လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္ေရးသားခြင့္မ်ားရရွိေအာင္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့ဟု ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ေျပာ

မႏၲေလး၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ေက်ာ္ အေမွာင္ကာလကို ျဖတ္သန္းလာၿပီးေနာက္ လြတ္လပ္စြာ ေဝဖန္ေရးသားခြင့္မ်ားရရွိေအာင္ မိမိတို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာၾကားသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္သည့္ ေကာ္မတီၾကားနာပြဲတြင္ ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး သုံးႏွစ္ထဲႏွင့္ မေျပာင္းလဲႏိုင္ေသာ္လည္း အေတာ္အတန္ပြင့္လင္းလာျခင္းကို မည္သူမၽွျငင္း၍မရေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

“ေဝဖန္လို႔ ရတယ္။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေဝဖန္လို႔ရတယ္။ အခုလည္း ေဝဖန္ေနၾကတာပဲ။ သတင္းေတြ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရးလို႔ရေနတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာေျပာလဲ။ တန္ဖိုးရွိေသာ လြတ္လပ္ခြင့္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးခဲ့တဲ့ လြတ္လပ္ခြင့္” ဟု ေဒါက္တာ ေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ေျပာသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္အတြက္ ျပည္သူ႕အသံ ၾကားနာပြဲကို လႊတ္ေတာ္သဘင္ေဆာင္တြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္မွ ၉ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူတို႔ႏွင့္ စည္ပင္တာဝန္ရွိသူတို႔ တိုက္႐ိုက္ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေအာင္က ေျပာဆိုသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ ဌာနေပါင္း ၁၄ ခုရွိသည့္အနက္ ယခုျပဳလုပ္သည့္ ၾကားနာပြဲတြင္ ေဈးႏွင့္ သားသတ္ဌာနႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ကိစၥမ်ားကိုသာ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *