အစြန္းေရာက္ဘာသာတရား မွတ္ခ်က္ေၾကာင့္ သာသနာေရးဝန္ႀကီးကို အႀကီးအကဲအဆင့္ ေခၚေတြ႕

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

အစြန္းေရာက္ဘာသာတရားဟု သုံးႏႈန္းမႈအပါအဝင္ ထပ္ဆင့္ေျပာဆိုသည့္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၏ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကိုကို အႀကီးအကဲအဆင့္က ေခၚယူေတြ႕ဆုံကာ ေျပာဆိုထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ရခိုင္ ျပည္နယ္အေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအပါအဝင္ လက္ရွိအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးတြင္ ျပဳလုပ္သည့္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ၎က ေျပာဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

ေခၚယူေတြ႕ဆုံသည့္ အႀကီးအကဲမွာ မည္သည့္အဆင့္ျဖစ္သည္ကိုမူ ေျဖၾကားျခင္း မရွိခဲ့ေပ။ ေခၚယူေတြ႕ဆုံမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အေသးစိတ္ေျပာဆို၍ မရေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ပုဂၢလိကတစ္ဦးခ်င္းေျပာဆိုခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒကို ခြဲျခားသိရန္လိုအပ္ၿပီး အစိုးရဌာနဆိုင္ရာမ်ားက ေျပာဆိုရာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ မူဝါဒႏွင့္ကင္းလြတ္၍မရေၾကာင္း ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာဆိုသည္။

ႏိုဝင္ဘာလ ၂၇ ရက္ေန႔က က်င္းပ သည့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏ အႏၲိမအဂၢိဈာပနသာဓုကိဠန ပူဇာသဘင္အခမ္းအနားတြင္ ဝန္ႀကီးသူရဦးေအာင္ကိုက ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားထံ ေလၽွာက္ထားရာတြင္ အစြန္းေရာက္ဘာသာတရားတစ္ခုဟု သုံးႏႈန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအသုံးအႏႈန္းမွာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိသုံးႏႈန္းျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဘာသာအသီးသီး၏ ဘာသာေရးအယူအဆျပင္းထန္သူမ်ားကိုသာ ၫႊန္းဆိုသုံးႏႈန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုပါဝန္ႀကီးဌာနက ႏိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔တြင္ ရွင္းလင္းခ်က္ထုတ္ခဲ့သည္။

ယင္းအသုံးအႏႈန္းသုံးႏႈန္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ မီဒီယာမ်ားက ဝန္ႀကီးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေမးျမန္းရာ ယင္းအသုံးအႏႈန္းမွာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေရာက္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ရည္ၫြန္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ဘဂၤါလီတစ္သန္း လက္ခံထားရသည္ဟု ကုလသမဂၢညီလာခံတြင္ ေျပာဆိုကာ ႏိုင္ငံတကာအကူအညီအေထာက္အပံ့ေတာင္းကာ ေဝမၽွစားေနၾကေၾကာင္း၊ ယင္းအျပင္ ဘဂၤါလီလူငယ္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံကို ခ်ီတက္ၾကမည္ဟု စိတ္ထဲတြင္ ႐ိုက္သြင္းထားေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ျပည့္က်ပ္ေနသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား၏ အနာဂတ္ရည္မွန္းခ်က္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ခ်ီတက္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ရည္ၫႊန္းေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆိုသည္။

ယင္းေျပာဆိုခ်က္ေၾကာင့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရက ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာသံအမတ္ႀကီးကို ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔က ဆင့္ေခၚကာ သတိေပးခဲ့ေသးသည္။

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *