ပင္စင္လစာမ်ားတိုးရန္ စီစဥ္

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

ႏိုင္ငံ့တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၿပီးေနာက္ ပင္စင္လစာရယူေနၾကေသာ ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားအတြက္ ပင္စင္လစာ  တိုးရန္ စီစဥ္သုံးသပ္ေနၿပီး ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း ပင္စင္လစာတိုးႏိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ထားေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက မီဒီယာမ်ားကို ေျပာၾကားသည္။

“ပင္စင္ဝန္ထမ္းလစာကို တိုးဖို႔အတြက္ ဘယ္လိုနည္းနဲ႔ တိုးရင္ေကာင္းမလဲဆိုၿပီး သုံးသပ္ေနတယ္။ ေပးႏိုင္မယ့္ ခံႏိုင္ရည္အေပၚမွာ သုံးသပ္ၿပီးရင္ေတာ့ အေျဖထြက္လာမွာေပါ့။ ႏွစ္နဲ႔ ခ်ီၿပီးေတာ့  မၾကာပါဘူး။ သိပ္မၾကာေအာင္ေတာ့  လုပ္ေနတယ္။ ၂၀၁၉ ထဲမွာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပေသာ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး သို႔ေရာက္ရွိလာသည့္ ဒုတိယဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

အစည္းအေဝးတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၅) မွ ဦးရဲထြဋ္က အစိုးရရာထူးအဆင့္ဆင့္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေသာ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္လစာမ်ားကို မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အၿငိမ္းစားယူခဲ့သည္ ျဖစ္ေစ ရာထူးအဆင့္ႏွင့္ လုပ္သက္တူညီပါက တူညီစြာခံစားခြင့္ျပဳႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ၏ဘ႑ာေရးအေျခအေန၊ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းအင္အား၊ လစဥ္က်ခံသုံးစြဲလ်က္ရွိသည့္ ပင္စင္လစာႏွင့္ ဆုေၾကးစရိတ္ အပါအဝင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းမ်ားကို သုံးသပ္ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။

ပင္စင္လစာမ်ားသည္ လစာႏွင့္ လုပ္သက္အပါအဝင္ ရာထူးျဖင့္ တြက္ခ်က္ရရွိထားေသာ္လည္း လစာေငြနည္းပါးသည့္အခ်ိန္က ဝန္ထမ္းႏွင့္ လစာေငြတိုးၿပီးမွရရွိသည့္ ပင္စင္လစာမတူညီေသာေၾကာင့္ ယခင္ဝန္ထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ပင္စင္လစာ တိုးေပးသင့္ေၾကာင္း ဦးရဲထြဋ္က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

အၿငိမ္းစားမ်ား၏ ပင္စင္လစာကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ တိုးျမႇင့္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းလစာႏွင့္ အေျခခံ၍ တိုးျမႇင့္ေပးမည္ဆိုပါက က်ပ္ ၂၃၀ ဘီလီယံ ထပ္မံသုံးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိ ယခုႏွစ္ ဩဂုတ္လ ၃၁ ရက္အထိ ပင္စင္စား အၿငိမ္းစားဦးေရမွာ ၈၁၂,၉၆၆ ဦးရွိၿပီး ႏွစ္စဥ္ပင္စင္စားအင္အား ၃၅,၀၀၀ ခန္႔ တိုးတက္ေနေၾကာင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးက ရွင္းျပသည္။

မွတ္တမ္းမ်ားအရ ႏွစ္စဥ္ပင္စင္စားဝန္ထမ္း ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ တိုးလာၿပီး ၅၀၀၀ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းေနသည္ကို ေတြ႕ရွိေနရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။         

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *