မေဟာသဓာေက်ာင္းကိစၥ တိုင္းသံဃနာယကထံ မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရ စာေရးသားေပးပို႔

မႏၲေလး၊ ဒီဇင္ဘာ ၇

မႏၲေလးတိုင္းပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ ္ေက်ာက္ေခ်ာေက်း႐ြာအနီးတြင္ မ်ိဳးခ်စ္ဝါဒီမ်ားတည္ေဆာက္ေနသည့္ မေဟာ္သဓာအခမဲ့ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း တည္ေဆာက္ခြင့္တားျမစ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္မွတ္ခ်က္မၽွ မျပဳလိုဘဲ တိုင္းသံဃနာယကထံ စာေရးသားထားေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

“ဘာမွမရွင္းေတာ့ဘူး။ တိုင္း သံဃနာယကဆီ စာေရးထားတာ ရွိတယ္။  သြားေမးလိုက္ေတာ့”ဟု ၎က ေျပာသည္။ 

မေဟာ္သဓာအခမဲ့ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း (မႏၲေလး) ကို၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းမွ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိၿပီး အုတ္ျမစ္ခ်ရန္စီစဥ္ေနစဥ္ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က တားျမစ္ခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါေက်ာင္းျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးဗဟိုေကာ္မတီက ႏိုဝင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က ေျပာဆိုခဲ့သည္။

ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ပညာသင္ယူရန္အခက္အခဲျဖစ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္ရည္႐ြယ္ကာ အခမဲ့စာသင္ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) ဦးမ်ိဳးခ်စ္က ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္မေဟာ္သဓာေက်ာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကုတ္မေဟာ္သဓာေက်ာင္းတို႔ကို ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ျပ႒ာန္းထားသည့္ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအတိုင္းသာ သင္ၾကားေပးေနေၾကာင္း အဆိုပါေက်ာင္းမ်ားမွ သိရသည္။

ေက်ာင္းေဆာင္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို အစိုးရက တားျမစ္ထားေသာ္လည္း ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေရးဗဟိုေကာ္မတီက ေျပာဆိုထားသည္။

မန္းမေဟာ္သဓာေက်ာင္းတာဝန္ခံ ဆရာေတာ္ဘဒၵႏၲ ဝိစိတၱာဘိဝံသ (ဦးဝီရသူ-မစိုးရိမ္)ကလည္း အဆိုပါေက်ာင္းအတြက္ အရာရာအားလုံးကို ေပးဆပ္ရန္ ျပင္ဆင္ထားေၾကာင္း ၎ဦးစီးၿပီး ထုတ္ေဝေနသည့္ ျပည္ခ်စ္သားဂ်ာနယ္အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေျပာဆိုထားသည္။

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *