၁၆ — ၁၈ ဝိေရာဓိ

ဓာတ္ပံု - မိုးေက်ာ္လြင္

အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသာ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈကို တရားဝင္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီေလာဟု လူအမ်ားၾကား စိုးရိမ္ပူပန္မႈျမင့္တက္ေနသည္။

အေၾကာင္းမွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္က ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၇) အပိုဒ္ ၂၃ ကို ျပင္ဆင္အတည္ျပဳလိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္းတြင္ မူလက ပါဝင္ေသာ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ရန္ ပဋိညာဥ္ျပဳႏိုင္သည့္ အသက္သည္ ၁၈ ႏွစ္ ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရမည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားၾကား ေဝဖန္မႈျမင့္တက္ေနျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးတို႔ထိမ္းျမားလက္ထပ္ႏိုင္သည့္ အသက္သည္ သက္ဆိုင္ရာတည္ဆဲဥပေဒႏွင့္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားတြင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုင္း ျဖစ္ေစရမည္ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳလိုက္သည္။

ယင္းသို႔ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပဲခူးၿမိဳ႕ ဆိုရွယ္လစ္ ၁၉ လမ္းေန မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း ျပဳျပင္သည့္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူ ကိုသာဓုက အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသာ္လည္း လက္ထပ္လိုက လက္ထပ္ႏိုင္သည္ဟု ၎အေနႏွင့္ နားလည္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

“ဒီအတိုင္းဆိုရင္ ငယ္ငယ္႐ြယ္႐ြယ္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳတာေတြ ပိုမ်ားလာေတာ့မွာပဲ”ဟု ကိုသာဓုက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

လက္ရွိတြင္ ဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္အတည္ျပဳလိုက္ျခင္းအေပၚ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရွိေနသကဲ့သို႔ ေထာက္ခံမႈမ်ားလည္း ရွိေနၿပီး ႏွစ္ဖက္စလုံးတြင္လည္း ခိုင္မာသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွိေနသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ မိန္းကေလးႏွင့္ လက္ထပ္မည္ဆိုပါက မိန္းကေလးက ၾကည္ျဖဴလၽွင္ပင္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၅ အရ မုဒိမ္းမႈေျမာက္မည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနရာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း ျပ႒ာန္းလိုက္ပါက ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္မည့္သေဘာ ျဖစ္ေနသည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒ

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ဒသမ ပုံမွန္အစည္းအေဝး သတၱမေန႔တြင္ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးက မူလအဆိုျပဳ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း ထားရွိရန္ တင္ျပသည့္အတြက္ မဲခြဲဆုံးျဖတ္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ အဆိုျပဳခ်က္ကို မဲခြဲရာတြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ၃၈၁ ဦး အနက္ ေထာက္ခံမဲ ၃၃၀၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၃၃ မဲ၊ ၾကားေနမဲ တစ္မဲျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၇) ပုဒ္မ ၂၃ ရွိ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွသာ လက္ထပ္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ကုလသမဂၢကြန္ဗင္းရွင္းပါ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရန္၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ရရွိခံစားႏိုင္ေရး ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ ရည္႐ြယ္ကာ ဥပေဒၾကမ္းကို ေရးဆြဲထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ေျပာဆိုထားသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးသူမ်ားကို ကေလးသူငယ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္းဆိုင္ရာ အသက္အ႐ြယ္ကို ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္လၽွင္ပင္ ခြင့္ျပဳသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဓေလ့ထုံးစံအတိုင္း လက္ထပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့သည္။

လက္ထပ္ႏိုင္ေသာ အသက္သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းလိုက္ပါက ဓေလ့ထုံးစံအရ လက္ထပ္မႈမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ မညီၫႊတ္ေသာ ေဆာင္႐ြက္မႈျဖစ္သြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ရမည္ဆိုသည့္ အခ်က္ကို ပယ္ဖ်က္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီအတြင္းေရးမႉး ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာဆိုသည္။

“ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြ၊တည္ဆဲဥပေဒေတြ ရွိပါလ်က္နဲ႔ ေနာက္ကေန ပဋိညာဥ္ျပဳႏိုင္တဲ့ အသက္က ၁၈ ႏွစ္ေက်ာ္မွသာ ျပဳရမယ္ဆိုရင္ အေပၚက ဥပေဒေတြနဲ႔ ပဋိပကၡ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္”ဟု ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

လက္ထပ္ရန္ ပဋိညာဥ္ျပဳႏိုင္သည့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျဖစ္ရမည္ဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ၿပီး ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ေထာက္ခံသုံးသပ္သူမ်ားလည္း ရွိသည္။

“၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသာ္လည္းပဲ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ လက္ထပ္ႏိုင္တယ္လို႔ ျပ႒ာန္းထားတာ။ လုပ္ကို လုပ္ရမယ္လို႔ ေျပာထားတာ မဟုတ္တဲ့အတြက္ ဒါက ဥပေဒအရ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ျဖစ္ေအာင္ ျပ႒ာန္းေပးထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဒါက က်ိဳးေၾကာင္းလည္း ညီၫြတ္တယ္”ဟု ဥပေဒအႀကံေပးဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ဘဲ လက္ထပ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒတြင္လည္း တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားကို လက္ခံရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားေသာေၾကာင့္ ဥပေဒၾကမ္းျပင္ဆင္မႈသည္ ဥပေဒႏွင့္ ညီၫြတ္ေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“ေရွ႕ဆက္သြားမယ့္ ျပည္ေထာင္စုပန္းတိုင္သည္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမွာ အေျခခံတဲ့အခါက်ေတာ့ လူနည္းစုေတြရဲ႕ ဓေလ့ထုံးတမ္းေတြကို ျငင္းပယ္လို႔ မရဘူး။ ဒါက ေရွ႕ဆက္မယ့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံအတြက္လည္း အေထာက္အပံ့ ျပဳတယ္”ဟု ဥပေဒအႀကံေပးဦးခင္ေမာင္ျမင့္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

တိုင္းရင္းသားေဒသေတြက အေျခအေန

ဗမာအပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ဘဲ လက္ထပ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ထိုသို႔လက္ထပ္မႈမ်ားသည္ ေက်းလက္ေဒသတြင္ ပိုမိုမ်ားျပားေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားက ဆိုၾကသည္။

ယေန႔ေခတ္တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ဘဲ လက္ထပ္မႈမ်ားရွိေနၿပီး မိဘမ်ားကိုယ္တိုင္က ၾကည္ျဖဴစြာခြင့္ျပဳေနသည္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသည့္ ကရင္အမ်ိဳးသမီးဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း၏ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေနာ္သက္သက္ထြန္းက ေျပာဆိုသည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသာ္လည္း ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ လက္ထပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းလိုက္ပါက ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္ ကေလးသူငယ္အိမ္ေထာင္ျပဳမႈမ်ား ပိုမ်ားလာႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“Facebook မွာေတြ႕တယ္ ။ ခိုးေျပးတယ္။ အဲဒါေတြ မ်ားလာတယ္။ တခ်ိဳ႕ဆိုရင္ အိမ္ေထာင္ရွိတာကို မသိဘဲနဲ႔ လက္ထပ္ၿပီးေတာ့မွ ဒုကၡေရာက္တာေတြ ရွိတယ္။ ဒါေတြက အသက္အ႐ြယ္အပိုင္းအျခား သတ္မွတ္ၿပီး ကာကြယ္တာ တစ္ခုခုမရွိရင္ ေျဖရွင္းရတာ ပိုခက္လာမယ္”ဟု ေနာ္သက္သက္ထြန္းက သုံးသပ္သည္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွသာ လက္ထပ္ရန္ ပဋိညာဥ္ျပဳႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ဦးမ်ိဳးျမင့္ထြန္းက အျပင္းအထန္ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ဆိုသည္။

“ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ကေတာ့ ကန္႔ကြက္တယ္။ ကေလးသူငယ္မ်ားရဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးရယ္၊ ႏိုင္ငံဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ရယ္ဆိုရင္ လုံး၀လက္မခံဘူး။ ကန္႔ကြက္တယ္”ဟု ၎က ေျပာသည္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွသာ လက္ထပ္ရန္ ပဋိညာဥ္ျပဳႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ ပညာေပးအေနႏွင့္ ျပ႒ာန္းျခင္းျဖစ္ၿပီး အေရးယူမည့္ ဥပေဒအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးျမင့္ထြန္းက ဆိုသည္။

ေက်းလက္ေဒသတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ဘဲ လက္ထပ္ပါက လူမႈဘ၀က်ပ္တည္းမႈမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက လူထုကို ပညာေပးရာတြင္ သုံးႏိုင္ရန္ ယင္းသို႔ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာျပသည္။

“လူေတြက ဥပေဒထဲမွာပါတယ္ဆိုရင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အဟန္႔အတားျဖစ္လာတယ္။ အဟန္႔အတားျဖစ္ရင္ Social Change ဆိုတဲ့ လူမႈေျပာင္းလဲမႈလုပ္တဲ့အခါက်ရင္ အေရးယူတာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ပညာေပးတာနဲ႔စရင္ ပိုေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို ေျပာတာ”ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွသာ လက္ထပ္ရမည္ဟု အေရးယူႏိုင္သည့္သေဘာအေနႏွင့္ ျပ႒ာန္းပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား သုံးသပ္သကဲ့သို႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ဦးမ်ိဳးျမင့္ထြန္းက ေျပာသည္။

ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ပညာေပးအေနႏွင့္ ျပ႒ာန္းထားမႈကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက နားမလည္ဘဲ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္ လက္ထပ္ေနမႈမ်ားကို ေလၽွာ႔ခ်ရာ မေရာက္ဟုလည္း ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ဓာတ္ပံု – မိုးေက်ာ္လြင္

ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈအလိုက္ လက္ထပ္မႈ

လက္ထပ္ႏိုင္သည့္ အသက္အ႐ြယ္သည္ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာဥပေဒအရ ဆိုပါက အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွသာ လက္ထပ္ႏိုင္သည္။

ဟိႏၵဴဘာသာဝင္အခ်င္းခ်င္း လက္ထပ္မႈတြင္မူ ဆယ္ေက်ာ္သက္အ႐ြယ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကို လက္ထပ္ေပးမႈမ်ားရွိေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚသိန္းသိန္းျမင့္က ေျပာသည္။

အစၥလာမ္ႏွင့္ ခရစ္ယာန္ဘာသာတို႔တြင္လည္း သက္ဆိုင္ရာဘာသာအလိုက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားအရ လက္ထပ္ထိမ္းျမားမႈေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၿပီး ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမ်ားက တရားဝင္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“မြတ္ဆလင္ဆိုလည္း ဒီအတိုင္းပဲ။ ခရစ္ယာန္ဆိုရင္ ခရစ္ယာန္အခ်င္းခ်င္း ဘုရားေက်ာင္းမွာ လက္ထပ္၊ အဲဒီလိုလက္ထပ္ၿပီးရင္ စာခ်ဳပ္ကို ယူလာၿပီးရင္ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးမွာ ေၾကညာရတယ္”ဟု ေဒၚသိန္းသိန္းျမင့္က ေျပာသည္။

ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ ဘာသာျခားလက္ထပ္ပါကမူ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒျဖင့္သာ လက္ထပ္ခြင့္ျပဳၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွသာ လက္ထပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား အခ်င္းခ်င္းလက္ထပ္ရာတြင္ အသက္အ႐ြယ္ ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိဘဲ မိဘအုပ္ထိန္းသူက အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို ထိန္းႏိုင္ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳကာခြင့္ျပဳပါက လက္ထပ္ႏိုင္ေၾကာင္း အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား၏ လက္ထပ္ျခင္းကို သုေတသနျပဳလုပ္ေနသည့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ ကိုမ်ိဳးကိုက ဆိုသည္။

“၁၈ ႏွစ္ျပည့္ဆိုတဲ့ဟာကို ျဖဳတ္လိုက္တဲ့အေပၚ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ မေထာက္ခံဘူး။ ၁၈ ႏွစ္က သတ္မွတ္ကို သတ္မွတ္ထားရမယ့္ အေနအထား။ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ကို ခြင့္ျပဳတာကေတာ့ ဒါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူ႕ပတ္ဝန္းက်င္က လြဲမွားေနတယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔ ယူဆတယ္”ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ခရစ္ယာန္ဘာသာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈအရ လက္ထပ္ရာတြင္လည္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွသာ လက္ထပ္ေပးေလ့ရွိေၾကာင္း ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုးကြယ္သူအခ်ိဳ႕က ဆိုၾကသည္။

သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ႐ိုးရာဓေလ့အရ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ျဖင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ကခ်င္ႏွစ္ခ်င္းခရစ္ယာန္အသင္းဥကၠ႒ေဒါက္တာ Hkalam Sanson ကေျပာၾကားသည္။

ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွသာ လက္ထပ္ရန္ ပဋိညာဥ္ျပဳႏိုင္သည္ဆိုေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္၏ ပယ္ဖ်က္လိုက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

“စိုးရိမ္တယ္ဆိုတာ အသက္ ၁၃ ႏွစ္ ၁၄ ႏွစ္ဆိုတာကေတာ့ ဘာမွသိတတ္တဲ့ အ႐ြယ္ မဟုတ္ေသးဘူးေလ။ ကိုယ္ေျခေထာက္ကိုလည္း မရပ္တည္ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္မွာ အဲဒီလို ဥပေဒ ျပ႒ာန္း လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ အေကာင္းဘက္ ဦးတည္တာထက္ အဆိုးဘက္ကို ပိုမ်ားမယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”ဟု ေဒါက္တာHkalam Sanson က ဆိုသည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဥပေဒၾကမ္းတြင္ ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ လက္ထပ္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္သည္ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းရင္းသားဓေလ့ထုံးတမ္းႏွင့္ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္မႈအလိုက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ပိုမိုအားေကာင္းသြားေစမည့္ သေဘာလည္း ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း တစ္ဖက္တြင္ ရာဇသတ္ဥပေဒပုဒ္မ ၃၇၅ ၏ ပဥၥမျပ႒ာန္းခ်က္အရ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္ ကလးငယ္မ်ားကို မိဘသေဘာတူသည္ ျဖစ္ေစ၊ သေဘာမတူသည္ ျဖစ္ေစ လက္ထပ္ထိမ္းျမားပါက မုဒိမ္းမႈေျမာက္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္လည္း ရွိေနေၾကာင္း ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက သုံးသပ္ၾကသည္။

“ကခ်င္တို႔၊ အျခားမ်ိဳးႏြယ္စုေတြမွာလည္း ရွိတယ္။ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွရယ္လို႔ မဟုတ္ဘူး။ အ႐ြယ္ေရာက္တယ္ဆိုရင္ ခြင့္ျပဳေပးထားတာေတြရွိေတာ့ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပုဒ္မ မုဒိမ္းမႈနဲ႔ပတ္သက္တာေတြက်ေတာ့ သြားၿပီးေတာ့ ပဋိပကၡျဖစ္ေနတယ္”ဟု ဥပေဒအႀကံေပးဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ဆိုသည္။

ဥပေဒက ဥပေဒ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေသြဖည္ေနသေလာ

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၈ သန္းေက်ာ္ရွိေနၿပီး ယင္းကေလးငယ္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွသာ လက္ထပ္ႏိုင္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းအေပၚ သေဘာမတူသူမ်ားကလည္း ေဝဖန္ၾကသည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္း၏ အခန္း (၁) ပုဒ္မ ၃ (က) တြင္ ကေလးသူငယ္ဆိုသည္မွာ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ေသးသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္လည္း အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွသာ လက္ထပ္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းသည္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို လက္ထပ္လိုက လက္ထပ္ႏိုင္ေၾကာင္း ခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဥပေဒ၏ စကားရပ္ေဖာ္ျပခ်က္ ကိုယ္တိုင္ပင္ ေရွ႕ေနာက္မညီၫႊတ္ေၾကာင္း ကေလးအခြင့္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ဦးမ်ိဳးျမင့္ထြန္းက ဆိုသည္။

“အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ဘဲ အိမ္ေထာင္ျပဳရင္ ကေလးက ကေလးကို ကိုယ္ဝန္ျပန္ေဆာင္သလို ျဖစ္မွာေလ။ အဲဒါက ကေလးအခြင့္အေရးကို ျပန္ၿပီး ခ်ိဳးေဖာက္သလို ျဖစ္ေနတယ္။ ကေလးအခြင့္အေရးဥပေဒကပဲ ကေလးအခြင့္အေရးကို ျပန္ခ်ိဳးေဖာက္သလိုမ်ိဳး သက္ေရာက္သြားႏိုင္တယ္”ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ဘဲ လက္ထပ္ခြင့္ျပဳေသာ ႐ိုးရာဓေလ့မ်ားသည္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ ႐ိုးရာဓေလ့အျဖစ္ ကုလသမဂၢကိုယ္တိုင္က ေၾကညာထားၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္မျပည့္ဘဲ လက္ထပ္မႈမ်ားနည္းပါးရန္ လူထုအသိပညာေပးမႈမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးျမင့္ထြန္းက ဆိုသည္။

အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္အ႐ြယ္သည္ ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ႏိုင္သည့္ အသက္အ႐ြယ္ မဟုတ္သကဲ့သို႔ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို တာဝန္ယူႏိုင္သည့္ စြမ္းရည္လည္း မရွိေသးေၾကာင္း၊ ပညာေရးလည္း ဆုံးခန္းတိုင္သည့္ အသက္အ႐ြယ္မဟုတ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

“ပညာေရးတစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္မယ္။ စီးပြားေရး အဆင္မေျပဘူး။ ကေလးက ကေလးကို ျပန္ေမြး ဆင္းရဲတြင္းနက္တဲ့ အဆိုးေက်ာ့သံသရာက ၿပီးမွာ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ အၿမဲတမ္း ျဖစ္သြားႏိုင္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္တယ္”ဟု ၎က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီကမူ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွသာ လက္ထပ္ႏိုင္ရန္ ပဋိညာဥ္ျပဳႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္သည္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္မ်ားကို လက္ထပ္ရန္ တိုက္တြန္းေနျခင္းမဟုတ္ဟု ျငင္းခ်က္ထုတ္သည္။

“ဒီဟာက လူေတြက သေဘာေပါက္လြဲေနတာ။ ထိမ္းျမားလက္ထပ္ျခင္း ႐ိုးရာဓေလ့ေတြက သူ႕တည္ဆဲဥပေဒမွာ သူဟာနဲ႔ သူအသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ ရွိၿပီးသားပါ”ဟု ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဝင္ ဦးေဇာ္ဝင္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဥပေဒႏွင့္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္သည္ ကြဲလြဲခ်က္အနည္းငယ္ရွိေနေသာ္လည္း မုဒိမ္းမႈက်ဴးလြန္ပါက ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း အေရးယူခံရႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ဥပေဒႏွစ္ခု ဝိေရာဓိျဖစ္ေနျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္းကို ဦးေဇာ္ဝင္းကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎က ယခုကဲ့သို႔ ဆိုသည္။

“ဟိုဘက္ ဒီဘက္ ဥပေဒအရေတာ့ ကြဲလြဲခ်က္ကေတာ့ အနည္းငယ္ရွိတာ အမွန္ပဲ။ အရင္တုန္းက ဥပေဒနဲ႔ ေနာက္ျပ႒ာန္းတဲ့ ဥပေဒနဲ႔ကေတာ့ ေနာက္မွပဲ ျပန္ၫွိၿပီး ေျပာင္းယူမွပဲ ရမွာေပါ့”

က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးဖို႔လို

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းမွာ အသက္မဝင္ေသးေပ။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္က ျပင္ဆင္အတည္ျပဳလိုက္ေသာ္လည္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရွိေနေသးသည္။

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္သေဘာထားကြဲလြဲပါက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆုံးအျဖတ္ခံယူရမည္ ျဖစ္သည္။

ဥပေဒၾကမ္းတြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္မွသာ လက္ထပ္ႏိုင္သည္ဆိုသည့္ အခ်က္ပယ္ဖ်က္လိုက္ျခင္းကို မေထာက္ခံသူမ်ားကမူ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပန္လည္ထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု ဆိုၾကသည္။

လက္ရွိတြင္ ေသခ်ာသည့္အခ်က္မွာ အသက္ ၁၆ ႏွစ္ေအာက္လက္ထပ္ပါက ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒအရ မုဒိမ္းမႈေျမာက္မည့္အေျခအေနက ေထာင္ေခ်ာက္သဖြယ္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။

“မိဘခ်င္းသေဘာတူညီထားသည္ ရွိေသာ္လည္းပဲ တစ္ဖက္ဖက္က အေၾကာင္းအမ်ိဳးအမ်ိဳးေၾကာင့္ မေက်နပ္လို႔ တိုင္ရင္ ေနရင္းထိုင္ရင္း မုဒိမ္းမႈေျမာက္မယ့္ အေျခအေနရွိတယ္”ဟု အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးဝင္းက မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္ စကားရပ္မ်ားဥပေဒပုဒ္မ ၃ (ဆ) အရမူဥပေဒႏွစ္ရပ္ အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူမႈ အျငင္းပြားေနပါက အသစ္ျပ႒ာန္းေသာ ဥပေဒသာ အတည္ျဖစ္မည္ျဖစ္ရာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္း အသက္ဝင္လာပါက ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ အားေပ်ာ့သြားႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ရွိေနသည္။

ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းေကာင္းမြန္စြာျပ႒ာန္းႏိုင္ေရးအတြက္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးတက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားအၾကား အေသအခ်ာေဆြးေႏြးၫွိႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဥပေဒပညာရွင္မ်ားက ဆိုၾကသည္။

ဥပေဒႏွစ္ရပ္ဝိေရာဓိအသြင္ျဖစ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒတစ္ရပ္ေပၚထြက္လာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအႀကံေပးဦးခင္ေမာင္ျမင့္က ယခုကဲ့သို႔ဆိုသည္။

“က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆြးေႏြးဖို႔လိုတယ္လို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ အေၾကာင္းျခင္းရာတစ္ခုအေပၚ တရားေသဆုပ္ကိုင္ၿပီး ေျပာၾကမယ့္အစား ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ေကာင္းမြန္ေအာင္ဆိုတဲ့ စဥ္းစားမႈမ်ိဳးနဲ႔ သြားေစခ်င္တယ္”

ဇင္လင္းထက္၊ မိုးယံခ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *