္ ေ႐ြးခ်ယ္ထည့္ေလ့မရွိဘဲ လူရွင္းသည့္ဆိုင္တြင္ ဆီထည့္ေလ့ရွိေသာ္လည္း နယ္ထြက္ရလၽွင္ နာမည္ႀကီးစက္သုံးဆီဆိုင္ႀကီးမ်ားတြင္သာ ေ႐ြးထည့္ေလ့ရွိေၾကာင္း၊ ဆိုင္ငယ္မ်ားတြင္ ဆီအေရာ ပိုမ်ားေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ထိုသို႔ဆိုလၽွင္ မည္သည့္ဆီဆိုင္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ရမည္နည္း။ ထိုေမးခြန္းကို ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ေမာင္းဦးနႏၵကမူ အသစ္ဖြင့္သည့္ ဆီဆိုင္မ်ားကို လိုက္ရွာ၍ ထည့္ေလ့ရွိေၾကာင္း ဆိုသည္။

စက္သုံးဆီဆိုင္အသစ္မ်ားက မိတ္ေခၚသည့္အေနႏွင့္ ဆီအရည္အေသြးႏွင့္ အျခင္အတြယ္ျပည့္မီေၾကာင္း ၎၏အေတြ႕အႀကဳံကို ေျပာၾကားသည္။

ဦးေစာထြန္းမင္းလတ္ကမူ ရန္ကုန္တြင္ ဆီအရည္အေသြးျပည့္မီသည့္ဆိုင္ မျပည့္မီသည့္ဆိုင္ဟု ခြဲျခားႏိုင္မႈမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုသည္။

“ဆိုင္တိုင္းအတူတူပဲ”ဟု ၎က ဆိုသည္။

ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *