သံမဏိႏွင္းဆီ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ရွစ္ေလးလုံး အေရးေတာ္ပုံကို အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳခြင္းျခင္းအပါအဝင္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို တင္းက်ပ္က်ပ္စြာဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ စစ္အစိုးရအေပၚ ခ်မွတ္ပိတ္ပင္ခဲ့ေသာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား၊ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားထက္ပင္ ပိုႀကီးမားေနသည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ဖိအားမ်ားေရာ ျပည္တြင္းရွိ သေဘာထားတင္းမာသူအုပ္စုမ်ား၏ ဖိအားမ်ားကိုပါ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံရင္ဆိုင္ကာ မိမိယုံၾကည္ရာလမ္းေပၚတြင္ တစ္စိုက္မတ္မတ္ ေလၽွာက္လွမ္းေနသူ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ယခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၏ အျငင္းပြားဖြယ္မရွိ ထူးျခားထင္ရွားသူ တစ္ဦးအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ပါသည္။

ရခိုင္ေဒသတြင္ လူ႕အခြင့္အေရးေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္အေပၚ တားျမစ္၊ ေဝဖန္မႈမရွိျခင္း သို႔မဟုတ္ အကာအကြယ္ေပးထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းက ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္သည့္ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ရျခင္း၊ လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ထားေသာ ဆုမ်ားစြာ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခံရျခင္း၊ ႏိုင္ငံတကာေဆြးေႏြးပြဲမ်ား တက္ေရာက္သည့္အခါတိုင္း ႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕မွ အစိုးရအႀကီးအကဲအခ်ိဳ႕၏ ျပစ္တင္ေဝဖန္မႈ၊ သတင္းမီဒီယာအခ်ိဳ႕၏ အျပစ္တင္သံမကင္းသည့္ ေမးခြန္းထုတ္မႈမ်ားကို မေၾကာက္မ႐ြံ႕၊ မတုန္မလႈပ္ ရင္ဆိုင္ေျဖၾကားႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ ဆုတံဆိပ္မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခံရျခင္းကို မမက္ေမာေၾကာင္း၊ ႐ုပ္သိမ္းခံရသည္ကိုလည္း ဂ႐ုမထားေၾကာင္း ေျပာဆိုမႈမ်ားမွာလည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ စိတ္ဓာတ္အင္အားႀကီးမႈကို ေဖာ္ၫႊန္းခဲ့သည္။

အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ေဒသျပႆနာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ အေၾကာင္းအရာမွန္သမၽွ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ျပစ္တင္ေဝဖန္ရာတြင္ အက်ယ္ေလာင္ဆုံးႏွင့္ အင္အားအႀကီးဆုံး ဦးေဆာင္လႈပ္ရွားေနသည့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဒုတိယသမၼတ မိုက္ပန္႔စ္ႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ တြင္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ရခိုင္ျပႆနာအေပၚ ဖိအားေပးမႈပါဝင္သည့္ တိုက္တြန္းေျပာဆိုမႈအေပၚ ကိုယ့္ႏိုင္ငံအေၾကာင္းကို အျခားသူမ်ားထက္ ပိုနားလည္ေၾကာင္း၊ ဒုတိယသမၼတသည္လည္း ထိုသို႔ပင္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ထင္ေၾကာင္း၊ လူတိုင္းတြင္ မတူကြဲျပားသည့္အျမင္မ်ား ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ႐ႈျမင္ေနသည့္ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို ေျပာင္းလဲသင့္ေၾကာင္း၊ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ပိုနားလည္ရန္သာ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း တုံ႔ျပန္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမွာ ထင္ရွားသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္၏ သတင္းမီဒီယာေလာကအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထား သို႔မဟုတ္ သိျမင္နားလည္မႈ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝိဝါဒကြဲျပားဖြယ္ရာမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ ဂ်ပန္သတင္းဌာန NHK ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခန္းတစ္ခုတြင္လည္း ႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦး ဖမ္းဆီးေထာင္ခ်ခံရျခင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ သတင္းရယူခြင့္ကို ကန္႔သတ္ျခင္း၊ ဒီမိုကေရစီနည္းမက်ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းကိုလည္း ယင္းသတင္းေထာက္ႏွစ္ဦးမွာ ရခိုင္သတင္းေရးသား၍ အဖမ္းခံရျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဥပေဒခ်ိဳးေဖာက္ျခင္းေၾကာင့္ အဖမ္းခံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားမႈသည္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပသတင္းမီဒီယာေလာကကို အထူးအံ့ဩမင္တက္သြားေစခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ သမၼတေရွ႕ေမွာက္တြင္ က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုခဲ့ေသာ သတင္းမီဒီယာေကာင္စီဝင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲတြင္ မီဒီယာသမားမ်ား အေျခခံသည့္ ပလက္ေဖာင္း သို႔မဟုတ္ သုံးစြဲသည့္ ယာဥ္တစ္ခုသာျဖစ္သည့္ ဆိုရွယ္မီဒီယာ Social Media  ႏွင့္ Mainstream Media ပင္မမီဒီယာ ႏွစ္ခုအၾကား ကြာျခားခ်က္၊ သတင္းရယူခြင့္ Access to Information ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္သိပိုင္ခြင့္ Rights to Know ျခားနားခ်က္တို႔အေပၚ နားလည္သေဘာေပါက္မႈ လြဲေခ်ာ္ေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေမးခြန္းမ်ားႏွင့္ပတ္ သက္၍လည္း သတင္းမီဒီယာေလာကအတြင္း ပြဲဆူသြားေစခဲ့သည္။

႐ုပ္ရွင္သည္ လူသားမ်ားအေပၚ ဩဇာလႊမ္းႏိုင္မႈ ႀကီးမားေၾကာင္း မွတ္ခ်က္စကားကို ယခုႏွစ္အတြင္း က်င္းပသည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ပြဲသို႔ ကိုယ္တိုင္တက္ေရာက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္ေလာကသားမ်ားႏွင့္ ပို၍ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အထိအေတြ႕၊ အဆက္အဆံမ်ားခဲ့သည္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းဆိုင္ရာ အျငင္းပြားဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိေနေသာ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အခ်ိဳ႕၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံျပည္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံအက်ိဳးထက္ ပုဂၢိဳလ္ေရး ငဲ့ၫွာ၊ ေထာက္ထား၊ အေရးေပးမႈ မ်ားလြန္းသည္ဟု ေဝဖန္ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ ပုဂၢလိကသတင္းမီဒီယာေလာကႏွင့္ အဆင္မေျပသည့္ သြင္ျပင္လကၡဏာမ်ား၊ ေခါင္းမာ၊ တဇြတ္ထိုးႏိုင္သူ၊ ခ်ဳပ္ကိုင္သူ၊ ဒီမိုကေရစီအာဏာရွင္အျဖစ္ ကင္ပြန္းတပ္မႈမ်ား ရွိေနလင့္ကစား အာဏာလက္လႊတ္ထားသည့္ သေဘာထားတင္းမာသူတို႔ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အုပ္စုအမ်ိဳးမ်ိဳး၏ ျပည္တြင္းဖိအားမ်ား၊ အရည္အခ်င္းလိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား အရာရာတာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံေနရျခင္းမ်ား၊ အကာအကြယ္ေပးေနမွန္းမသိဘဲ အေရးမပါသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးစ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားကို အထအနေကာက္၍ ေနာက္ကြယ္မွ လက္သီးပုန္းထိုးမႈမ်ား၊ ရခိုင္ေဒသအေပၚအေျခခံသည့္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ား၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆန္လြန္းသည့္ သေဘာထားေသးေသး ဆုတံဆိပ္႐ုပ္သိမ္းမႈမ်ား စသည့္အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္း၊ စိန္ေခၚမႈေပါင္းမ်ားစြာကို အန္တုရင္ဆိုင္ေနႏိုင္ ေသာေၾကာင့္ ယခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေရးေလာက၏ ထူးျခားထင္ရွားသူအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *