ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ စမတ္ကတ္ မရွိသည့္ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား ရွင္းလင္းမည္

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၃၀

ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိသည့္ စမတ္ကတ္မရွိသည့္ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ားကို ရွင္းလင္းရန္ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အေၾကာင္းၾကားစာ ထုတ္ျပန္ထားေၾကာင္း ယင္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာျဖဴျဖဴခိုင္က ဆိုသည္။

က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ားကို တစ္တဲက်ဴး တစ္တဲဖ်က္ စနစ္က်င့္သုံးကာ သက္ဆိုင္ရာဌာနတို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ ရွင္းလင္းရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ  အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အစည္းအေဝးက်င္းပ၍ ေျပာၾကားထားသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက “ဘူဒိုဇာအစိုးရမျဖစ္ခ်င္ဘူး” ဟု  ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ရန္ကုန္တြင္ ေနထိုင္သည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို စာရင္းေကာက္ကာ စမတ္ကတ္မ်ား ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

က်ဴးေက်ာ္မ်ားေနထိုင္ရန္ အိမ္ရာမ်ားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားပါ ဖန္တီးေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက တရားဝင္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနက အစည္းအေဝးမ်ားတြင္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားရွင္းလင္းရန္ ေျပာၾကားေသာ္လည္း ေျမျပင္ထိထိေရာက္ေရာက္ ရွင္းလင္းႏိုင္ျခင္း မရွိသည့္အတြက္  ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္တြင္ က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား ႏွစ္ဆေက်ာ္ တိုးပြားလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာျဖဴျဖဴခိုင္က ေဝဖန္သည္။

“က်ဴးေတြက ညဘက္ေဆာက္တယ္။ မနက္ဆို ဘြားကနဲ ေပၚလာတာ ေပၚလာတဲ့ ဒီက်ဴးအင္အားကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးက မလုပ္ႏိုင္ဘူးဓ ဟု ၎က ေျမျပင္အေျခအေနကို ရွင္းျပသည္။

က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္သူခ်င္းအတူတူတြင္ စမတ္ကတ္ရွိသည့္ က်ဴးေက်ာ္မ်ားက ျပည္သူပိုင္ေနရာမ်ားတြင္ တရားဝင္ေနထိုင္ခြင့္ရသည့္ ပုံစံျဖစ္ေနကာ စမတ္ကတ္မရွိသည့္ က်ဴးေက်ာ္ကိုသာ ရွင္းလင္းျခင္းကိုလည္း ျပန္လည္သုံးသပ္သင့္သည္ဟု ေဒၚျဖဴျဖဴခိုင္က ေဝဖန္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလုံးတြင္ က်ဴးေက်ာ္အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး လူဦးေရမွာ ၄၄၀,၀၀၀  ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက  တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *