ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္

ဓာတ္ပံု - မုိးေက်ာ္လြင္

၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးျပတ္ေအာင္လုပ္မည္ဟု တပ္မေတာ္အေနႏွင့္ သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားေၾကာင္း ေျပာဆိုထားေသာ္လည္း ကမၻာေက်ာ္ Facebook လူမႈကြန္ရက္ေပၚရွိ အေကာင့္ဖယ္ရွားခံရေသာေၾကာင့္ ထပ္မံဖြင့္ထားသည့္ ႐ုရွားလူမႈကြန္ရက္ VK မွလည္း ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ ဖယ္ရွားခံရသူ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကို ယခုႏွစ္အတြင္း စစ္ေရးေလာက၏ ထူးျခားထင္ရွားသူအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

အႏွစ္ ခုနစ္ဆယ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္အတူ မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေသးေသာ ႏိုင္ငံတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ဆုပ္ကိုင္ထားခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္တစ္ရပ္၏ ဆိုးေမြ၊ ေကာင္းေမြမ်ားကို ဆက္ခံထားရသူ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ လက္ရွိ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္ ေနရာတြင္ ရွိေနသူျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အေနႏွင့္ ေျပာဆိုေသာ မိန္႔ခြန္းမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအျဖစ္ သာမက တပ္မေတာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ပတ္သက္ခဲ့သူ၊ ပတ္သက္ေနသူအမ်ားစု၏ သေဘာထားဟုလည္း တပ္မေတာ္အေပၚ အတိတ္မွ အရိပ္မ်ားျဖင့္ ႐ႈျမင္ေနဆဲ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစုက မွတ္ယူထားၾကသည္။ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္ ထိုအရိပ္မ်ားမွ မည္မၽွ လြတ္ကင္းႏိုင္သနည္းဆိုျခင္းမွာမူ ယေန႔ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္၏ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားက သက္ေသျပလ်က္ ရွိသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္ေရးထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ညီလာခံမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားမွာ ေဆြးေႏြးဖက္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားပါ ဒြိဟျဖစ္စရာမ်ား ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာ တပ္မေတာ္က မူလကတည္းက ရပ္ခံထားခဲ့ေသာ ဒို႔တာဝန္အေရးသုံးပါး၊ တစ္ခုတည္းေသာျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဆိုေသာ မူမ်ားႏွင့္ NCA ေခၚ အပစ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံထားသည္ဟု ဆိုထားသည္။

ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္လည္း တပ္မေတာ္ဦးစီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံႏွင့္လည္း သီးျခားအလြတ္သေဘာ ႏွစ္ဦးတည္း မၾကာခဏေတြ႕ဆုံေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတပါဝင္သည့္ အႀကိမ္ႏွင့္ မပါဝင္သည့္အႀကိမ္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ သတင္းမထုတ္ျပန္ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာဆိုထားသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား ပညာရွင္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေသာ ေမာင္ေတာေဒသလူ႕အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား စုံစမ္းစစ္ေဆးမည့္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယင္းေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္တို႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေကာ္မရွင္အား ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္၏ လူမႈကြန္ရက္အေကာင့္ကို ဖယ္ရွားရာတြင္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ိဳးေရး တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာေစရန္ မလိုလားအပ္ေသာ အသုံးျပဳမႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ဟု Facebook တာဝန္ရွိသူမ်ားဘက္မွ အေၾကာင္းျပထားသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ႏိုင္ငံအႏွံ႔ၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ိဳ႕တြင္ အစြန္းေရာက္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒီတစ္ဦးအျဖစ္ ကင္ပြန္းတပ္ခံရသူ ဦးဝီရသူပါအဝင္ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕၊ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား နာမည္ေပးထားသူ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ား ဦးေဆာင္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းသို႔ ခ်ီတက္ရာတြင္ ဦးဝီရသူႏွင့္ ရဟန္းပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ကိုယ္တိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ ဓာတ္ပုံကို ကိုင္ေဆာင္ကာ ေရွ႕ဆုံးမွ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုတပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲမ်ားသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ တစ္သားတည္းရွိသည္ဆိုသည့္ ျပယုဂ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပႏိုင္ငံႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး ျပည္တြင္းေရးကို ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ေနေၾကာင္း၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ထက္သန္သည့္ ျပည္သူမ်ားက အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိပါးမႈကို ဆန္႔က်င္ၿပီး တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲမ်ား က်င္းပၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအဖြဲ႕ညီလာခံမိန္႔ခြန္းတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားခဲ့သည္။

အစြန္းေရာက္သည္ဟု ကင္ပြန္းတပ္ေဝဖန္ခံေနရသူ ရဟန္း၊ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ိဳ႕ အင္အားစု အုပ္စုအခ်ိဳ႕ႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ဆံေရးရွိေနေၾကာင္း ႐ႈျမင္ခံရျခင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ တင္းမာျပတ္သားေသာ ရပ္ခံမႈ၊ မွတ္ခ်က္ေပးမႈမ်ားရွိေနေသာ္ျငား တိက်ေရရာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကတိကဝတ္ျပဳျခင္း၊ အရပ္သားအစိုးရမတိုင္ခင္ကပင္ ရွိေနခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကိုင္စြဲထားျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း စစ္ေရး နယ္ပယ္၏ ထူးျခားထင္ရွားသူအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *