တ႐ုတ္ပါဝါအခ်က္ျပ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ စီမံကိန္းတြင္ပါဝင္မည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) ၏ ေနာက္တြင္ တ႐ုတ္ အစိုးရက လူလုံးထြက္ျပလိုက္ျခင္းသည္ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ေထာက္ခံေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္မွ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေကာ္မရွင္ဒုတိယ ဥကၠ႒ Mr. Ning  Jizhe သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ယင္းေတြ႕ဆုံမႈမတိုင္မီရက္တြင္ ဒုတိယဥကၠ႒ Mr. Ning  Jizhe သည္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ စီမံဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းတို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ဒုတိယဥကၠဌ Mr. Ning  Jizhe ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္တည္ေဆာက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဒုတိယဥကၠ႒၏ ခရီးစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္-ျမန္မာစႀကၤ ံလမ္းတည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ‘နက္နက္႐ႈိင္း႐ႈိင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး သေဘာတူညီမႈမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔’ ရရွိခဲ့သည္ဟု တ႐ုတ္သံ႐ုံးကလည္း ႏိုဝင္ဘာ လ ၂၈ ရက္တြင္ တရားဝင္သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ပါဝါ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ေျမဧက ၂၀,၀၀၀ ေပၚတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနလ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းတစ္ခုလုံး၏ ကုန္က်စရိတ္သည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္ကုန္က်မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ေငြက်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံ မတည္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီ (NYDC) ကို ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး စီမံကိန္းပထမအဆင့္ကို ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ၿပီးစီးရန္ရည္မွန္းထားၿပီး အလုပ္အကိုင္ ႏွစ္သန္းေပးႏိုင္မည္ဟု ေမၽွာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဝဖန္မႈအျပင္ စီးပြားေရးနယ္ပယ္မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေဝဖန္မႈကိုလည္း ခံေနရသည္။ အစိုးရက NYDC အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီဖြဲ႕၍ စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕သစ္တည္ရန္ လို မလို အျငင္းပြားမႈမ်ားရွိျခင္း၊ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရထားသည္ဆိုေသာ္လည္း ဒုတိယအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရျခင္းႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈ အစရွိသည္တို႔သည္ ျပည္သူမ်ားအၾကား ဒြိဟျဖစ္စရာကိစၥမ်ား ျဖစ္သည္။

“၁၉၉၈ ေနာက္ပိုင္းတည္တဲ့ ဆင္ေျခဖုံးေတြကို ၿမိဳ႕ျပအဂၤါရပ္နဲ႔ညီေအာင္ အရင္ဆုံး ျပန္တည္ေဆာက္ရမယ္ဗ်။ ၿပီးေတာ့မွ လူဦးေရေပါက္ကြဲမႈမ်ားလို႔ ၿမိဳ႕သစ္တည္တာကို မကန္႔ကြက္လိုပါဘူး လက္ခံေပးပါတယ္” ဟု ေ႐ႊျပည္သာ မဲဆႏၵနယ္မွ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးရန္ေအာင္မင္း က ေထာက္ျပသည္။

ဤသို႔ေသာဝိေရာဓိမ်ားျဖစ္ေနခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္အစိုးရက အာ႐ုံစိုက္၍ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းသည္ တ႐ုတ္၏ပါဝါကို ျပလိုက္ျခင္းဟု ယူဆေၾကာင္း ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းက ဆိုသည္။

“တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက လႊတ္ေတာ္အေပၚမွာ Pressure (ဖိအား) တစ္ခုေပးလိုက္တာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မွာေပါ့ေနာ္။ တ႐ုတ္အစိုးရက တို႔ကေတာ့ ဒီကိစၥမွာ ရန္ကုန္အစိုးရဘက္က ရပ္တယ္ေဟ့၊ လႊတ္ေတာ္က ဆန္႔က်င္တယ္ဆိုရင္ မင္းတို႔ ငါတို႔ကိုပါ ဆန္႔က်င္တဲ့သေဘာဆိုၿပီး ျပလိုက္တဲ့ သေဘာေပါ့” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းသည္ ပထမအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေဟာင္းလည္းျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သံ႐ုံးမ်ား၏ ဝန္ထမ္းမ်ားက ေျပာရဲဆိုရဲသည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခ်ဥ္းကပ္စည္း႐ုံးျခင္းမ်ားသည္ ယခင္ကရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း သူ႕အေတြ႕အႀကဳံကို အေျခခံ၍ ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းက ရွင္းျပသည္။

“ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွာတုန္းက အန္တီက အစိုးရကို ေထာက္ျပေဝဖန္တဲ့အခါမွာ တခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံျခားသံတမန္ေတြက ခဏခဏေတြ႕ဆုံၿပီးေတာ့ သူတို႔အစိုးရေတြက လုပ္ခ်င္တဲ့ကိစၥေတြဆိုရင္ အန္တီသေဘာထားကို တီးေခါက္တာတို႔ ဘာတို႔ေပါ့ေနာ္ ရွိခဲ့တယ္။ အခုလိုမ်ိဳး ဒီလိုမ်ိဳးႀကီး တရားဝင္ထုတ္ျပန္တာမ်ိဳးကေတာ့ မႀကံဖူးဘူးေပါ့ေနာ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းဆိုခဲ့သလိုပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ Mr. Ning Jizhe သည္လည္း ၎၏ခရီးစဥ္အတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းအပါအဝင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆုံခဲ့ေသးသည္။

“တစ္ရက္ထဲမွာပဲေတြ႕တာ။ အစိုးရအဖြဲ႕ကို အရင္ေတြ႕ၿပီးမွ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႕နဲ႔ ေတြ႕တာ။ CCCC ကုမၸဏီက လႊတ္ေတာ္အတည္မျပဳဘဲ လုံး၀မလုပ္ဘူး။ အတည္ျပဳၿပီးၿပီးလို႔ အန္ကယ္တို႔ကိုေျပာတယ္” ဟု အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည့္ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

“လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ (ဦးတင္ေမာင္ဝင္း) က အႀကီးဆုံးဆိုေတာ့ အန္ကယ္တို႔ သူတို႔ေျပာတာပဲ နားေထာင္လိုက္တယ္။ ထင္ျမင္ခ်က္မေျပာလိုက္ဘူး” ဟု ေဆြးေႏြးပြဲအေၾကာင္း ၎ကျပန္လည္ေျပာျပသည္။

ဒုတိယဥကၠ႒ Mr. Ning Jizhe ခရီးစဥ္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားျဖစ္သည့္ CITIC Group ၊ China  Communications Construction  Company Limited (CCCC)၊  China Railway Group Limited   (CRG)၊Yunnan Provincial  Energy Investment Group Co.,  Ltd. (YEIG) တို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္သံ႐ုံး၏ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါဝင္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ဥေရာပသမဂၢအပါအဝင္ ႏိုင္ငံတကာဖိအားမ်ားကို ခံေနရခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာဘက္မွ ရပ္တည္ေပးခဲ့ၿပီး ယင္းအခ်က္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ပိုမိုအားေကာင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္ဟု ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္း က ေထာက္ျပသည္။

ျမန္မာအေပၚ အေနာက္ကမၻာ၏ ဖိအားမ်ား သက္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ အေရွ႕ေမၽွာ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား အားေကာင္းရန္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ကိုယ္တိုင္ကလည္း ေမၽွာ္လင့္ဟန္ရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းသည္ ယင္းကြက္လပ္ကိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေျခရွိသည္ဟုလည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က မွတ္ခ်က္ျပဳၾကသည္။

NYDC ၏ ၿမိဳ႕သစ္ေျခလွမ္း

ဝိေရာဓိမ်ားရွိလင့္ကစား NYDC သည္ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ စတင္လ်က္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ Key Player ျဖစ္သူ ဦးသိမ္းေဝသည္ နာမည္ေက်ာ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ေျခလွမ္းမ်ားမွာ တျဖည္းျဖည္း႐ုပ္လုံးေပၚလာသည္က အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။

NYDC သည္ စီမံကိန္းအႀကိဳ အဆိုျပဳလႊာ Pre-Project Documents  (PPD) ကို ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ကာ ေနာက္တစ္ဆင့္တြင္ အဆိုပါေရးဆြဲၿပီးမူၾကမ္းကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံးသို႔ တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါ ကုမၸဏီက ေၾကညာထားသည္။

“သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္ေတြထံက ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိၿပီးရင္ PPD ကို ေၾကညာသြားမွာျဖစ္ၿပီး NYDC Challenge တင္ဒါလည္း စတင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု NYDC ဒုတိယဥကၠ႒ ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသိမ္းေဝက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း ပထမအသုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို လာမည့္ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း စတင္မည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကုမၸဏီလီမီတက္၏ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိမ္းေဝ (Serge Pun) က ေျပာၾကားေၾကာင္း Financial  Times သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ေနာက္လာမယ့္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ပထမအသုတ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ စတင္မွာပါ” ဟု ဒု-ဥကၠ႒က ဦးသိမ္းေဝ (Serge Pun) က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ႏိုဝင္ဘာလ ၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ Financial  Times သတင္းစာ၌ ေရးသားထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဟာင္ေကာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေျမာက္ဘက္ရွိ ကြမ္တုံျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ရွင္းက်န္းၿမိဳ႕ႏွင့္ တူေၾကာင္းကို ဦးသိမ္းေဝကဆိုသည္။

လမ္း၊ တံတားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားစြာပါဝင္ၿပီး စက္မႈဇုန္မ်ားလည္း ပါဝင္မည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းသည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ အျခားကုမၸဏီမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ရန္ ရည္႐ြယ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္းကပင္ ေဟာင္ေကာင္ကုန္သြယ္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာင္စီ (Hong Kong Trade Development Council) ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ ၃၇ ဦးပါ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီး အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စိတ္ဝင္စားသူမ်ားလည္း ပါဝင္လာေၾကာင္း NYDC ၏ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ကုန္ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္႐ုံေတြကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကေန ျမန္မာႏိုင္ငံကိုေျပာင္းေ႐ႊ႕လာဖို႔ စိတ္အားထက္သန္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္” ဟု NYDC ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ျဖစ္သူ ဦးသိမ္းေဝက ဆိုသည္။

အဆိုပါအဖြဲ႕ႏွင့္ NYDC သည္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဝိေရာဓိမ်ား

ျမန္မာ့ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ (Myanmar Sustainable  Development Plan-MSDP) ကို NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကဲ့သို႔ သက္ေရာက္မႈႀကီးမားေသာ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားသည္ အဆိုပါ ျမန္မာ့ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္႐ြက္ရန္လိုသည္ဟု Mandalay  Technology ကုမၸဏီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဇာ္ႏိုင္ကဆိုသည္။

“ဒီေတာ့ CCCC နဲ႔ပဲလုပ္လုပ္၊ တျခားဟာနဲ႔ပဲ လုပ္လုပ္ အဲဒီ MSDP ရဲ႕ Project bank ထဲမွာ ဝင္ဖို႔လိုတယ္။ ေနာက္ဘယ္သူနဲ႔လုပ္မယ္၊ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ဆိုတဲ့ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ စည္းကမ္း နည္းလမ္းေတြနဲ႔ သြားဖို႔လည္းလိုလိမ့္မယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။

NYDC ကမူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း Master Plan ေရးဆြဲမႈ ပထမအဆင့္ၿပီးေျမာက္ေသာေၾကာင့္ ႏိုဝင္ဘာ လ ၇ ရက္တြင္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲလုပ္မည္ဟုဆိုသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာဌာနတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ အင္ဂ်င္နီယာအသင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဗိသုကာပညာရွင္မ်ားအသင္းမွ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚ၍ အႀကံဉာဏ္ရယူသြားမည္ဟု ဆိုထားသည္။

Master Plan ေရးဆြဲမႈ ဒုတိယအဆင့္ၿပီးေျမာက္ၿပီး ဇန္နဝါရီလ ပထမပတ္တြင္မူ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲလုပ္မည္ဟု ေၾကညာထားသည္။

ထို႔အတူ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္သည္လည္း ဇန္နဝါရီလဆန္းပိုင္းတြင္ ျပန္လည္စတင္မည္ျဖစ္ရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကိစၥတင္ျပမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ေဇယ် က ေျပာၾကားသည္။

“ဇန္နဝါရီလဆန္းပိုင္မွာလုပ္မယ့္ လႊတ္ေတာ္မွာ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုေတာ့လုပ္မွာပါ။ လုပ္သင့္လုပ္ထိုက္တာကိုေလ ဥပေဒနဲ႔ အညီေပါ့” ဟု ဦးေက်ာ္ေဇယ်က ဆိုသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရ ကိုယ္ထင္ျပလာျခင္း၊ ျပည္သူမ်ားအၾကား သံသယႏွင့္ ဝိေရာဓိ ေရာယွက္ေနေသးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳမျပဳ မရွင္းလင္းေသးျခင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအားနည္းသည္ဟု ေဝဖန္ခံေနရျခင္းမ်ားအၾကား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းအတြက္ လမ္းစတစ္ခုကို ရန္ကုန္ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕တည္ေထာင္သူ ေဒါက္တာၫိုၫိုသင္းက ယခုလိုဆိုသည္။

“အားလုံးက သူ႕အလုပ္ကို သူ လုပ္ၾကတာပဲေလ။ ျမန္မာႏိုင္ငံက တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြကလည္း ျပည္သူလူထုအက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လုပ္လိမ့္မယ္လို႔ အန္တီက ေမၽွာ္လင့္ထားတယ္” 

 

ရဲႏိုင္ဦး၊ ပို႔ပို႔

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *